z posiedzenia Komisji Konkursowej 61. Festiwalu Kultury Młodzieży

Transkrypt

z posiedzenia Komisji Konkursowej 61. Festiwalu Kultury Młodzieży
Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
DNI TEATRU
61. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka
organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury 2 w Zabrzu
W dniach 10 i 13 kwietnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyły się
pokazy amatorskich teatrów w ramach 61. Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta
Kroczka. Do Festiwalu zgłosiło się 25 zespołów teatralnych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych,
licealnych i ośrodków pracy pozaszkolnej, łącznie 305 uczestników.
Komisja w składzie:
· Marzena Mikuła-Drabek - kierownik muzyczny Teatru Nowego w Zabrzu
· Danuta Lewandowska – aktorka Teatru Nowego w Zabrzu
· Katarzyna Jeruszka – przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
· Maria Popławska – prezes Zabrzańskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej
po obejrzeniu wszystkich przedstawień przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii szkół podstawowych
Złota Maska
Grupa Teatralna „Raz Dwa Trzy” z SP 43 za spektakl
Bajeczka o kurczakach” (adaptacja sztuki Zofii Wójcik
„Bajeczki o Kasi”), przygotowany przez panie Emilię Przyszlak
i Anetę Michalską
Srebrna Maska
Zespół teatralny „Paka Teatromaniaka” z SP 28 za
spektakl „Szelmostwa Lisa Witalisa” przygotowany przez panią
Annę Leśniak
Srebrna Maska
oddział przedszkolny „Misie” z ZSS Nr 41 za lustrację
muzyczno-ruchową na podstawie bajki terapeutycznej nieznanego
autora p.t. „Bajka o Miękkim i Puchatym” pod kierunkiem pani
Joanny Gajzler
Srebrna Maska
Integracyjny Teatr ”Rzepka” z ZSS Nr 41 za
„Wspomnienie”
wg
autorskiego
scenariusza
Kaliszewskiej przygotowany pod kierunkiem pań:
Niedbały, Doroty Kaliszewskiej, Karoliny Mrosek,
Mazur i Ireny Grzywacz
Srebrna Maska
Teatr lalkowy „Magiczny teatrzyk”
z SP nr 14
w Gliwicach za spektakl „Złota rybka, czyli bajka
o przepadzitych ludziach” wg tekstu Marka Szołtyska,
przygotowany przez panie Jolantę Jasińską i Katarzynę Poloczek
Brązowa Maska
Zespół teatralny z SP nr 28 za spektakl „Zielony i Nikt
ze studni” wg tekstu Małgorzaty Strzałkowskiej przygotowany
przez panie Annę Derelę i Ewę Rogacką
spektakl
Doroty
Natalii
Jolanty
Brązowa Maska
Zespół teatralny "Nie przeszkadzaj" z SP Nr 30 za
spektakl „W poszukiwaniu wujka BALSZOJA, przygotowany
pod kierunkiem pani Anny Dermont-Brandys
Brązowa Maska
Grupa Teatralna z SP 36 za spektakl „Księżniczka na
ziarnku grochu” współczesna wersja autorstwa Haliny Kłonicy
i Moniki Nodzyńskiej, adaptacja: Krystyna Gibas i Janusz
Magiera, reż. Krystyna Gibas i Joanna Ringmann
Wyróżnienia
Zespół teatralny KONTRA z ZSZ nr 38 za spektakl
„Najlepszy ogon na świecie”, przygotowany przez Panie Renatę
Kowalczyk, Grażynę Świątoniowską i Iwonę Czopek
Zespół teatralny z SP nr 28 za spektakl w gwarze
śląskiej „Chłopy w kuchni”, przygotowany przez Panie Helenę
Maśnicę i Annę Derelę
w kategorii gimnazjów
Srebrna Maska
Akcydentalna Trupa Teatralna z Gimnazjum nr 24 za
spektakl Wariacje na temat Romea i Julii na podstawie dramatu
Wiliama Szekspira przygotowany przez panie Agnieszkę Klar i
Elżbietę Iwanek
Wyróżnienie
-
Wyróżnienia „za debiut”
„Teatr Zmysłów” z ZSS nr 42 za spektakl „Talizman”
na motywach bajki Andersena przygotowany przez panie Joannę
Jałowiecką i Anetę Nolbert
Zespół teatralny „po prostu klasa 3” z Gimnazjum nr 1,
za etiudę teatralną „Teraz jestem tu…” na podstawie tekstów
literackich wybranych przez uczniów, przygotowany przez panią
Małgorzatę Baryłę
Koło teatralne z Gimnazjum nr 16 za spektakl „Mały
Ksiażę”, przygotowany przez panie Justynę Smudę i Grażynę
Krzystanek
Zespół teatralny „ATOM” ze Społecznego Gimnazjum
„Nasz Szkoła” za spektakl „Szelki, guziki, pętelki” na podstawie
Baśni Macieja Wojtyszki ”Rycerz Niezłomny, czyli Niewola
Księżniczki Parekselancji, przygotowany przez panie Annę
Dermont-Brandys i Dorotę Wawrzynek
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Złota Maska
Grupa Artystyczna „CEnzura” z Centrum Edukacji za
spektakl [email protected] wg tekstu Mateusza Grenia, przygotowany przez
Panie Agnieszkę Bobrowską, Joannę Kowalską
w kategorii placówek pozaszkolnych
Złota Maska
Zespół teatralny „PaniKaa” z MDK nr 2 „Wyszedł z
domu…” wg dramatu Tadeusza Różewicza, przygotowany przez
panią Katarzynę Boroń w choreografii Pauliny Ząbkiewicz
Srebrna Maska
„Teatr Prawdziwny” (teatr integracyjny)
z MDK nr 2 oraz Centrum Edukacji i Rehabilitacji za spektakl
„Przygody Kaczorka Florka” wg dramatu Przemysława
Laskowskiego, przygotowany przez panie Katarzynę Boroń,
Annę Olejniczak i Olę Dobrzyńską
Srebrna Maska
Teatr PIK-POK z OPP Nr 3 za spektakl „Obrazki
z wyobraźni” na podstawie wierszy: „Kwiat paproci” i „Bajka
o grzecznym rycerzu” przygotowany przez panią Małgorzatę
Baryłę.
Brązowa Maska
Grupa teatralna „Rozregulowanie” za spektakl „Serce
nie sługa” wg dramatu Pierr’a Gripari’ego „Aksamitka, córka
diabła, albo zakochany pajac”, przygotowany przez panią
Małgorzatę Baryłę
Brązowa Maska
Teatr żywego planu „Pracownia” z OPP nr 4-CET za
spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”
wg J. Brzechwy na podstawie baśni J.Ch.Andersena
przygotowany przez panią Ninę Wolską, w opracowaniu muz.
Roberta Gajgiera
Brązowa Maska
Teatr Tańca Ulicznego z OPP 4 -Centrum Edukacji
Twórczej za spektakl „Listy do…” przygotowany przez panią
Agatę Zeliszek, w oprac. muzycznym Roberta Gajgiera
Wyróżnienia
„Estrada poetycka” z MDK nr 2 za spektakl „Stawiam
na Tolka Banana” w adaptacji Piotra Rowickiego, przygotowany
przez panią Katarzynę Boroń
Teatr żywego planu „Rampa” z OPP nr 4-CET za
spektakl „Życiorys w pytajnikach i wykrzyknikach” na
podstawie opowiadania A. Czechowa, przygotowany przez panią
Ninę Wolską
Wyróżnienie
„za radość bycia na scenie i kulturę słowa” dla Zespołu
teatralnego -„Papugi” z OPP nr 4- CET za spektakl
„W ,,świecie szalonych lokomotyw” na podstawie wierszy
J.Tuwma i Karolina Skrzynian, przygotowany przez panią
Krystynę Skrzypczyk
Ponadto komisja przyznała nagrody indywidualne:
Nagrody aktorskie
Daria Pudło za role w spektaklach „Przygody Kaczorka Florka”,
„Zielony i Nikt ze studni” oraz „Szelmostwa Lisa Witalisa”
Mateusz Szoć za role w spektaklach „Chłopy w kuchni” „Zielony i
Nikt ze studni” oraz „Szelmostwa Lisa Witalisa”
Aleksandra Gołdy za role w spektaklach „Przygody Kaczorka Florka”
oraz „Księżniczka na ziarnku grochu”
Wiktoria Nowak za role w spektaklach „Zielony i Nikt ze studni” oraz
„Szelmostwa Lisa Witalisa”
Sandra Fryga za role w spektaklach „Zielony i Nikt ze studni” oraz
„Szelmostwa Lisa Witalisa”
Paweł Kostka za rolę Lisa Witalisa w spektaklu „Szelmostwa Lisa
Witalisa”
Krystian Kowalski za rolę Kaczorka Florka w spektaklu „Przygody
Kaczorka Florka”
Kalina Kachniej za role kury i sójki w spektaklu „Przygody Kaczorka
Florka”
Katarzyna Pyszka za rolę w spektaklu „ W poszukiwaniu wujka
Balszoja”
Paulina Ząbkiewicz za rolę i opracowanie choreografii w spektaklu
„Wyszedł z domu…”
Ponadto komisja przyznała „Złotą Maskę” Mateuszowi Greniowi, uznając go za osobowość
sceniczną i dramaturgiczną (autor tekstu „[email protected], reżyser spektaklu oraz aktor)
Organizatorzy oraz członkowie Komisji dziękują :
- wszystkim nauczycielom i instruktorom za ogromną pracę włożoną w przygotowanie spektakli
teatralnych,
- dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu za umożliwienie przeprowadzenia
pokazów spektakli festiwalowych,
- Teatrowi Nowemu za umożliwienie pokazu najlepszych zespołów na scenie TN.
UWAGA
WAŻNE
„Gala Teatrów” czyli podsumowanie i wręczenie nagród oraz pokaz najlepszych spektakli
teatralnych odbędzie się 27 kwietnia o godz. 10.00 w Teatrze Nowym w Zabrzu.
Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników Festiwalu, opiekunów, nauczycieli , rodziców
przyjaciół.
WSTĘP WOLNY

Podobne dokumenty