technik agrobiznesu - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Transkrypt

technik agrobiznesu - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie
Mokrzeszów 111, 58-160 Świebodzice, tel. 74 850 87 36
e-mail: [email protected]; [email protected]
www.mokrzeszow.edu.pl
www.facebook.com/szkola.mokrzeszow
TECHNIKUM 4-LETNIE
ZAWÓD: TECHNIK AGROBIZNESU
Kształcąc się w tym zawodzie zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
•
zarządzania firmą i marketingu w agrobiznesie (symulacyjne prowadzenie
firmy)
•
handlu produktami rolno-spożywczymi,
•
przetwórstwa spożywczego i produkcji surowców żywnościowych (uprawa
roślin, hodowla zwierząt, nowoczesne technologie produkcji z uwzględnieniem
rolnictwa ekologicznego),
•
przygotowania biznesplanu i wniosku o środki finansowe z Unii Europejskiej,
•
prowadzenia rozliczeń finansowych w firmie z uwzględnieniem zunifikowanej
rachunkowości rolnej,
•
prawa cywilnego i gospodarczego,
•
obsługi profesjonalnych programów komputerowych w agrobiznesie
z wykorzystaniem zasobów Internetu,
•
sprawnego posługiwania się językiem obcym, w tym zawodowym (język obcy
w agrobiznesie),
•
obsługi pojazdów, maszyn i stosowanych w agrobiznesie (kat. T).
Kształcenie zawodowe będziesz realizował w:
•
firmach agrobiznesowych,
•
bankach spółdzielczych,
•
zakładach usługowo-handlowych i przetwórstwa rolno-spożywczego,
•
gospodarstwach rolnych,
•
firmach zagranicznych.
Korzyści wynikające z ukończenia szkoły:
•
zdobędziesz maturę i zawód technika agrobiznesu,
•
uzyskasz uprawnienia rolnicze umożliwiające zakup ziemi, jej dziedziczenie
oraz korzystanie ze środków finansowych Unii Europejskiej,
•
będziesz mógł prowadzić produkcję, firmę oraz zdobyć zatrudnienie
w przedsiębiorstwach obsługujących rolnictwo i funkcjonujących na obszarach
wiejskich,

Podobne dokumenty