Program Specjalny "Młodzi - czas na nas"

Transkrypt

Program Specjalny "Młodzi - czas na nas"
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
Źródło:
http://pupbilgoraj.pl/bil/caz/projekty-i-progaramy/zakonczone-projekty-i-p/161,Program-Specjalny-quotMlodzi-czas-na-nasquo
t.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 02:10
Program Specjalny "Młodzi - czas na nas"
Termin realizacji: 31.05.2012r. - 31.03.2013r.
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju informuje, iż otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na realizację PROGRAMU SPECJALNEGO dla osób do 30 roku życia pt. „Młodzi – czas na nas”
CEL PROGRAMU:
Aktywizacja zawodowa 65 osób do 30 roku życia zarejestrowanych w PUP jako osoby długotrwale bezrobotne, bez
doświadczenia zawodowego oraz zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego, mająca na celu doprowadzenie do
zatrudnienia oraz wyposażenie w/w osób w doświadczenie zawodowe niezbędne do pozyskania i utrzymania zatrudnienia
oraz zwiększenie ich mobilności na rynku pracy.
GRUPA DOCELOWA:
Na podstawie przeprowadzonej analizy lokalnego rynku pracy do projektu zakwalifikowano 65 osób do 30-go roku życia
zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju jako osoby bezrobotne spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
●
osoba długotrwale bezrobotna, tj. pozostająca w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2
lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
●
osoba bez doświadczenia zawodowego,
●
osoba zamieszkująca teren wiejski.
DZIAŁANIA:
1. Porada indywidualna – 65 osób,
2. Warsztaty motywacyjne - porada grupowa – 56 osób,
3. Warsztaty wyjazdowe „Autoprezentacja i kreacja wizerunku” – 56 osób.
4. Staże zawodowe (5 miesięcy) – 46 osób.
5. Nagroda motywacyjna dla osób, które samodzielnie znajdą zatrudnienie w okresie 2 miesięcy od zakończenia stażu –
max. 19 osób.
6. Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” - 10 osób.
7. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy – 10 osób.
8. Warsztaty biznesowe – 9 osób.
9. Szkolenie „Biznes w pigułce” – 9 osób.
10. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 9 osób.
11. Wsparcie początkowe w okresie 3 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 9 osób.
Metryka strony
Data publikacji 19 grudnia 2012
Data modyfikacji 09 października 2013Rejestr zmian
Osoba publikująca: JSK Internet 2
Autor: JSK Internet 2
Liczba wejść: 1145
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz

Podobne dokumenty