Podziękowanie od inwestora z Australii

Transkrypt

Podziękowanie od inwestora z Australii
Podziękowanie od inwestora z Australii
KŁODZKO. Wicestarosta Adam Łącki dosłownie przed chwilą otrzymał list o poniższej treści. Jest on
nadany przez właściciela firmy zainteresowanej reaktywowaniem kopalni antracytu „Wacław” w
Ludwikowicach Kłodzkich:
„Szanowny Panie Wicestarosto,
Teraz, gdy opadły trochę emocje wywołane przyznaniem nam koncesji, już tak całkiem na spokojnie
chciałbym podziękować Panu za pomoc, którą od Pana otrzymaliśmy. Od samego początku zaraził
mnie Pan swoją wizją rozwoju ziemi kłodzkiej, a w szczególności możliwością otwarcia kopalni w
Nowej Rudzie. Pana entuzjazm i poparcie bardzo nam pomogło w pozyskaniu koncesji i za to jestem
bardzo wdzięczny.
Jeszcze raz wyrazy podziękowania dla Pana i wszystkich Pana współpracowników, którzy pomogli
nam osiągnąć ten sukces.
Koncesję dostaliśmy w czwartek w nocy, a właściwie piątek naszego czasu, ale nie zasypiając
gruszek w popiele już rozpisaliśmy konkurs na wykonanie odwiertów poszukiwawczych i
prawdopodobnie wkrótce zobaczy Pan nasze wiertnice w akcji.
Pozdrowienia
Derek Lenartowicz
Executive Chairman
Na zdjęciu: teren przyszłej inwestycji

Podobne dokumenty