Katalog odmian kukurydzy 2015

Komentarze

Transkrypt

Katalog odmian kukurydzy 2015
Kukurydza
QQrydza KWS
Zaufaj naszym odmianom
Katalog odmian 2015
www.kws.pl
LEGENDA
EU - odmiana sprzedawana w Polsce
na podstawie wpisu
do Wspólnotowego Katalogu Odmian
Roślin Rolniczych (CCA)
Przeznaczenie
- bardzo zalecane
- zalecane
- możliwe
BSA - niemiecki urząd do spraw rejestracji
odmian (Bundessortenamt)
**
*
- możliwe w małym zakresie
SC - odmiana mieszańcowa dwuliniowa
TC - odmiana mieszańcowa trójliniowa
- liczba dojrzałości ziarnowej stanowi skalę DC - odmiana mieszańcowa czteroliniowa
klasyfikującą odmiany pod względem
wilgotności ziarna w czasie zbioru
w oficjalnych doświadczeniach
- przewidywany rok rejestracji w Polsce
Tempo dojrzewania ziarna.
Rozwój początkowy
- przeciętnie
- szybko
- bardzo szybko
Typ ziarna
f
- flint (szklisty)
sf
- zbliżony do flint
sf/sd - pośredni
sd - zbliżony do dent
d
- dent (zębokształtny)
Dojrzewanie łodygi i liści
efekt stay-green
- bardzo długo zielona reszta rośliny
- długo zielona reszta rośliny
- równomierne dojrzewanie ziarna i reszty rośliny
- szybsze zamieranie reszty rośliny
Potencjalny plon ziarna. Omłacalność. Masa tysiąca ziaren (MTZ).
Plon suchej masy. Koncentracja energii. Dojrzewanie reszty rośliny.
Odporność na wyleganie. Tolerancja na Fusarium spp. Wzrost roślin
- niski
- niski do średniego
- średni do wysokiego
- wysoki
- bardzo wysoki
Przydatność odmian do uprawy na różnych stanowiskach
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Gleby zimne, zwięzłe,
wolno się ogrzewające,
okresowo nadmiernie
wilgotne
Gleby szybko się ogrzewające,
zasobne w składniki pokarmowe
i substancję organiczną,
dobrze magazynujące wodę
Gleby lekkie, przepuszczalne,
słabo magazynujące wodę,
z głęboko położonym
lustrem wody gruntowej
2 | Katalog odmian 2015
Ziarno
Odmiana
SEVERUS
CORYPHEE
LAURINIO
PODIUM
SILVINIO
SILAS
PADRINO
KWS NESTOR
AMBROSINI
RIVALDINIO KWS
SILVESTRE
KWINNS
AMADEO
RICARDINIO
TOURAN
FILIPPO
TONINIO
AGRO YOKO
AMOROSO
AMAMONTE
SEVERO
KADURAS
KWS 5133 ECO
RONALDINIO
MILLESIM
GROSSO
FERNANDEZ
CASSILAS
BEATUS
CASCADINIO
KANDIS
KARNEVALIS
KWS 2323
KOHERENS
ATLETICO
KRYSALIS
AGRO VITALLO
KRABAS
KWS 9361
OSCARRO
Dojrzałość
Rok
na ziarno*/ rejestracji
kiszonkę
Kiszonka
170/170
190/190
200/200
200/200
210/200
210/210
210/230
220/220
220/220
220/230
220/230
220/230
230/230
230/240
–/230
-/240
240/250
-/240
240/250
250/260
250/260
250/250
250/250
260/260
260/240
260/260
–/260
–/260
260/260
270/270
270/270
270/270
270/270
270/280
–/280
270/280
280/280
280/280
280/280
300/–
3 Katalog odmian 2015
EU 2012
EU 2008
2012
2009
2012
EU 2004
EU 2007
EU 2014
2011
2014
2007
EU 2013
2007
2010
2009
EU 2007
EU 2012
EU 2009
2008
2013
2009
EU
2009
2008
2013
2012
EU 2009
2011
2007
EU 2013
EU 2010
EU 2012
EU 2014
EU 2008
EU 2006
EU 2012
EU 2012
EU 2009
EU 2011
EU 2013
Przeznaczenie
Ziarno
Alkohol
Grys
Typ
ziarna
Typ
odmiany
Biogaz
ffd
fd
sf
sf/sd
sf/sd
sf
fd
fd
sf/sd
sf/sd
sf/sd
ffd
sf/sd
sf/sd
sf/sd
fd
sf/sd
sd
sf
sf
sf
d
sf
sf
sf/sd
sf/sd
d
sf
sf/sd
fd
fd
d
d
sd/sf
sf/sd
fdd
fd
sd
sd
d
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
SC
TC
TC
SC
SC
TC
SC
TC
TC
SC
DC
TC
SC
TC
TC
SC
SC
SC
SC
TC
TC
TC
SC
SC
SC
TC
SC
SC
SC
TC
SC
Potencjalny
plon
ziarna
–
Tempo
oddawania
wody
z ziarna
–
Kiszonka
Omłacalność
Potencjalny
plon
suchej
masy
Koncentracja
energii
Cechy agrotechniczne
Stay-green
Odporność
na
wyleganie
Tolerancja
Wysokość
na
roślin
Fusarium spp.
Rozwój
początkowy
Opis
str.
8
9
10
11
12
13
14
15
16-17
18
19
20
21
22-23
24
25
26-27
28
29
30
31
32
33
34-35
36-37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
–
Katalog odmian 2015 4
Katalog odmian 2015 5
WSTĘP
Od ponad 150 lat firma KWS hoduje i produkuje nasiona roślin rolniczych. Zajmuje jedną z czołowych
pozycji na świecie w produkcji materiału siewnego kukurydzy. W Polsce nasza firma działa od połowy lat
90. ubiegłego wieku i co roku wprowadza na rynek nowe i coraz lepsze odmiany. Spełniają one coraz wyższe oczekiwania plantatorów kukurydzy i przemysłu przetwórczego. Odmiany kukurydzy energetycznej
KWS to niekwestionowany lider w produkcji biogazu w całej Europie. Wczesne i średniowczesne odmiany
ziarnowe hodowli KWS zdobywają od lat uznanie przemysłu młynarskiego, a plantatorzy bez problemów
sprzedają ziarno większości naszych odmian do młynów do przemiału na grys lub łom. Wybrane odmiany
hodowli KWS znajdują się na listach zalecanych do produkcji bioetanolu. Te kierunki wykorzystania kukurydzy są jednocześnie od wielu lat priorytetami w naszych pracach hodowlanych i wyznaczają kierunki
selekcji nowych odmian. Bardzo dynamicznie rozwijamy hodowlę odmian średniopóźnych o typie ziarna
dent - prowadzimy od kilku lat specjalny program hodowlany dent x dent, którego efektem są nowe
odmiany polecane dla Polski.
Ponieważ w Polsce mamy najwyższy w Europie udział gleb
lekkich, kilka lat temu KWS rozpoczął hodowlę odmian kukurydzy dostosowanych do niskiej zawartości azotu i fosforu w glebie
oraz do warunków niedostatku wilgoci. Równolegle inne odmiany
są testowane na urodzajnych glebach w najcieplejszym klimacie
na Opolszczyźnie i w Małopolsce.
KWS jest firmą o największej w Europie sprzedaży odmian
kukurydzy na kiszonkę dla bydła mlecznego. To bardzo wymagający rynek i dlatego zwracamy na niego szczególną uwagę.
Efektem prac hodowlanych są tolerancyjne na chłody doskonałe
odmiany w typie stay-green na kiszonkę o najwyższym udziale
plonu kolb (ziarna). W celu zacieśnienia współpracy z hodowcami
bydła wykonujemy bezpłatne analizy pasz objętościowych u naszych klientów za pomocą dwóch urządzeń AgriNIR i doradzamy
w zakresie wartości pokarmowej tych pasz.
W KWS uważamy, że największą wartością dodaną naszych
odmian jest rzetelna informacja o nich. Staramy się być na bieżąco
z najnowszymi osiągnięciami nauki rolniczej i wprowadzać te innowacje do praktyki rolniczej. Do tego celu służą opracowywane
przez specjalistów z działu Agroservice poradniki, które wysyłamy
bezpłatnie pocztą plantatorom kukurydzy. Od tego sezonu najnowsze i zawsze aktualne informacje można
znaleźć na nowej stronie fachowego doradztwa KWS - www.cultivent.pl, a dla zarejestrowanych uczestników tego programu wysyłamy e-mailem aktualne porady. Zachęcamy do zapisania się do programu
cultiVent poprzez stronę internetową lub przez załączony na końcu katalogu formularz zgłoszeniowy.
Profesjonalni plantatorzy kukurydzy doceniają w odmianach KWS stabilność plonowania, dlatego we
wszelkich publikacjach prezentujemy oficjalne wyniki plonowania na ziarno i kiszonkę z kilku ostatnich lat.
Odmiany, które Państwu proponujemy do uprawy, zawsze są wcześniej dokładnie sprawdzone w różnych
warunkach pogodowych i glebowych w Polsce, w sieci naszych doświadczeń łanowych prowadzonych
w warunkach produkcyjnych oraz w sieci doświadczeń porejestrowych (PDO) i rozpoznawczych (CCA)
prowadzonych przez COBORU i PZPK.
Wybór właściwej odmiany do uprawy to zawsze bardzo odpowiedzialna decyzja. Zachęcamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z pracownikami KWS Polska i autoryzowanymi dystrybutorami materiału siewnego KWS oraz korzystania z najlepszej genetyki hodowli KWS.
Życzymy stabilnych, wysokich i rentownych plonów!
dr Adam Majewski
Product Manager ds. kukurydzy
6 | Katalog odmian 2015
Katalog odmian 2015 | 7
5
ŚĆ 201
SEVERUS Z 170 / K 170
NOWO
ultrawczesna odmiana na ziarno o relatywnie bardzo wysokim plonie
w tej grupie wczesności
najsuchsze ziarno podczas zbioru we wszystkich doświadczeniach łanowych
i hodowlanych KWS w Polsce 2012-2013
wybitnie dobry wigor początkowy
dostosowana do wszystkich rodzajów gleb
wysoki plon suchej masy całych roślin w tej grupie wczesności
bardzo wysoki udział kolb (powyżej 56% plonu SM całych roślin)
wysoka koncentracja energii (11,75 MJ/kg)*
polecana do uprawy w całej Polsce - szczególnie w rejonach o krótkim okresie
wegetacji lub przy opóźnionych siewach
* FERA/NIAB NL1-2 Trials for Forage Maize 2010-11, Wielka Brytania.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
8 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
5
ŚĆ 201
NOWO
CORYPHEE Z 190 / K 190
bardzo wczesna odmiana ziarnowa o wysokim potencjale plonowania na suche ziarno
ziarno szybko oddaje wodę przed zbiorem
doskonała omłacalność, mało uszkodzeń i budowa ziarniaka CORYPHEE
dedykuje ją do przemiału na grys
w uprawie na kiszonkę ceniona w krajach Beneluxu (Holandii i Belgii)
za najwyższą koncentrację energii i wysokie plony skrobi
udział plonu SM kolb - ponad 57% w plonie ogólnym
dobry stay-green
popularna w krajach o krótkim okresie wegetacji do uprawy na ziarno i CCM
bardzo zdrowe liście - tolerancyjna na patogeny powodujące przedwczesne
zamieranie kukurydzy Helminthosporium/Kabatiella
stabilna łodyga i tolerancja na Fusarium spp.
wybitnie dobry wigor początkowy umożliwia wczesny siew, również na zimniejszych
glebach
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 9
LAURINIO Z 200 / K 200
bardzo wczesna odmiana ziarnowa
wysoki potencjał plonowania, 3. miejsce pod względem plonowania
w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych 2010-2011
ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i osiąga niską wilgotność:
22,7% w 2011 i 29,3% w 2010 w badaniach rejestracyjnych COBORU
ziarno w typie flint, szkliste w połączeniu z niską wilgotnością w czasie zbioru,
cechy te wskazują na dobrą przydatność do produkcji grysu
wysoka, dobrze ulistniona roślina z efektem stay-green umożliwia uprawę
na wysokoenergetyczną kiszonkę, również w plonie wtórym
wysoka tolerancja na Fusarium spp.
przeciętne wymagania glebowe
Zobacz również wyniki na str. 7, 12 i 20.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
10 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
PODIUM Z 200 / K 200
wczesna odmiana ziarnowa
łączy wczesność dojrzewania z wysokim potencjałem plonowania
wysokie i stabilne w latach plony potwierdzone w praktyce rolniczej
w Polsce południowej i centralnej po zbiorze na ziarno pozwala na terminowy zasiew
poplonów ozimych lub pszenicy ozimej
zbierana w średniowczesnym terminie potrafi osiągnąć niskie wilgotności ziarna,
przez co obniża koszty suszenia
polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę na północy Polski lub na kiszonkę
w plonie wtórnym w Polsce centralnej
wysoka tolerancja na chłody i suszę
niskie rośliny w typie stay-green, z wyrównanymi kolbami typu flex,
często 16 rzędów ziaren na obwodzie
przydatna na wszystkie rodzaje gleb odpowiednie dla uprawy kukurydzy
PODIUM wyróżnia się stabilnym i wysokim plonowaniem w grupie wczesnej i pozwala
na zbiór ziarna o niskiej wilgotności. Odmiana sprawdzona na słabych glebach.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 11
SILVINIO Z 210 / K 200
wczesna odmiana ziarnowa
najwyższa ocena w plonie ziarna w wynikach niemieckich1
wysoki potencjał plonowania na ziarno w połączeniu z wczesnością dojrzewania
2. miejsce w plonie ziarna w grupie wczesnej w badaniach rejestrowych COBORU
w latach 2010-2011
2. miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK na północy Polski w 2012 r.
i 3. miejsce wg wartości indeksu plonu ziarna (IP) w roku 2013
bardzo dobra omłacalność
3. miejsce wśród wszystkich grup wczesności w PDO w 2013 r. pod względem
wartości brutto plonu ziarna i IP
średniowysoka roślina z niewysoko osadzonymi kolbami typu flex,
dojrzewa równolegle z ziarnem
przeciętne wymagania glebowe, bardzo stabilne plony
1
Źródło: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste 2010.
Zobacz również wyniki na str. 7, 10 i 20.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
12 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
SILAS Z 210 / K 210
wczesna odmiana ogólnoużytkowa
wielostronne możliwości wykorzystania plonu, w tym na grys, alkohol i na kiszonkę
zadowalające i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
wybitna tolerancja na chłody wiosenne i dobra na suszę
ziarno bardzo wcześnie osiąga dojrzałość omłotową, a zbierane w średniowczesnym
terminie wykazuje niską wilgotność, co pozwala obniżyć koszty produkcji
duża przydatność do produkcji grysu dzięki wysokiej zawartości skrobi twardej
w ziarnie
do produkcji wysokiej jakości kiszonki na północy Polski lub pozyskiwania
kiszonki w plonie wtórnym na pozostałym obszarze Polski
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 13
PADRINO Z 210 / K 230
w badaniach rozpoznawczych COBORU i PZPK na północy Polski w roku 2009
uzyskała plon suchego ziarna o wysokości 112,6 dt/ha i wilgotności podczas zbioru
33,3%
ziarno o przewadze cech typu flint zawiera bardzo dużo twardej skrobi
wczesne dojrzewanie ziarna i jego cechy są gwarancją uzyskania dobrego surowca
do przerobu na grys
wysokie plony suchej masy całych roślin o bardzo wysokiej koncentracji energii
- wysoka zawartość skrobi i dobrze strawne włókno
elastyczny termin zbioru na kiszonkę - silny stay-green (rośliny pozostają długo zielone
po osiągnięciu dojrzałości ziarna)
szybko startuje i bardzo wcześnie dojrzewa na ziarno przy długo zielonej łodydze
i liściach
bardzo dobrze toleruje zimne stanowiska
wyjątkowo szybki rozwój początkowy wiosną
zdrowe i stabilne łodygi o wysokiej tolerancji na Fusarium spp.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
14 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
5
ŚĆ 201
NOWO
KWS NESTOR Z 220 / K 220
w badaniach rejestracyjnych COBORU w roku 2013 uzyskał plon suchego ziarna
o wysokości 104,1 dt/ha i wilgotności podczas zbioru 27,4%
ziarno w typie flint-dent oddaje szybko wodę przed zbiorem
daje stabilnie wysokie plony na różnych stanowiskach - doświadczenia łanowe KWS
Polska 2012-2013
wysoka koncentracja energii w kiszonce
bardzo dobra strawność całych roślin - na poziomie 72,7 do 74,2%1
1
Doświadczenia łanowe KWS Polska 2010-2011, analiza w laboratorium KWS w Einbeck.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 15
AMBROSINI Z 220 / K 220
na ziarno lub na bogatą w skrobię, wysokoenergetyczną kiszonkę
łączy wysoki potencjał plonowania z dobrą tolerancją na stresy: chłody,
suszę, nadmiar wody, wiatry
na wszystkie stanowiska przydatne pod uprawę kukurydzy,
w tym na stanowiska problematyczne, zarówno nadmiernie wilgotne,
jak i przepuszczalne gleby lekkie (zobacz również wyniki na str. 46)
łączy bardzo wysoki potencjał plonowania z wczesnością dojrzewania ziarna
ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną
na tle odmian o podobnej wczesności wyróżnia się odpornością na wyleganie
przydatna dla rejonów termicznie granicznych dla uprawy kukurydzy ziarnowej
długo zielona roślina o zwartym pokroju i bardzo szerokich liściach
bardzo szybkie gromadzenie skrobi w roślinie zapewnia jej bardzo wysoką
zawartość w kiszonce już we wcześniejszych terminach zbioru
Zobacz również wyniki na str. 7, 10, 12, 15, 23, 24 i 27.
16 | Katalog odmian 2015
* Wskaźnik koncentracji energii oznacza ilość jednostek pokarmowych (owsianych) w 1 dt świeżej masy roślin.
AMBROSINI wyróżnia się plonowaniem w warunkach stresowych dla uprawy kukurydzy, na glebach zimnych, nadmiernie wilgotnych, również na glebach piaszczystych
zagrożonych suszą. Zbierana na kiszonkę zapewnia wysoki plon suchej masy ogólnej i koncentrację energii dzięki wysokiemu udziałowi kolb (ziarna) w plonie.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 17
RIVALDINIO KWS Z 220 / K 230
plon ziarna 114,1 dt/ha o wilgotności 25,7% w doświadczeniach rejestracyjnych
COBORU za lata 2012-2013
wysokie i stabilne plony ziarna w doświadczeniach wstępnych i rejestracyjnych
COBORU oraz w doświadczeniach łanowych KWS
bardzo dobrze oddaje wodę z ziarna przed zbiorem - otwarte koszulki kolby
dedykowana do uproszczonych systemów uprawy ze względu na wysoką tolerancję
na patogeny grzybowe wywołujące choroby liści
wysoka odporność na wyleganie korzeniowe i Fusarium spp.
w użytkowaniu na kiszonkę ponad 56% udziału plonu kolb w plonie ogólnym SM
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
18 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
SILVESTRE Z 220 / K 230
typowa odmiana kiszonkowa, na wczesny zbiór
najwyższy plon suchej masy w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych
i porejestrowych w latach 2005, 2006 i 2007
ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną, uzyskując maksymalną zawartość
skrobi w kiszonce
przydatna w rejonach o krótszym okresie wegetacji, gdzie umożliwia zbiór na kiszonkę
w optymalnej fazie dojrzałości przed nadejściem jesiennych przymrozków
przydatna w ekstensywnych warunkach produkcji kiszonki z kukurydzy, gdy osiąganie
wysokich plonów jest ograniczone małą ilością opadów i niską żyznością gleby
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 19
5
ŚĆ 201
KWINNS Z 230 / K 230
NOWO
średniowczesna odmiana ziarnowo-kiszonkowa
w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK zajęła 2. miejsce w grupie
odmian wczesnych (114,7 dt/ha suchego ziarna i wilgotności 27,5%)
w badaniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK na kiszonkę plonowała
na poziomie 215 dt/ha SM całych roślin (udział plonu kolb - 54,8%)
odmiana stay-green - szerokie okno zbioru na kiszonkę
ziarno w typie flint-flint-dent (o przewadze cech flint) - może być przeznaczone na grys
polecana na wszystkie stanowiska przydatne do uprawy kukurydzy w całej Polsce
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
20 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
AMADEO Z 230 / K 230
wcześnie dojrzewająca, wysokoplenna odmiana ogólnoużytkowa
bardzo wysoki plon ziarna i kolb
przeznaczona do intensywnej uprawy kukurydzy na glebach żyznych,
dobrze magazynujących wodę
niepobity rekordzista w PDO na północy Polski, najwyższy plon ziarna
w latach 2006, 2007, 2008, 2009 i 20101
najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2005
wśród wszystkich badanych odmian1
szybkie oddawanie wody z ziarna pozwala obniżyć koszty suszenia
bardzo duża przydatność do produkcji wysokojakościowej kiszonki
dla najbardziej produktywnych grup zwierząt
najwyższy plon kolb w grupie wczesnej w doświadczeniach rejestrowych
2005 i 2006 oraz PDO 2007, 2008 i 2009
łączy wybitnie wysokie zawartości skrobi w kiszonce2 z dobrą strawnością łodyg i liści
bardzo elastyczna względem terminu zbioru dzięki efektowi stay-green
mocno wydłużona optymalna faza zbioru przez spowolniony proces drewnienia rośliny
1
Źródło: PDO COBORU 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Źródło: AGRAR-TEST 2007. Analizy zielonki - Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UP w Poznaniu, 2008 i 2009.
2
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 21
RICARDINIO Z 230 / K 240
rekordowo plonująca średniowczesna odmiana ziarnowa
najwyższe plony ziarna w grupie średniowczesnej w doświadczeniach rejestrowych
COBORU w suchym 2008 roku1
najwyżej plonująca odmiana ziarnowa spośród wszystkich badanych
w doświadczeniach rejestrowych COBORU 20092
1. miejsce w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK na północy Polski w 2012 r.
najwyżej plonująca odmiana średniowczesna w serii doświadczeń
rozpoznawczych PDO COBORU i PZPK 20092
1. miejsce w 2011 i 2. miejsce w 2010 w plonie ziarna w PDO COBORU i PZPK³
najwyższe noty w plonie ziarna w badaniach niemieckich4
dobrze sprawdzona: wysokie plonowanie potwierdził w ostatnich czterech latach
doświadczeń łanowych KWS prowadzonych w warunkach praktyki rolniczej
doskonała omłacalność - bardzo niski udział ziaren uszkodzonych
bardzo sprawne oddawanie wody z ziarna przed zbiorem i podczas suszenia
przesądza o najwyższej rentowności produkcji ziarna kukurydzy
rośliny średniowysokie w typie stay-green
najwyższe noty w zawartości skrobi w kiszonce w badaniach niemieckich4
do produkcji wysokojakościowej kiszonki dla najbardziej wydajnych grup zwierząt
doskonale wykorzystuje potencjał produkcyjny gleb urodzajnych, dobrze
magazynujących wodę
1
2
Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych 2008, COBORU.
Źródło: Wyniki doświadczeń rejestrowych 2009, COBORU.
22 | Katalog odmian 2015
3
4
Źródło: Wyniki doświadczeń PDO 2010 i 2011.
Źródło: Beschreibende Sortenliste, BSA 2011.
*
**
Doświadczenia wstępne (5 miejscowości); wzorzec = średnia z odmian standardowych: Laurelis, PR39H32, Anjou 249.
Doświadczenia rejestrowe (12 miejscowości); wzorzec: 2008 = średnia dla grupy średniowczesnej, 2009 = średnia odmian w grupie
średniowczesnej w PDO.
*** Doświadczenia rozpoznawcze do PDO (2009 - 6 miejscowości, 2010 - 8 miejscowości); wzorzec = średnia odmian w grupie średniowczesnej w PDO.
**** PDO (19 miejscowości); wzorzec = średnia odmian w grupie średniowczesnej.
Zobacz także wyniki na str. 7, 10, 12, 16, 17 i 18.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 23
TOURAN K 230
odmiana typowo kiszonkowa do uprawy na terenie całej Polski
bardzo wysokie plony suchej masy i najwyższe plony kolb (PDO COBORU i PZPK)
bardzo wysoka strawność całych roślin1
najwyższy plon kolb i jeden z najwyższych plonów ogólnych suchej masy
w doświadczeniach rejestrowych i rozpoznawczych COBORU w 2007 r.
oraz PDO 2009 w grupie średniowczesnej
najwyższy plon suchej masy kolb wśród odmian ze wszystkich grup wczesności
w PDO 2010
najwyższa zawartość skrobi w kiszonce i plon skrobi z ha
spowolnione oddawanie wody z ziarna ułatwia jego uszkodzenie przez sieczkarnię,
poprawiając jego strawność w kiszonce
tolerancyjna na chłody wiosenne, wybitnie szybki rozwój początkowy
duże zdolności adaptacyjne w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
1
Źródło: Wyniki analizy jakości kiszonki wykonane w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu 2010.
1. miejsce odm. TOURAN w udziale plonu kolb w plonie ogólnym w latach 2011 i 2013
wśród odmian ze wszystkich grup wczesności w dośw. PDO COBORU.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
24 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
FILIPPO K 240
wysoka wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji BSA - 7)
rośliny wysokie (wg punktacji BSA - 7)
FAO 240 zapewnia uzyskanie pełnej dojrzałości do zbioru na kiszonkę również
w chłodniejsze lata i bezpieczeństwo wysokich plonów suchej masy całych roślin
dobrze toleruje uprawę na glebach słabszych
bardzo dobry wigor wzrostu i rozwoju początkowego
wysoka strawność całych roślin - 74,4% (wg badań w Belgii 2006-2008)
Plony względne [w %] na kiszonkę odmian KWS
na tle 4 odmian wzorcowych w latach 2006, 2007 i 2008
Odmiana
Plon ogólny suchej masy całych roślin [%]
2006 (n4)
2007 (n3)
2008 (n5)
średnia
Strawność
[%]
Zawartość suchej
masy [%]
KWS 5133 ECO
108,4
106,9
107,7
107,7
72,9
32,6
FILIPPO
111,2
104,3
107,5
107,9
74,4
34,1
TORRES
106,6
112,2
108,9
109
74,6
32,3
100
100
100
100
75,3
35,2
19473
20072
18971
19414
x
x
wzorce
100 = kg/ha
Wzorce: AURELIA, BANGUY, ESTELLE, IKOS.
Źródło: Instytut Rolniczy - Badania Roślin i Ochrony Środowiska w Gent.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 25
TONINIO Z 240 / K 250
nowa średniowczesna odmiana ogólnoużytkowa
rośliny bardzo wysokie, kolby osadzone na średniej wysokości
kolby długie, cienkie, dobrze wypełnione do szczytu
wierzchołek kolby odkryty - ułatwione dosychanie ziarna
wysoka tolerancja na fuzariozy ziarna
wybitnie wysokie plony suchego ziarna również w trudniejszych warunkach
klimatycznych - 1. miejsce w dośw. CCA COBORU i PZPK na północy Polski w 2013 r.
(pod względem indeksu plonu i wartości dochodu brutto)
wybitnie wysokie plony suchego ziarna
4. miejsce pod względem wysokości plonu ziarna (13,28 t/ha) i 2. miejsce
pod względem wartości plonu ziarna po uwzględnieniu wilgotności ziarna
w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r.
1. miejsce pod względem wskaźnika koncentracji energii w kiszonce (41,7)
i 3. miejsce w plonie kolb (113,7 dt/ha), bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy
(212,1 dt/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 r.
w grupie średniowczesnej w całej Polsce
Zobacz także wyniki na str. 17.
26 | Katalog odmian 2015
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 27
AGRO YOKO K 240
wysoka do bardzo wysokiej wydajność ogólnego plonu suchej masy (wg punktacji
BSA - 8)
rośliny bardzo wysokie (wg punktacji BSA - 9)
strawność całych roślin w zakresie 72,3 do 76,1%, a zawartość skrobi w zielonce od 30,9
do 34,1% (na podstawie badań 84 prób w laboratorium KWS w Einbeck 2011-2012)
przed zbiorem na kiszonkę ziarno bardzo powoli oddaje wodę, a roślina długo utrzymuje zielony kolor, dlatego ma szerokie okno żniwne - dodatkowe 10-14 dni na zbiór
bardzo dobry wigor początkowy
i wysoka tolerancja na chłody gwarantuje wysokie plony nawet
w chłodne lata
wysoka tolerancja na Fusarium spp.
- niskie ryzyko zanieczyszczenia
paszy mikotoksynami
odmiana tolerancyjna na Helminthosporium maydis
Odmiana potwierdziła w praktyce wybitnie wysoki potencjał plonu ogólnej suchej masy
całych roślin. Była zawsze najwyższą odmianą na każdym polu i nigdy nie wylegała.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
28 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
AMOROSO Z 240 / K 250
odmiana ziarnowa z pogranicza grupy średniowczesnej i średniopóźnej
wysokie i stabilne w latach plony ziarna
ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę
do poziomu wilgotności 25-27%
ziarno w typie flint ze skomasowaną skrobią szklistą decyduje o wysokiej przydatności
do przerobu młynarskiego
rośliny średniowysokie lub wysokie w typie stay-green
kolby typu fix bardzo dobrze uziarnione na szczycie
dobra tolerancja na suszę i chłody
AMOROSO w badaniach COBORU i PZPK w latach 2007-2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Plon ziarna [dt/ha]
Wzorzec
108,4
120,8
126
99,9
117,9
103,3
105,3
AMOROSO
108,6
118,2
125
95,9
119,1
111,6
106,6
Wilgotność ziarna [%]
Wzorzec
27,2
24,0
26,7
32,2
28,0
28,0
27,7
AMOROSO
24,3
21,2
25,1
29,6
26,3
26,3
25,8
Wzorzec: 2007 i 2008 średnia z całego zestawu odmian w doświadczeniach porejestrowych;
2009-2013 średnia z odmian wpisanych do rejestru badanych w grupie średniopóźnej.
1
Źródło: Lista opisowa odmian 2007-2011 COBORU.
AMOROSO od pięciu lat daje najsuchsze ziarno w grupie średniopóźnej w badaniach PDO (w 2012 i 2013 - 89% wilgotności wzorca, w 2011 - 94% wzorca, w 2010
- 92% i w 2009 - 98%).
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 29
AMAMONTE Z 250 / K 260
w roku 2011 uzyskała w badaniach rejestracyjnych w COBORU 105% plonu ziarna
o wilgotności o 0,4% niższej w porównaniu do średniej z grupy średniopóźnej¹
ziarno typu flint-dent o dobrej omłacalności i średniej MTZ
ziarno wcześnie osiąga dojrzałość fizjologiczną i bardzo szybko oddaje wodę
do poziomu wilgotności 30%, a w średnim tempie do wilgotności 22%
rośliny bardzo wysokie w typie stay-green
bardzo wysokie, stabilne plony ogólnej suchej masy i kolb
bardzo wysoki plon energii o średniej koncentracji w kiszonce
w roku 2011 w badaniach rejestracyjnych w COBORU 101,7% plonu ogólnej
suchej masy i 104,6% plonu suchej masy kolb w porównaniu do średniej
z grupy średniopóźnej¹
dobra tolerancja na chłody wiosną i jesienią
1
Źródło: Lista opisowa odmian 2011 COBORU.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
30 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
SEVERO Z 250 / K 260
odmiana ogólnoużytkowa, wysoce tolerancyjna na stres suszowy
wczesność dojrzewania na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej
roślina średniowysoka lub wysoka, posiada efekt stay-green
tolerancyjna na fuzariozę i helmintosporiozę
wysoka przydatność do uprawy na glebach lekkich
bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno1
optymalnie łączy wysoki plon ogólnej suchej masy z podwyższoną strawnością
całych roślin i zawartością skrobi
wysokie i stabilne w latach plony ogólnej suchej masy i skrobi
cechuje się najwyższą strawnością całych roślin spośród odmian
średniopóźnych KWS2
1
2
Opisowa lista odmian COBORU 2011.
Źródło: Wyniki analizy jakości kiszonki wykonane w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu 2010.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 31
KADURAS Z 250 / K 250
bardzo wyrównany w łanie i plonach mieszaniec pojedynczy
nowa odmiana w typie ziarna dent
znosi okresowe braki wilgoci w glebie
polecana na ciepłe i żyzne stanowiska
w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU i PZPK w 2012 roku dała średni plon
suchego ziarna 125,3 dt/ha o wilgotności 25,3% w czasie zbioru
wyjątkowo skutecznie oddaje wodę z ziarna przed zbiorem
wysokie i stabilne plony ziarna o niskiej wilgotności1
bardzo dobra omłacalność
dedykowana na wczesny zbiór w centralnej i południowej Polsce
1
Doświadczenia łanowe KWS Polska 2011.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
32 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
KWS 5133 ECO Z 250 / K 250
uniwersalna pod względem warunków uprawy i sposobu użytkowania
wybitnie wysokie i stabilne w latach plonowanie na ziarno i na kiszonkę
wytrzymuje okresowe niedobory azotu i wody
wyróżnia się plonowaniem zarówno w latach korzystnych, jak i trudnych
dla uprawy kukurydzy, również na stanowiskach problematycznych
najwyżej plonująca średniopóźna odmiana ziarnowa w doświadczeniach rejestrowych
i rozpoznawczych w 2007 oraz jeden z najlepszych wyników w 2008 i 2009 roku1,2,3
najwyższe noty w plonie ziarna w wynikach badań w Niemczech
wysoka odporność na wyleganie i dobre oddawanie wody z ziarna
bardzo wysokie plony ogólnej suchej masy i suchej masy kolb potwierdzone
w warunkach praktyki
wysoka strawność całych roślin w zakresie 71,58 do 75,84%
oraz NEL w zakresie 7,46 do 7,61 MJ/kg SM4
1
Źródło: COBORU. Syntezy wyników doświadczeń rejestrowych 2007 i 2008.
Źródło: COBORU i PZPK. Wyniki doświadczeń rozpoznawczych 2007 i 2008.
Źródło: COBORU i PZPK. Wyniki PDO 2009.
4
Źródło: Wyniki badań łanowych KWS Polska w 2011-2012, 65 lokalizacji,
analiza NIRS w laboratorium w Einbeck.
2
3
KWS 5133 ECO.
Doświadczenia
na ziarno 2012
KWS Polska
X
Y
Z
Odmiana KWS 5133 ECO została wyselekcjonowana w warunkach uprawy ekologicznej, cechuje się ponadprzeciętną efektywnością wykorzystania azotu i szybkim
tempem wzrostu początkowego.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 33
1
uropie
E
Nr 1 w
RONALDINIO Z 260 / K 260
uniwersalna odmiana ogólnoużytkowa
wysoka zdolność adaptacji w różnych warunkach glebowo-klimatycznych
elastyczna pod względem sposobu wykorzystania: ziarno, kiszonka, grys, biogaz
bardzo wysokie i stabilne w latach plony ziarna i suchej masy
wytrzymała i tolerancyjna na stresy
w latach 2009-2012 była najczęściej uprawianą odmianą kukurydzy w Europie!
rośliny średniowysokie lub wysokie, bardzo wyrównane kolby typu fix
nieduże wymagania glebowe i wysoka tolerancja na suszę
jedna z najwyżej i najstabilniej plonujących odmian w zmiennych
pogodowo ostatnich siedmiu latach
najwyższy plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU
w suchym 2006 roku2
ziarno szybko oddaje wodę do poziomu wilgotności ok. 30%
optymalne połączenie parametrów ilościowych i jakościowych
w użytkowaniu na kiszonkę
bardzo wysoki i stabilny plon skrobi w połączeniu z dobrą
strawnością całej rośliny3
mocno wydłużona optymalna faza do zbioru: szybko gromadzi
skrobię wcześnie osiągając jej wysoką zawartość
zbiór w późniejszym terminie pozwala na osiągnięcie podwyższonych
zawartości skrobi bez spadku strawności całej rośliny4
przydatna we wszystkich systemach żywienia zwierząt, zarówno
opartych na trawach jak i kiszonce z kukurydzy jako paszy
podstawowej
bardzo wysoka strawność całych roślin w zakresie 72,1 do 77,7%
oraz NEL od 7,41 do 7,67 MJ/kg SM5
1
2
3
4
5
Wyniki badania rynku, Kleffmann&Partner 2009, 2010, 2011, 2012.
Źródło: COBORU 2006.
Źródło: AGRAR-TEST 2007. Analizy wykonano w Pracowni Chemicznej Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UP w Poznaniu.
Wyniki doświadczeń łanowych KWS oraz analizy wykonano w Pracowni Chemicznej Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
UP w Poznaniu.
Źrodło: Wyniki badań łanowych KWS Polska w 2011-2013, 98 lokalizacji, analiza NIRS w laboratorium w Einbeck.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
34 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 35
MILLESIM Z 260 / K 260
1. miejsce w plonie suchego ziarna wśród wszystkich grup wczesności
w doświadczeniach porejestrowych PDO COBORU i PZPK w 2013 roku
2. miejsce w plonie ziarna w badaniach rejestracyjnych COBORU w 2011 roku
w grupie średniopóźnej
bardzo dobra stabilność plonowania potwierdzona w doświadczeniach łanowych
KWS w Polsce w latach 2012-2013
doskonała odporność na wyleganie korzeniowe i łodygowe
najwyższej jakości kiszonka z wysokim udziałem ziarna typu flint-dent
najwyższe parametry żywieniowe: koncentracja energii, strawność całych roślin
odmiana w typie stay-green
Zobacz również wyniki na str. 7, 9 i 42.
Odmiana MILLESIM daje surowiec o najwyższych parametrach energetycznych
do produkcji kiszonki dla krów mlecznych. Długozielone i zdrowe liście w połączeniu
z cechą stay-green to bezpieczeństwo wydłużonej przydatności do zbioru na kiszonkę.
Wybitnie wysokie plony ziarna dają najwyższy indeks energii (udział ziarna) w kiszonce 58% w suchej masie!
36 | Katalog odmian 2015
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 37
GROSSO Z 260 / K 260
najwyższa nota w plonie ziarna w badaniach w Niemczech (wg punktacji BSA 9!)
najwyższy plon ziarna wśród wszystkich badanych odmian w doświadczeniach
rejestrowych COBORU 2010
najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach rejestracyjnych w Niemczech
kiszonka z bardzo wysokim udziałem ziarna
w badaniach porejestrowych COBORU i PZPK uzyskała w 2012 plon suchej masy
całych roślin (SMCR) 213 dt/ha i udział kolb 55,6%, a w roku 2013: 209,8 dt/ha SMCR
i 54,4% udziału kolb w plonie
dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę
średniowysoka roślina, bujnie ulistniona w typie stay-green, odporna na wyleganie
bardzo długie kolby typu flex, najczęściej z 16 rzędami ziaren na obwodzie
doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję na suszę
Zobacz również wyniki na str. 7, 9, 17, 24, 29, 36, 42, 44, 46 i 47.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
38 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
FERNANDEZ K 260
odmiana przeznaczona do produkcji biomasy dla biogazowni
najwyższa nota w plonie ogólnej suchej masy w badaniach w Niemczech1
pierwsza średniowczesna odmiana energetyczna zarejestrowana w Niemczech
bardzo wysokie plony ogólnej świeżej i suchej masy w doświadczeniach
łanowych KWS w latach 2010-2012
bardzo wydajna w produkcji kiszonki dla bydła
bardzo wysokie rośliny, wysoko osadzone kolby
dobra tolerancja na chłody
bardzo dobra odporność na wyleganie
dobra tolerancja na helmintosporiozę liści i fuzariozę
przeciętne wymagania glebowe
1
Źródło: Beschreibende Sortenliste 2011.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 39
CASSILAS K 260
bardzo wysoko plonująca odmiana kiszonkowa z pogranicza grupy średniowczesnej
i średniopóźnej
przeznaczona do produkcji kiszonki dla bydła i biomasy dla biogazowni
najwyższy plon ogólny suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich odmian
badanych w doświadczeniach rejestrowych w latach 2009 i 2010
oraz doświadczeniach rozpoznawczych w grupie średniowczesnej w 2010
najwyższy plon ogólnej suchej masy i plonu kolb w doświadczeniach PDO COBORU
i PZPK w roku 2011
wysoki, często przekraczający 55% udział kolb w kiszonce
bardzo wysokie plony ziarna
ziarno przydatne do zakiszania w rękawach ze względu na powolne oddawanie wody
przed zbiorem
roślina wysoka, zdrowo dojrzewająca, odporna na helmintosporiozę
dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze
nadaje się także do uprawy na glebach średnich i lekkich wysoko nawożonych
nawozami organicznymi
Zobacz również wyniki
na str. 7, 24, 27 i 30.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
40 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
BEATUS Z 260 / K 260
odmiana wysokoplenna, typowo kiszonkowa
łączy wybitnie wysokie plony suchej masy z wysoką strawnością rośliny
w latach 2005-2007 osiągała najwyższe plony ogólne suchej masy
w grupie średniowczesnej w doświadczeniach COBORU
nr 1 w plonie ogólnym suchej masy i suchej masy kolb wśród wszystkich badanych odmian
kiszonkowych w badaniach rejestrowych COBORU w roku 2005 i PDO 20071
bardzo wysoka, bujnie ulistniona roślina o szerokim pokroju z kolbami typu flex
wyróżnia się wysoką strawnością rośliny w połączeniu z ponadprzeciętną zawartością
skrobi w kiszonce2
wykazuje wysoki potencjał plonowania na ziarno w dobrych warunkach termicznych
swój potencjał plonowania realizuje najpełniej na glebach żyznych,
dobrze zaopatrzonych w składniki pokarmowe i dobrze magazynujących wodę
1
2
Wyniki rejestrowe PDO i COBORU.
Źródło: Wyniki analizy jakości kiszonki wykonane w Katedrze Żywienia Zwierząt
i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2010.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 41
5
ŚĆ 201
NOWO
CASCADINIO Z 270 / K 270
wybitnie wysoki plon suchej masy całych roślin i kolb (9 w skali BSA)
1. miejsce w plonie ogólnej suchej masy (237,20 dt/ha) i w plonie suchej masy kolb
(130,1 dt/ha) w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) COBORU i PZPK w roku
2013 wśród wszystkich grup wczesności
wysoki udział plonu kolb w plonie ogólnym - 54,9%
dobra strawność całych roślin (6 w skali BSA)
rośliny wysokie (8 w skali BSA)
mała skłonność do wylegania (3 w skali BSA)
zasychanie liści przed zbiorem niskie (3 w skali BSA)
odmiana w typie stay-green o przedłużonym terminie przydatności do zbioru
(szerokie okno żniwne)
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
42 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
KANDIS Z 270 / K 270
uniwersalna średniopóźna odmiana nowej generacji na ziarno i kiszonkę
sprawdzona w Polsce w doświadczeniach rozpoznawczych na kiszonkę COBORU
i PZPK w 7 stacjach doświadczalnych w 2011, 2012 i 2013; udział kolb - 55,8%
potwierdziła wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę w doświadczeniach
łanowych w Polsce
rośliny wysokie o dobrze wypełnionych kolbach z ziarnem typu dent-flint
bardzo dobra strawność całych roślin - na poziomie 72,5 do 74,5%1
silny efekt stay-green, bardzo długie okno żniwne
bardzo grube ziarno o ciemnopomarańczowej skrobi
polecana do uprawy na grys i łom w ciepłych rejonach Polski
1
Doświadczenia łanowe KWS Polska 2010-2011, analiza w laboratorium KWS w Einbeck.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 43
5
ŚĆ 201
NOWO
KARNEVALIS Z 270 / K 270
dobrze znosi słabsze gleby, okresowe niedobory wody oraz upały
bardzo wysokie plony ziarna
szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem), otwarte koszulki kolby
dobry wigor początkowy
odporny na wyleganie + tolerancja na Fusarium spp.
wysoka tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści i kolby
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
44 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
5
ŚĆ 201
NOWO
KWS 2323 Z 270 / K 270
nowa genetyka w typie ziarna dent
najwyższe plony we wszystkich doświadczeniach łanowych i hodowlanych KWS
na południu Polski w roku 2013
szybki dry-down (oddawanie wody z ziarna przed zbiorem)
przydatny do uprawy na biogaz w I strefie uprawy kukurydzy
wzniesione liście dla bardziej efektywnej asymilacji rano i wieczorem
bardzo stabilna łodyga - tolerancja na Fusarium spp.
zdrowe liście i łodygi - tolerancja na patogeny wywołujące choroby liści - roślina
nie zasycha przedwcześnie przed zbiorem
wysoka wydajność bioetanolu w produkcji z mokrego i suchego ziarna
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 45
KOHERENS Z 270 / K 280
na późny zbiór ziarna
bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
stabilna w plonowaniu w różnych warunkach glebowych i wilgotnościowych
bardzo dobra omłacalność ziarna, niski udział ziarna pokruszonego
niewysoka roślina, zdrowa, długo zielona, odporna na wyleganie
wysokie zdolności adaptacyjne do różnych warunków uprawy
bardzo wysoka tolerancja na suszę, najwyższa przydatność do uprawy
na glebach lekkich1
KOHERENS jest przeznaczony do uprawy w ciepłych rejonach Polski południowej
i centralnej, gdzie wyróżnia się plonowaniem w suchych warunkach, zwłaszcza
na glebach lekkich.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
46 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
ATLETICO K 280
1
optymalna do produkcji biogazu
bardzo wysoki plon ogólnej suchej masy
wierne plonowanie
najwyższa nota w plonie suchej masy w oficjalnych wynikach w Niemczech
dobre właściwości w produkcji biogazu potwierdzone w badaniach i praktyce
w doświadczeniach łanowych KWS wyróżniła się wysokim plonem świeżej
i suchej masy w Polsce centralnej i północnej
dobre tempo rozwoju początkowego
rośliny o dużym pokroju, mało podatne na Fusarium spp.
dobra odporność na wyleganie
tolerancyjna na suszę
przydatna na wszystkie stanowiska pod uprawę kukurydzy
1
Liczba dojrzałości kiszonkowej wg BSA.
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 47
KRYSALIS Z 270 / K 280
wysoki i regularny potencjał plonowania
3. miejsce w plonie ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU
i PZPK w 2012 r. z plonem suchego ziarna 138,5 dt/ha o wilgotności w czasie
zbioru 25,3%
1. miejsce w doświadczeniach ścisłych KWS na południu Polski (plon suchego ziarna
140 dt/ha o wilgotności 22,5%) w 2012 r.
ziarno typu dent
rośliny średniej wysokości
odmiana polecana na dobre i ciepłe stanowiska w centralnej i południowej Polsce
średni stay-green
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
48 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
AGRO VITALLO Z 280 / K 280
wszechstronne użytkowanie na biogaz, kiszonkę i ziarno
bardzo wysokie i imponujące rośliny (9 wg skali BSA)
duże, dobrze wypełnione kolby z wieloma rzędami ziarniaków
najwyższe plony suchej masy (9 wg skali BSA)
bardzo stabilne plonowanie
szybki rozwój początkowy
jedna z najwyższych wydajności biogazu z 1 ha kukurydzy energetycznej
Plon ziarna o wilgotności 14% [t/ha] i wilgotność ziarna podczas zbioru
AGRO VITALLO i średnia z doświadczeń hodowlanych KWS w Polsce 2013
Miejscowość
Pleszew
Wierzbnik
Hebdów
/Odmiana
Plon
Wilgotność
Plon
Wilgotność
Plon
Wilgotność
AGRO VITALLO
11,9
26,7
12,96
27,5
14,6
26,5
ŚREDNIA
11,0
27,1
12,90
28,1
14,4
26,1
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 49
KRABAS Z 280 / K 280
wysokoplenna, późno dojrzewająca odmiana ziarnowa
rekordowo wysoki potencjał plonowania na ziarno
najwyższe plony ziarna w doświadczeniach łanowych KWS prowadzonych
w warunkach praktyki w latach 2009-2012
ziarno późno osiąga dojrzałość fizjologiczną, a następnie bardzo szybko oddaje wodę
do uprawy w korzystnych termicznie rejonach Polski południowej i centralnej
rośliny średniowysokie lub wysokie, ziarno w typie dent
odmiana ma wysokie wymagania względem technologii uprawy,
zalecana dla doświadczonych plantatorów kukurydzy na ziarno
na gleby żyzne, szybko ogrzewające się wiosną
wymaga siewu na początku optymalnego terminu w odpowiednio ogrzaną glebę
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
50 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
KWS 9361 Z 280 / K 280
wybitnie wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony w praktyce
wysoka stabilność plonowania - najwyższe plony na różnych stanowiskach
ziarno średniej wielkości - łatwo oddaje wodę
ziarno typu dent
kolby do końca wypełnione
ponadprzeciętna odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe
bardzo wysoka tolerancja na Fusarium spp.
wyjątkowo sztywne i stabilne łodygi aż do zbioru
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Katalog odmian 2015 | 51
OSCARRO Z 290
wysokoplenna odmiana średniopóźna na najcieplejsze stanowiska na południe Polski
wysokie plony w warunkach suszy i upałów na Słowacji w 2012 r.
bardzo niska wilgotność ziarna
rośliny średnio wysokie, o nisko osadzonych kolbach
wybitna tolerancja na wyleganie i fuzariozy łodygi
bardzo zdrowe liście, tolerancja na Kabatiella zeae
wyraźnie mniejsze zasiedlenie przez omacnicę prosowiankę
liście okrywowe kolby otwarte przed zbiorem - szybko oddaje wodę z ziarna
Przydatność do uprawy
Stanowiska zimne
52 | Katalog odmian 2015
Stanowiska optymalne
Stanowiska suche
Zalecana obsada (roślin/m2)
w zależności od odmiany i stanowiska
Słabe
zaopatrzenie
w wodę
Dostateczne
zaopatrzenie
w wodę
Dobre
zaopatrzenie
w wodę
często występują
straty spowodowane
suszą
klasa gleby
IVa-IIIa
klasa gleby I-II
lub wysoki poziom
wód gruntowych
7,5-8,0
8,5-9,0
7,0-7,5
8,0-8,5
9,0-10,0
AGRO YOKO, AMADEO, CORYPHEE,
KADURAS, KWS NESTOR, PADRINO,
7,5-8,0
RONALDINIO, SEVERUS, SILAS, TONINIO
8,5-9,0
9,0-10,0
Odmiany
Charakterystyka stanowiska
KANDIS, KRABAS, KRYSALIS, KWS 9361, 6,5-7,0
OSCARRO, KARNEVALIS, KWS 2323
AGRO VITALLO, AMAMONTE,
AMBROSINI, AMOROSO, ATLETICO,
BEATUS, CASSILAS, CASCADINIO,
FERNANDEZ, GROSSO,
KOHERENS, KWS 5133 ECO,
KWINNS, LAURINIO, MILLESIM,
PODIUM, RIVALDINIO KWS,
RICARDINIO, SEVERO, SILVESTRE,
SILVINIO, TOURAN
Przy siewach wczesnych lub prowadzonych w trudnych warunkach należy zwiększyć ilości wysiewu
o 10% w stosunku do zaplanowanej obsady roślin. Koniecznie należy przeprowadzić próbę kręconą
i kontrolować na polu ilość wysiewu i odległości pomiędzy ziarnami w rzędach.
Zapotrzebowanie na materiał siewny
przy 95% polowej zdolności wschodów
Obsada
Ilość wysiewu
roślin / m2
sztuk / m2
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
6,8
7,4
7,9
8,4
8,9
9,5
10,0
10,5
Odległości między
ziarnami w rzędzie
19,5
18,1
16,9
15,8
14,9
14,1
13,3
12,7
Ilość jednostek Ilość ziaren
siewnych
/ 5 mb rzędu
50 tys. nasion / ha
1,37
26
1,47
28
1,58
30
1,68
32
1,79
34
1,89
36
2,00
38
2,11
39
UWAGA!
Przedstawione w niniejszym katalogu wyniki i właściwości odmian są potwierdzone w praktyce rolniczej
i podane w dobrej wierze. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, że uzyskanie tych wyników
i właściwości odmian uzależnione jest również od czynników od nas niezależnych, dlatego KWS Polska
nie może zagwarantować ani ponosić odpowiedzialności za to, że wyniki i właściwości nie zostaną osiągnięte we wszystkich warunkach.
Katalog odmian 2015 | 53
1 - Mariusz Lisiewicz
tel. 606 222 314
e-mail: [email protected]
2 - Jarosław Klufczyński
tel. 602 414 159
e-mail: [email protected]
5 - Agata Nyga
tel. 509 992 118
e-mail: [email protected]
3 - Tomasz Czarniecki
tel. 509 992 113
e-mail: [email protected]
6 - Mirosław Nowaczyk
8 - Adam Jarosz
tel. 509 992 114
tel. 668 038 585
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
4 - Stefan Wysocki
tel. 606 430 430
e-mail: [email protected]
7 - Marcin Kuta
tel. 602 414 158
e-mail: [email protected]
9 - Robert Mierzyński
tel. 602 726 770
e-mail: [email protected]
Product Manager ds. kukurydzy
dr Adam Majewski
tel. 509 992 216
e-mail: [email protected]
Product Manager ds. rzepaku
Kamil Kolan
tel. 602 414 914
e-mail: [email protected]
Doradcy ds. Żywienia Zwierząt
Romana Kwapisz
tel. 509 992 238
e-mail: [email protected]
Tomasz Czarniecki
tel. 509 992 113
e-mail: [email protected]
KWS Polska Sp. z o.o.
ul. Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
Tel.: 61 873 88 00
Fax: 61 873 88 18
e-mail: [email protected]
www.QQrydza.pl
Dystrybutor

Podobne dokumenty