Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym 23 listopada 2011

Transkrypt

Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym 23 listopada 2011
REGIONALNA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w Lesznie
ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno;
tel. (065) 529 56 56, fax: (065) 529 67 41; e-mail: [email protected]
www.riph.pl
ODDZIAŁ w Rawiczu, ul. Sienkiewicza 27, 63-900 Rawicz;
tel./fax. (065) 546 00 33; e-mail: [email protected]
NIP: 697-00-15-270; REGON: 410 512 932; KRS 0000155113
Nr konta: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218 BZ WBK S.A.
W związku z trwającym cyklem szkoleń z zakresu prawa serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenie:
Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym
23 listopada 2011
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców zawierających umowy sprzedaży w prowadzeniu
działalności gospodarczej, w tym umowy z konsumentami.
Program szkolenia
1. Informacje ogólne dotyczące umowy sprzedaży, jej formy oraz podstawowej treści.
2. Obowiązki stron umowy sprzedaży.
3. Odpowiedzialność sprzedającego za wady rzeczy.
4. Umowy z udziałem konsumentów – wyszczególnienie różnic.
5. Klauzule dodatkowe umowy sprzedaży.
6. Podstawowe kwestie podatkowe związane z umową sprzedaży.
7. Omówienie wzoru umowy sprzedaży między przedsiębiorcami.
Czas szkolenia:
4 x 45 minut + 3 przerwy
Termin i miejsce szkolenia:
23 listopada 2011 r. o godz. 9.00 w siedzibie RIPH w Lesznie (ul. 55 Pułku Piechoty 34)
Prowadzący:
adw. Kacper Stoczczak
Koszt szkolenia: 61,50 zł od osoby dla członków Izby oraz 98,40 zł dla firm niezrzeszonych.
Wpłaty należy dokonywać na konto Izby BZ WBK S.A. 2 O/Leszno nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218.
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem (65/ 529 67 41) na formularzach zgłoszeniowych (w załączeniu) do dnia
18 listopada 2011 r.
ISO 9001
ZETOM-CERT
Podmiot zarejestrowany w Krajowym Systemie Usług dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw nr 15/14/2005/171 w zakresie usług
informacyjnych, szkoleniowych i doradczych o charakterze ogólnym
Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2009 nr 275/2/SZJ/2009
w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych
o charakterze ogólnym
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty