rys.9 Schemat instalacji pneumatycznej pługa odśnieżnego

Komentarze

Transkrypt

rys.9 Schemat instalacji pneumatycznej pługa odśnieżnego
1. Sprzęg hamulcowy
2. Zawór nagłego hamowania
3. Siłownik lemiesza lewego
4. Siłownik lemiesza prawego
5. Kurek sygnału dźwiękowego
6. Manometr układu zasilania
7. Kurek zasilania z przewodu głównego
8. Sygnał dźwiękowy pneumatyczny
9. Zbiornik
10. Kurek spustowy
11. Zawór zwrotny
12. Kurek hamowania pneumatycznego
13. Kurek zaporowy zasilania rury
rozdzielczej 20
14. Manometr układu hamulca
15. Zawór bezpieczeństwa
16. Cylinder hamulcowy
17. Siłownik sprzęgu samoczynnego
18. Kurek przewodu do węża 19
19. Wąż do oczyszczania pługa
powietrzem
20. Rura rozdzielcza
21. Siłownik czołowego lemiesza
odchylnego
22. Kurek końcowy
23. Kurek trzypozycyjny siłownika sprzęgu
24. Kurek trzypozycyjny siłownika
lemiesza lewego
25. Kurek trzypozycyjny siłownika
lemiesza prawego
26. Kurek trzypozycyjny siłownika
lemiesza czołowego
27. Przewód główny
rys.9 Schemat instalacji pneumatycznej pługa odśnieżnego SDP-M