Bronswerk_NaturalGas_PL CS5

Transkrypt

Bronswerk_NaturalGas_PL CS5
Wystarczy jeden przycisk i gaz ze źródła trafia do
użytkownika. Niezależnie od lokalizacji. Blisko,
bezpiecznie i cicho – dla każdego z nas. W jaki
sposób możemy uzyskać maksymalną wydajność
przechowywania i transportu gazu przy
maksymalnej wydajności energetycznej? To dla nas
ważne zasoby i dlatego traktujemy je z odpowiednią
uwagą. Dokładnie tak, jak można i jak powinno się z
nimi obchodzić.
Zrównoważone połączenie – potrzeba
klienta, nasze rozwiązanie
Dzięki zastosowaniu kutej głowicy powstałej z dwóch materiałów Bronswerk to
“
“
Gaz Ziemny
jedyny partner, który może spełnić nasze wymagania stawiane minimalnej
odległości pomiędzy spoinami i nienakładających się na siebie spoin.
ENPPI
Bronswerk Heat Transfer
Stationsweg 22
3862 CG Nijkerk
The Netherlands
P.O. Box 92
3860 AB Nijkerk
The Netherlands
+31 33 24 72 500
+31 33 24 52 338
bronswerk.com
[email protected]
Firma Bronswerk rozwiązała problem wymiany ciepła i przepływu.
Gaz ziemny. Najczystsze paliwo kopalne. Mieszanina metanu, azotu,
Optymalizuje istniejące procesy i opracowuje innowacyjne produkty. Umożliwia
dwutlenku węgla i cięższych gazowych węglowodorów. Nasze rozwiązania
to oferowanie naszym klientom najwydajniejszych i najbardziej
konkurencyjnych rozwiązań. Gwarantujemy zrównoważone i wydajne
energetycznie rozwiązania.
Firma Bronswerk jest w centrum globalnych wydarzeń. Dosłownie i w
przenośni. Siedziba w Nijkerk jest idealnym do tego miejscem. Łatwo do nas
trafić samochodem oraz komunikacją miejską. W naszym biurze można poczuć
powiew innowacji. To nowoczesne, zaawansowane technicznie otoczenie
powstało dla pracowników i klientów. Dzięki tej inspiracji możemy
opracowywać tylko najlepsze rozwiązania.
i wyposażenie pomagają transportować gaz ziemny bezpieczniej i bardziej
skutecznie. Wszystko zgodnie z normami i przepisami. Przestrzegamy
obowiązujących przepisów, ale nasze umiejętności umożliwiają ciągłe
generowanie nowych rozwiązań. Jeśli potrzebujesz rozwiązań na miarę
swoich potrzeb... Zawsze dostarczamy rozwiązania pod klucz. Klienci
rozumieją rosnące znaczenie ograniczenia hałasu i energii, a w
konsekwencji redukcji emisji CO2. Oferujemy najcichsze i najwydajniejsze
układy. Czas zwrotu z inwestycji staje się coraz istotniejszym czynnikiem
dla klientów. Pomagamy obniżyć całkowite koszty eksploatacji.
Pośredniczymy pomiędzy potrzebami klienta a gotowym rozwiązaniem.
Na świecie nadal są miejsca, gdzie gaz
ziemny jest spalany podczas
wydobywania ropy. Są to zwykle
odległe miejsca, co powoduje, że
transport gazu jest skomplikowany. To
bardzo niekorzystne pod względem
ekologicznym zjawisko. Obecnie firma
Bronswerk opracowuje zrównoważone
rozwiązania do optymalizacji
transportu gazu.
Wyposażenie zapewniające
długotrwałą eksploatację
oraz redukcję
kosztów utrzymania
Zatapialna wyparka palnika
Wyparka LNG
Palniki niskoemisyjne
Chłodziarki
Kompaktowa budowa głowicy
Radiax ®
Whizz-Wheel®
Chłodnica do zastosowań w inżynierii wodnej dna
morskiego
Wyrównywanie zapotrzebowania szczytowego
W przypadku każdego procesu związanego z
wydobyciem, transportem i
przechowywaniem gazu najważniejsze jest
bezpieczeństwo. Firma Bronswerk radzi sobie
z tym najlepiej. Dla zobrazowania: nasza
firma, jako pierwsza na świecie, opracowała
chłodnicę do zastosowań w inżynierii wodnej
dna morskiego. Przez długie lata trwały
intensywne prace mające na celu
wzbogacenie i zastosowanie naszego
wyjątkowego know-how.
“
“
H.G. Schaëfer –
Prezes Zarządu i CEO firmy Bronswerk
Cisza i Wydajność
Energetyczna
od źródła do odbiorcy
Gaz ziemny – jeden z najważniejszych surowców na świecie. Zajmujemy się
przesyłem gazu od źródła do użytkownika w sposób bezpieczny, wydajny
energetycznie i cichy. Oferujemy najlepsze rozwiązania w zakresie wydobycia,
transportu i magazynowania gazu. Zapewniamy dużą wydajność. Kierujemy się
wieloletnim doświadczeniem, know-how i osiągniętą biegłością..
Przechowywanie gazu ziemnego – ciche i bezpieczne
Przechowywanie gazu ziemnego możliwie najbliżej odbiorcy. Ma to ogromne
znaczenie we współpczesnym świecie. Cisza jest równie ważna.
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Gaz ziemny należy wprowadzić pod ziemię i
ponownie wydobyć. Gaz występuje pod ogromnym ciśnieniem. Opracowujemy
wyjątkowo ciche chłodnice i wydajne energetycznie wymienniki ciepła, aby
zoptymalizować przechowywanie i transport gazu ziemnego.
Chłodnice do zastosowań w inżynierii wodnej dna morskiego – siła wody
Chłodzenie gazu odbywa się przy użyciu wyjątkowo mocnych konstrukcji. Sa
odporne na korozję, ciche i wydajne energetycznie. Nikt inny nie potrafi tego
dokonać w taki sposób jak my. Gaz jest chłodzony w wodzie poprzez
bezpośrednieoddanie ciepła do wody morskiej. Jej działanie opiera się na mocy
pochodzącej z naturalnego przepływu wody. To innowacja umożliwiająca
obniżenie kosztów użytkowania gazu.
Znaczna oszczędność masy na platformach typu FPSO i FLNG
Łatwe utrzymanie. Mniejsze rozmiary. Głowica naszego projektu ma
zrównoważoną budowę, jest łatwa w utrzymaniu i ma niższą masę. Ma to
kluczowe znaczenie na platformach FPSO i FLNG. Ta technologia naprawdę
umożliwia realną oszczędność rzędu 50% masy sprzętu i konstrukcji nośnej. To
oznacza ograniczenie obciążeń na wszystkich odcinkach: oszczędność
pieniędzy, oszczędność przestrzeni, oszczędność z racji ekorozwoju.