punktacja 2. amatorska ogólnopolska liga mistrzów nordic walking

Transkrypt

punktacja 2. amatorska ogólnopolska liga mistrzów nordic walking
PUNKTACJA
2.AMATORSKAOGÓLNOPOLSKALIGAMISTRZÓWNORDICWALKING2017
800PUNKTÓWIWIĘCEJ–PUCHARMISTRZA2.AMATORSKIEJOGÓLNOPOLSKIEJLIGIMISTRZÓW
NORDICWALKING2017
DODATKOWO:
DLAUCZESTNIKALUBUCZESTNICZKI,KTÓRZYZDOBĘDĄNAJWIĘCEJPUNKTÓWLIGOWYCH–
WYRÓŻNIENIE/NAGRODA.

Podobne dokumenty