Zakres ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 Polisa EDU

Transkrypt

Zakres ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017 Polisa EDU
Zakres ubezpieczenia w roku szkolnym 2016/2017
Polisa EDU-A/P 032521
Suma Ubezpieczenia 12.000 zł (Opcja Podstawowa)
(120 zł za każdy 1 procent uszczerbku)
Urazy spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (złamania, zwichnięcia, skręcenia,
stłuczenia, wybicia) szacowane są na podstawie 54 stronicowej tabeli.
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 20.000 zł
Pobyt w szpitalu wskutek NW – 45 zł/ dzień pobytu płatne od 1 dnia
Pobyt w szpitalu wskutek choroby – 45 zł/ dzień pobytu płatne od 1 dnia
Zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych – do 3.600 zł
Zwrot kosztów leczenia poniesionych wskutek NW – do 300 zł
Wystąpienie poważnego zachorowania
(nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja organów, poliomyelitis, anemia aplastyczna,
stwardnienie rozsiane, utrata wzroku, słuchu, węchu) – 2.000 zł
Śmierć rodzica wskutek NW – 1.200 zł
Pogryzienie przez psa (dodatkowo do uszczerbku) – 120 zł
Zdiagnozowanie sepsy – 1.200 zł
Uciążliwe leczenie (0% uszczerbku i minimum 10 dni zwolnienia) – 200 zł
Zakres: Terytorium całego świata – 24/h
Likwidacja bezkomisyjna na podstawie dokumentacji.
Elastyczny sposób zgłoszenia roszczenia i przesłania dokumentacji: na druku (można
zostawić w sekretariacie, wysłać pocztą tradycyjną lub skanem.
Adres do wysyłki:
Mirosław Kluge Pośrednictwo Ubezpieczeniowe,
41-700 Ruda Śląska,
ul. Wieniawskiego 14/93 lub
[email protected] lub [email protected]
strona internetowa do zgłaszania szkód: www.interrisk.pl
Składka roczna 40 zł
Sportowcy (uczęszczający na treningi i zawody sportowe) - 57 zł

Podobne dokumenty