Wykaz czempionów i v

Transkrypt

Wykaz czempionów i v
Wykaz czempionów i v-ce czempionów w Lubaniu
na Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
w Lubaniu - 2-3 czerwiec 2012 r.
KROWY MLECZNE
Lp.
Kategoria
Czempion jałówki 12 - 13
miesięcy
2 Wice czempion jałówki 12 13 miesięcy
3 Czempion jałówki 14 - 15
miesięcy
4 Wice czempion jałówki 14 15 miesięcy
5 Czempion jałówki 16-19
miesięcy
6 Wice czempion jałówki 16 19 miesięcy
7 Czempion jałówki powyżej
19 miesięcy
8 Wice czempion jałówki
powyżej 19 miesięcy
9 Super czempion w grupie
jałówek
10 Czempion krowy pierwiastki
11 Wice czempion krowy
pierwiastki
12 Czempion krowy w okresie
trwania II laktacji
13 Wice czempion krowy w
okresie trwania II laktacji
14 Czempion krowy w okresie
III laktacji i daleszej
15 Wice czempion krowy w III
laktacji i dalszej
16 Super czempion w grupie
krów mlecznych
BYDŁO MIĘSNE
Lp.
Kategoria
17 Czempion jałówki niecielne
rasy hereford
18 Wice czempion jałówki
niecielne rasy hereford
19 Czempion jałówki cielne
rasy Limousine
20 Wice czempion jałówki
cielne rasy limousine
1
nr katalowy / Hodowca
nr kat 13, hodowca "Jasna-Pol" sp. Z o.o. z Jasnej
nr kat 9, hodowca Dariusz Lemka z miejscowości Stogi
nr kat. 22, hodowca Danuta i Antoni Adahs ze Starych Polaszek
nr kat 18, hodowca Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" sp. Z
o.o
nr kat 25, hodowca Piotr Murawski z miejscowości Gogolewo
nr kat 29, hodowca Gospodarstwo Rolne "Bystrze" sp. Z o.o z
miejscowości Bystrze
nr kat 34, hodowca "FORTUNE" sp. Z o.o. Cieszymowo
nr kat. 35, hodowca "FORTUNE" sp. Z o.o. Cieszymowo
nr kat. 35, hodowca "FORTUNE" sp. Z o.o. Cieszymowo
nr kat.48 hodowca "Fortune" sp. Z o.o. Cieszymowo
nr kat 43 hodowca Ośrodek Hodowli Zarodowej BOBROWNIKI
sp z o.o
nr kat. 55, hodowca Ośrodek Hodowli Zarodowej "Gajewo" sp. Z
o.o
nr kat 56, hodowca Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki sp. Z
o.o.
nr kat 58, hodowca Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki sp. Z
o.o
nr kat 57, hodowca Ośrodek Hodowli Zarodowej Bobrowniki sp. Z
o.o
nr kat.48 hodowca "Fortune" sp. Z o.o. Cieszymowo
nr katalowy / Hodowca
za jałówkę, hodowca Ewa Kończewska z Ludwikowa
za jałówkę, hodowca Ewa Kończewska z Ludwikowa
za jałówkę, hodowca Józef Janke z Przytarni-Wygoda
za jałówkę, hodowca Grzegorz Mielewczyk z Krępy Kaszubskiej
27
Czempion krowa rasy
hereford
Wice czempion krowy rasy
hereford
Czempion krowy rasy
charolaise
Wice czempion krowy rasy
charolaise
Czempion krowy rasy
limosie
Wice czempion krowy rasy
limousine
Superczempion
Lp.
TRZODA Kategoria
21
22
23
24
25
26
25 Czempion knurki Wielka
za krowę z cielakiem, hodowca Stado Ogierów Starogard Gd..
Sp. Z o.o. Rzeczna
za krowę z cielakiem, hodowca Stado Ogierów Starogard Gd..
Sp. Z o.o. Rzeczna
za krowę z cielakiem, hodowca Jerzy Balachowski z Wysina
za krowę z cielakiem, hodowca Paweł Bałachowski z Wysina
za krowę z cielakiem, hodowca Marian Cieśliński z miejscowości
Więckowy
za krowę z cielakiem, hodowca Józef Janke z miejscowości
Przytarnia-Wygoda
za krowę z cielakiem REGLE hodowca Paweł Bałachowski z
Wysina
nr katalowy / Hodowca
nr kat. 11, hodowca Zenon Hnatiuk z Rabacina
Biała Polska
26 Wice czempion knurki WBP nr kat. 9, hodowca Józef Stolc z Kiełpina
nr kat. 13, hodowca Andrzej Śnieg z Pastwy
27 Czempion knurki Polska
Biała Zwisłoucha
28 Wice czempion knurki PBZ nr kat. 19, hodowca Józef Stolc z Kiełpina
29 Wice czempion knurki PBZ nr kat. 25, hodowca Szczepan Skrzypkowski ze Smołdzina
nr kat. 30, hodowca Szczepan Skrzypkowski ze Smołdzina
30 Czempion knurki
krzyżówkowe
31 Wice czempion knurki
krzyżówkowe
32 Czempion loszka PBZ
33
34
35
36
nr kat. 28, hodowca Zenon Hanasko z Rabacina
nr kat. 40, hodowca Andrzej Śnieg z Pastwy
Wice czempion loszka PBZ nr kat. 42, hodowca Henryk Jurczyński z miejscowości Wielgłowy
Wice czempion loszka PBZ nr kat. 52, hodowca Jarosław Łoza z Rabacina
Czempion loszka WBP
Wice czempion loszka
WBP
37 Czempion loszka
krzyżówkowa
38 Wice czempion loszka
krzyżówkowa
KONIE Kategoria
Lp.
nr kat. 35, hodowca Stanisław Miąskowski z Załęża
nr kat. 32, hodowca Grzegorz Talewski z Czerska
nr kat. 65, hodowca Zbigniew Terefenko z Michałowa
nr kat. 58, hodowca Andrzej Roskwitalski z miejscowości Wysoka
nr katalowy / Hodowca
39 Czempion klacze dwuletnie za klacz BIBISI, hodowca Artur Kiempa z Redzikowa
ras szlachetnych
40 Wice czempion klacze
dwuletnie ras szlachetnych
41 Czempion klacze roczne
zimnokrwiste
42 Wice czempion klacze
roczne zimnokrwiste
za klacz MALAGA, hodowca Andrzej Derlecki z Grabowa
kacz BOJANA, hodowca Roman Szultka z Sąpolna
za klacz HENNA, hodowca Andrzej Derlecki z Grabowa
43 Czempion klacze dwuletnie klacz WENA, hodowca Roman Szultka z Sąpolna
44
45
46
47
48
zimnokrwiste
Wice czempion klacze
dwuletnie zimnokrwiste
Czempion ogiery roczne
zimnokrwiste
Wice czempion ogiery
roczne zimnokrwiste
Czempion ogiery dwuletnie
zimnokrwiste
Wice czempion ogiery
dwuletnie ziemnokrwiste
OWCE Kategoria
klacz EURA, hodowca Roman Szultka z Sąpolna
ogier ALIEN, hodowca Roman Szultka z Sąpolna
ogier MARON, hodowca Andrzej Derlecki z Grabowa
ogier PRINC LURAN, hodowca Roman Szultka z Sąpolna
ogier RUNEJ, hodowca Witold Świątek - Brzeziński z Brzeźna
Szlacheckiego
nr katalowy / Hodowca
Lp.
49 Czempion tryki rozpłodowe nr kat. 19. hodocwa Józef Blok z Gostomia
nr kat. 35, hodowca Jerzy Mondry Dombrowski z Tuchomka
50 Wice czempion tryki
hodowlane
51 Czempion maciorki
52 Wice czampion maciorki
53 Wice czempion maciorki
nr kat. 23 hodowca Jerzy Borzyszkowski z Kalwarii
nr kat 13., hodowca Andżelika Felskowska z Lubieszynka
nr kat. 9, hodowca Aleksandra Potulska, Wolny Dwór Wałachowo
54 Czemion tryki ras mięsnych nr kat. 41, hodowca Zbigniew Ćwikliński, z miejscowści
Charnowo

Podobne dokumenty