czasopisma

Komentarze

Transkrypt

czasopisma
~
~
BELLONA
ul. Bema 87
01-233 Warszawa
www.bellona.pl, e-mail: [email protected]
Księgarnia internetowa: www.ksiegarnia.bellona.pl
Zarząd
tel. 22 620 42 91, fax 22 652 26 95
e-mail: [email protected]
Dyrektor ds. Wydawniczych
tel. 22 620 42 91, fax 22 652 26 95
Redaktor Naczelny
tel. 22 457 04 55
e-mail: [email protected]
Dział Reklamy
Dyrektor: tel. 22 457 04 45
e-mail: [email protected]
Kierownik: tel. 22 457 04 05, fax 22 652 30 87
Dział Produkcji
tel. 22 457 04 38, e-mail: [email protected]
Dział Handlu
Dyrektor Działu Handlowego: tel. 22 457 04 50, tel./fax 22 620 42 71
e-mail: [email protected]
Z-ca Dyrektora: tel. 22 457 04 26, tel./fax 22 620 42 71
Dział Handlowy: tel. 22 457 04 49
Księgarnia Wysyłkowa
tel. 22 457 03 06, 22 457 04 18
e-mail: [email protected]
Księgarnia Historyczno-Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego
tel. 22 457 03 02
5
Historyczne Bitwy
8
Historia Polski
13
Seria „HISTORIA”
18
Historia świata
19
Historia obyczajów
21
Militaria
22
Historia/Portrety
24
Powieść historyczna
28
Powieść sensacyjna
30
Kryminał/Sensacja/Thriller
32
Powieść obyczajowa
35
Powieść fantasy/Dla młodzieży
37
Poradniki
39
Literatura popularnonaukowa
40
Podróże
41
Albumy
42
Literatura dla dzieci
50
Czasopisma
51
Kalendarze
57
Oferta handlowa
www.bellona.pl
1
2
www.bellona.pl
SZANOWNI PAŃSTWO,
Rok 2013 jest dla Bellony rokiem szczególnym. Mija 95 lat od daty
powołania firmy i przez cały ten czas staramy się służyć – najlepiej jak umiemy – polskiej książce i polskim czytelnikom, najpierw jako oficyna o charakterze ściśle wojskowym, obecnie jako wydawca uniwersalny.
Nawiązujemy do szczytnych tradycji przedsięwzięć wydawniczych
II Rzeczypospolitej – periodyku „Bellona”, Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego, Wojskowego Instytutu Naukowo-Oświatowego. W okresie
powojennym książki Wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej trafiły do
szerokich rzesz czytelniczych, promując wiedzę o historii, literaturę wojenną,
nauki teoretyczno-wojskowe. W tym samym okresie inne wydawnictwo
wojskowe – „Czasopisma Wojskowe” w dużych nakładach publikowało
i kolportowało pisma związane z MON. Połączenie obu firm nastąpiło już
po przekształceniach ustrojowych i wówczas też nastąpił imponujący wzrost
w zakresie liczby wydawanych tytułów.
Po prywatyzacji, Bellony nie wiążą już z wojskiem formalne zależności,
niemniej jednak publikacje o charakterze historycznym i militarnym nadal
stanowią znaczącą część naszej oferty programowej. Staramy się jednak
z coraz większym powodzeniem docierać do czytelników pozostających do
tej pory poza zasięgiem naszych zainteresowań – poprzez popularną literaturę
beletrystyczną, poradniki itp.
W drugim półroczu 2013 roku kontynuowana będzie seria „Historyczne bitwy”, która od z górą trzydziestu lat z powodzeniem wypełnia swoją
misję – rozszerzania wiedzy historyczno-wojskowej, zwłaszcza wśród młodych
czytelników. W drugim półroczu ukażą się m.in.: Wilno 1944 Leszka Kani,
Iłża 1939 Piotra Zarzyckiego, Atlantyk 1939–1945 Tomasza Fijałkowskiego,
Minnesota 1862 Jarosława Wojtczaka, Cuzco 1536–1537 Romana Warszewskiego.
Dużą wagę przykładamy do popularyzacji wiedzy historycznej przez inne
kanały sprzedaży niż tradycyjne księgarnie – a więc sieci handlowe czy kioski. We współpracy z innymi kontrahentami kierujemy tam wybrane pozycje
z naszego dorobku w ramach serii „Historia” i „Biblioteka II wojny światowej”.
www.bellona.pl
3
Dużą popularnością cieszą się publikacje Sławomira Kopra z serii poświęconej
Dwudziestoleciu Międzywojennemu.
Miłośnicy historii obyczajów z pewnością zainteresują się publikacjami
Iwony Kienzler. Rekomendujemy nowe książki tej autorki: Kobiety Zygmunta
Augusta i Życie miłosne królów z dynastii Wazów.
Współczesną literaturę piękną reprezentują w naszej ofercie książki
Aldousa Huxleya Szara eminencja i Joyce Carol Oates Sourland.
Ważne miejsce wśród naszych publikacji zajmują powieści historyczne,
obyczajowe i sensacyjne. Część to światowe bestsellery, które ukazały się
w wielomilionowych nakładach. Na szczególne polecenie zasługują: Ostatnie
wydanie Fern Michaels, Sekret Picassa Francesca Mirallesa i Pozostał gniew
Dominika Rutkowskiego.
Wydajemy także literaturę podróżniczą – liczymy, że z uznaniem przyjmą
czytelnicy książkę Jacka Jędrzejaka Kontrabas i bumerang czyli Dżej Dżej na
Antypodach, w której basista i główny wokalista zespołu Big Cyc z humorem
i erudycją opisuje swoje podróże po Australii.
W drugim półroczu będziemy też wznawiać nasze publikacje, które
znalazły szerokie uznanie wśród czytelników.
Bellona jak co roku będzie obecna na największych imprezach targowych
w Polsce. Szczególnie gorąco zapraszamy Państwa na XXII Targi Książki
Historycznej, które odbędą się w listopadzie 2013 roku, już po raz piąty
w Arkadach Kubickiego w Warszawie.
4
www.bellona.pl
HISTORYCZNE BITWY
Seria prezentująca najważniejsze wydarzenia militarne świata i Polski
od starożytności po czasy współczesne. Niekwestionową wartość poznawczą
nadają jej opracowane przez historyków, na podstawie wiarygodnych
dokumentów, monografie bitew. Historyczne Bitwy zostały wyróżnione
nagrodą KLIO jako najlepsza historyczna seria wydawnicza.
Paweł Rochala
VERCELLAE 101 P.N.E.
Premiera _ lipiec
Pod koniec II w p.n.e. do granic Imperium Rzymskiego doszły
dwa ogromne, wędrowne plemiona germańskie „pod bronią”
– Cymbrowie i Teutoni. Zlekceważenie ich liczebności i możliwości bojowych spowodowało zagładę kilku armii konsularnych.
Okazało się, że wystawiający liczne wojska Rzym stanął na krawędzi zagłady, gdyż nie ma już ani żołnierzy, ani dowódców. Tylko Alpy i brak rozeznania geopolitycznego wodzów germańskich
dały Rzymowi czas na otrząśniecie się. Sytuację uratował pochodzący z ekwitów Gajusz Mariusz, który dokonał przełomowej reformy – zaciągnął do piechoty ciężkozbrojnej ochotników z proletariatu, dając im broń na koszt państwa i płacąc żołd.
Tym samym doszło do utworzenia regularnej armii zawodowej. To ta właśnie armia w kilkudniowej bitwie pod Aque Sextiae rozbiła i zniszczyła w 102 r. p.n.e. siły Teutonów. Cymbrowie
nie brali udziału w tych starciach, lecz obeszli dookoła Alpy. Wczesną wiosną 101 r. p.n.e.
wkroczyli na teren Italii od północnego wschodu. Rzymska armia konsularna starego wzoru
uciekła na ich widok. Dla Rzymu pozostawała nadzieja tylko w dwóch czynnikach: że barbarzyńcy nie zdołają sforsować rzeki Pad i że Mariusz zdąży z odsieczą. Siły Rzymian i Cymbrów
starły się ostatecznie latem 101 r. p.n.e. na Polach Raudyjskich pod Vercellae w północnej Italii,
w jednej z największych bitew starożytności.
Leszek Kania
WILNO 1944
,
Premiera _ sierpien
Operacja „Ostra Brama” – operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca
1944 r. przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji „Burza”,
w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i zgodnego z założeniami „Burzy” wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu”. Plan
operacji został opracowany w marcu 1944 r. przez sztab okręgu
wileńskiego – zakładał on zdobycie miasta przez połączone siły
wileńskiego i nowogródzkiego okręgu AK.
www.bellona.pl
5
HISTORYCZNE BITWY
Romuland Romański
RASZYN 1809
,
Premiera _ wrzesien
Bitwa stoczona została w czasie wojny z Austrią (podczas wojen
napoleońskich) 19 kwietnia 1809 r. na terenie dzisiejszej gminy
Raszyn, przez wojska polskie i saskie, dowodzone przez księcia Józefa Poniatowskiego, z korpusem wojsk austriackich, pod
dowództwem arcyksięcia Ferdynanda Karola d’Este. Zakończona została podpisaniem przez obie strony konwencji oddającej
Austriakom stolicę, ale na korzystnych dla strony polskiej warunkach. Bitwa była taktycznie nierozstrzygnięta. Jednak zapoczątkowała ona kampanię, której efektem było między innymi
dwukrotne powiększenie obszaru Księstwa i zwiększenie polskiej siły zbrojnej z 14 tys. do
60 tys. w niecałe trzy miesiące.
Piotr Zarzycki
IŁŻA 1939
,
Premiera _ pazdziernik
Iłża – niewielkie miasteczko leżące nad rzeką Iłżanką (niegdyś
zwaną Białą) było w 1939 r. świadkiem jednej z najdramatyczniejszych bitew podczas pamiętnego Września. Bitwa ta zakończyła istnienie Południowego Zgrupowania Armii „Prusy” dowodzonego przez gen. bryg. Stanisława Skwarczyńskiego. W jej
wyniku przestały istnieć trzy wielkie regularne jednostki Wojska
Polskiego – 3. DPLeg., 12. DP oraz 36. DPrez., a także także improwizowana Grupa płk. dypl. Kazimierza Glabisza.
Tomasz Fijałkowski
ATLANTYK 1939–1945
,
Premiera _ pazdziernik
Najdłuższa kampania II wojny światowej toczona na Oceanie
Atlantyckim i graniczących z nim morzach; trwała od września
1939 r. do kapitulacji Niemiec w maju 1945 r. Największe natężenie zmagań było od wiosny 1940 do lata 1944 r. Najważniejszymi uczestnikami tych działań morskich były: brytyjska Royal Navy i niemiecka Kriegsmarine, a od roku 1941 także flota
amerykańska. Bitwa o Atlantyk miała ogromne znaczenie dla obu
stron. Niemcy, próbując zniszczyć flotę handlową sprzymierzonych, chcieli doprowadzić do załamania się potencjału gospodarczego Wielkiej Brytanii, ta zaś – wraz ze swoimi sprzymierzeńcami – główny wysiłek wojenny
w ramach bitwy o Atlantyk skupiła na obronie morskich linii komunikacyjnych.
6
www.bellona.pl
HISTORYCZNE BITWY
Jarosław Wojtczak
MINNESOTA 1862
Premiera _ listopad
Późnym latem 1862 r. północnym zachodem Stanów Zjednoczonych wstrząsnęło wielkie powstanie Siuksów Santee w Minnesocie pod wodzą Małej Wrony. Do tego czasu to najbardziej
wysunięte na wschód i najmniej wojownicze z plemion Siuksów
utrzymywało pokojowe stosunki z Amerykanami i w kolejnych
traktatach (1837, 1851, 1858) oddało im swoje ziemie, zachowując jedynie wąski rezerwat na południowym brzegu rzeki
Minnesoty. Stan ten uległ zmianie 18 sierpnia 1862 r. w wyniku
gwałtownego, desperackiego wybuchu nienawiści sprowokowanego nieudolną polityką rządu, głodem i niecnym postępowaniem amerykańskich kupców
i agentów indiańskich w rezerwacie. Wojna z Siuksami Santee pochłonęła życie ponad 700
białych, cywilów i żołnierzy, i spowodowała straty materialne w wysokości około 1,5 mln dolarów, najwięcej w całej historii wojen indiańskich w Stanach Zjednoczonych. W jej wyniku
całkowicie wyludniony został znaczny obszar osadnictwa na północnym zachodzie USA.
Bezpośrednią konsekwencją wydarzeń w Minnesocie w 1862 r. były wojskowe ekspedycje
karne do Dakoty w latach 1863–64, w trakcie których stoczono największe bitwy z Indianami,
ustępujące wielkością i znaczeniem tylko słynnej bitwie nad Little Bighorn w 1876 r.
Roman Warszewski
CUZCO 1536–1537
Premiera _ listopad
Publikacja znanego podróżnika, a zarazem popularyzatora wiedzy o Ameryce Łacińskiej. Poświęcona jest bitwie konkwistadorów hiszpańskich z Inkami. W wyniku bitwy i innych działań
chciwych konkwistadorów państwo Inków i jego kultura uległy
zagładzie. Pozostałości tej prekolumbijskiej kultury są dziś obiektem eksploracji turystycznej.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
www.bellona.pl
7
HISTORIA POLSKI
IWONA KIENZLER
HISTORIA POLSKI
POCZET KOCHANEK I METRES
WŁADCÓW POLSKI
Premiera _ lipiec
O metresach królów Anglii czy Francji napisano tomy, nakręcono wiele, mniej lub bardziej udanych, filmów, a w rolę
królewskich faworyt wcielały się najpiękniejsze aktorki Hollywood, ze zjawiskową Polą Negri na czele. Tymczasem życie prywatne polskich królów, a zwłaszcza ich życie miłosne,
jest wciąż traktowane po macoszemu. Kobiety życia polskich
monarchów ciągle są w cieniu wielkich wydarzeń historycznych, choć niejednokrotnie miały na nie niemały wpływ.
Wśród królewskich kochanek zdarzały się postacie niezwykłe, obdarzone nie tylko wyjątkową urodą, ale także nieprzeciętną osobowością. I właśnie
tym zapomnianym, często niedocenianym kobietom poświęcona jest niniejsza publikacja.
Książka opowiada o losach królewskich kochanek, począwszy od niemal legendarnych, tonących w mrokach historii nałożnic władców z dynastii Piastów, poprzez faworyty Jagiellonów
i królów elekcyjnych, a kończąc na niebanalnych towarzyszkach życia ostatniego króla Polski –
Stanisława Augusta, który z równie wielką pasją kolekcjonował dzieła sztuki, jak i piękne damy.
KOBIETY ZYGMUNTA AUGUSTA
,
Premiera _ wrzesien
Król Zygmunt August był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych monarchów zasiadających na tronie Polski. Nie tylko sprawił, że ówczesna Rzeczpospolita była prawdziwą wyspą tolerancji
na oceanie sporów religijnych i krajem bez stosów, ale także zreformował państwo, dzięki czemu wykształcił się system monarchii
mieszanej, prowadził też konsekwentną politykę bałtycką. Nic
więc dziwnego, że ów „złoty wiek” i panowanie Zygmunta Augusta z rozrzewnieniem rozpamiętywali zwłaszcza ludzie oświecenia, gdy Polska chyliła się już ku upadkowi… Jednak ten król, na
skutek dość nierozważnej polityki dynastycznej, położył kres dynastii Jagiellonów, której był ostatnim przedstawicielem. Po jego śmierci rozpoczął się okres panowania władców elekcyjnych, dla niektórych historyków tożsamy z upadkiem naszego kraju.
W życiu Zygmunta Augusta niemałą rolę odegrały kobiety, a niektórzy biografowie władcy, twierdzą wręcz, iż fatalnie zaciążyły one nad jego losami. I to właśnie kobietom życia
ostatniego Jagiellona, jego matce, siostrom, damom serca i łoża, poświęcona jest niniejsza
publikacja.
8
www.bellona.pl
IWONA KIENZLER
HISTORIA POLSKI
ŻYCIE MIŁOSNE KRÓLÓW
Z DYNASTII WAZÓW
Premiera _ listopad
Polscy królowie z wywodzącej się ze Szwecji dynastii Wazów
należą bez wątpienia do najbardziej kontrowersyjnych monarchów w historii naszego kraju, niepoddających się jednoznacznej ocenie. Co prawda, na temat roli tych władców w historii naszego kraju napisano już tomy, ale niniejsza publikacja
przedstawia aspekt biografii polskich Wazów traktowany dotąd
po macoszemu, a nawet zupełnie pomijany w innych opracowaniach biograficznych, a mianowicie – ich życie miłosne.
Poznamy zatem kobiety, którym przyszło dzielić życie z władcami z tej dynastii: ich żony, zarówno te kochane, jak i te odwiedzane w sypialni wyłącznie
z obowiązku, ich kochanki, począwszy od tajemniczej Urszuli Meierin, domniemanej kochanki
Zygmunta III, umilającej mu okres wdowieństwa, poprzez piękną Jadwiżkę, największą miłość
Władysława IV, panią Radziejowską, której romans z Janem Kazimierzem zakończył się potopem szwedzkim, ambitną Denhoffową, a skończywszy na pani de l’Hôpital, ostatniej miłości
Jana Kazimierza, umilającej mu smutny żywot emigranta, który wiódł po abdykacji. Przyjrzymy
się też kwestii domniemanego homoseksualizmu Władysława IV, jak również burzliwym losom
jego bastardów, a przy okazji zajrzymy też do królewskiej kuchni, poznamy szczegóły codziennego życia monarchów oraz ich niecodzienne pasje i zainteresowania.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
IWONA KIENZLER – autorka ponad sześćdziesięciu książek – publikacji
non-fiction z zakresu historii, jak również leksykonów i słowników. Pisze
także reportaże z podróży oraz artykuły dotyczące spraw gospodarczych
i historii Polski, a także odwiedzanych przez nią krajów i regionów. Pasjonuje się historią, a zwłaszcza rolą kobiet i ich często zapomnianemu lub niedocenianemu wpływowi na losy i decyzje mężczyzn rządzących państwami
czy też będącymi wpływowymi politykami lub mężami stanu. Rozgłos przyniosły jej książki opisujące życie prywatne polskich władców.
www.bellona.pl
9
HISTORIA POLSKI
Henryk Zamojski
TRAGICZNE DECYZJE. JAK
WYWOŁANO POWSTANIE
WARSZAWSKIE?
,
Premiera _ sierpien
Dlaczego podjęto tak tragiczną w skutkach decyzję,
kiedy sytuacja na froncie warszawskim stawała się coraz bardziej skomplikowana?
Dlaczego po podjęciu decyzji nie poczyniono niezbędnych starań, by wzmocnić Okręg Warszawski i lepiej
przygotować go do walki?
Dlaczego władze emigracyjne do ostatniej chwili nie
podjęły jednoznacznej decyzji, starając się w wyniku
różnych wybiegów pozostawić ją krajowi, gdzie nie znano realiów polityki międzynarodowej?
Dlaczego nie poinformowano kraju, że nie będzie obiecanej pomocy ze strony aliantów zachodnich, o czym doskonale wiedziano w Londynie?
Z tak postawionych dramatycznych pytań wynika potrzeba odtworzenia przebiegu narad, konferencji i innych wydarzeń, które zaszły w czerwcu i lipcu 1944 r., to jest w okresie bezpośrednio poprzedzającym powstanie. Rekonstrukcja przebiegu owych wydarzeń oraz okoliczności
im towarzyszących, zarówno w sferze działalności politycznej, jak i wojskowej, pozwala na
lepsze zrozumienie niejasnych niekiedy kwestii związanych z genezą powstania.
Bogusław Pacek, Jan Suliński
OD NAPOLEONA
DO III RP.
SZKICE Z DZIEJÓW
200 LAT ŻANDARMERII WOJSKA
POLSKIEGO
,
Premiera _ sierpien
Od Napoleona do III RP. Szkice z dziejów 200 lat
Żandarmerii Wojska Polskiego to pierwsza publikacja
kompleksowo przedstawiająca dzieje polskiej policji
wojskowej na przestrzeni 200 lat. Jan Suliński prezentuje etapy rozwoju formacji od Napoleona, tj. od
czasów powołania polskiej Żandarmerii w 1812 r.,
aż po koniec II wojny światowej. Natomiast Bogusław Pacek podjął się opisania kolejnych przeobrażeń policji wojskowej od roku 1943 aż po czasy
współczesne, tj. rok 2012. Od Napoleona do III RP… to ciekawa, barwna pozycja, która pokazuje wiele znanych, ale także dopiero odkrytych zdarzeń z dziejów funkcjonowania formacji.
10
www.bellona.pl
HISTORIA POLSKI
Józef Kowalski
ZMIERZCH STARACHOWICKIEJ LEGENDY
,
Premiera _ wrzesien
Ta ziemia zawsze urzekała pisarzy i poetów. Pojawiała
się w utworach Żeromskiego, Gombrowicza, Staffa. Jej
przeszłość i teraźniejszość ożywa w refleksyjnej publikacji Józefa Kowalskiego – inżyniera, dyrektora, społecznika, starachowickiego patrioty.
W KSIĄŻCE M.IN.
Dramatyczny czas II wojny
•Działania partyzanckie
•Eksterminacja Żydów
Okres PRL
•Gierek w Starachowicach
•„Star” dla papieża
Czasy najnowsze
•Wolność i demokracja
•Widmo bezrobocia i upadek fabryki
Kazimierz Bosek
TAJEMNICE CZARNYCH BARONÓW.
ŻOŁNIERZE-GÓRNICY 1949–1959
,
Premiera _ pazdziernik
Były ich tysiące. W okresie nasilenia represji – nawet setki tysięcy młodych ludzi więzionych pod ziemią. A mimo
tego nikt nic o nich nie wiedział. Żołnierze – górnicy nazywani szyderczo „czarnymi baronami” (tak niegdyś mówiono o właścicielach kopalń) nawet na Śląsku uchodzili
po prostu za przestępców, wyrzutki społeczeństwa. Otaczała ich aura wzgardy, nawet potępienia. Karne bataliony kopalniane funkcjonujące pod szyldem Wojskowej
Służby Zastępczej, należały bowiem do najlepiej zamaskowanych metod represjonowania „wrogów ustroju”.
Pieczono zresztą dwie pieczenie przy jednym ogniu: cichcem rozprawiając się z politycznym
przeciwnikiem, jednocześnie za bezcen zwiększano wydobycie. Teraz ci „baronowie” odchodzą w ostateczne zapomnienie. Niedługo już nikt nie będzie wiedział, kim byli żołnierze–górnicy, ani w jaki sposób niszczono ich egzystencję. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, zwłaszcza młodemu człowiekowi, ale kopalniane piętno naznaczało ich na całe życie, ciągle w nich
tkwiło. Nawet po zakończeniu podziemnej katorgi. Byli już do końca skazani: wszędzie, we
wszystkich dokumentach, szła za nimi mała literka „z”, szyfrogram tajnych służb: podejrzany,
niepewny. Pozostawali więc na długie lata, nawet do końca swoich dni, obywatelami drugiej
kategorii.
www.bellona.pl
11
HISTORIA POLSKI
Romuald Romański
KRÓLEWSKIE DZIECI
Z NIEPRAWEGO ŁOŻA.
DZIEJE POLSKICH BĘKARTÓW
,
Premiera _ pazdziernik
Określenie bastard dotyczyło dzieci królewskich,
pochodzących ze związku pozamałżeńskiego.
Sytuacja faktyczna i prawna tych dzieci kształtowała się różnie w poszczególnych okresach.
I de facto zależała od stanowiska Kościoła katolickiego. W czasie panowania dynastii piastowskiej pozycja bastardów w zasadzie nie różniła
się od pozycji dzieci ze związków legalnych.
Świadczy o tym historia życia księcia Zbigniewa, przyrodniego brata Bolesława Krzywoustego, opisana m.in. w tej książce. Podobnie
liberalny stosunek do bastardów istniał jeszcze
w czasach panowania Zygmunta Starego i królowej Bony. Jeśli ojciec uznał swe dzieci, to
traktowano je prawie identycznie jak dzieci pochodzące z legalnego związku. Ojciec król zabezpieczał wszystkie dzieci jednakowo. Sytuacja
uległa radykalnej zmianie po Soborze Trydenckim, który odbył się w latach 1545–63. Wówczas
w Polsce zapanowała nieznana dotąd surowość, a dzieci nieślubne bez mała wykluczono ze
społeczeństwa.
Henryk Mąka
NASI W TROPIKACH
,
Premiera _ pazdziernik
Kraje Dalekiego Wschodu, egzotyczne wyspy Pacyfiku,
wielki kontynent Afryki, a także podrównikowe kraje
Ameryki Łacińskiej – nigdy nie były terenem masowej
emigracji polskiej. Nie znaczy to oczywiście, że Polacy
w tych odległych zakątkach naszego globu nie bywali.
Już XVII-wieczne relacje Michała Boyma z ówczesnego Syjamu (Tajlandii) i Kataju (Chin), pochodzące z tegoż stulecia pamiętniki admirała Krzysztofa Arciszewskiego z ówczesnej Brazylii, czy o sto lat późniejsze
i chyba nieco ubarwione wspomnienia płk. Maurycego Beniowskiego z Kamczatki, Japonii, Formozy (dziś
Tajwan) i Madagaskaru oraz wydane w formie książkowej zapiski podróżne Jana i Jerzego Forsterów z Tahiti,
Nowej Kaledonii, Nowej Zelandii i Wyspy Wielkanocnej – najlepiej świadczą, że nie tylko oglądali te egzotyczne kraje, ale spopularyzowali swoją
wiedzę na europejskim kontynencie. Najczęściej były to pionierskie informacje o tych odległych stronach świata.
12
www.bellona.pl
NOWA SERIA „HISTORIA”
Sławomir Koper
JÓZEF PIŁSUDSKI
Premiera _ lipiec
Bez wątpienia żaden z polskich polityków XX stulecia nie wywarł
tak wielkiego wpływu na dzieje naszego kraju, jak Józef Piłsudski. Zesłaniec i rewolucjonista, bojownik napadający z bronią w
ręku na pociągi, a następnie twórca polskiego czynu zbrojnego
podczas I wojny światowej. Triumfator w wojnie z bolszewikami,
człowiek, który ocalił Polskę i Europę przed komunizmem. Ale
równocześnie polityk, który zdobył władzę na skutek krwawego
przewrotu wojskowego. Twórca autorytarnego systemu, bez wiedzy którego nic w Polsce nie mogło się wydarzyć. A jednocześnie
abnegat życiowy niemający większych potrzeb, niezwracający uwagi na splendor i luksusy.
Czarujący, inteligentny rozmówca i brutalny polemista, używający publicznie wulgarnego słownictwa. Czuły i kochający ojciec, a równocześnie mężczyzna, który większość życia spędził
w trójkącie małżeńskim.
Tomasz Bohun
POLACY NA KREMLU
Premiera _ lipiec
Zajęcie Moskwy przez wojska polsko-litewskie w październiku
1612 r. było wynikiem układu hetmana koronnego Stanisława
Żółkiewskiego z bojarami moskiewskimi, w myśl którego wszystkie stany Państwa Moskiewskiego obierały carem królewicza
Władysława. Najważniejszym gwarantem wypełnienia postanowień umowy miały być oddziały Rzeczypospolitej stanowiące
garnizon moskiewski. Jego sprawne funkcjonowanie uzależnione było od dostaw posiłków z zewnątrz. Na przełomie sierpnia
i września 1612 r. hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz podjął
próbę dostarczenia żywności garnizonowi. Próba ta się nie powiodła. Po odstąpieniu hetmana
od murów kremlowskich sytuacja garnizonu stała się niezwykle trudna. Głód doprowadził do aktów kanibalizmu i upadku dyscypliny. Na początku listopada oddziały polsko-litewskie, broniące
Kremla dwa lata, skapitulowały.
www.bellona.pl
13
NOWA SERIA „HISTORIA”
Jerzy Besala
MAŁŻEŃSTWA KRÓLEWSKIE. PIASTOWIE
Premiera _ lipiec
Dzięki związkom małżeńskim potomkowie Piastów byli skoligaceni z dynastiami i rodami całej Europy. Czy wiele par na polskim
tronie przeżyło miłość, czy tylko składali swoje intymne życie na
ołtarzu tak zwanej racji stanu – czyli dynastii i przemożnej chęci
panowania nad innymi?
Autor, opierając się głównie na materiałach źródłowych, listach,
relacjach, pamiętnikach i literaturze przedmiotu, podjął się
ogromnego trudu zbadania związków i uczuć władców z dynastii
piastowskiej: ich miłości, nienawiści, przyjaźni i zdrad, dobroci
i upokorzeń. W ten sposób poprzez historię związków małżeńskich i uczuciowych władców,
pokazał historię Polski z zupełnie nowej, innej, choć równie ważnej strony.
Jerzy Besala
MAŁŻEŃSTWA KRÓLEWSKIE.
JAGIELLONOWIE
,
Premiera _ wrzesien
Barwnie napisane dzieje miłości małżeństw dynastii Jagiellonów,
wywodzącej się od Władysława II Jagiełły, wielkiego księcia litewskiego i króla Polski. W szczytowym okresie Jagiellonowie byli jedną z najpotężniejszych dynastii w Europie i w państwach, których
sprawowali władzę, nastąpił też rozkwit kulturalny i gospodarczy.
Doskonała książka nie tylko uzupełnia wiedzę osób zainteresowanych burzliwymi dziejami kraju w okresie ich panowania, ale
dzięki wciągającym perypetiom może być doskonałą lekturą na wolne popołudnie dla każdego!
Jerzy Besala
MAŁŻEŃSTWA KRÓLEWSKIE.
WŁADCY ELEKCYJNI
,
Premiera _ wrzesien
Barwne dzieje związków małżeńskich władców Polski z XVI–XVIII
stulecia. Perypetie miłosne Wazów, Sasów i innych. Autor podjął
się ogromnego trudu zbadania związków i uczuć koronowanych
par. Dzięki temu przedstawił historię Polski z zupełnie nowej, intrygującej perspektywy.
14
bellona.p
www.bellona.pl
NOWA SERIA „HISTORIA”
R
Romuald
Romański
mań
BŁĘDY
WOJENNE
BŁ
DY W
OJEN
NNE DOWÓDCÓW POLSKICH
,
Premiera
P
ra
a_w
wrzesien
Dlaczego
laczego stojąca u szczytu potęgi Rzeczpospolita
Rzec
szlachecka doznała upokarzających porażek w walce z buntującymi się Kozao
kami Bohdana Chmielnickiego, jakie okoliczności
doprowadziły
do klęski wojsk polskich w trzydniowej bitwie pod Warszawą ze
Szwedami w 1656 r., czy można było wygrać bitwę pod Maciejowicami? Książka Romualda Romańskiego
Romań
ukazuje znaczenie
d
błędów polskich dowódców, które doprowadziły
do militarnych
klęsk i zaważyły na losach państwa.
Romuald Romański
NIEWYJAŚNIONE ZAGADKI HISTORII
ŚWIATA
,
Premiera _ pazdziernik
Książka stanowiąca ciekawą próbę znalezienia odpowiedzi na
ważne, niekiedy dramatyczne pytania związane z dziejami naszej cywilizacji. Do tej pory mierzyło się z nimi wielu fascynatów
historii i wysnuli oni prawie tak samo wiele różnych, czasami
wręcz zdumiewających, teorii.
Autora zainteresowało m.in.: Czy ateński polityk Alkibiades to
świętokradca, czy też ofiara demokracji? Jaki wpływ na imperialne plany Aten co do podboju Sycylii, Italii, a może nawet
i Kartaginy miało obtłuczenie fallusów w posągach Hermesa? Dlaczego Templariusze wyrzekali się Chrystusa i pluli na krzyż, deklarując jednocześnie, że są ludźmi głęboko wierzącymi?
Czy gdyby nie doszło do „afery naszyjnika” zmontowanej przez Joannę hrabinę de La Mottę,
a której ofiarą stała się królowa Maria Antonina, to jednocześnie nie doszłoby do do Wielkiej
Rewolucji Francuskiej? A może miałaby ona inny przebieg i w jej wyniku nie spadłyby głowy
pary królewskiej?
Romuald Romański
CUDNÓW 1660: POLSKIE ZWYCIĘSTWO
U SCHYŁKU POTĘGI
,
Premiera _ pazdziernik
Książka poświęcona bitwie stoczonej przez wojska polskie z Kozakami i wojskami moskiewskimi. Działania wojenne pod Cudnowem trwały od 27 września do 3 listopada 1660 r., podczas
wojny polsko-rosyjskiej w latach 1654–1667. W wyniku kapitulacji Kozaków pod Cudnowem podpisano z nimi ugodę (tzw.
cudnowską).
www.bellona.pl
15
NOWA SERIA „HISTORIA”
Czesław Grzelak
PŁONĄCE KRESY
,
Premiera _ pazdziernik
Książka opisuje działania wojsk polskich i ludności cywilnej
w obronie północno-wschodnich Kresów Rzeczypospolitej. Do
historii przeszła zwłaszcza obrona Grodna – miasta, które najdłużej opierało się regularnym jednostkom wojsk sowieckich.
Autor, znany historyk wojskowości, rzetelnie i zwięźle omawia
przebieg działań.
Czesław Grzelak
SZACK – WYTYCZNO 1939
Premiera _ listopad
Publikacja ukazująca w popularnej formie przebieg walk na
południowo-wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej po przekroczeniu przez Armię Czerwoną wschodniej granicy Polski we
wrześniu 1939 r. Publikacja ukazuje również zaburzenia wśród
ludności ukraińskiej i ataki nacjonalistów ukraińskich na wycofujące się oddziały polskie.
Andrzej Nadolski
BITWA GRUNWALDZKA 1410
,
Premiera _ sierpien
Bitwa stoczona w roku 1410 pod Grunwaldem i Stębarkiem
przez połączone siły Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa
Litewskiego z wojskami Zakonu Krzyżackiego należy do najważniejszych wydarzeń w dziejach Europy. Wiąże się z nią zasadnicza przemiana w układzie sił na kontynencie. Zapoczątkowany
został zmierzch imperium utworzonego przez niemieckie zakony
rycerskie na południowych i wschodnich wybrzeżach Bałtyku.
Jednocześnie rozpoczęła się złota epoka w dziejach Polski i Litwy
połączonych pod panowaniem dynastii jagiellońskiej.
16
ellona.p
www.bellona.pl
NOWA SERIA „HISTORIA”
Jon Sutherland, Diane Canwell
BLITZKRIEG 1939 W POLSCE
,
Premiera _ sierpien
Jest to album fotograficzny z nieznanymi dotąd szerzej zdjęciami z wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Składają się na
to kolekcje trzech niemieckich fotografów – amatorów. Zdjęcia
mają obszerny komentarz wydawcy, dotyczący zarejestrowanego
obrazu i jego szerszych kontekstów historycznych, danych technicznych uzbrojenia, charakterystyki mundurowej obu wrogich
armii, struktury wojsk polskich i niemieckich, przebiegu walk.
Komentarz w znaczący sposób pomaga zrozumieć treść zdjęć.
Henryk Wisner
LISOWCZYCY
Premiera _ listopad
Monografia polskiej XVII-wiecznej najemnej konnej formacji
wojskowej.
Lisowczycy, nie bez powodu zwani pierwotnie Straceńcami, znani
byli ze skuteczności, cenieni i często wynajmowani, lecz w XVII-wiecznej rzeczywistości oznaczało to bezwzględność, okrucieństwo, mordy.
Odcisnęli piętno w całej Europie. Dotarli aż do Morza Arktycznego, wsławili się m.in. walkami w Czechach, na Węgrzech, nad
Renem, w Rosji.
Znaczyli swój szlak krwią. Pozostawiali wielkie spustoszenie. W służbie Rzeczypospolitej zagarniane łupy były ich jedynym wynagrodzeniem, nie szczędzili więc nikogo i nie okazywali
litości, grabiąc. Krnąbrni, nieposkromieni, z czasem zaczęli sprawiać problemy i rodzimej ludności. Potępieni w uchwałach sejmowych, około 1636 r. zostali rozwiązani.
W PRZYGOTOWANIU:
Lech Wyszczelski
ODRODZONA RZECZPOSPOLITA 1918
Richard Barber
RYCERZE I RYCERSKOŚĆ
Michał Klimecki
POLSKO-UKRAIŃSKA WOJNA O LWÓW
I GALICJĘ WSCHODNIĄ 1918–1919
www.bellona.pl
17
HISTORIA ŚWIATA
Rupert Butler
WOJSKA NKWD NA
FRONCIE WSCHODNIM
,
Premiera _ wrzesien
Książka znakomicie i wnikliwie przedstawia działaność NKWD w czasie
drugiej wojny światowej. Omówione
zostały poszczególne etapy kształtowania się tej tajnej służby i jej działalność zarówno w okresie poprzedzającym atak Niemiec na Związek Sowiecki, jak też udział NKWD w poszczególnych etapach wojny, a wreszcie
rola jaką odgrywała ona w radzieckiej
strefie okupacyjnej po maju 1945 r.
i w późniejszym czasie.
OKŁADKA
W PRZYGOTOWANIU
Alfredas Bumblauskas
WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE
Premiera _ listopad
Publikacja znanego litewskiego historyka omawiająca w popularnej formie dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego. Publikacja
bogato opatrzona barwnymi ilustracjami, szkicami i schematami.
Autor do polskiego wydania specjalnie dopisał osobne rozdziały,
jak również wstęp skierowany do polskich czytelników.
18
www.bellona.pl
HISTORIA ŚWIATA
Władimir Bieszanow
LATAJĄCE TRUMNY STALINA
Premiera _ listopad
Nowy bestseller czołowego rosyjskiego pisarza-historyka młodego pokolenia Władimira
Bieszanowa jest kontynuacją jego poprzedniej znakomitej książki o broni pancernej.
Niezwykle interesujący przegląd samolotów
bojowych z czasów I i II wojny światowej,
tajemnice radzieckich biur projektowych
i zakładów zbrojeniowych, prześladowania
naukowców, inżynierów i lotników. Wiele
faktów nieznanych do tej pory. „Latająca
Gwarantowana Trumna” – tak „sokoły Stalina” przezwały samolot ŁAGG-3, na początku wojny ZSRR z Niemcami uznawany za
podstawowy radziecki „myśliwiec nowego
typu”, który jednak ustępował messerschmittom pod każdym względem. Przegrywały z przeciwnikiem również Mig-3, a nawet
Jak-1, nie mówiąc już o przestarzałych „iszakach” i „mewach”. Nie pomagały wysiłki
pilotów, wytwórców i konstruktorów. Najlepsi technicy ZSRR rozbierali do ostatniej śrubki
dziesiątki zagranicznych silników, kreślili na papierze gazetowym (z brystolem były kłopoty)
coś swojego, przewyższającego światowe analogi we wszystkich parametrach, i… produkowali
„własne” silniki. Tyle trudu, a odpalasz – i nie pracuje!
Autor przypomina skierowane do Stalina słowa dowódcy Wojsk Lotniczych Armii Czerwonej
Pawła Ryczagowa, za które go rozstrzelano: „Zmuszacie nas do latania trumnami!”. Wbrew
przedwojennemu radzieckiemu „zawrotowi głowy od sukcesów” i propagandowym hasłom,
„sokoły Stalina” nie mogły walczyć z Luftwaffe jak równy z równym – od pierwszych dni wojny
niemieccy lotnicy zawładnęli niebem nad ZSRR, podczas gdy radzieckich samolotów było trzy
razy więcej. Książka Bieszanowa niewątpliwie zainteresuje zarówno miłośników historii, jak
i techniki lotniczej.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
www.bellona.pl
19
HISTORIA OBYCZAJÓW
Jerzy Besala
SKANDALE, MITY I ANEGDOTY
HISTORYCZNE
,
Premiera _ wrzesien
Na dzieje składają się nie tylko daty i zdarzenia, wielkie
procesy i struktury, ale i szeroko pojęta antropologia, uczucia, osobowości, uzależnienia, nawiedzone teorie czy tajne
gry, a także ludzie, ich osobowości, mowa ciała i tajemnice. Przeznaczona dla szerokiego grona miłośników historii,
książka ta usiłuje pokazać ją od tej właśnie strony; jednakże
nie wyłącznie od strony anegdotycznej, lecz poprzez pryzmat wpływu owych niedocenianych czynników na bieg
dziejów. Nie zawsze wyłącznie wielkie procesy decydowały o kierunku rozwoju czy kryzysie; równie wielkie znaczenie miały stany emocjonalne. Autor podejmuje próbę spojrzenia na bieg dziejów postrzeganych jako skandal; na sprawy alkoholizmu; szaleństw i dziwactw władców; na wychowywanie
dzieci; szpiegostwo i prostytucję oraz na ludobójcze koncepcje stwarzane i realizowane przez
ludzi o paranoicznych skłonnościach, nie gubiąc przy tym ważnych dziejowych kontekstów.
Knut Stene-Johansen
HISTORIA UWODZENIA
,
Premiera _ pazdziernik
Książka z zakresu popularnej historii obyczajów przedstawia zjawisko kulturowe, jakim jest uwodzenie przez pryzmat najsłynniejszych uwodzicieli w dziejach: Don Juana, Casanovy, markiza
de Sade i Valmonta, bohatera Niebezpiecznych związków Choderlosa de Laclosa. Publikacja opatrzona ilustracjami, przeznaczona dla szerokiego kręgu czytelników.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
20
www.bellona.pl
MILITARIA
Franciszek Puchała
BUDOWA POTENCJAŁU
BOJOWEGO WOJSKA
POLSKIEGO
Premiera _ lipiec
Książka jest cennym opracowaniem mającym charakter monograficzny. Kompleksowo
ujmuje merytoryczne zagadnienia z zakresu
polityki obronnej i wojskowości na przestrzeni 45 lat. Autor przedstawia je na tle zjawisk,
jakie towarzyszyły zimnej wojnie i związanemu z nią wyścigowi zbrojeń, którego skutki
dotyczyły także Polski. Pokazuje rozwój organizacyjno-techniczny wojsk operacyjnych,
przedstawiając zależności między potencjałem bojowym wojska a możliwościami ekonomicznymi państwa i kondycją polskiego
przemysłu zbrojeniowego. W przystępny
sposób obrazuje zintegrowany system zarządzania produkcją specjalną oraz wdrażania
i eksploatacji uzbrojenia przez użytkowników, ukazując przy tym rolę przemysłowego i wojskowego zaplecza naukowo-badawczego.
Wyjaśnia relacje z RWPG i ze strukturami wojskowymi UW w tych dziedzinach. Pokazuje
skalę wydatków Polski na obronę narodową, które znacznie obciążały polskie społeczeństwo,
zwłaszcza w okresie największych kryzysów w stosunkach między Wschodem i Zachodem.
Wskazuje na określoną ciągłość historyczną w procesie rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i polskiej myśli konstruktorskiej.
OKŁADKA
W PRZYGOTOWANIU
Alexander Stilwell
PODRĘCZNIK ZWIADOWCY WOJSK
ELITARNYCH
Premiera _ listopad
Publikacja bogato ilustrowana zdjęciami, schematami, szkicami
i tabelami. Przekazuje zwięzłe informacje o charakterze instruktażowym dotyczące działań zwiadowcy na współczesnym polu walki. W książce wykorzystane zostały doświadczenia wojenne armii Stanów Zjednoczonych i innych armii NATO, między innymi
w Afganistanie, Iraku i na terenie byłej Jugosławii.
www.bellona.pl
21
HISTORIA/BIOGRAFIE
Agnieszka Stabro
ŻYCIE LISTAMI PISANE.
ZBELETRYZOWANA
OPOWIEŚĆ O MARII
PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ
Premiera _ lipiec
„Znalazłem egzotyczny kwiat, którego
nigdy nie opuszczę”.
Stefan Jasnorzewski o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
Publikacja Agnieszki Stabro pozwala
poznać Marię Pawlikowską nie tylko
jako wspaniałą poetkę, pełną sprzeczności kobietę czy wielką indywidualistkę, lecz również jako człowieka
złamanego przez życie, wojnę i nieuleczalną chorobę. Jaki miała stosunek Pawlikowska do własnego ciała
przed chorobą i w jej trakcie? Jak
i czy akceptowała zmiany, które odciskał na niej czas? Jak znosiła chorobę
i samotność? Jest to po prostu książka o uczuciu – nigdy nieprzemijającej miłości do drugiego
człowieka, do świata, do poezji i do życia w całej jego okazałości.
Jarosław Molenda
KRYSTYNA SKARBEK – KRÓLOWA
PODZIEMIA CZY ZDRAJCZYNI?
Premiera _ listopad
Była ulubioną agentką Churchilla, Francuzi uhonorowali ją najwyższymi odznaczeniami za odwagę, podczas gdy rodacy uważali za zdrajczynię. Jeszcze przed wojną przylgnęła do niej łatka kobiety, która równie łatwo zmienia wyznania co mężczyzn.
Chciała być kobietą niezależną i żyć na własnych warunkach. Jej
tragiczna śmierć wciąż jest zagadką. Czy zginęła z ręki zazdrosnego kochanka, czy była ofiarą wojny wywiadów? Musiała umrzeć,
bo wiedziała za dużo? Tego nie dowiemy się chyba nigdy, bo jej akta w brytyjskim archiwum
są utajnione do dziś.
22
www.bellona.pl
HISTORIA/BIOGRAFIE
Andrzej Nowak
BŁOGOSŁAWIONY JAN PAWEŁ II.
KRONIKA ŻYCIA I PONTYFIKATU
,
Premiera _ pazdziernik
Dzieciństwo, młodość, posługa kapłańska i pontyfikat Jana Pawła II przypadł na lata burzliwe w historii świata i Polski. Kronika życia i pontyfikatu
Karola Wojtyły – czas od 18 maja 1920 r. do 2 kwietnia 2005 r. – to ujęta
w datach historia jego działalności duszpasterskiej, twórczej – jako wybitnego intelektualisty, i politycznej, gdy przewodził Kościołowi krakowskiemu
i potem powszechnemu. Na blisko 600 fotografiach są udokumentowane te
lata wraz z opisem zdarzeń, przywołanymi słowami papieża i charakterystyką jego osobowości.
www.bellona.pl
23
POWIEŚĆ HISTORYCZNA
Barbara Iskra Kozińska
MARIA
Premiera _ lipiec
Kontynuacja powieści Czerwone
niebo na Wołyniem.
Dalsze losy rodziny Kozińskich,
od zakończenia wojny: – przesiedlenie na tereny zachodniej Polski
do Wierzbicy. Życie Kozińskich
w Wierzbicy zmienia się z chwilą
powrotu Niemców, właścicieli gospodarstw, do swoich opuszczonych domów. Niemieckie rodziny
przyjmują obywatelstwo Polskie
i zamieszkują na powrót w swoich
opuszczonych domach, już jako
obywatele Polski. Równolegle z losem rodziny Kozińskich, toczy się
opowieść o rodzinie Zawadzkich
z Wileńszczyzny, którzy zostali
przesiedleni na tereny przy granicy
polsko-niemieckiej. Książka opowiada o pracy, trudnych początkach w nowym miejscu, codziennym życiu i miłości.
BARBARA ISKRA KOZIŃSKA - pisarka, poetka, właścicielka Pensjonatu Sosnówka
nad jeziorem Borek w woj. lubuskim, w Krzesińskim Parku Krajobrazowym. Przy
samej granicy polsko-niemieckiej. Jej pensjonat jest enklawą dla pisarzy, poetów,
artystów polskich i niemieckich.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
24
www.bellona.pl
POWIEŚĆ HISTORYCZNA
Arael Zurli
SZATAN Z PAPIESKIEGO
RODU. PRAWDZIWE
ŻYCIE CEZARA BORGII
Premiera _ lipiec
Szatan z Papieskiego rodu. Prawdziwe
życie Cezara Borgii, to pasjonująca
biografia jednej z najmroczniejszych
postaci renesansu i historia początków czarnej legendy Borgiów. Czyta
się ją jednym tchem, gdyż ma formę
powieści – powieści, w której każde
wydarzenie jest autentyczne! Prawda
okazuje się znacznie ciekawsza od literackiej fikcji, a po lekturze czytelnik
może samodzielnie wykryć zafałszowania dotyczące Borgiów w licznych
książkach i serialach. Poza Borgiami
występuje cała galeria barwnych
postaci typowych dla przepojonej
okrucieństwem epoki renesansu. Pełne humoru dialogi oparte są na ich
autentycznych wypowiedziach, zaś
opisy – na współczesnych portretach
oraz świadectwach. Akcja toczy się
błyskawicznie, przedstawiając wszystkie etapy fascynującej kariery Cezara i jego gwałtowny
upadek.
Tłem jest walka o władzę wśród wielkich rodów Italii, ambicje królów francuskich
i hiszpańskie kłopoty z Joanną Szaloną, groza syfilisu prześladującego nie tylko Cezara,
a nawet parę ciekawostek dotyczących Polski. To wszystko zdarzyło się naprawdę!
Aleksander Buszkow
OSTATNIA WIELKANOC IMPERATORA
Premiera _ lipiec
Tajemniczy i niebezpieczny świat handlu antykami, skarby ze scytyjskich kurhanów i zielone morze syberyjskiej
tajgi, kryjące zbiorową mogiłę konwojentów transportu
60 kilogramów złota, które nigdy nie wsparło frontu wojny
z Niemcami. Mroczne tajemnice starowierców i nabierający rumieńców romans antykwariusza z piękną dziennikarką…
www.bellona.pl
25
POWIEŚĆ HISTORYCZNA
Nick Drake
KSIĘGA CHAOSU
,
Premiera _ sierpien
III część cyklu
W pałacu w Malgacie życie króla Aja dobiega kresu, a wraz
z nim chyli się ku upadkowi potężna osiemnasta dynastia
egipskich władców. Jednak detektyw tebańskiego oddziału Medżaj ma inne zmartwienia. Nie dość, że ulice miasta
zalewa coraz większa ilość opium, to jeszcze z rąk tajemniczego zabójcy z mieczem giną kolejne ofiary. Gdy jedną
z nich pada przyjaciel Rahotepa, ten zrozpaczony poprzysięga zemstę. Lecz królowa, by ratować kraj i dynastię,
opracowuje ryzykowny plan, a misję jego wykonania zleca
Nachtowi i detektywowi. W kraju Hetytów Rahotep wpadnie na trop zabójcy, lecz nie wszyscy wrócą żywi z tej wyprawy...
POLECAMY RÓWNIEŻ:
Jo Ann Bender
LEBENSBORN. ŻYCIE I MIŁOŚĆ W III RZESZY
,
Premiera _ pazdziernik
Młoda Francuzka, powiązana z ruchem oporu, zostaje wplątana
w skomplikowane relacje z oficerami SS. Mieszkańcy miasteczka widzą w Antoinette zdrajczynię. To jednak dopiero początek jej perypetii – wkrótce okazuje się, że jest w ciąży i musi
opuścić rodzinne strony, by doczekać rozwiązania w jednym
z tajemniczych ośrodków Lebensborn na terenie Niemiec. Pobyt
w ośrodku nie ma nic wspólnego ze spokojnym oczekiwaniem
na przybycie potomka. Antoinette jest świadkiem przedziwnych
wydarzeń, poznaje mnóstwo osób, lecz przez cały czas obmyśla
plan ucieczki. Dobrze wie, że jeśli zostanie w ośrodku, zarówno
ją, jak i jej dziecko czeka niepewny los.
Wartka akcja z nieoczekiwanymi zwrotami. Czytelnik dowiaduje się o tajnej kwaterze Himmlera, gdzie odbywały się spotkania wybranych przez niego „rycerzy”, i poznaje ideę ośrodków Lebensborn, powołanych przez Himmlera w celu stworzenia czystej rasy nordyckiej. Autorka koncentruje uwagę na przedstawieniu realiów II wojny światowej z punktu widzenia
ludności cywilnej oraz na codziennym życiu na terenach okupowanych.
26
www.bellona.pl
POWIEŚĆ HISTORYCZNA
Dominik Rutkowski
POZOSTAŁ GNIEW
,
Premiera _ pazdziernik
Zachodnie Pomorze, kwiecień
1945 r Front z siłą huraganu przewalił się przez okolicę i pognał
w stronę Berlina. W Miasteczku –
niewielkim niemieckim uzdrowisku – mieści się sowiecka komendantura, a udzielną władzę twardą
ręką sprawuje kapitan NKWD, Paluchin. Zdobyczne tereny są grabione bezlitośnie, tubylcy wykorzystywani do niewolniczej pracy,
w obozie przy dworcu kolejowym
gnieżdżą się apatyczni niemieccy
jeńcy. Dawni kaci w jednej chwili
stają się ofiarami. Chaos pogłębiają
błąkający się po okolicy, powracający z robót w Niemczech przymusowi robotnicy. Nikt nie wie czy tu
jest jeszcze Rzesza, czy już Polska,
a może fragment pęczniejącego
imperium sowieckiego? Do takiego inferno trafia Julian Żurawiecki,
któremu Komandir składa propozycje „nie do odrzucenia”.
Pozostał gniew to precyzyjnie skonstruowana powieść niespiesznie zmierzająca do dramatycznego finału, która usiłuje odpowiedzieć na pytania: czy w piekle, w jakim znaleźli się
bohaterowie, jest jeszcze miejsce na uczucia i po prostu bycie człowiekiem?
Dominik Rutkowski w swojej nowej powieści po raz kolejny udowadnia, że jego talent do przekształcania prawdziwych historii – zasłyszanych, przeczytanych, krążących od dawna w rodzinnych przekazach
– w skrzące się akcją i emocjami powieści pełną gębą zasługuje na wielkie uznanie.
Anna Dziewit-Meller
Powojenne polskie dramaty. Osadnicy i szabrownicy, niemieccy jeńcy i sowieccy żołnierze w znakomitej powieści i historii Ziem Odzyskanych. Czyta się doskonale!
Sławomir Koper
DOMINIK RUTKOWSKI – rocznik ’68. Autor powieści Ile kroków do domu. Dziennikarz. Przewodnik warszawski. Pisał scenariusze filmów dokumentalnych. Uwielbia architekturę gotyku. Kiedy ma
za co, rusza zwiedzać świat.
www.bellona.pl
27
POWIEŚĆ SENSACYJNA
Francesc Miralles
PRZEKLEŃSTWO
BIBLIJNEJ
PRZEPOWIEDNI
Premiera _ lipiec
Dziennikarz Leo Vidal zostaje wezwany
przez antykwariusza z dzielnicy żydowskiej w Gironie, który odnalazł we wnętrzu starej komody plik listów Carla Gustava Junga. Ezoteryczny uczeń Freuda
korespondował z lokalnym badaczem Kabały na temat daty końca świata, odkrytej
w Biblii na podstawie numerycznych kalkulacji. Jednak korespondencję pomiędzy
żydowskim badaczem a Jungiem kradnie
groźna sekta, która również poszukuje
w nich tajemniczego klucza. Vidal próbuje ustalić miejsce przetrzymywania
dokumentów i odkrywa, że znajdują się
w rękach radykalnego, ekologicznego ruchu zwanego Odrodzeniem. Vidal podąża jego śladem przez wiele krajów, gdzie
po kolei giną wpływowe osoby. Ale gdy
dociera do serca sekty, odkrywa, że jej
prawdziwe cele są dalekosiężne i koniec
świata nastąpi, jeśli nie rozwikła tajemnicy zgłębionej przez Junga dokładnie wiek
wcześniej...
Francesc Miralles, Joan Bruna
TESTAMENT JUDASZA
,
Premiera _ sierpien
Zgodnie z przekazami biblijnymi i świadectwami, które nie
weszły do kanonu Nowego Testamentu, Judasz dostał za zdradę Jezusa trzydzieści srebrników pochodzących ze skarbca
Świątyni Jerozolimskiej. Okazuje się, że siedem z nich przetrwało do obecnych czasów i stanowią talizmany bogactwa
i dobrobytu. Monety, które do tej pory znajdowały się w posiadaniu siedmiu bogatych rodów, zostały ukryte, ponieważ
niebezpieczna organizacja Fusang postanowiła zdobyć je dla
siebie.
Piękna Solstice Bloomberg wraz ze swoim bratem Sondre – ze
znanych jedynie sobie powodów – próbują temu zapobiec. Okazuje się, że w prawdziwym
Testamencie Judasza zakodowano informacje o miejscach ukrycia srebrników.
Wartka akcja przenosi się z jednej metropolii do drugiej, niebezpieczeństwo czyha na bohaterów z każdej strony, a ofiar śmiertelnych też nie brakuje.
Wydarzenia osadzone w teraźniejszości przeplatają się z fragmentami testamentu napisanego przez
Judasza Iskariotę, w którym trzynasty apostoł tłumaczy swoją wersję wydarzeń sprzed wieków.
28
www.bellona.pl
POWIEŚĆ SENSACYJNA
Francesc Miralles
SEKRET PICASSA
,
Premiera _ wrzesien
Leo Vidal, barceloński dziennikarz śledczy, dostaje kuszącą propozycję od niejakiego
Steinera, tajemniczego marszanda sztuki nowoczesnej
z Sitges. W ciągu siedmiu dni
ma odnaleźć zaginiony obraz Picassa. W rzeczywistości
nie ma dowodów na to, że
obraz naprawdę istnieje. Ale
jeśli zostanie odnaleziony,
wart będzie fortunę. Dziennikarz wyrusza w podróż,
w czasie której przeżyje wiele
zaskakujących przygód i pozna niezwykłych ludzi. Kiedy
wreszcie dociera na oznaczone miejsce, czeka na niego
ktoś, kogo się nie spodziewał.
Czy zaprowadzi go do bajecznej fortuny?
Francesc Miralles
CZWARTE KRÓLESTWO
Premiera _ listopad
Leo Vidal, amerykański dziennikarz śledczy, potomek katalońskiego emigranta, właśnie otrzymuje dużą sumę pieniędzy od tajemniczego mecenasa za stworzenie raportu
o losach nazistowskich fortun zgromadzonych podczas
i po II wojnie światowej w Szwajcarii…
Lekka, wciągająca od początku do końca powieść z elementami historycznymi i kryminalnymi. Perypetie Leo Vidala, dziennikarza śledczego o równie skomplikowanym
życiu osobistym, co jego przygody, cenionego przez tajemniczych zleceniodawców za efektywność i dyskrecję.
www.bellona.pl
29
KRYMINAŁ/SENSACJA/THRILLER
Andrew Ross
DUBLER
Premiera _ lipiec
Szanowany funkcjonariusz policji w amerykańskim miasteczku
Grey, Andrzej Zapolski, zostaje porwany i uwięziony. Nieznani
napastnicy żądają od niego dokumentów, których nie ma, grożąc zabiciem jego żony i synka. Sytuacja wydaje się beznadziejna. Co więcej, Zapolski stopniowo odkrywa, że został wplątany
w międzynarodową grę wywiadów i splot prywatnych interesów,
a stawką jest nie tylko życie jego najbliższych.
Dubler to brawurowa powieść sensacyjna trzymająca w napięciu od pierwszego do ostatniego zdania. Jesteśmy świadkami pasjonujących zwrotów akcji,
pościgów i ucieczek po obu stronach oceanu. Świetny, dynamiczny styl.
Joanne Fluke
ZAGADKA CZARCIEGO TORTU
,
Premiera _ sierpien
Kolejna książka autorstwa Joanne Fluke z Hanną Swensen w roli
detektywa-amatora, wspomaganej tradycyjnie przez rudego kota
o jednym oku, matkę, siostrę oraz resztę lokalnej społeczności.
Tym razem w Lake Eden, małym miasteczku w Minnesocie, dużo
się dzieje i wszyscy są szalenie zajęci. Hanna nie jest wyjątkiem.
Jednak niezależnie od tego, ile ma akurat na głowie, zawsze znajdzie czas, kiedy trzeba pomóc komuś z przyjaciół, szczególnie
kiedy przyjaciel dopiero co został zamordowany. W tej sytuacji
pomóc można tylko tropiąc mordercę.
Powieść zawiera sporo przepisów, które ciekawy czytelnik z pewnością będzie chciał samodzielnie wypróbować. Tym razem oprócz przepisów na ciasta, ciasteczka i desery pojawi się
również parę propozycji dań głównych – niektóre z nich trącą amerykańską klasą robotniczą,
co wprowadza dodatkowy smaczek dla czytelników ciekawych niuansów kulturowych.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
30
www.bellona.pl
KRYMINAŁ/SENSACJA/THRILLER
Ryszard Hop
POLOWANIE NA MYŚLIWEGO
,
Premiera _ sierpien
Mylisz się, jeśli sądzisz, że Polowanie na myśliwego jest tylko dobrym kryminałem. Książka ta jest również frapującą relacją myśliwską oraz historią o miłości, która chociaż skończyła się tragicznie, to trwa nadal; o miłości, która dopiero się rodzi.
W zimowej panoramie lasu niespodziewanie rozlegają się przynoszące śmierć wystrzały. Niestety, nie są to odgłosy odwiecznego rytuału – polowania, lecz dowody coraz większej bezczelności kłusowników, którym nie wystarcza już zakładanie sideł
i potrzasków. Oni ważą się na polowanie z bronią w biały dzień.
W rezultacie takiej sytuacji las przestaje być oazą spokoju dla zwierząt i miejscem, w którym
człowiek łatwo może odzyskać utraconą pogodę ducha.
Akcja powieści rozgrywa się w pięknym mieście Rzeszowie oraz w pobliskim Kamiennym Jarze. Mateusz Górski, emerytowany leśniczy, postanawia przeciwstawić się złu, które brutalnie zabiera dziecku ojca, żonie ukochanego męża, a sarnom, jeleniom i dzikom – opiekuna
i obrońcę. Leśniczy nie może tej walki wygrać sam, dlatego angażuje detektywa. Do śledztwa
przyłączają się również miejscowi policjanci.
Czytając Polowanie na myśliwego będziesz uczestniczył w prawdziwym polowaniu na człowieka. Tylko kto tutaj jest myśliwym, a kto zwierzyną łowną?
Jerzy Terpiłowski
SNAJPER Z HARVARDU
,
Premiera _ wrzesien
Współczesna powieść kryminalna osadzona w realiach Stanów
Zjednoczonych. Bohater powieści od wczesnych lat podlega niezwykłym zdarzeniom, w których nie potrafi podporządkować się
kompromisom. Los, obdarzając go ponadprzeciętnymi predyspozycjami fizycznymi i umysłowymi, nie pozostawia mu jednak
zbyt wiele możliwości wyboru. Wilson przeżywa głęboko podłość, machinacje i głupotę decydentów, nielojalność i wyrachowanie, ale jego reakcje są często nieproporcjonalne w stosunku
do bodźców.
Poznajemy bohatera w czasie, gdy przeciwstawił się zasadom mafii, dla której pracuje od trzydziestu lat. Autor wiedzie go po zakamarkach nowojorskiego metra. Poznajemy wstrząsająco
niezwykłe, acz prawdziwe życie społeczności zamieszkującej zapomniane stacje New York
Subway. To stamtąd, niejaki Khark, niepełnosprawny człowiek-kret kieruje anonimowo karierą
Wilsona wedle własnego, dziwacznego planu.
Z Nowego Jorku przenosimy się do Wiednia, a wreszcie odnajdujemy naszego kilera w Warszawie. Widzimy ją oczyma człowieka, który nie zna polskiego, polskiej historii, kultury ani panującej obyczajowości. To jednocześnie miejsce, w którym Wilson spotyka wymarzoną kobietę
i w którym otwiera się przed nim zapomniana tajemnica.
www.bellona.pl
31
POWIEŚĆ OBYCZAJOWA
Richard Morais
TYGIEL SMAKÓW.
KULINARNA PODRÓŻ
NA 100 STÓP
,
Premiera _ wrzesien
Wibrująca kolorami, zapachami
i smakami kuchni powieść, kipiąca
nimi aż po brzegi kart, serwuje rubaszną biesiadę ze słów o rodzinie,
narodowościach i tajnikach dobrego smaku. Hassana Haji to zdumiewający smakosz, który w tej uroczej
książce opowiada dzieje swojego
życia. Bohater prowadził w Bombaju skromną restaurację. Zmuszony
do emigracji, osiedla się we francuskiej wsi Lumière, naprzeciwko
znanego francuskiego kucharza
i zakłada tam maleńką restaurację.
Jej wielki sukces wywołuje międzykulturową wojnę.
POWIEŚCI KOBIECE:
32
www.bellona.pl
POWIEŚĆ OBYCZAJOWA
Fern Michaels
OSTATNIE WYDANIE
Premiera _ listopad
Teresa Loudenberry, czyli „Toots”, wykazuje wrodzony talent do wynajdywania przygód nawet jeżeli
wcale ich nie szuka. Jednak od czasu, gdy Sophie
namówiła przyjaciółki na regularne seansy spirytystyczne, życie w Los Angeles przybrało nieco zbyt
dramatyczny obrót nawet jak na gusta Toots. Kiedy
Ida otrzymuje wiadomość z zaświatów sugerującą,
że jej zmarły mąż mógł paść ofiarą morderstwa,
wystraszona Toots uznaje, iż to dobry moment, by
cztery matki chrzestne opuściły Los Angeles i zamieniły je na jej dom w Charleston.
Tymczasem Mavis zachowuje się podejrzanie, wysyłając sterty paczek i nie chcąc wyjawić, co się za tym
kryje. A przecież po tylu latach powinna już dobrze
wiedzieć, że Ida, Toots i Sophie nigdy nie pozwolą,
żeby jakaś tajemnica pozostała nierozwiązana, tak samo jak nie zignorują przyjaciółki w potrzebie. Zaś kiedy matki chrzestne odkrywają, że zabójca męża Idy dybie także na nią samą, biorą
się za to, w czym są najlepsze – naradzają się, obmyślają śmiały plan i udowadniają światu, że
nikt nie zdoła sprostać tym czterem niezwykłym przyjaciółkom.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
FERN MICHAELS – urodzona w 1933 r. w Hastings w stanie Pennsylvania Fern Michaels (właść. Mary Ruth Kuczkir) należy do ścisłej czołówki amerykańskich bestsellerowych autorek romansów oraz thrillerów.
Pięćdziesiąt z nich osiągnęło szczyty list najlepiej sprzedających się
książek w USA oraz w kilkunastu innych krajach, ogólne zaś nakłady jej
utworów wyrażają się liczba ponad 70 milionów egzemplarzy. Wspiera
liczne inicjatywy społeczne, m.in. fundacja jej imienia wypłaca regularnie czteroletnie stypendia zdolnym studentom; założyła także sieć
domów dziennej opieki dla starszych osób. Jej najpopularniejsze cykle
powieściowe to – obok serii „Matek Chrzestnych” – także „Captives”,
„Teras”, „Sins”, „Vegas”, „Kentucky”, „Sisterhood” i „Cisco”.
www.fernmichaels.com
www.bellona.pl
33
POWIEŚĆ OBYCZAJOWA
Tadeusz Kijański
RAJ
,
Premiera _ pazdziernik
Opowieść o zaczarowaniu miłością „Iluminacji serc”. Młodziutki
miłośnik teatru i sztuki filmowej porywa na wyspę miłości znaną
aktorkę. Wyspę nazywa „Rajem”. Miłość do dojrzałej kobiety –
„Iluminacją”. Dramat uciekinierów „pisze się sam”, gdyż mężem
aktorki jest mężczyzna bezwzględny, powiązany ze służbami specjalnymi.
Raj – to opowieść doktora Menemdżihada Sulejmana; szefa
ekskluzywnej kliniki psychiatrycznej o kobiecie, w której sercu i głowie na zawsze zamieszkał Jerzyk – młodziutki wielbiciel teatru i filmu, opowiadający
o ogrodach Gan Eden.
OKŁADKA
W PRZYGOTOWANIU
Tadeusz Kijański
WERONIKA
Premiera _ listopad
Niezwykła historia młodej kobiety nazywanej Weroniką – Wariatką osadzonej w eksperymentalnym obozie gdzie prowadzono badania nad możliwością rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych:
duru brzusznego, tyfusu, cholery, ospy, dżumy, za pomocą głowic
wystrzeliwanych przez niemieckie rakiety A4 z wyspy Uznam.
Historia oparta na relacji pracownika redagującego BIULETYN
Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Opowieść o przyjaźni niemieckiego operatora filmowego z Weroniką
– Wariatką, której młody żołnierz z Hitlerjugend podczas łapanki
Sauckela roztrzaskał głowę pałką. Dziewczyna trafiła do „obozu biologicznych” – waryjatów –
usytuowanego w pobliżu zakładów doświadczalnych broni rakietowej oznaczonych symbolem
Wa. Prüf. II.
Tadeusz Kijański
DUDEK
,
Premiera _ grudzien
Opowieść o młodziutkiej dziennikarce Antoninie, dotkniętej nieuleczalną chorobą: carcinoma. Obdarza ona miłością swojego mentora
i nauczyciela – reżysera filmowego o przezwisku Siwy. Wyruszają
oni na dokumentację filmową do małego miasteczka, gdzie podczas
II wojny światowej wybudowano obóz dla amerykańskich pilotów
zestrzelonych przez Luftwafe. Podróż, z której Antonina o przezwisku Dudek pisze raporty do wielonakładowej gazety, trwa wiele miesięcy. Zaproponowana przez Siwego praca staje się dla dziewczyny
wyzwaniem. Nadzieją na powrót do „świata żywych”.
34
www.bellona.pl
POWIEŚĆ FANTASY/DLA MŁODZIEŻY
Alison Sinclair
ŚWIATŁORODNI
Premiera _ lipiec
Światłorodni muszą mieć światło,
by przetrwać, dlatego chronią się
w zaciszu swoich domostw przed
zgubną dla nich nocą. Ich światem wstrząsają wydarzenia, które
mogą zakłócić delikatną równowagę, a nawet doprowadzić do
wojny. Popadną w wyniszczający
konflikt z Ciemnorodnymi, dopóki obie rasy nie dostrzegą, że mają
wspólnego wroga – tajemniczych
i groźnych Cieniorodnych.
Rewelacyjna, trzymająca w napięciu
druga część trylogii – przez znawców określana jedną z najlepszych w
dziejach fantasy! Wciągająca fabuła,
zaskakujący bohaterowie.
Scharon Shinn
NAJLEPSZA
POWIEŚĆ
W DZIEJACH
FANTASY
Fantasy, które jest i kryminałem, i romansem i powieścią pełną intryg. Polecam!
Locus
POLECAMY RÓWNIEŻ:
www.bellona.pl
35
POWIEŚĆ FANTASY / DLA MŁODZIEŻY
Sonia Fernández-Vidal
PRZYGODY W KWANTOWEJ KRAINIE
,
Premiera _ wrzesien
Czternastoletni Niko nie wyobraża sobie nawet, jakie skutki będzie miała pozornie błaha
decyzja, aby pójść do szkoły
inną drogą niż zwykle. Wplątany w ciąg niezwykłych przygód,
ma przed sobą misję, od której
powodzenia zależy równowaga
pomiędzy jego światem a światem kwantowym, który właśnie
odkrył...
Przygody i doświadczenia Nika,
które mogłyby się stać Twoim
udziałem, ułatwią zrozumienie trudnych zagadnień fizyki.
Książka, którą czyta się jak najlepszą powieść fantasty!
Dzięki wyobraźni Soni nie znajdziemy czytelnika, który nie zechciałby zagłębić się w ten zadziwiający świat fizyki kwantowej.
Dr Raymond Kurzweil naukowiec, wynalazca, pisarz, przedsiębiorca i muzyk
Sonia Fernández-Vidal jest czystym światłem. Światłem, które
pokazuje nam tajemnice i cuda
rzeczywistości kwantowej. Światłem, które ma zdolność przedstawiana w prosty sposób rzeczy pozornie skomplikowanych. Światłem, ponieważ ma przenikliwy i otwarty umysł, jest wyjątkową osobą, ciepłą i sympatyczną, ma wszystko. Sonia jest
diamentem, który zasługuje na to, by go odkryć dla dobra nauki i własnej świadomości.
Álex Rovira pisarz, profesor i wykładowca
„Przygody w kwantowej krainie” to magiczna podróż dla dorosłych i dla dzieci.
Przeczytaj ją i odkryj tajemnice wszechświata!
Ken Blanchard, współautor The One Minute Manager
W tej powieści Sonia łączy ze sobą po raz pierwszy fantazję i fizykę kwantową. Sprawia, że nauka
staje się przystępna i atrakcyjna dla czytelnika.
Dr Muhammad Yunus, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
36
www.bellona.pl
PORADNIKI
Carmen Domingo
TAJEMNICE SYPIALNI GEJSZY
,
Premiera _ sierpien
Chcesz poznać najgłębiej skrywane tajemnice
gejsz? Wiesz, jak zdobywały one mężczyzn?
Chcesz poznać ich miłosne praktyki?
Ta ilustrowana książka jest podróżą w oszałamiający świat gejsz i hurakai – świat kwiatów
i wierzb – poruszający świat miłości, przepychu, wyrafinowania. Tajemnice sypialni gejsz
obrazują elegancję i zmysłowość, które mogą
zainspirować cię w życiu codziennym.
Od przygotowań poprzedzających przybycie
kochanka po zakazane gry erotyczne praktykowane za ściankami z maty ryżowej – ten klejnot w postaci książki obrazuje sztukę japońską
w sposób kompleksowy.
W PUBLIKACJI MIĘDZY INNYMI:
• Tajemnice uwodzenia gejsz.
• Sposoby na zwiększanie rozkoszy.
• Japoński ideał piękna.
• Wyszukane gry erotyczne.
• Sztukę miłosną gejsz.
• Shunga: najstarsze ilustracje erotyczne w Azji.
John Wilson
1001 PORAD WĘDKARSKICH
,
Premiera _ pazdziernik
Książka zawiera informacje na temat ryb słodkowodnych i słonowodnych. Autor omawia zagadnienia
dotyczące łowienia z łodzi, sprzętu i przynęty do połowu.
John Wilson jest dziennikarzem telewizyjnym stacji
Channel 4 i telewizji cyfrowej Discavery Real Time.
Jest autorem ponad 20 książek o tematyce wędkarskiej, a 1001 porad wędkarskich przez długie miesiące okupowało pierwsze miejsce list bestselerów po
obu stronach Atlantyku.
www.bellona.pl
37
PORADNIKI
Praca zbiorowa
WIELKA KSIĘGA NALEWEK
,
Premiera _ pazdziernik
Przyrządzanie dobrej nalewki jest bez wątpienia sztuką.
Mamy nadzieję, że wybrane przez nas arcydzieła malarstwa ilustrujące przepisy w Wielkiej księdze nalewek, zainspirują wszystkich artystów – twórców nalewek.
Elżbieta Adamska
POTRAWY WIGILIJNE
,
Premiera _ pazdziernik
Książka zawiera ponad 60 przepisów na tradycyjne dania
wigilijne w czterech tematycznych działach: zimne przystawki, zupy, dania z ryb, desery. Obok przepisów zamieszczono barwne fotografie prezentujące dania.
Elżbieta Adamska
100 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW
TRADYCYJNEJ KUCHNI POLSKIEJ
,
Premiera _ pazdziernik
Książka zawiera przepisy na proste dania kuchni polskiej,
takie jak krupnik, bigos, pierogi, które niezależnie od wieku
i upodobań biesiadników zawsze cieszą się powodzeniem.
To właśnie śledź po polsku, zrazy zawijane, buraczki i mazurki stanowią o tym że nasza kuchnia zasługuje na uwagę.
Klasyk naszej kuchni narodowej Stanisław Czerniecki pisał
przed laty: tak mi się bowiem zdawało, żebyś wprzód skosztował staropolskich potraw, w których jeżeli swojemu nie
znajdziesz apetytowi ukontentowania, do dalszych i specjalniejszych cię odsyłam.
38
www.bellona.pl
LITERATURA POPULARNONAUKOWA
Thomas Grüter
FASCYNACJA APOKALIPSĄ
Premiera _ listopad
Przeświadczenie, że świat się
kiedyś skończy, jest odwieczne.
Od niepamiętnych czasów na
świecie były wojny, na niebie
pojawiały się komety, wybuchały epidemie i głód. W dawnych
czasach te zjawiska uważano za
niechybną zapowiedź zbliżającego się końca życia na Ziemi.
Odkąd wiadomo, że kula ziemska nie jest jedyna we Wszechświecie, wielu zastanawia się,
czy gdzieś w przestrzeni kosmicznej nie ma potężnego
wroga. Ci, którzy we wroga nie
wierzą, sugerują, że wystarczy
naszej własnej głupoty, aby zgotować sobie tragiczne zejście,
i to całkiem rychłe. Wszystkie
scenariusze końca świata mają
wpływ na praktyczną politykę,
a ta odciska się na życiu każdego z nas.
Scenariusze historyczne:
– koncepcje Majów i Azteków,
– cztery wieki antyku greckiego i rzymskiego,
– biblijne Objawienie Świętego Jana,
– przemyślenia współczesnych proroków Zagłady.
Zagrożenia współczesne:
– katastrofa nuklearna,
– wybuch wulkanu,
– kolizje z kometami,
– wybuch supernowej.
ww
w w.
w b ellona.
a.pl
pl
www.bellona.pl
39
PODRÓŻE
Jacek Jędrzejak
KONTRABAS I BUMERANG
,
Premiera _ grudzien
„W podróży spędziliśmy 24 dni.
W tym czasie 65 godzin przesiedzieliśmy w samolotach, 61 w samochodach, 12 godzin na statku i 15 minut
w pociągu. 14 razy przekraczaliśmy
granicę. Zjedliśmy 12 chińskich obiadów, wypiliśmy 14 butelek Bourbona,
9 flaszek wina i 3 zgrzewki piwa.
Poznaliśmy 16 miłych kelnerów i 2 nieokrzesanych gburów. Zrobiliśmy 527
zdjęć i nakręciliśmy 3 godziny filmu.
Przetrwaliśmy upały , wichury i ulewy
oraz dwie burze z piorunami. Wysłaliśmy 17 SMS-ów i dwie pocztówki, nie
zapłaciliśmy ani jednego mandatu."
Tak w skrócie wyglądała wyprawa Dżej
Dżeja, wokalisty i basisty legendarnego Big Cyca na drugi koniec świata do
miejsc gdzie w jednym punkcie można
spotkać imponującą mieszankę egzotycznej kultury i tradycji. Autor swą
wyprawę od Singapuru do Kuala Lumpur poprzez spalone słońcem pustynie
i ośnieżone góry Australii, malownicze
tereny Tasmanii i Nowej Zelandii opisuje ze swadą i humorem ilustrując
swą opowieść unikatowymi zdjęciami.
W książce Kontrabas i bumerang kolorowy, interesujący i jakże inny świat Antypodów mamy na wyciągnięcie ręki, możemy go dotknąć
smakować i zachwycać się nim...
JACEK „DŻEJ DŻEJ” JĘDRZEJAK – basista i główny wokalista zespołu
BIG CYC. Kompozytor , autor tekstów, członek grup CZARNO CZARNI, a wcześniej ROKOSZ. Twórca takich przebojów jak „Makumba”,
„Nogi” czy „Berlin Zachodni”. Od wielu lat pojawia się w czołówce
serialu „Świat według Kiepskich” śpiewając piosenkę tytułową. Ze swymi zespołami nagrał ponad 20 płyt. Zagrał ok 3000 koncertów. Występował m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii,
Belgii, Finlandii i Szwajcarii. Uczestnik happeningów Pomarańczowej
Alternatywy. Publikował w „Gazecie Wyborczej”, przez wiele lat prowadził audycję radiową „Radio Big Cyc”. Bohater filmu dokumentalnego „Rokędrolowiec” w reż. W. Frąckowiaka. Absolwent filologii polskiej
Uniwersytetu Łódzkiego.
40
www.bellona.pl
ALBUMY
Henry Russell
IKONY BLUESA I SOUL
,
Premiera _ pazdziernik
Blues i soul wypływają z tego samego źródła; oba gatunki zapoczątkowała muzyka ludzi uciśnionych. We wczesnych latach XX wieku blues
wyrażał cierpienie i ból tych, których rodziny pamiętały niewolnictwo,
mających nadal życie ciężkie, nędzne i często poddane przemocy; natomiast soul mniej więcej w połowie wieku podjął temat nieposiadania przez Afroamerykanów
praw politycznych oraz ich miejsca w społeczeństwie amerykańskim. Jak to się stało, że muzyka ludzi uciskanych zawojowała świat? Jak to się stało, że z plantacji głębokiego Południa Stanów Zjednoczonych inspirowała całe pokolenia czarnoskórych i białych artystów przez okrągłe
stulecie? Odpowiedź na to pytanie Czytelnik znajdzie w tej bogato ilustrowanej książce.
Dave Gelly
IKONY JAZZU
,
Premiera _ pazdziernik
Sto lat temu jazz był niezbyt jeszcze znanym stylem muzyki rozbrzmiewającym na ulicach Nowego Orleanu. W tym czasie wiele miast,
szczególnie nadmorskich, wykształciło własne, niepowtarzalne formy
muzyczne, ale to właśnie jazz, w odróżnieniu od tanga, habanery, fado
czy flamenco, stał się zalążkiem muzyki popularnej na całym świecie. Jak do tego doszło? Odpowiedź na to pytanie Czytelnik znajdzie na stronach tej książki.
Nick Freeth, Cliff Douse
MISTRZOWIE GITARY
,
Premiera _ pazdziernik
Słowo „gitara” wielu ludziom przywodzi na myśl gitarę klasyczną, inaczej zwaną hiszpańską, bądź też akustyczną z metalowymi strunami.
Inni natychmiast skojarzą je z gitarą elektryczną Fender Stratocaster lub
jazzową typu arch-top. W rzeczywistości pojęcie to obejmuje wszystkie wymienione wyżej
rodzaje tego instrumentu z całą ich różnorodnością – akustyczne i elektryczne, te, na których
gramy palcami i kostką, a nawet specjalnymi dodatkowymi akcesoriami, jak pazurki czy slide
(inaczej bottleneck). Gitara obecna jest we wszystkich stylach muzycznych. Podobnie grający
na niej muzycy to osobowości niezwykle zróżnicowane, co przedstawimy w tej książce.
Robert Rodriguez
THE BEATLES
,
Premiera _ pazdziernik
Kolejny z serii albumów prezentujący ikony muzyki. Tym razem jest to
zapis 50 lat istnienia legendy rocka – The Beatles.
www.bellona.pl
41
LITERATURA DLA DZIECI
ŚWIĘTA. NAKLEJAM I KOLORUJĘ
BOŻE NARODZENIE. NAKLEJAM I KOLORUJĘ
Proponujemy Waszym dzieciom serię
kolorowanek o różnorodnej tematyce
doskonalących umiejętności manualne,
które przygotowują do nauki pisania.
Pamiętajcie! Na naukę nigdy nie jest za wcześnie, szczególnie, gdy łączy się ona z zabawą.
Książeczka zawiera 32 kolorowe naklejki.
Anna Wiśniewska
NA WSI
Zapraszamy na wieś! Dzieci dzięki barwnym obrazkom dowiedzą
się, jakie zwierzęta mieszkają na wsi – w polu, na pastwisku czy
w stawie.
A. Fredro, M. Konopnicka, U. Kozłowska
WIERSZE NASZEGO DZIECIŃSTWA
Jest to zbiór najbardziej znanych utworów literackich od pokoleń
czytanych polskim dzieciom.
Katarzyna Dmowska
BAJECZKI NASZEGO DZIECIŃSTWA
Pięknie ilustrowany tom bajek i baśni naszych dziadków na pewno
stanie się ulubioną lekturą naszych dzieci.
42
www.bellona.pl
LITERATURA DLA DZIECI
Anna Wiśniewska
ZIMOWE OBRAZKI
Proponujemy Waszym dzieciom serię kolorowanek o różnorodnej
tematyce doskonalących umiejętności manualne, które przygotowują
do nauki pisania.
Krzysztof Wiśniewski
ZIMOWE ŁAMIGŁÓWKI
Wspaniale ilustrowane zagadki, łamigłówki, labirynty i kolorowanki
pozwolą dzieciom ciekawie spędzić czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Podczas zabawy połączonej z ćwiczeniem logicznego myślenia i spostrzegawczości dzieci nawet nie zorientują się, jak szybko
nadeszły święta.
POLECAMY RÓWNIEŻ:
www.bellona.pl
43
LITERATURA DLA DZIECI
Anna Wiśniewska
ZIMOWE ZADANIA DO KOLOROWANIA
W książce Zimowe zadania do kolorowania dzieci znajdą 400 zadań
do wykonania na długie zimowe wieczory. Książka zawiera kolorowanki, łamigłówki, labirynty, wykreślanki, szlaczki i inne ciekawe zadania, które mają wiele edukacyjnych walorów.
Krzysztof i Anna Wiśniewscy
ZIMOWE ZADANIA DLA
DZIEWCZYNEK
ZIMOWE ZADANIA DLA
CHŁOPCÓW
Nadchodzi zima! Długie, zimowe wieczory
oraz czas oczekiwania na Boże Narodzenie umili dzieciom ta niezwykła książeczka
z zadaniami, pełna kolorowanek i zagadek.
Hans Christian Andersen
BAŚNIE
Hans Christian Andersen urodził się w 1805 r. w Odense w Danii,
a zmarł w 1875 r. w Kopenhadze.
Andersen zaczął wydawać Baśnie – dzieło, które przyniosło mu
trwająca do dziś sławę – w 1835 r. i przez ponad 30 lat co roku
ogłaszał jeden zeszyt.
Pisarz korzystał z ludowych opowieści, z baśni wschodnich, wplatając w nie aluzje do własnego życia. Dopiero na krótko przed
śmiercią Andersena, Duńczycy dostrzegli jego niezwykły talent
i zaczęli go uważać za swojego narodowego pisarza. Do naszego
zbioru wybraliśmy 18 baśni, a wśród nich i te powszechnie znane
(Calineczka, Królowa Śniegu) i te mnie znane (Len, Jodełka).
44
www.bellona.pl
LITERATURA DLA DZIECI
A
Anna
Świrszczyńska
OPOWIEŚCI DAWNEJ TREŚCI
O
Tomik zawiera niezapomniane teksty: Farfurka królowej Bony, Starościanka
T
i sokolniczek, Opowieść o ślicznej Agnieszce, O Janie Matejce i panu Kajeta
tanie.
Poetycka, gawędziarska narracja pełna ciekawych anegdot cudown oddaje urok minionych czasów.
nie
A
Anna
Świrszczyńska
Z DAWNEJ POLSKI
W tym tomiku historii wierszem pisanej, a przede
wszystkim odpowiedzialnej piękną, klarowną polw
sszczyzną, znalazły się i nasze legendarne dzieje (Jak
myszy zjadły króla Popiela), i nasze dzieje historyczm
ne (Skarby księżniczki Dobrawy), a co najważniejsze
n
––wspaniały wizerunek Bolesława Chrobrego (Jak Bolko
Niemce zadziwił).
N
ŚWIAT DINOZAURÓW
Bogato ilustrowana encyklopedia, w której dziecko znajdzie
opis różnych gatunków dinozaurów i pozna ich zwyczaje.
CZAS DO SZKOŁY. BAW SIĘ I UCZ
CZAS DO SZKOŁY. NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Książeczki, które mają przygotować dziecko do pójścia do
szkoły. Ciekawe zadania i zagadki oraz kolorowe rysunki
pomogą w nauce liczenia i logicznego myślenia, przybliżą
alfabet, rozwiną umiejętności dziecka.
www.bellona.pl
45
LITERATURA DLA DZIECI
DODAWANIE I ODEJMOWANIE
ZABAWA Z LICZBAMI
WESOŁE CYFERKI
Książeczka dla dzieci, która dzięki ciekawym
zadaniom i zagadkom przybliży im trudną
sztukę dodawania i odejmowania. Kolorowe
obrazki sprawią, że nauka stanie się zabawą.
FASCYNUJĄCY ŚWIAT GIER
ZABAWNY ŚWIAT GIER
WSPANIAŁY ŚWIAT GIER
BAŚNIOWY ŚWIAT GIER
Zestaw bogato ilustrowanych gier, które będą wspaniałą rozrywką dla całej rodziny.
KROPKA W KROPKĘ
POŁĄCZ KROPKI
BAW SIĘ KROPKAMI
Książeczka dla najmłodszych, w której
znaleźć można wiele ciekawych zagadek.
Dzieci mogą łączyć kropki i tworzyć
rysunki, poznają kolory, alfabet, ćwiczą
umiejętność przestrzennego widzenia.
46
www.bellona.pl
LITERATURA DLA DZIECI
ŚCIERAJ I RYSUJ OD NOWA!
POZNAJ LICZBY
POZNAJ KSZTAŁTY
Dzięki papierowi zmywalnemu możesz ćwiczyć naukę liczb. Do ćwiczeń używaj mazaka, a z łatwością zetrzesz wszystko wilgotną
gąbką albo szmatką!
BAWIĘ SIĘ I UCZĘ. MĄDRY MALUCH.
Poznaj Alfabet, Wesołe zadania, Połącz kropki, Poznaj przeciwieństwa
Książeczki, które uczą i bawią nasze dzieci m.in.: poznają alfabet, rozwijają w dziecku znajomość liter, liczb i uczą logicznego myślenia, w zadaniach typu połącz kropki i pomaluj obrazek
wyrabiają umiejętność odpowiedniego trzymania kredki w rączce, przybliżają im świat przeciwieństw, pomagają nadawać rzeczom różne cechy, określać ich właściwości.
www.bellona.pl
47
LITERATURA DLA DZIECI
MĄDRY MALUCH
Dopasuj i pokoloruj
Książeczka, która uczy dzieci zabawy kolorami. Każdy obrazek będzie wyprawą w świat barw.
Połącz kropki
Kolorowa książeczka z zadaniami typu połącz kropki, która da dziecku mnóstwo zabawy
i pomoże mu utrwalić znajomość liczb.
Wesołe zabawy
Książeczka z różnymi zadaniami, które pomogą dziecku dobrze liczyć, nauczą logicznego myślenia i posługiwania się różnymi kolorami.
MAŁY ODKRYWCA. POZNAJĘ ZWIERZĘTA
z jelonkiem Jackiem cz.1.; ze słoniem Sławkiem cz.2; z lampartem
Leonem cz.3; z nosorożcem Norbertem cz.4
Książka z kolorowymi naklejkami zawiera wielorakie ćwiczenia, takie jak np. łączenie nazw
słów z rysunkami, szukanie podobieństwa między elementami, wskazywanie słów o przeciwstawnym znaczeniu, odzworowywanie literek w słowach.
Zawiera kolorowe naklejki
48
www.bellona.pl
LITERATURA DLA DZIECI
DLA MALUCHA. ALFABET
Książeczka dla najmłodszych. Dzięki kolorowym obrazkom
dzieci poznają alfabet i nowe słowa.
DLA MALUCHA.
LICZBY.
Książeczka dla najmłodszych. Dzięki kolorowym
obrazkom dziecko pozna
liczby i nauczy się nowych
słów.
ZABAWA Z MATEMATYKĄ. Baw się naklejkami
cz. 1. Zając
cz. 2. Krokodyl
cz. 3. Tygrys
cz. 4. Miś
Kolorowa książeczka, która pomoże dziecku w nauce liczenia. Ciekawe zadania i naklejki
sprawią, że nauka stanie się świetną zabawą.
www.bellona.pl
49
CZASOPISMA
MÓWIĄ WIEKI
Miesięcznik historyczny adresowany głównie
do młodzieży i miłośników historii. Może służyć jako pomoc naukowa dla nauczycieli tego
przedmiotu. Celem pisma jest przekazywanie
w przystępnej i atrakcyjnej formie ważnych
faktów i zagadnień z dziejów rodzimych i powszechnych, zgodnych z najnowszymi ustaleniami historiografii.
www.mowiawieki.pl
POLECAMY RÓWNIEŻ:
50
www.bellona.pl
www.bellona.pl
51
52
www.bellona.pl
www.bellona.pl
53
2014
2014
2014
2014
2014
54
www.bellona.pl
KALENDARZ WISZĄCY PIONOWY
DOMOWE OBIADY, DOMOWE WYPIEKI
Format 200x285 mm, 1 miesiąc na stronie, 16 stron, oprawa zeszytowa z dziurką
KALENDARZ WISZĄCY POZIOMY
PORY ROKU, WARSZAWA, NASZE KWIATY
Format 285x200 mm, 1 miesiąc na stronie, 24 strony, oprawa zeszytowa z dziurką
www.bellona.pl
55
KALENDARZ SUPERDZIEWCZYNA 2013/2014
2013/2014
Format B6, s. 312, oprawa twarda lakierowana
Kolejna edycja najpopularniejszego na rynku kalendarza-poradnika dla nastolatek, w którym każda dziewczyna znajdzie coś interesującego dla siebie. Oprócz przejrzystego kalendarium na cały
rok, obejmującego okres od pierwszego dnia wakacji 2013 r. do
ostatniego dnia roku szkolnego 2014 r., SuperDziewczyna zawiera m.in.: porady kosmetyczne, kulinarne, medyczne, życiowe
(w tym dotyczące relacji z partnerem), nowości ze świata mody,
plotki o idolach, psychozabawy. Znajdują się w nim również konkursy z nagrodami oraz dużo miejsca na notatki.
KALENDARZ MŁODEGO FACETA 2013/2014
czerwiec 2014
czerwiec 2013 -
Ten kalendarz powinien mieć każdy młody facet! Oprócz kalendarium niezbędnego do rozplanowania wszystkich spraw, zawiera informacje na temat różnych dyscyplin sportu. Można tu
znaleźć także porady dotyczące wypraw pieszych i obozowania,
prostego gotowania, pierwszej pomocy, czy łatwych do wykonania napraw, np. dętki. Pasjonaci łamigłówek znajdują tu również
niezwykle popularne zagadki Sudoku. Fascynaci sportu będą mogli poczytać biogramy legend piłkarskich, a także zapoznać się
z terminarzem letnich igrzysk olimpijskich.
DZIENNIK FAJNEJ DZIEWCZYNY
2013/2014
56
www.bellona.pl
Czekają na Ciebie horoskopy miłości, porady co na siebie włożyć
i jaka fryzura jest cool, co robić na pierwszej randce. A ze specjalnych testów dowiesz się jaka jesteś naprawdę i co powinnaś
zrobić by się stać popularną w klasie i szkole.
Ważną częścią dziennika jest kalendarz, aż do końca lata 2013 r.,
dużo wcześniej możesz zaplanować upalne tygodnie następnego
roku.
BITWY HISTORYCZNE
Grzegorz Lach
SALAMINA–PLATEJE
480 P.N.E.
cena det. 25 zł
Marta Korczyńska-Zdąbłarz
KYME 474 P.N.E.
cena det. 23 zł
Grzegorz Lach
WYPRAWA
SYCYLIJSKA
415-413 P.N.E.
cena det. 23 zł
Bernard Nowaczyk
GAUGAMELA
331 P.N.E.
cena det. 23 zł
Janusz Sikorski
KANNY 216 P.N.E.
cena det. 26,50 zł
Krzysztof Kęciek
KYNOSKEFALAJ
197 P.N.E.
cena det. 23 zł
Bernard Nowaczyk
POWSTANIE
SPARTAKUSA
73–71 P.N.E.
cena det. 23 zł
Paweł Rochala
LAS TEUTOBURSKI
9 R. N.E.
cena det. 26,50 zł
Marek Olędzki
WOJNY
MARKOMAŃSKIE
162–185 N.E.
cena det. 26,50 zł
Tomasz Szeląg
AMIDA 359
cena det. 28 zł
Daniel Gazda
POLA
KATALAUNIJSKIE
451
cena det. 23 zł
Łukasz Migniewicz
KLEIDION 1014
cena det. 28 zł
Paweł Rochala
NIEMCZA 1017
cena det. 28 zł
Sławomir Leśniewski
KONSTANTYNOPOL
1204
cena det. 28 zł
Jarosław Wojtczak
BANNOCKBURN
1314
cena det. 26,50 zł
Piotr Strzyż
PŁOWCE 1331
cena det. 23 zł
Andrzej Nadolski
GRUNWALD 1410
cena det. 23 zł
Piotr Derdej
KORONOWO 1410
cena det. 23 zł
Marian Witasek
KONSTANTYNOPOL
1453
cena det. 23 zł
Bernard Nowaczyk
CHOJNICE 1454,
ŚWIECINO 1462
cena det. 28 zł
www.bellona.pl
57
BITWY HISTORYCZNE
58
Leszek Podhorodecki
LEPANTO 1571
cena det. 23 zł
Roman Warszewski
VILCABAMBA 1572
cena det. 26,50 zł
Henryk Wisner
KIRCHOLM 1605
cena. det. 26,50 zł
Andrzej Majewski
MOSKWA
1617–1618
cena det. 26,50 zł
Eugeniusz Koczorowski
OLIWA 1627
cena det. 23 zł
Jarosław Molenda
WOJNY GUARAŃSKIE
1628–1756
cena det. 28 zł
Jarosław Molenda
PANAMA 1671
cena det. 23 zł
Piotr Derdej
KAMIENIEC
PODOLSKI 1672
cena det. 23 zł
Damian Orłowski
CHOCIM 1673
cena det. 23 zł
Maciej Franz
Anna Pastorek
TEXEL 1673
cena det. 28 zł
Leszek Podhorodecki
WIEDEŃ 1683
cena det. 28 zł
Jarosław Wojtczak
BOYNE 1690
cena det. 23 zł
Janusz Wojtasik
PODHAJCE 1698
cena det. 23 zł
Rafał Radziwonka
BLENHEIM-HÖCHSTÄDT 1704
cena det. 23 zł
Rafał Radziwonka
RAMILLIES 1706
cena det. 23 zł
Jarosław Wojtczak
CULLODEN MOOR
1746
cena det. 28 zł
Aleksander Sudak
DETROIT 1763
cena det. 23 zł
Piotr Olender
CZESMA 1770
cena det. 25 zł
Wojciech
Kępka-Mariański
INSUREKCJA
WARSZAWSKA 1794
cena det. 26 zł
Marian Witasek
CIVITA
CASTELLANA 1798
cena det. 23 zł
www.bellona.pl
BITWY HISTORYCZNE
Sławomir Leśniewski
MARENGO 1800
cena det. 23 zł
Sławomir Leśniewski
JENA I AUERSTÄDT
1806
cena det. 25 zł
Krzysztof Mazowski
FUENGIROLA 1810
cena det. 23 zł
Rafał Kowalczyk
MAŁOJAROSŁAWIEC
1812
cena det. 23 zł
Andrzej Dusiewicz
SMOLEŃSK 1812
cena det. 23 zł
Jarosław Spyra
AYACUCHO 1824
cena det. 28 zł
Artur Bojarski
NAVARINO 1827
cena det. 23 zł
Dariusz Ostapowicz
BOREML 1831
cena det. 23 zł
Michał Leszczyński
OSTROŁĘKA 1831
cena det. 26,50 zł
Tomasz Strzeżek
STOCZEK–NOWA
WIEŚ 1831
cena det. 27 zł
Tomasz Strzeżek
WARSZAWA 1831
cena det. 23 zł
Jarosław Wojtczak
WOJNA
MEKSYKAŃSKA
1861–1867
cena det. 23 zł
Jan Szkudliński
CHANCELLORSVILLE
1863
cena det. 23 zł
Wociech Kalwat
KAMPANIA
LANGIEWICZA 1863
cena det. 28 zł
Michał Staniszewski
FORT PILLOW 1864
cena det. 28 zł
Jarosław Wojtczak
WOJNA PARAGWAJSKA 1864–1870
cena det. 26,50 zł
Piotr Olender
LISSA 1866
cena det. 23 zł
Ryszard Dzieszyński
SADOWA 1866
cena det. 23 zł
Ryszard Dzieszyński
SEDAN 1870
cena det. 23 zł
Bogusław Brodecki
SZYPKA I PLEWNA
1877
cena det. 23 zł
www.bellona.pl
59
BITWY HISTORYCZNE
60
Piotr Fiszka-Borzyszkowski
WOJNA ZULUSKA
1879
cena det. 23 zł
Piotr Fiszka-Borzyszkowski
WOJNA BURSKA
1880–1881
cena det. 28 zł
Robert Rabka
BAŁKANY
1912–1913
cena det. 23 zł
Piotr Szlanta
TANNENBERG 1914
cena det. 23 zł
Paweł Brudek
AFRYKA
WSCHODNIA
1914–1918
cena det. 23 zł
Grzegorz Swoboda
DUBLIN 1916
cena det. 23 zł
Geoffrey Bennet
JUTLANDIA 1916
cena det. 27 zł
Jarosław Centek
SOMA 1916
cena det. 27,50 zł
Jarosław Centek
VERDUN 1916
cena det. 23 zł
Lech Wyszczelski
WILNO
1919–1920
cena det. 23 zł
Michał Klimecki
GALICJA
WSCHODNIA 1920
cena det. 23 zł
Włodzimierz Nowak
SAMHORODEK–
KOMARÓW 1920
cena det. 24 zł
Lech Wyszczelski
WARSZAWA 1920
cena det. 23 zł
Michał Klimecki
PEKIN, SZANGHAJ,
NANKIN 1937–1945
cena det. 23 zł
Lech Wyszczelski
WARSZAWA 1939
cena det. 23 zł
Wojciech Włodarkiewicz
POLESIE 1939
cena det. 26,50 zł
Piotr Derdej
WESTERPLATTE-OKSYWIE-HEL
1939
cena det. 23 zł
Wojciech Włodarkiewicz
PRZEDMOŚCIE
RUMUŃSKIE 1939
cena det. 28 zł
Paweł Korzeniowski
FLANDRIA 1940
cena det. 28 zł
Sławomir Kosim
MIŃSK BIAŁORUSKI
1941
cena det. 23 zł
www.bellona.pl
BITWY HISTORYCZNE
Jarosław Jastrzębski
PEARL HARBOR
1941
cena det. 26,50 zł
Ryszard Dzieszyński
LENINGRAD
1941–1944
cena det. 28 zł
Józef W. Dyskant
MADAGASKAR 1942
cena det. 23 zł
Michał A. Piegzik
GUADALCANAL
1942-1943
cena det. 28 zł
Łukasz Przybyło
CHARKÓW–
–DONBAS 1943
cena det. 23 zł
Andrzej Murawski
GÓRY PINDOS
1943-1949
cena det. 28 zł
Zbigniew Wawer
MONTE CASSINO
1944
cena det. 23 zł
Szymon Nowak
PUSZCZA KAMPINOSKA-JAKTORÓW
1944
cena det. 26,50 zł
Piotr Rozwadowski
WARSZAWA
1944–1945
cena det. 28 zł
Jakub Polit
CHINY 1946–1949
cena det. 25 zł
Przemysław Benken
OFENSYWA TET
1968
cena det. 25 zł
Roman Warszewski
BOLIWIA 1967
cena det. 28 zł
BIOGRAFIE
Romuald Romański
GENERAŁ BOLESŁAW WIENIAWA
DŁUGOSZOWSKI
cena det. 33 zł
Leszek Podhorodecki
HETMAN STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI
cena det. 37 zł
Leszek Podhorodecki
HETMAN STEFAN
CZARNIECKI
cena det. 33 zł
Sławomir Koper
JÓZEF PIŁSUDSKI.
CZŁOWIEK
I POLITYK
cena det. 27 zł
Romuald Romański
KSIĄŻĘ JEREMI
WIŚNIOWIECKI
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
61
BIOGRAFIE
62
Jan Sobczak
MIKOŁAJ II
cena det. 47 zł
Leszek Podhorodecki
HETMAN
STANISŁAW
KONIECPOLSKI
cena det. 37 zł
Leszek Podhorodecki
JAN III SOBIESKI
cena det. 33 zł
Keith W. Bird
ERICH RAEDER
cena det. 33 zł
Sławomir Leśniewski
JAN ZAMOYSKI
cena det. 29 zł
Bohdan Królikowski
GENERAŁ MIKOŁAJ
BOŁTUĆ
cena det. 25 zł
Sławomir Leśniewski
KSIĄŻĘ JÓZEF.
WÓDZ I DANDYS
cena det. 38 zł
Elwira Watała
MÓJ CHORY
DE SADE
cena det. 48 zł
Eugeniusz Duraczyński
STALIN. TWÓRCA
I DYKTATOR SUPERMOCARSTWA
cena det. 79 zł
Justin Whitele
ŚMIERĆ GENERAŁA
SIKORSKIEGO
cena det. 25 zł
Władysław Anders
BEZ OSTATNIEGO
ROZDZIAŁU
cena det. 59 zł
Lech Wyszczelski
GENERAŁ
KAZIMIERZ
SOSNKOWSKI
cena det. 39 zł
Tadeusz
Bór-Komorowski
ARMIA PODZIEMNA
cena det. 45 zł
www.bellona.pl
DZIEJE IMPERIÓW
Kenneth G. Henshall
HISTORIA JAPONII
cena det. 55 zł
Andrzej Tarczyński
PODBÓJ
IMPERIÓW INKÓW
I AZTEKÓW
cena det. 39,90 zł
Henry Kamen
IMPERIUM
HISZPAŃSKIE
cena det. 69 zł
Trevor Lloyd
DZIEJE IMPERIUM
BRYTYJSKIEGO
cena det. 44 zł
Nicholas
V. Riasanovsky,
Mark D. Steinberg
HISTORIA ROSJI
cena det. 49 zł
WSPOMNIENIA
Aleksander W. Pylcyn
BYŁEM DOWÓDCĄ
OFICERSKIEJ...
cena det. 29 zł
Bruno Friesen
BRUNATNY
PANCERNIAK
cena det. 33 zł
Tadeusz Modelski
BYŁEM SZEFEM
WYWIADU...
cena det. 35 zł
Armin Scheiderbauer
WSPOMNIENIA
ŻOŁNIERZA...
cena det. 35 zł
DROGI
CICHOCIEMNYCH
cena det. 37 zł
Nicolaus von Below
BYŁEM
ADIUTANTEM
HITLERA
cena det. 49 zł
Wasilij Rzeszetnikow
OD BARBAROSSY
DO BERLINA...
cena det. 37 zł
Jim Auton
NAD FRONTEM
WSCHODNIM...
cena det. 39 zł
Jan Edward Romer
PAMIĘTNIKI
cena det. 49 zł
Iwan Czystjakow
STRAŻNIK GUŁAGU. DZIENNIK
cena det. 35 zł
Hans von Luck
BYŁEM DOWÓDCĄ
PANCERNYM
cena det. 45 zł
Heinz Guderian
WSPOMNIENIA
ŻOŁNIERZA
cena det. 45 zł
www.bellona.pl
63
WSPOMNIENIA
Iwona Walentynowicz
PREZYDENTOWA
KAROLINA KACZOROWSKA
cena det. 35 zł
Bogumił Janusz
Żórawski
KAMIENIE TEŻ
CZASEM PŁACZĄ
cena det. 29 zł
Stefan T. Meissner
KRZYKNĘLI
WOLNOŚĆ
cena det. 39 zł
Jan Nowicki
MĘŻCZYZNA I ONE
cena det. 34,99 zł opr. miękka
cena det. 44,90 zł opr. twarda
HISTORIA POLSKI
Andrzej Zieliński
PIERWSZE
STULECIE POLSKI
cena det. 35 zł
H. Samsonowicz
NIEZNANE DZIEJE
POLSKI. W EUROPIE
CZY NA JEJ SKRAJU
cena det. 31 zł
pod red.
Richarda Butterwicka
ROZKWIT I UPADEK
I RZECZYPOSPOLITEJ
cena det. 45 zł
pod red. M. Kopczyńskiego i W. Tygielskiego
POD WSPÓLNYM
NIEBEM
cena det. 25 zł
Christopher
Sommerville
POLSKA KAMPANIA
NAPOLEONA
cena det. 29 zł
Lech Wyszczelski
WARSZAWA.
LISTOPAD 1918
cena det. 35 zł
D. Truszczak, A. Sowa
DROGI DO
NIEPODLEGŁEJ
1918
cena det. 29 zł
J. Cygan, W. K. Cygan
POLACY W WALCE
O WOLNOŚĆ
1904–1922
cena det. 24 zł
64
www.bellona.pl
Tomasz Mościcki
TEATRY WARSZAWY
1944–1945
cena det. 75 zł
Sławomir Suchodolski,
Dariusz Ostapowicz
OBALANIE MITÓW
I STEREOTYPÓW
cena det. 29 zł
HISTORIA POLSKI
Lech Wyszczelski
WOJNA
POLSKO-ROSYJSKA
1919-1920 TOM 1-2
cena det. 89 zł
Władysław Zajewski
POWSTANIE
LISTOPADOWE
cena det. 34,90 zł
Lech Wyszczelski
WOJNA O KRESY
WSCHODNIE
1918–1921
cena det. 49 zł
Andrzej Pepłoński
WYWIAD POLSKI
NA ZSRR 1921-1939
cena det. 49,90 zł
Jan Skłodowski
RZECZPOSPOLITA RAFAJŁOWSKA
cena det. 39 zł
Krzysztof Szujecki
ŻYCIE SPORTOWE
W DRUGIEJ
RZECZPOSPOLITEJ
cena det. 28 zł
Roman Jarymowycz
HISTORIA
KAWALERII
cena det. 29 zł
Henryk Zamojski
POLACY I ŻYDZI.
DZIEJE
SĄSIEDZTWA
cena det. 39 zł
Jerzy M. Nowak
OD HEGEMONII
DO AGONII
cena det. 47 zł
Janusz Bieszk
ZAMKI PAŃSTWA
KRZYŻACKIEGO
W POLSCE
cena det. 35 zł
Piotr Stawecki
GENERAŁOWIE
POLSCY 1772–1945
cena det. 39,90 zł
Stanisław Jaczyński
OCALENI
OD ZAGŁADY
cena det. 35 zł
M. Orzechowski,
G. Verheugen
PROJEKT
ROZSZERZENIE
cena det. 39 zł
R. Gretzyngier, W.
Matusiak, J. Zieliński
ASY LOTNICTWA
POLSKIEGO
cena det. 59 zł
Karolina Sawicka
SZLACHCIANKI
W ŚWIECIE
SARMACKIM
cena det. 33 zł
Agnieszka Lisak
ŻYCIE
TOWARZYSKIE
W XIX WIEKU
cena det. 39 zł
Antoni B.Szcześniak ,
Wiesław Z.Szota
DROGA DONIKĄD.
WOJNA POLSKA Z UPA
cena det. 45 zł
www.bellona.pl
65
HISTORIA POLSKI
Tadeusz M. Lupar
344 DNI INTERNOWANIA LECHA WAŁĘSY.
POZŁACANA KLATKA
cena det. 29 zł
Borucki Marek
POLSKIE SYMBOLE
NARODOWE
cena det. 17,90 zł
SŁAWOMIR KOPER
Sławomir Koper
TAJEMNICE
I SENSACJE ŚWIATA
ANTYCZNEGO
cena det. 35 zł
66
Sławomir Koper
POLSKIE PIEKIEŁKO
cena det. 35 zł (op miękka)
cena det. 45 zł (op twarda)
Sławomir Koper
ŻYCIE PRYWATNE ELIT
ARTYSTYCZNYCH...
cena det. 39,90 zł
Sławomir Koper
ŻYCIE PRYWATNE
ELIT DRUGIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
cena det. 29 zł
Sławomir Koper
AFERY I SKANDALE II
RZECZYPOSPOLITEJ
cena det. 35 zł
Sławomir Koper
ŻYCIE PRYWATNE
I EROTYCZNE...
cena det. 33 zł
Sławomir Koper
WPŁYWOWE
KOBIETY
cena det. 35 zł
Sławomir Koper
WIELCY ZDRAJCY.
OD PIASTÓW DO PRL
Sławomir Koper
GWIAZDY DRUGIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
cena det. 35 zł (op miękka)
cena det. 45 zł (op twarda)
cena det. 35 zł (op miękka)
cena det. 45 zł (op twarda)
Sławomir Koper
CHORWACJA.
PRZEWODNIK
HISTORYCZNY
cena det. 31 zł
S. Koper
UKRAINA.
PRZEWODNIK
HISTORYCZNY.
cena det. 35 zł
S. Koper
KOBIETY W ŻYCIU
MICKIEWICZA
cena det. 19,90 zł
S. Koper
PIASTOWIE
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
HISTORIA POLSKI – IWONA KIENZLER
Iwona Kienzler
WIERNY MĄŻ
NIEWIERNYCH
ŻON
cena det. 35 zł
Iwona Kienzler
STANISŁAW
AUGUST. MĄŻ
WSZYSTKICH ŻON
cena det. 35 zł
Iwona Kienzler
MIŁOŚCI POLSKICH
KRÓLOWYCH I
KSIĘŻNICZEK
cena det. 29 zł
Iwona Kienzler
MOCARZ ALKOWY
- AUGUST II MOCNY I KOBIETY
cena det. 35 zł
Iwona Kienzler
KRÓL KAZIMIERZ
WIELKI BIGAMISTA
cena det. 29,90 zł
Iwona Kienzler
KOBIETY W ŻYCIU
MARSZAŁKA
PIŁSUDSKIEGO
cena det. 35 zł
Iwona Kienzler
DZIWACTWA
I SEKRETY
WŁADCÓW POLSKI
cena det. 35 zł
Iwona Kienzler
ROMANSE ŻON
POLSKICH KRÓLÓW ELEKCYJNYCH
cena det. 29,90 zł
Iwona Kienzler
MROCZNE KARTY
HISTORII POLSKI
cena det. 35 zł
HISTORIA – JERZY BESALA
Jerzy Besala
NA ZAKRĘTACH
HISTORII
cena det. 37 zł
Jerzy Besala
NAJSŁYNNIEJSZE
MIŁOŚCI KRÓLÓW
POLSKICH
cena det. 35 zł
Jerzy Besala
MIŁOŚĆ I POLITYKA.
SŁYNNE PARY
W DZIEJACH
cena det. 35 zł
Jerzy Besala
TAJEMNICZE
DZIEJE POLSKI
cena det. 32 zł
Jerzy Besala
WARCHOŁ POLSKI
I INNE HISTORIE
cena det. 35 zł
Jerzy Besala
TYRANI I BŁAŹNI
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
67
JAN M. CIECHANOWSKI
Jan M. Ciechanowski
POWSTANIE
WARSZAWSKIE
cena det. 49 zł(miękka)
cena det. 59 zł(twarda)
LESZEK MOCZULSKI
Jan M. Ciechanowski
WIELKA BRYTANIA
I POLSKA
cena det. 45 zł
Leszek Moczulski
PRZERWANE
POWSTANIE
POLSKIE 1914
cena det. 55 zł
Leszek Moczulski
WOJNA POLSKA
1939
cena det. 39 zł
HISTORIA POLSKI – ROMUALD ROMAŃSKI
Romuald Romański
NAJWIĘKSZE BŁĘDY
W WOJNACH
POLSKICH
cena det. 25 zł
Romuald Romański
NIEWYJAŚNIONE
ZAGADKI HISTORII
POLSKI
cena det. 29,90 zł
Romuald Romański
WOJNY KOZACKIE
cena det. 33 zł
Romuald Romański
NAJSŁYNNIEJSZE
BĘKARTY
W DZIEJACH POLSKI
cena det. 28 zł
HISTORIA POLSKI – CEZARY PRASEK
Cezary Prasek
ZŁOTA MŁODZIEŻ
PRL
cena det. 19,90 zł
68
www.bellona.pl
Cezary Prasek
ŻYCIE
TOWARZYSKIE
W PRL
cena det. 25 zł
Cezary Prasek
FILM I JEGO
OBRAZY W PRL
cena det. 29 zł
Romuald Romański
WOJNY KOZACKIE.
Od Zbaraża do ugody
Perejasławskiej
cena det. 29,90 zł
HISTORIA POLSKI – II WOJNA ŚWIATOWA
Zbigniew Wawer
ARMIA GENERAŁA
WŁADYSŁAWA
ANDERSA W ZSRR
cena. det. 45 zł
Piotr Witkowski
SPADOCHRONIARZE
SOSABOWSKIEGO
cena det. 29 zł
Eugeniusz Guz
ZAGADKI
I TAJEMNICE
KAMPANII...
cena det. 35 zł
Barbara Iskra Kozińska
CZERWONE NIEBO
NAD WOŁYNIEM
cena det. 35 zł
Piotr Witkowski
POLSKIE
JEDNOSTKI...
cena det. 35 zł
Tadeusz Panecki
SAMODZIELNA
BRYGADA...
cena det. 19 zł
Teresa Kaczorowska
DZIECI KATYNIA
cena det. 32 zł
Richard Hargreaves
BLITZKRIEG
W POLSCE
- WRZESIEŃ 1939
cena det. 49 zł
praca zbiorowa
DROGA NA MONTE
CASSINO...
cena det. 29 zł
Zbigniew Wawer
MONTE CASSINO
cena det. 25 zł
Richard Doherty
CEL
MONTE CASSINO
cena det. 39 zł
praca zbiorowa
LOSY POLSKI
I POLAKÓW
cena det. 99 zł
Tadeusz Sawicki
ROZKAZ ZDŁAWIĆ
POWSTANIE
cena det. 20 zł
Tadeusz Sawicki
WYROK NA
MIASTO
cena det. 39 zł
Ron Jeffery
WISŁA JAK KREW
CZERWONA
cena det. 37 zł
Zygmunt Zaremba
ŻEBY CHOCIAŻ
ŚWIAT WIEDZIAŁ
cena det. 33 zł
Józef Krajewski
WOJENNE DZIEJE
WILNA 1939–1945
cena det. 33 zł
Leszek Gondek
WYWIAD POLSKI
W III RZESZY
cena det. 37 zł
Grzegorz Korczyński
POLSKIE ODDZIAŁY
SPECJALNE W II
WOJNIE ŚWIATOWEJ
cena det. 22 zł
Wincenty Borodziewicz
VI WILEŃSKA
BRYGADA AK
cena det. 49 zł
www.bellona.pl
69
HISTORIA POLSKI – II WOJNA ŚWIATOWA
Stanisław Czerep
II BRYGADA
LEGIONÓW
POLSKICH
cena det. 39,90 zł
Jon Sutherland,
Diane Canwell
BLITZKRIEG 1939
W POLSCE
cena det. 33 zł
HISTORIA POWSZECHNA – II WOJNA ŚWIATOWA
70
Samuel Mitcham
NIEMIECCY DOWÓDCY PANCERNI
cena det. 38,80 zł
Malcolm Showell
ENIGMA
KRIEGSMARINE
cena det. 31 zł
Samuel W. Mitcham, Jr
DOWÓDCY
BARBAROSSY
cena det. 49 zł
Lars Gyllenhaal,
James E. Gebhardt
EUROPA PÓŁNOCNA 1939–1945
cena det. 33 zł
Tony Le Tissier
KOSTRZYN 1945
cena det. 35 zł
Aleś Adamowicz,
Danił Granin
W OBLĘŻONYM
LENINGRADZIE
cena det. 29,90 zł
Michael Schadewitz
ARDENY
1944–1945
cena det. 30 zł (op miękka)
cena det. 35 zł (op. twarda)
M. K. Barbier
KURSK
cena det. 37 zł (op miękka)
cena det. 45 zł (op. twarda)
Stephen L. Wright
OPERACJA VARSITY
cena det. 43 zł
Hubert Wolf
ARCHIWA WATYKANU A III RZESZA
cena det. 35 zł
Philip W. Blood
SIEPACZE HITLERA.
cena det. 49 zł
Jerzy Lipiński
DRUGA WOJNA
ŚWIATOWA
NA MORZU
cena det. 59 zł
Fred Haynes,
James A. Warren
IWO JIMA
cena det. 35 zł
Nigel Cawthorne
DECYDUJĄCY
DZIEŃ
cena det. 29 zł
Paul Carell
ALIANCI LĄDUJĄ!
NORMANDIA 1944
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
HISTORIA POWSZECHNA – II WOJNA ŚWIATOWA
Rolf Dieter Müller
WSPÓLNICY
HITLERA
cena det. 39 zł
Rolf Michaelis
ESTOŃCZYCY
W WAFFEN-SS
cena det. 25 zł
Dennis Deletant
RUMUNIA
cena det. 57 zł
Ian Baxter
OPERACJA
„BAGRATION”
cena det. 29 zł
Samuel J. Newland
KOZACY
W WEHRMACHCIE
1941–1945
cena det. 33 zł
David Wragg
WOJNA
BRYTYJSKO-FRANCUSKA 1940
cena det. 51,50 zł
David Wingeate-Pike
HISZPANIA
I TRZECIA RZESZA
cena det. 41,90 zł
Asbjorn Jaklin
WOJNA HITLERA
NA PÓŁNOCY
EUROPY
cena det. 49,90 zł
Charles Whiting
OSTATNIA BITWA
NA FRONCIE
ZACHODNIM
cena det. 38 zł
Perry Moore
KORYTARZ ŚMIERCI
cena det. 35 zł
Jules Archer
TAJNY SPISEK
PRZECIW
ROOSEVELTOWI
cena det. 49,90 zł
Anthony Tucker-Jones
FALAISE. WĄTPLIWE
ZWYCIĘSTWO
cena det. 39 zł
K. Mallmann,
M. Cüppers
PÓŁKSIĘŻYC
I SWASTYKA
cena det. 39 zł
Joachim Bornschein
GESTAPO MÜLLER.
TECHNOKRATA
TERRORU
cena det. 25 zł
Ruppert Matthews
HITLER, DOWÓDCA
WOJSKOWY
cena det. 29 zł
Lawrence Paterson
DESPERACI DÖNITZA. NIEMIECKIE
ŻYWE TORPEDY
cena det. 45 zł
Hubert Królikowski
1. SAMODZIELNA
KOMPANIA
COMMANDO
cena det. 31 zł
W. Lubbeck, D. B. Hurt
U BRAM
LENINGRADU.
cena det. 37 zł
Nigel Cawthorne
DECYDUJĄCE
BITWY II WOJNY
ŚWIATOWEJ
cena det. 25 zł
Władimir Bieszanow
ROK 1944.
DZIESIĘĆ UDERZEŃ
STALINA
cena det. 59 zł
www.bellona.pl
71
HISTORIA POWSZECHNA – II WOJNA ŚWIATOWA
Władimir Bieszanow
POGROM PANCERNY
1941 ROKU
cena det. 49 zł
Władimir Bieszanow
OBRONA
LENINGRADU
cena det. 47 zł
Władimir Bieszanow
TWIERDZA
BRZESKA
cena det. 39 zł
Aleksander Nikonow
UDERZ PIERWSZY
cena det. 45 zł
Rasmus Dahlberg
NIEZNANE MISJE
II WOJNY
ŚWIATOWEJ
cena det. 33 zł
Ian Baxter
OD ODWROTU
DO KLĘSKI
cena det. 35 zł
Franz Kurowski
KURLANDIA 1945.
OSTATNI BASTION
HITLERA
cena det. 33 zł
Victor Kamenir
KRWAWY TRÓJKĄT
cena det. 47 zł
Heinz Schneppen
ODESSA - TAJNA
ORGANIZACJA
ESESMANÓW
cena det. 32 zł
Howard J. Langer
KSIĘGA NAJWAŻNIEJSZYCH POSTACI II
WOJNY ŚWIATOWEJ
cena det. 30 zł
Guido Knopp
WEHRMACHT. OD
INWAZJI NA POLSKĘ
DO KAPITULACJI
cena det. 37 zł
David Lee
NAJKRWAWSZE
WALKI II WOJNY
ŚWIATOWEJ
cena det. 32 zł
Bernard Edwards
WOJNA
U-BOOTÓW
cena det. 30 zł
Jesus Hernandez
ZASKAKUJĄCE
HISTORIE
cena det. 45 zł
Jesus Hernandez
ZAGADKI
I TAJEMNICE
cena det. 39 zł
D. Bercuson,
H. Herwig
OPERACJA
ARKADIA
cena det. 39,90 zł
Ian Baxter
OSTATNIE LATA
WAFFEN-SS
cena det. 33 zł
Michael K. Jones
STALINGRAD.
TRIUMF ARMII
CZERWONEJ
cena det. 39 zł
David Jordan
DZIEJE II WOJNY ŚWIATOWEJ
cena det. 39,90 zł
72
www.bellona.pl
HISTORIA POWSZECHNA – II WOJNA ŚWIATOWA
Frank Joseph
WOJNY
MUSSOLINIEGO
cena det. 55 zł
Alan Schom
JAPOŃSKI
BLITZKRIEG NA
PACYFIKU 1941-1943
cena det. 45 zł
Andrzej Sowa,
Janusz Osica
ALTERNATYWNA
HISTORIA
II Wojny Światowej
cena det. 35 zł
Fraser J. Harbutt
JAŁTA 1945
cena det. 75 zł
Władimir Bieszanow
JAŁTA 1945
cena det. 75 zł
Alexander Swanston,
Malcolm Swanston
II WOJNA ŚWIATOWA. KOMPENDIUM
cena det. 39,90 zł
Łukasz Grześkowiak
WALKER.
POGROMCA
U-BOOTÓW
cena det. 33 zł
Bill Fawcett
JAK PRZEGRAĆ II
WOJNĘ ŚWIATOWĄ
cena det. 39 zł
Marco Patricelli
UMIERAĆ ZA
GDAŃSK
cena det. 39 zł
ELITARNE ODDZIAŁY
P. Hook, M. Sharpe, B. L. Davis M. Sharpe, B. L. Davis
WAFFEN-SS. HOHENSTAUFEN, GROSSDEUTSCHLAND
cena det. 45 zł
LEIBSTANDARTE,
DAS REICH
cena det. 45 zł
I. Westwell, S. Dunstan
ODDZIAŁY
SPECJALNE
ALIANTÓW
cena det. 49 zł
M. Sharpe, I. Westwell
NIEMIECKIE
ODDZIAŁY
SPECJALNE
cena det. 55 zł
www.bellona.pl
73
ORDRE DE BATAILLE
Chris Bishop
NIEMIECKA
PIECHOTA...
cena det. 29 zł
Chris Bishop
NIEMIECKIE
WOJSKA
PANCERNE...
cena det. 29 zł
NIEMIECKIE DYWIZJE PANCERNE
Hasso von Manteuffel
7. DYWIZJA
PANCERNA
WEHRMACHTU
cena det. 19,90 zł
Rolf Hinze
19. DYWIZJA
PANCERNA
WEHRMACHTU
cena det. 19,90 zł
OBRAZY II WOJNY ŚWIATOWEJ
Ian Baxter
ZDŁAWIENIE POLSKI W OBIEKTYWIE
WEHRMACHTU
cena det. 25 zł
Ian M. Baxter
WOJSKA PANCERNE
HITLERA 1933–1945
cena det. 25 zł
Ian M. Baxte
NIEMIECKIE DYWIZJE PANCERNE
1939–1945
cena det. 25 zł
Ian Baxter
AFRIKA KORPS
cena det. 32,90 zł
Gordon Rottman,
Stephen Andre
NIEMIECKA INWAZJA NA FRANCJĘ...
cena det. 25 zł
Gordon Rottman,
Stephen Andrew
ŻOŁNIERZE NIEMIECCY NA FRONCIE...
cena det. 25 zł
Frank De Sisto
NIEMIECKIE WOJSKA PANCERNE...
cena det. 29,90 zł
Claudiu Antoncci
WOJSKA OSI W
AFRYCE PÓŁNOCNEJ 1940–1943
cena det. 23 zł
WIELKIE BITWY - WIELCY DOWÓDCY
Mirosław Nagielski
BITWA POD
WARSZAWĄ 1656
cena det. 39 zł
74
www.bellona.pl
Michael Tamelander
INWAZJA NA
NORWEGIĘ 1940
cena det. 39,90 zł
HISTORIA POWSZECHNA
Ksenofont, oprac.
Larry Hedrick
CYRUS WIELKI
cena det. 25 zł
David Nicolle
WOJNY ZA WIARĘ
cena det. 37 zł
Philip Matyszak
RZYM ZA PIĘĆ
DENARÓW
DZIENNIE
cena det. 25 zł
Nigel Rodgers
RZYMSKA ARMIA.
LEGIONY, WOJNY...
cena det. 43 zł
S. Dando-Collins
LEGIONY CEZARA
cena det. 45 zł
Bob Bennet, Mike Roberts
B. Bennet, M. Roberts
WOJNY NASTĘPCÓW ALEKSANDRA
cena det. 39 zł
Daniel Gazda
WOJNY DOMOWE
W IMPERIUM...
cena det. 29 zł
Ross Cowan
WOJNY, BITWY I WOJOWNICY RZYMSCY
cena det. 29 zł
B. T. Carey, J. B.
Allfree, J. Cairns
OSTATNIA BITWA
HANNIBALA
cena det. 35 zł
Rodney Castleden
WOJNA
TROJAŃSKA
cena det. 32 zł
Konstantin Nossov
GLADIATORZY.
KRWAWY
SPEKTAKL...
cena det. 59 zł
D. Nicole, J. Haldon,
S. Turnbull
UPADEK KONSTANTYNOPOLA
cena det. 33 zł
H. Nicholson, D. Nicolle
RYCERZE BOGA
cena det. 29 zł
Gary Dickson
KRUCJATA
DZIECIĘCA
cena det..35 zł
E. Podkowski
HERETYCY
I NKWIZYTORZY
cena det. 30 zł
Philip Jenkins
WOJNY W IMIENIU
JEZUSA
cena det. 45 zł
Jonathan Kirsch
HISTORIA
PRZEŚLADOWAŃ
RELIGIJNYCH
cena det. 35 zł
Leszek Podhorodecki
TATARZY
cena det. 25 zł
Leszek Podhorodecki
KOZACY
ZAPOROSCY
cena det. 29 zł
WOJNY DOMOWE
W IMPERIUM ALEKSANDRA WIELKIEGO
cena det. 29 zł
www.bellona.pl
75
HISTORIA POWSZECHNA
76
Leszek Podhorodecki
CHANAT KRYMSKI
cena det. 39 zł
Stephen Turnbull
WOJNY ZŁOTEGO
WIEKU
cena det. 32 zł
Jarosław Molenda
PRZEDKOLUMBIJSCY
ŻEGLARZE
cena det. 99 zł
Timothy May
NAJAZDY
MONGOŁÓW
cena det. 31 zł
Sofka Zinovieff
TAJEMNICE
CARSKIEGO DWORU
cena det. 35 zł
William C. Fuller
PRAWDZIWY
KONIEC CARSKIEJ
ROSJI
cena det. 49 zł
Evan Mawdsley
WOJNA DOMOWA
W ROSJI 1917–1920
cena det. 39 zł
Andrew Cook
ZAGŁADA DYNASTII
ROMANOWÓW
cena det. 39 zł
Lew Szylnik
CZARNE DZIURY
HISTORII ROSJI
cena det. 35 zł
Carol B. Stevens
ROSYJSKIE WOJNY
1460–1730
cena det. 35 zł
Elisabeth Heresch
JAK BANKIERZY
ZACHODU FINANSOWALI LENINA
cena det. 29 zł
Tim Bean, Will Fowler
PANCERNA POTĘGA
STALINA
cena det. 44 zł
Evan Mawdsley
CZAS STALINA
cena det. 35 zł
Paweł Wieczorkiewicz
SPRAWA
TUCHACZEWSKIEGO
cena det. 39 zł
Roger R. Reese
OFICEROWIE
RADZIECCY
1918–1991
cena det. 34 zł
L. E. Wolke, G. Larsson, N. E. Villstrand
WOJNA
TRZYDZIESTOLETNIA
cena det. 45 zł
Martin Marix Evans
NAJWIĘKSZE I PRZEŁOMOWE BITWY
I WOJNY ŚWIATOWEJ
cena det. 25,90 zł
Martin Marix Evans
KRACH
CESARSKICH
NIEMIEC
cena det. 29,90 zł
F. R. Salvado
WOJNA DOMOWA
W HISZPANII
1936–1939
cena det. 35 zł
K. Sewell, J. Preisler
USS SCORPION
ZATONĄŁ
cena det. 28 zł
www.bellona.pl
HISTORIA POWSZECHNA
C.E. Wood
WIELKIE PORAŻKI
MILITARNE
cena det. 25 zł
A.A. Evans, D. Gibbons
ILUSTROWANA
HISTORIA
MILITARNA ŚWIATA
cena det. 55 zł
William Weir
PRZEGRANE
ZWYCIĘSTWA
cena det. 55 zł
E. A. Cohen, J. Gooch
BŁĘDY I POMYŁKI
W WOJNACH XX
WIEKU
cena det. 42 zł
J. Odziemkowski
KONFLIKTY MIEDZYNARODOWE
PO 1945 ROKU
cena det. 45 zł
Eugeniusz Guz
PIUS XII. NIEZNANE
WĄTKI POLSKIE
cena det. 35 zł
pod red. prof. Jan M.
Piskorskiego
WOJNA, PAMIĘĆ,
TOŻSAMOŚĆ
cena det. 49 zł
Juré Fiorillo
NAJSŁYNNIEJSZE
BĘKARTY
W HISTORII
cena det. 45 zł
Pedro May
WIELCY
ZDRAJCY W
DZIEJACH ŚWIATA
cena det. 39 zł
Radosław Kiełbiński
TAJEMNICE
NOWEGO
TESTAMENTU
cena det. 29 zł
Craig A. Monson
LUBIEŻNE MNISZKI
cena det. 33 zł
Terry Crowdy
HISTORIA
SZPIEGOSTWA
I AGENTURY
cena det. 48 zł
John Julius Norwich
NIEZWYKŁE
HISTORIE PAPIEŻY
cena det. 69 zł
Jo Durden Smith
O WIEDZY TAJEMNEJ W DZIEJACH
ŚWIATA
cena det. 39,90 zł
Henryk Mąka
BERMUDZKI
TRÓJKĄT ŚMIERCI
cena det. 32 zł
Nigel Cawthorne
WRAKI, TRAGEDIE
I KATASTROFY
MORSKIE
cena det. 29,90 zł
J. Anderson,
A. Williams, V. Head
RZEZIE, MASAKRY
I ZBRODNIE...
cena det. 39,90 zł
Lewis Lyons
HISTORIA KAR
CIELESNYCH
cena det. 35 zł
Michael Kerrigan
NARZĘDZIA
TORTUR
cena det. 33 zł
C.S. Denton
KRWAWI TYRANI
cena det. 59 zł
www.bellona.pl
77
HISTORIA POWSZECHNA
78
Rodney Castleden
WCIELENIA ZŁA.
NAJGORSI LUDZIE
ŚWIATA
cena det. 43 zł
Rodney Castleden
KRWAWI MORDERCY, MANIACY...
cena det. 39,90 zł
Rodney Castleden
SERYJNI ZABÓJCY
cena det. 47 zł
P. N. Martin, B. Hollnagel
NAJWIĘKSZE AFERY
w dziejach świata
cena det. 29 zł
Nikołaj Niepomniaszczyj
WIELKIE ZAGADKI
PRZESZŁOŚCI
cena det. 27 zł
Randy Cerveny
WIELKIE KATASTROFY I ANOMALIA...
cena det. 39 zł
Jarosław Molenda
TAJEMNICE
POLSKICH
GROBOWCÓW...
cena det. 29,90 zł
Nigel Suckling
WAMPIRY
cena det. 24 zł
J. Weber
ILUSTROWANY
PRZEWODNIK PO
ZAGINIONYM...
cena det. 39,90 zł
Claretta Petacci
TAJEMNICE
MUSSOLINIEGO
cena det. 55 zł
N. Jonina, M. Kubiejew
WIELKIE
KATASTROFY
cena det. 25 zł
Manfred Reitz
SZPIEDZY, KTÓRZY
WSTRZĄSNĘLI
ŚWIATEM
cena det. 37 zł
John Limond Hart
WALKA
WYWIADÓW
cena det. 27 zł
Ted Shackley
TAJEMNICE CIA.
WSPOMNIENIA...
cena det. 14,90 zł
Rodney Castleden
WYDARZENIA,
KTÓRE ZMIENIŁY
LOSY ŚWIATA
cena det. 59 zł
Rodney Castleden
NAJWIĘKSZE
KATASTROFY W
DZIEJACH ŚWIATA
cena det. 45 zł
Rodney Castleden
MORDERSTWA POLITYCZNE. SPISKI,
TAJNE ZMOWY
cena det. 39 zł
Joseph Cummins
NAJWIĘKSZE ZAGADKI HISTORII
cena det. 49,90 zł
Lucy Doncaster,
Andrew Holland
NAJWIĘKSZE
TAJEMNICE ...
cena det. 29 zł
Claudio Rendina
GRZESZNICY
WATYKANU
cena det. 39,90 zł
www.bellona.pl
HISTORIA POWSZECHNA
Philip Gardiner
TAJNA WIEDZA
ZAKAZANYCH...
cena det. 35 zł
John Baldock
KOBIETY W BIBLII
cena det. 35 zł
Karen Farrington
CUDA, ZAGADKI,
SEKRETY,
NIEWYJAŚNIONE...
cena det. 33 zł
Magnus Magnusson
SŁYNNE FAŁSZERSTWA, OSZUSTWA
I SKANDALE
cena det. 39 zł
Reinhold Ostler
NIEZWYKŁE TAJEMNICE ZAGINIONYCH SKARBÓW
cena det. 25 zł
Alex Boese
POTOMKOWIE
FRANKENSTEINA
cena det. 35 zł
Henryk Mąka
PIRACI
Z KARAIBÓW
cena det. 35 zł
Jarosław Molenda
OFIARY Z LUDZI.
OD FARAONÓW
DO WIKINGÓW
cena det. 39 zł
T. Brook, J. Bourgon,
G. Blue
HISTORIA
CHIŃSKICH TORTUR
cena det. 42 zł
Mark Felton
POLOWANIE
NA OSTATNICH
NAZISTÓW
cena det. 39 zł
Anne Rooney
FASCYNUJĄCA
MATEMATYKA
cena det. 43 zł
Anne Rooney
FASCYNUJĄCA
FIZYKA
cena det. 35 zł
Anne Rooney
FASCYNUJĄCA
MEDYCYNA
cena det. 35 zł
Kerwint Swint
SZARE EMINENCJE.
Prawdziwi władcy
drugiego planu
cena det. 44 zł
Zdzisław Dobrzyński
INTRYGI
BIZANTYJSKIE
cena det. 39 zł
Alejandro Sanchez
TAJEMNICE
GOOGLE’A
cena det. 35 zł
Kamil Sedlak,
Lamont Wood
CIEKAWOŚĆ ŚWIATA. Marketa Tomisickova
NIEBEZPIECZNE
Wynalazki, które wyINFEKCJE LUDZI...
przedziły swój czas
cena det. 25 zł
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
79
HISTORIA OBYCZAJÓW
Olivier de Marliave
HISTORIA
EUNUCHÓW
cena det. 35 zł
Philip Carr-Gomm
HISTORIA
NAGOŚCI
cena det. 47 zł
Ana Martos
HISTORIA
ANTYKONCEPCJI
cena det. 35 zł
Monica Garcia
Massague
HISTORIA BURDELI
cena det. 35 zł
Peter Toohey
HISTORIA NUDY
cena det. 33 zł
Katherine Ashenburg
HISTORIA BRUDU
cena det. 39 zł
Florent Quellier
ŁAKOMSTWO.
Historia grzechu
głównego
cena det. 39 zł
Michael Kerrigan
HISTORIA ŚMIERCI
cena det. 29,90 zł
Ole M. Hoystad
SERCE. HISTORIA
KULTURY
I SYMBOLU
cena det. 39 zł
Robert Moss
TAJNA HISTORIA
SNÓW
cena det. 45 zł
Ernest Abel
ENCYKLOPEDIA
DUCHÓW I
DEMONÓW
cena det. 37 zł
Jesús Callejo
HISTORIA CZARÓW
I CZAROWNIC
cena det. 37 zł
EZOTERYKA
Jo Durden Smith
NOSTRADAMUS
ORAZ INNI PROROCY I WIZJONERZY
cena det. 39,90 zł
80
R. Black, B. Castleden
TAJNE KULTY ZŁA
cena det. 33 zł
www.bellona.pl
Paul Roland
NAJSŁYNNIEJSZE
DUCHY ŚWIATA
cena det. 35 zł
MILITARIA
Osprey
Steven J. Zaloga
WOJSKO POLSKIE
1939–1945
cena det. 14,90 zł
Otto von Pivka
POLSKIE ODDZIAŁY
NAPOLEONA
cena det. 14,90 zł
Gordon L. Rottman
TAKTYKA DZIAŁAŃ
PRZECIWPANCERNYCH PIECHOTY
cena det. 14,90 zł
Pier Paolo Battistelli
NIEMIECKIE DYWIZJE PANCERNE
cena det. 14,90 zł
Philip Jowett, Brent
Snodgrass
FINLANDIA W
WOJNIE 1939–1945
cena det. 14,90 zł
Gordon L. Rottman
WOJSKA AMERYKAŃSKIE W WIETNAMIE 1965–1973
cena det. 14,90 zł
Pier Paolo Battistelli
NIEMIECKIE
DYWIZJE
PANCERNE
cena det. 14,90 zł
Ross Cowan
RZYMSKA SZTUKA
WOJENNA OD 109
P.N.E. DO 313 N.E.
cena det. 14,90 zł
Pier Paolo Battistelli
AFRIKA KORPS
ROMMLA
cena det. 14,90 zł
MILITARIA
Pat Farey, Marc Spicer
SNAJPERZY.
ILUSTROWANA
HISTORIA
cena det. 79 zł
Marek Czerwiński
SNAJPERZY.
WCZORAJ I DZIŚ
cena det. 22 zł
Marek Czerwiński
ELITARNA BROŃ
PALNA
cena det. 33 zł
Marek Czerwiński
POJEDYNKI
SNAJPERSKIE
cena det. 35 zł
Marek Czerwiński
BROŃ PALNA
cena det. 53 zł
Marek Czerwiński
CZAS SNAJPERÓW
cena det. 27 zł
praca zbiorowa
PODRĘCZNIK TAKTYKI RANGERSÓW
cena det. 45 zł
www.bellona.pl
81
MILITARIA
Martin Pegler
HISTORIA
SNAJPERSTWA
WOJSKOWEGO
cena det. 49 zł
Rafał Kubiński
SNAJPER
- UKRYTA BROŃ
DOWÓDCÓW
cena det. 35 zł
Eric Denécé
HISTORIA ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH
cena det. 32 zł
Marek Czerwiński
DALEKI STRZAŁ
cena det. 25 zł
Marek Czerwiński
BROŃ SPORTOWA
I WYCZYNOWA
cena det. 45 zł
W. Głębowicz, R. Matuszewski, T. Nowakowski
INDYWIDUALNA
BROŃ STRZELECKA...
cena det. 55 zł
Mark Spicer
ILUSTROWANY PODRĘCZNIK STRZELCA
WYBOROWEGO
cena det. 39,90 zł
Dr Yang, Jwing-Ming
BIAŁA BROŃ
CHIŃSKA
cena det. 25 zł
Wojciech Zabło
SZABLE ŚWIATA
cena det. 59 zł
Tadeusz Królikiewicz
HISTORIA BRONI
SIECZNEJ
cena det. 75 zł
W. Kwaśniewicz
DZIEJE SZABLI
W POLSCE
cena det. 37 zł
Michaił Baryatinsky
CZOŁG JOZIF
STALIN
cena det. 9,90 zł
Michaił Baryatinsky
CZOŁG T-34
cena det. 9,90 zł
Dennis Olivier
CZOŁGI SHERMAN
cena det. 9,90 zł
A. E. Hartink
ENCYKLOPEDIA
AUTOMATYCZNEJ
BRONI WOJSKOWEJ
cena det. 55 zł
Jack Livesey
ILUSTROWANA ENCYKLOPEDIA OPANCERZONYCH...
cena det. 69 zł
82
www.bellona.pl
Ian V. Hogg
ENCYKLOPEDIA
UZBROJENIA
cena det. 95 zł
Nigel Cawthorne
CZOŁGI
W NATARCIU
cena det. 32 zł
Bogusław Pacek
DZIAŁANIA
ŻANDARMERII
WOJSKOWEJ
cena det. 35 zł
MILITARIA
Bartosz Wrona
UMUNDUROWANIE NIEMIECKICH
WOJSK
cena det. 25 zł
Leszek Konopski
HISTORIA BRONI
CHEMICZNEJ
cena det. 25 zł
Aleksander Lüdeke
POJAZDY
PANCERNE
ALIANTÓW
cena det. 25 zł
KSIĄŻKI TEORETYCZNO-WOJSKOWE
S.W. Koziej
TEORIA SZTUKI
WOJENNEJ
cena det. 42 zł
praca zbiorowa
DZIAŁANIA
NIEREGULARNE
cena det. 45 zł
Franciszek Puchała
BUDOWA POTENCJAŁU BOJOWEGO
WOJSKA POLSKIEGO
1945–1990
cena det. 55 zł
Franciszek Puchała
SEKRETY SZTABU GENERALNEGO POJAŁTAŃSKIEJ POLSKI
cena det. 45 zł
Pod Red. Jarosława Wołejszo i Ryszarda Jakubczaka
OBRONNOŚĆ.
Teoria i praktyka
cena det. 44 zł
Aleksander Rawski
NAJNOWSZY SPRZĘT I
WYPOSAŻENIE BOJOWE
WOJSKA POLSKIEGO
cena det. 49 zł
Bogusław Pacek
OD NAPOLEONA
DO III RP.
200 lat polskiej żandarmerii
cena det. 35 zł
R. Jakubczak, J. Flis
BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE POLSKI W XXI WIEKU
cena det. 55 zł
TAKTYKI WALKI
Stephen Bull
WOJNA
POZYCYJNA
cena det. 49 zł
Tim Ripley
WOJNA
PANCERNA
cena det. 49 zł
www.bellona.pl
83
ZBRODNICZE DYWIZJE SS
S. Hart, R. Hart
UZBROJENIE
I TAKTYKA
WAFFEN-SS
cena det. 51,50 zł
Rudolf Pencz
31. DYWIZJA
GRENADIERÓW
WAFFEN-SS
cena det. 29,90 zł
Rupert Butler
SS-HITLERJUGEND
cena det. 39,90 zł
Rupert Butler
SS-WIKING
cena det. 39,90 zł
LOTNICTWO
Samuel Mitcham
ASY LOTNICTWA
III RZESZY
cena det. 37 zł
John Frayn Turner
WIELKIE LOTYW
DZIEJACH ŚWIATA
cena det. 33 zł
Robert Gretzyngier,
Wojtek Matusiak,
Józef Zieliński
ASY LOTICTWA
POLSKIEGO
cena det. 59 zł
Józefa Zielińskiego
POLSKIE LOTNICTWO WOJSKOWE
1945-2010
cena det. 80 zł
Jerzy Gotowała
PODNIEBNY BALET
cena det. 39 zł
Jim Winchester
DZIEJE LOTNICTWA
cena det. 39,90 zł
AIR SHOW
cena det. 45 zł
Jerzy Gotowała
SKRZYDŁA I PAMIĘĆ
cena det. 59 zł
SIŁY ZBROJNE III RZESZY, SIŁY ZBROJNE ALIANTÓW
David Porter
POJAZDY PANCERNE
ARMII CZERWONEJ
1939-1945
cena det. 45 zł
Chris Chant
MYŚLIWCE
ALIANTÓW
1939-1945
cena det. 35 zł
84
www.bellona.pl
David Porter
POJAZDY PANCERNE ALIANTÓW
1939-1945
cena det. 35 zł
MYŚLISTWO
Roman Stec
PRAWO ŁOWIECKIE
cena det. 35 zł
Marek Czerwiński,
Jan Szczepocki
VADEMECUM
MYŚLIWSKIE
cena det. 35 zł
Jan Szczepocki
PORADNIK
MYŚLIWSKI. ZWIERZYNA DROBNA
cena det. 29 zł
Marek Czerwiński
BROŃ MYŚLIWSKA.
PRZEWODNIK
cena det. 43 zł
Jan Szczepocki
PORADNIK
MYŚLIWSKI.
PTACTWO ŁOWNE
cena det. 29 zł
Anatol Szyrkowiec
WSZYSTKO
O BRONI
MYŚLIWSKIEJ
cena det. 37 zł
Piotr Gawin
EGZAMIN
ŁOWIECKI BEZ
STRESÓW
cena det. 37 zł
Jan Szczepocki
PORADNIK MYŚLIWSKI. DRAPIEŻNIKI I
ZWIERZYNA GRUBA
cena det. 29 zł
Marek Czerwiński
BROŃ STRZELECKA
I ŁOWY
cena det. 45 zł
PLANY MODELARSKIE
George Bradford
RADZIECKIE
POJAZDY
PANCERNE
cena det. 9,90 zł
George Bradford
NIEMIECKIE
POJAZDY
PANCERNE
cena det. 9,90 zł
ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY
Marek Gędek
ATLAS HISTORYCZNY
WOJEN POLSKICH
cena det. 59 zł
pod red.
K. Komorowskiego
BOJE POLSKIE
1939-1945
cena det. 69 zł
www.bellona.pl
85
ENCYKLOPEDIE, LEKSYKONY
A. E. Hartink
ENCYKLOPEDIA
STRZELB I INNEJ
BRONI MYŚLIWSKIEJ
cena det. 59 zł
Malcolm Swanston
HISTORIA
W MAPACH.
BITWY I KAMPANIE
cena det. 45 zł
Geoffrey Regan
BITWY, KTÓRE
ZMIENIŁY BIEG
HISTORII
cena det. 90 zł
Włodzimierz Antkowiak
LEKSYKON SKARBÓW POLSKICH
cena det. 29 zł
Jiri Fiala
ENCYKLOPEDIA
SAMOCHODÓW
TERENOWYCH
cena det. 29,90 zł
Rob De La Rive Box
ENCYKLOPEDIA
SAMOCHODÓW
SPORTOWYCH
cena det. 59 zł
Mirco de Cet
ENCYKLOPEDIA
MOTOCYKLI
cena det. 65 zł
A. E. Hartink
ENCYKLOPEDIA
KARABINÓW
I KARABINKÓW
cena det. 29,90 zł
praca zbiorowa
ENCYKLOPEDIA
PIERWSZEJ
POMOCY
cena det. 55 zł
E.J.J. Verhoff-Verhallen
ENCYKLOPEDIA
PSÓW
cena det. 29,90 zł
E. J.J. Verhoff-Verhallen
ENCYKLOPEDIA
KOTÓW
cena det. 59 zł
E. J.J. Verhoff-Verhallen
ENCYKLOPEDIA
PTAKÓW
OZDOBNYCH
cena det. 65 zł
E. Verhoef, A. Rijs
ENCYKLOPEDIA
KUR OZDOBNYCH
cena det. 24,90 zł
R. Subotik, L. Kunte
ENCYKLOPEDIA
KAKTUSÓW
cena det. 62 zł
Nico Vermeulen
ENCYKLOPEDIA
RÓŻ
cena det. 19,90 zł
Władysław Kopaliński
SŁOWNIK MITÓW I
TRADYCJI KULTURY
cena det. 99 zł
Dariusz Piwowarczyk
POCZET RYCERZY
POLSKICH...
cena det. 25 zł
F. Weissert
WĘDKARSKI
LEKSYKON RYB
SŁODKOWODNYCH
cena det. 22 zł
86
praca zbiorowa
ENCYKLOPEDIA WOJSKOWA T. 1, T. 2
cena det. 199 zł
www.bellona.pl
ALBUMY
MIEJSCA
PIELGRZYMKOWE
cena det. 19,99 zł
KATAKLIZMY
NATURY
cena det. 19,99 zł
NAJCIEKAWSZE
MIEJSCA W EUROPIE
cena det. 19,99 zł
MOTOCYKLE
cena det. 19,99 zł
SAMOCHODY
MARZEŃ
cena det. 19,99 zł
CUDA ŚWIATA
cena det. 19,99 zł
ROŚLINY
LECZNICZE
cena det. 19,99 zł
praca zbiorowa
NAJSŁYNNIEJSZE
OBRAZY
cena det. 19,99 zł
praca zbiorowa
MOSTY ŚWIATA
cena det. 19,99 zł
praca zbiorowa
NAJPIĘKNIEJSZE
MIASTA
cena det. 19,99 zł
Steve Parker
ATLAS ANATOMII
CZŁOWIEKA
cena det. 179 zł
Theodore Gray
WIELKA KSIĘGA
PIERWIASTKÓW
cena det. 99 zł
Giles Sparrow
TAJEMNICE
WSZECHŚWIATA
cena det. 145 zł
Giles Sparrow
KOSMOS
cena det. 165 zł
KOSMOS
cena det. 69 zł
Ben Dupre
NIEZWYKŁE
MIEJSCA W DZIEJACH ŚWIATA
cena det. 89 zł
Monika Tworuscha,
Udo Tworuscha
RELIGIE ŚWIATA
cena det. 109 zł
Tomas Melgar
1001 WIZERUNKÓW
MATKI BOSKIEJ
cena det. 79 zł
Zbigniew Adrjański
ZŁOTA KSIĘGA
PIEŚNI POLSKICH
cena det. 79 zł
Justin Pollard
HISTORIA
ARCHEOLOGII
cena det. 89 zł
www.bellona.pl
87
ALBUMY
David Souden
PIELGRZYMKI.
DWADZIEŚCIA...
cena det. 49 zł
Bogusław Brodecki
DZIEJE POLSKI
cena det. 89 zł
Nigel Cawthorne
NAJWIĘKSZE BITWY
W HISTORII
cena det. 49 zł
Jan Barnes
ŚWIAT BIBLIJNY
cena det. 135 zł
Ian Barnes
RYCERZE I ZAMKI
cena det. 125 zł
Stephan Bernhard,
Melanie Schönthier
NO LIMITS. SPORTY
EKSTREMALNE
cena det. 59 zł
Henryk Socha
JAPONIA.
LEKSYKON
KONESERA
cena det. 49 zł
Henryk Socha
REZYDENCJE
SAMURAJÓW
cena det. 99 zł
praca zbiorowa
CHINY. DZIEDZICTWO STAROŻYTNEJ
CYWILIZACJI
cena det. 65 zł
Thomas J. Craughwell
WIELKA KSIĘGA
WYNALAZKÓW
cena det. 99 zł
Nicholas Einhorn
MAGICZNE
SZTUCZKI
cena det. 39 zł
Thomas Cussans
NIEWIARYGODNE
WYPRAWY
cena det. 89 zł
Michael J. Benton
70 WIELKICH
TAJEMNIC ŚWIATA
PRZYRODY
cena det. 99 zł
pod red. D. Kalisiewicza
NAJWSPANIALSZE
MIEJSCA
PIELGRZYMKOWE
cena det. 99 zł
praca zbiorowa
MIEJSCA PAPIESKIE
W POLSCE
cena det. 99 zł
Noemi Marcos Alba
KSIĘGA ŚWIĘTYCH
cena det. 24,90 zł
88
www.bellona.pl
praca zbiorowa
NAJWYŻSZE
BUDOWLE ŚWIATA
cena det. 19,99 zł
PORADNIKI
Anna Jankowska
TYLKO DLA MAM.
PORADNIK
O CIĄŻY
cena det. 25 zł
Clara Haro
PORADNIK
NARZECZONEJ
cena det. 20 zł
Nadege de Peganov
MĘŻCZYZNA ZWIERZĘ DO
TOWARZYSTWA
cena det. 9,90 zł
Gregory Hartley,
Maryann Karinach
PODRĘCZNIK
MANIPULACJI
cena det. 31,40 zł
Marc McCrum
JAK UNIKĄĆ GAF
W OBCYCH
KRAJACH
cena det. 14,90 zł
Sonam Kalra
KSIĘGA SEKRETÓW
NIEGRZECZNYCH
DZIEWCZYNEK
cena det. 14,90 zł
Sonam Kalra
JAK DOPROWADZIĆ KOCHANKĘ
MĘŻA DO ŁEZ
cena det. 14,90 zł
J. Holler, A. Maluschka,
S. Reinisch
SAMOOBRONA
KOBIET
cena det. 29,90 zł
Peter Consterdine
PORADNIK
NOWOCZESNEGO
OCHRONIARZA
cena det. 35 zł
Gregory Stock
MAŁA KSIEGA
WIELKICH PYTAŃ
cena det. 14,90 zł
Mary Ward
KAWA.
100 PRZEPISÓW
cena det. 34,90 zł
Mary Ward
HERBATA.
100 POMYSŁÓW
cena det. 39 zł
Jak V. Blue
SZTUKA
FLIRTOWANIA
cena det. 25 zł
Ranga Yogeshwar
WIEDZA
NIESAMOWITA
cena det. 25 zł
Matilde Saaredra
TEŚCIOWA Z KLASĄ
cena det. 9,90 zł
Megan Munroe
PORADNIK DLA
DZIEWCZĄT. JAK
NIE BYĆ ZOŁZĄ
cena det. 29,90 zł
www.bellona.pl
89
PORADNIKI – EROTYKA
90
Susan Crain Bakos
NIEZAWODNE SPOSOBY OSIĄGANIA
ORGAZMÓW
cena det. 43 zł
Lainie Speiser
SEKS W TRÓJKĄTACH DLA WYBREDNYCH PAR
cena det. 45 zł
Susan Crain Bakos
NOWA TANTRA.
PROSTA I SEKSOWNA
cena det. 43 zł
praca zbiorowa
69 MIEJSC NA SEKS
cena det. 29 zł
praca zbiorowa
69 MIŁOSNYCH
ZABAW
cena det. 35 zł
Lance Dane
KAMASUTRA
cena det. 59 zł
Tarun Chopra
KAMASUTRA
cena det. 59 zł
Amuparma Chandwani
KAMASUTRA.
ELIKSIR MIŁOŚCI
cena det. 49 zł
praca zbiorowa
KAMASUTRA
KLASYCZNA
cena det. 59 zł
KAMASUTRA
cena det. 49 zł
Randi Foxx
NOWA
KAMASUTRA
cena det. 46 zł
KAMASUTRA.
MĄDROŚĆ DLA
KOBIET. WIEDZA
DLA MĘŻCZYZN
cena det. 59 zł
praca zbiorowa
69 MIEJSC NA SEKS
cena det. 29 zł
praca zbiorowa
69 MIEJSC NA SEKS
cena det. 29 zł
praca zbiorowa
69 MIEJSC NA SEKS
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
PORADNIKI – DOM I OGRÓD
Uwe Jakubik
CIĘCIE DRZEW
OWOCOWYCH
cena det. 29 zł
Dorothee Waechter
STAWY
OGRODOWE
cena det. 39,90 zł
Arkadiusz Iwaniuk
VADEMECUM
OGRODNIKA
cena det. 15,90 zł
Jean Clifton
PROJEKTOWANIE
NOWOCZESNEGO
OGRODU
cena det. 39 zł
Arkadiusz Iwaniuk
ATLAS ZIÓŁ
KRAJOWYCH
cena det. 29 zł
Steven Bradley
CO DOLEGA
TWOIM
ROŚLINOM?
cena det. 21 zł
Steven Bradley
ROZMNAŻANIE
ROŚLIN
cena det. 14,90 zł
Jens Jacobson
PRECZ Z OGRODU.
WALKA ZE SZKODNIKAMI
cena det. 29,90 zł
Christa Lung
TRAWNIK
DOSKONAŁY
cena det. 27 zł
C. Boss-Teichmann
CZOSNEK
NIEDŹWIEDZI
cena det. 17 zł
Marek Majorowski
OGRÓD WOKÓŁ
DOMU
cena det. 39 zł
Marek Majorowski
OGRÓD
Z IGLAKAMI
cena det. 45 zł
Marek Majorowski
OGRÓD
RODZINNY
cena det. 65 zł
L.B. Okuniewa
WSZYSTKO
O CIĘCIU ROŚLIN
OGRODOWYCH
cena det. 14,90 zł
Burkhard Bohne,
Peter Dietze
ROŚLINY TRUJĄCE
cena det. 23 zł
Marek Majorowski
OGRÓD OZDOBNY
cena det. 55 zł
Bruno P. Kremer
DZIKIE ROŚLINY
JADALNE I TRUJĄCE
cena det. 33 zł
www.bellona.pl
91
PORADNIKI – SURVIVAL
Andrzej Obara,
Mirosław Dziekiewicz
LECZENIE OBRAŻEŃ BOJOWYCH...
cena det. 35 zł
Tod Schimelphening
PIERWSZA POMOC
W WARUNKACH
EKSTREMALNYCH
cena det. 35 zł
Alexander Stillwell
SURVIVAL. TECHNIKI
PRZETRWANIA
cena det. 24 zł
Chris McNab
PODRĘCZNIK PRZETRWANIA DLA SIŁ
SPECJALNYCH
cena det. 25 zł
Alexander Stillwell
SZTUKA PRZETRWANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH
cena det. 35 zł
Marcin Gienieczko
KIERUNEK PÓŁNOC
cena det. 39 zł
PORADNIKI – HOBBY
Anja Bartels,
Georg Gassner
MIESZKAMY ZE
ŚWINKĄ MORSKĄ
cena det. 13,90 zł
Eva-Maria Gotz
MIESZKAMY
Z KOTEM
cena det. 13,90 zł
Catherine Davidson
JAK DBAĆ O KOTA?
PORADNIK
cena det. 29 zł
92
www.bellona.pl
Karina Mahnke
SZKOŁA
PODSTAWOWA
DLA PSÓW
cena det. 16 zł
Astrid Falk
MIESZKAŃCY
TERRARIÓW
cena det. 19 zł
Caroline Davis
WSZYSTKO
O PSACH
cena det. 21 zł
Sophie Collins
JAK DBAĆ O PSA?
PORADNIK
cena det. 29 zł
PORADNIKI – HOBBY
Jake Page
JAK KOTY WIDZĄ
ŚWIAT I LUDZI
cena det. 23 zł
Karen Sullivan
ĆWICZ RAZEM
ZE SWOIM PSEM
cena det. 14,90 zł
Sarah Whitehead
JAK ROZMAWIAĆ
Z PSEM
cena det. 25 zł
K. White, JM Evans
PIES DOBRZE
WYCHOWANY
cena det. 24 zł
Helmut Grünert,
Renate Grünert
ATLAS GRZYBÓW
cena det. 29 zł
Sergio Melotto
AKWARIUM. PRAKTYCZNY PORADNIK
cena det. 25 zł
Dan Hague, Douglas
Hunter
WSPINACZKA
SKAŁKOWA
cena det. 39 zł
Matthew Christian
STYLOWE
AKWARIUM
cena det. 39 zł
Egidio Trainito
ŚWIATOWE
MIEJSCA DO
NURKOWANIA
cena det. 99 zł
praca zbiorowa
NURKUJ
PO PRZYGODĘ.
cena det. 75 zł
Piotr Wolf
NURKOWANIE
W POLSCE
cena det. 39 zł
Alan Mountain
WSZYSTKO
O NURKOWANIU
cena det. 49 zł
Jackie Marriott
PORADNIK DLA
MIŁOŚNIKÓW
PSÓW
cena det. 29 zł
Peter Ač
TAJEMNICZE ŻYCIE
RYB
cena det. 44 zł
Ralph Brammer
PIŁKA NOŻNA
KROK PO KROKU.
PORADNIK
cena det. 13 zł
www.bellona.pl
93
LITERATURA POPULARNA – POWIEŚĆ HISTORYCZNA
94
John Maddox Roberts
ŚLEDZTWO
DECJUSZA
cena det. 39 zł
John Maddox Roberts
SPRZYSIĘŻENIE
KATYLINY
cena det. 37 zł
John Maddox Roberts
ŚWIĘTOKRADZTWO
NA MISTERIACH
cena det. 39 zł
Michael Augustyn
WŁAD DRAKULA
cena det. 43 zł
Bernard Cornwell
LORD MORSKI
cena det. 39 zł
Bernard Cornwell
ZŁODZIEJ
Z SZAFOTU
cena det. 35 zł
Bernard Cornwell
ŁOTR
cena det. 38 zł
Bernard Cornwell
FORT NAD ZATOKĄ
cena det. 44 zł
Krzysztof Milczarek
TYLKO BOGOWIE
ŻYJĄ WIECZNIE
cena det. 27 zł
Krzysztof Milczarek
BOSKI PLAN
cena det. 29 zł
Krzysztof Milczarek
OSTATNIA UCZTA
cena det. 33 zł
Hans Hellmut Kirst
FABRYKA
OFICERÓW
cena det. 59 zł
Hans Hellmut Kirst
HEIL, HERR HAUPTWACHTMEISTER
cena det. 35 zł
E.M. Remarque
NA ZIEMI
OBIECANEJ
cena det. 45 zł
Bohdan Królikowski
SZABLE
LISOWCZYKÓW
cena det. 35 zł
Annabel Lyon
ZŁOTY ŚRODEK
cena det. 29,90
zł
Jelena Prudnikowa
ŚMIERTELNE
ŻĄDŁO BERII
cena det. 49 zł
Claudia Gudelius
WYPRAWA PO
TAJEMNICE INKÓW
cena det. 43 zł
Pavl Doherty
TEMPLARIUSZ
cena det. 29,90 zł
Pavl Doherty
TEMPLARIUSZ
CZAROWNIK
cena det. 29,90 zł
www.bellona.pl
LITERATURA POPULARNA – POWIEŚĆ HISTORYCZNA
Dieter Noll
PRZYGODY
WERNERA HOLTA
cena det. 55 zł
Jesús Sánchez Adalid
WIĘZIEŃ
cena det. 43 zł
Jesús Sánchez Adalid
BRAMA WEZYRA
cena det. 38 zł
Jesús Sánchez Adalid
RYCERZ
Z ALCANTARY
cena det. 39 zł
Michael Gunton
ORZEŁ. TAJEMNICE
OKRĘTU
PODWODNEGO
cena det. 23 zł
Lothar-Gunther
Buchheim
OKRĘT
cena det. 39 zł
Lothar-Gunther
Buchheim
CIEŃ SIMONE
cena det. 34,90 zł
Lothar-Gunther
Buchheim
A JEDNAK INWAZJA
cena det. 34,90 zł
Lothar-Gunther
Buchheim
SUMIENNY
LEUTNANT
cena det. 34,90 zł
Lothar-Gunther
Buchheim
UCIECZKA U-730
cena det. 29,90 zł
Lothar-Gunther
Buchheim
BLIŻEJ KLĘSKI
cena det. 34,90 zł
Nick Drake
ZAGINIONA
KRÓLOWA EGIPTU
cena det. 35 zł
Nick Drake
DETEKTYW
FARAONA
cena det. 35 zł
Nick Drake
KSIĘGA CHAOSU
cena det. 29,90 zł
Anthony Riches
STRZAŁY
NIENAWIŚCI
cena det. 35 zł
M.G. Scarsbrook
PAMIĘTNIKI
LUKRECJI BORGII
cena det. 35 zł
Arael Zurli
SZATAN
Z PAPIESKIEGO
RODU
cena det. 34,90 zł
Marti Gironell
MOST ŻYDÓW
cena det. 35 zł
Witold Wedeck
DOM POD
CZERWONĄ
BLACHĄ
cena det. 33 zł
www.bellona.pl
95
LITERATURA POPULARNA – POWIEŚĆ HISTORYCZNA
P.T. Deutermann
MIŁOŚĆ
NA PACYFIKU
cena det. 35 zł
Jacobson Douglas
ROZKAZ KATYŃSKI
cena det. 35 zł
ROMANS HISTORYCZNY
Shirlee Busbee
WALECZNA
I KRUCHA
cena det. 35 zł
Shirlee Busbee
PRZEBIEGŁA
I NIEWINNA
cena det. 35 zł
Shirlee Busbee
ULEGŁA
I POSŁUSZNA
cena det. 37 zł
Gillian Bagwell
KRÓLEWSKA
NIERZĄDNICA
cena det. 39 zł
Geneviève Chauvel
DAR MIŁOWANIA
cena det. 35 zł
Andrzej W. Sawicki
NADZIEJA CZERWONA JAK ŚNIEG
cena det. 39 zł
Dariusz Domagalski
VLAD DRACULA
cena det. 35 zł
FANTASTYKA
Magdalena Kozak
FIOLET
cena det. 35 zł
Jakub Ćwiek
KRZYŻ POŁUDNIA
cena det. 29,90 zł
Agata Romaniuk
YAKUZA.
BLIŹNIACZA KREW
cena det. 33 zł
96
www.bellona.pl
Marcin Wełnicki
TESTAMENT
DAMOKLESA
cena det. 39 zł
Paula Brackston
CÓRKA WIEDŹMY
cena det. 38 zł
Alison Sinclair
CIEMNORODNI
cena det. 35 zł
Alison Sinclair
ŚWIATŁORODNI
cena det. 29,90 zł
POWIEŚĆ OBYCZAJOWA
Victoria Cosford
AMORE I AMARETTI. OPOWIEŚCI
O MIŁOŚCI...
cena det. 35 zł
Fern Michaels
GORĄCA
WIADOMOŚĆ
cena det. 35 zł
Fern Michaels
NA WYŁĄCZNOŚĆ
cena det. 29,90 zł
Constance Briscoe
BRZYDULA. HISTORIA NIEKOCHANEJ
cena det. 39 zł
Matt Mayewski
MĘŻCZYZNA KTÓRY CHCIAŁ ZROZUMIEĆ KOBIETY
cena det. 35 zł
Nadia Ghoulam
Dastguir
SEKRET MOJEGO
TURBANU
cena det. 29,90 zł
Constance Briscoe
WIĘCEJ
NIŻ BRZYDKA
cena det. 35 zł
LITERATURA POPULARNA – POWIEŚĆ OBYCZAJOWA
George Orwell
BRAK TCHU
cena det. 42 zł
Zbigniew Sawicki
AFRYKAŃSKIE I
INNE ZMYŚLENIA
cena det. 29 zł
Patrick Dalzel-Job
OD ŚNIEGÓW
ARKTYKI PO PYŁ
NORMANDII
cena det. 29 zł
Steven Wilson
POJEDYNEK
NA OCEANIE
cena det. 29 zł
Sebastian Lost
POPĘD
cena det. 35 zł
Richard Morais
PODRÓŻ
NA STO STÓP
cena det. 34,90 zł
Helen Simonson
OSTATNIA MISJA
MAJORA
PETTIGREWA
cena det. 35 zł
Katarzyna Błeszyńska
MIŁOSNE
KONSTELACJE
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
97
LITERATURA POPULARNA – KRYMINAŁY
98
Dorothy Howell
TOREBKI
I STRZELANINA
cena det. 35 zł
Dorothy Howell
TOREBKI
I TRUCIZNA
cena det. 35 zł
Dorothy Howell
TOREBKI
I MORDERSTWO
cena det. 35 zł
Dorothy Howell
TOREBKI I KLĄTWY
cena det. 35 zł
Joanne Fluke
ŚMIERĆ
ZA CUKIERNIĄ
cena det. 39 zł
Joanna Fluke, Laura
Levine, Leslie Meier
PIERNIKOWE
MAKABRESKI
cena det. 34,90 zł
Joanna Fluke
ZAGADKA
CZARCIEGO
TORTU
cena det. 29,90 zł
Jill Hathaway
WEJŚCIE
W ZBRODNIĘ
cena det. 35 zł
Mari Jungstedt
NIEWIDZIALNY
cena det. 29,90 zł
Mari Jungstedt
NIEWYPOWIEDZIANY
cena det. 29,90 zł
Mari Jungstedt
WE WŁASNYM
GRONIE
cena det. 29,90 zł
Mari Jungstedt
UPADŁY ANIOŁ
cena det. 31,50 zł
Mari Jungstedt
UMIERAJĄCY
DANDYS
cena det. 34 zł
Mari Jungstedt
PODWÓJNA CISZA
cena det. 35 zł
Mari Jungstedt
SŁODKIE LATO
cena det. 39 zł
Mari Jungstedt
NIEBEZPIECZNA GRA
cena det. 33 zł
Mari Jungstedt
CZWARTA OFIARA
cena det. 35 zł
Mirosław Szlązak
NIEWINNIE
SKAZANY
cena det. 33 zł
Carol McCleary
ALCHEMIA
ZBRODNI
cena det. 35 zł
Carol McCleary
ILUZJA ZBRODNI
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
LITERATURA POPULARNA – KRYMINAŁY
Aleksander Buszkow
ANTYKWARIUSZ
cena det. 35 zł
Aleksander Buszkow
OSTATNIA
WIELKANOC
IMPERATORA
cena det. 34,90 zł
LITERATURA POPULARNA – SENSACJA
Charles Brokaw
KOD LUCYFERA
cena det. 39 zł
Charles Brokaw
KOD ATLANTYDY
cena det. 45 zł
Piotr Pochuro
CENA ZA HONOR
cena det. 25 zł
Will Lavender
POSŁUSZEŃSTWO
cena det. 39 zł
D.J. Mcintosh
WIEDŹMA
Z BABILONU
cena det. 39,90 zł
Robert T. Preys
ORĘDZIE
cena det. 35 zł
Robert T. Preys
TAJEMNICE SAHARY
cena det. 35 zł
Grzegorz Miecugow
PRZYPADEK
cena det. 29 zł
Marti Gironell
ARCHEOLOG
cena det. 34,90 zł
James R. Benn
KATYŃSKA GRA
cena det. 32 zł
Ryszard Hop
POLOWANIE
NA MYŚLIWEGO
cena det. 34,90 zł
Luis Miguel Rocha
ZABÓJCA PAPIEŻA
cena det. 39 zł
Chloe Palov
ARKA OGNIA
cena det. 35 zł
Chloe Palov
KOD
TEMPLARIUSZY
cena det. 35 zł
www.bellona.pl
99
LITERATURA POPULARNA – SENSACJA
Jerzy Terpiłowski
SNAJPER
Z HARVARDU
cena det. 34,90 zł
Harry Turtledove
SUPERWULKAN.
WYBUCH
cena det. 39 zł
KRZYSZTOF DAUKSZEWICZ
Krzysztof Daukszewicz
CWANE GŁÓWKI
I CHŁOPAKI
cena det. 29 zł
Krzysztof Daukszewicz
MENELIKI,
LIMERYKI...
cena det. 32,92 zł
Krzysztof Daukszewicz
PAMIĘTNIK IV
RZEPY
cena det. 19,90 zł
Krzysztof Daukszewicz
PRAWDZIWKI
I ZMYŚLAKI
cena det. 29 zł
Krzysztof Daukszewicz
PRZEBOJE
SEZONÓW
cena det. 19,90 zł
Krzysztof Daukszewicz
NIBYWIERSZE
BYŁONIEBYŁO
cena det. 25 zł
Krzysztof Daukszewicz
NASZA DOBRA
KLASA + CD
cena det. 29,90 zł
LITERATURA PIĘKNA – KONSTANTY I. GAŁCZYŃSKI
Konstanty Ildefons
Gałczyński
FARLANDIA
cena det. 65 zł
100
www.bellona.pl
Konstanty Ildefons
Gałczyński
NOTATNIK
cena det. 45 zł
LITERATURA PIĘKNA – MARGARET ATWOOD
Margaret Atwood
MORDERSTWO
W CIEMNOŚCI
cena det. 15 zł
Margaret Atwood
DOBRE KOŚCI
cena det. 15 zł
Margaret Atwood
NAMIOT
cena det. 19 zł
LITERATURA PIĘKNA – JOYCE CAROL OATES
Joyce Carol Oates
NADOBNA
DZIEWICA
cena det. 25 zł
Joyce Carol Oates
MODLISZKI
cena det. 29 zł
Joyce Carol Oates
SZALONE NOCE!
cena det. 29,90 zł
Joyce Carol Oates
MUZEUM
DOKTORA MOSESA
cena det. 32 zł
JAN TWARDOWSKI
Jan Twardowski
STUKNĄĆ
W KAMIEŃ SERCA
cena det. 24 zł
Jan Twardowski
BUDZIĆ NADZIEJĘ
cena det. 49 zł
Jan Twardowski
BLISCY I OBCY
cena det. 24 zł
Jan Twardowski
URODZONY
DEZERTER
cena det. 24 zł
Jan Twardowski
STALE W KRATKĘ
cena det. 24 zł
Jan Twardowski
ZAUFAŁEM
DRODZE
cena det. 89 zł
www.bellona.pl
101
HUMOR
Joseph Telushkin
HUMOR
ŻYDOWSKI
cena det. 27 zł
Franciszek Czekierda
KOBIETA
W AFORYZMACH...
cena det. 35 zł
PAMIĘTNIK RODZINNY
NASZA HISTORIA,
NASZE ŻYCIE. ZAPISKI DZIADKÓW
DLA WNUKÓW
cena det. 9,90 zł
KSIĄŻKI AUDIO
102
Zbigniew Nienacki
PAN SAMOCHODZIK I TEMPLARIUSZE
cena det. 37,99 zł
Zbigniew Nienacki
PAN SAMOCHODZIK I WYSPA
ZŁOCZYŃCÓW
cena det. 37,99 zł
Julius Verne
W 80 DNI
DOOKOŁA ŚWIATA
cena det. 35,99 zł
Krzysztof Daukszewicz
MENELIKI, LIMERYKI, EPITAFIA...CD
cena det. 33,92 zł
praca zbiorowa
1944 POWSTAŃCZE
EPIZODY
cena det. 39,90 zł
Iwona Dwojewska
GŁODÓWKA DLA
ZDROWIA I URODY
cena det. 19,89 zł
Joseph Conrad
SMUGA CIENIA
cena det. 35,99 zł
Katarzyna Błeszyńska
MIŁOSNE KONSTELACJE (AUDIO)
cena det. 29,90 zł
Małgorzata Karolina
Piekarska
TROPICIELE
1cena det. 35,99 zł
Czesław Janczarski
JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM
cena det. 21,99 zł
www.bellona.pl
KSIĄŻKI AUDIO – OBLICZA TERRORYZMU
Jurij Wołkoński
SPIRALA
NIENAWIŚCI
cena det. 19,89 zł
praca zbiorowa
ODDZIAŁY SPECJALNE W WALCE
Z PORYWACZAMI
cena det. 25 zł
KSIĄŻKI AUDIO – TAJEMNICE HISTORII
Mark Ox
HIROSZIMA
6 SIERPNIA 1945
ROKU
cena det. 19,89 zł
Jurij Wołkoński
LISTA KERSTENA
cena det. 19,89 zł
Alian Decaux
TAJEMNICE
RASPUTINA
cena det. 21,96 zł
KSIĄŻKI AUDIO – MORSKIE OPOWIEŚCI
Andrzej Perepeczko
DESANT NA DIEPPE
cena det. 21,96 zł
Zbigniew Flisowski
BITWY W MROKU
cena det. 21,96 zł
Andrzej Perepeczko
OPERACJA ŁUPINA
ORZECHA
cena det. 21,96 zł
Andrzej Perepeczko
KORSARZ JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
cena det. 21,96 zł
praca zbiorowa
NIE TYLKO TITANIC
cena det. 25 zł
www.bellona.pl
103
KSIĄŻKI AUDIO – SERIA Z HUMOREM
Stefan Wiechecki
“WIECH”
ZERO DO KÓŁKA
cena det. 29,90 zł
Stefan Wiechecki
“WIECH”
WYSOKA EKSMISJO
cena det. 29,90 zł
Stefan Wiechecki
“WIECH”
CAFE POD MINOGĄ
cena det. 37,99 zł
Stefan Wiechecki
“WIECH”
WIECH. HELENA W
STROJU NIEDBAŁEM
cena det. 28,99 zł
Jaroslav Hasek
OPOWIEŚCI
Z PIWIARNI
cena det. 35,99 zł
KSIĄŻKI AUDIO – LUDZIE, KTÓRZY ZMIENILI ŚWIAT
Sigrid Maria
GrĂśssing
DIANA
- KRÓLOWA SERC
cena det. 21,96 zł
Jarosław Kaniewski
ALEKSANDER MACEDOŃSKI...
cena det. 19,89 zł
Sigrid Maria
GrĂśssing
JACQUELINE KENNEDY ONASSIS
cena det. 21,96 zł
104
www.bellona.pl
Jarosław Kaniewski
MARILYN MONROE
- BLONDYNKA...
cena det. 19,89 zł
Alain Decaux
CHURCHILL ZWANY LWEM
cena det. 19,89 zł
praca zbiorowa
BENITO MUSSOLINI
...JAKIEGO NIE
ZNAMY
cena det. 25 zł
KSIĄŻKI AUDIO – SERIA Z TYGRYSEM
Rajmund Szubański
17 WRZEŚNIA
cena det. 24,99 zł
Jurij Wołkoński
OPERACJA
BERNHARD
cena det. 24,99 zł
Rajmund Szubański
UPADEK
CORREGIDORU
cena det. 24,99 zł
Bohdan Arct
CYRK SKALSKIEGO
cena det. 24,99 zł
Kazimierz Szarski
ZATRUTA MGŁA
cena det. 24,99 zł
Zbigniew Damski
SALUT
DLA WICHRA
cena det. 24,99 zł
KSIĄŻKI AUDIO – AUDIOTEKA BIZNESU
Matt Haig
PORAŻKI MAREK
cena det. 24,99 zł
M. R. Kopmeyer
PRAKTYCZNE METODY OSIĄGANIA
SUKCESU CZ.I
cena det. 28,99 zł
Matt Haig
PORAŻKI MAREK CZ. 2 PORONIONE
POMYSŁY
cena det. 24,99 zł
Matt Haig
PORAŻKI MAREK
- CZ. 3 PORAŻKI
PUBLIC RELATIONS
cena det. 24,99 zł
M. R. Kopmeyer
PRAKTYCZNE METODY OSIĄGANIA
SUKCESU CZ. IV
cena det. 28,99 zł
Matt Haig
PORAŻKI MAREK CZ. 4 ZMĘCZENIE
MAREK
cena det. 24,99 zł
Bronisław Gebert,
Gizela Gebert
OPOWIADANIA Z
DZIEJÓW - ZESTAW
cena det. 96,99 zł
Paweł Cieślak
KOMUNIKACJA W
SPRZEDAŻY
cena det. 21,96 zł
praca zbiorowa
OD MIESZKA I DO JANA
PAWŁA II. KOMPAKTOWA
HISTORIA POLSKI NA 30 CD
cena det. 195 zł
www.bellona.pl
105
KSIĄŻKI AUDIO – OPOWIADANIA Z DZIEJÓW OJCZYSTYCH
Bronisław Gebert,
Gizela Gebert
OPOWIADANIA
Z DZIEJÓW...
cena det. 21,96 zł
Bronisław Gebert,
Gizela Gebert
OPOWIADANIA
Z DZIEJÓW...
cena det. 19,89 zł
Bronisław Gebert,
Gizela Gebert
OPOWIADANIA
Z DZIEJÓW...
cena det. 21,96 zł
Bronisław Gebert,
Gizela Gebert
OPOWIADANIA
Z DZIEJÓW...
cena det. 21,96 zł
Bronisław Gebert,
Gizela Gebert
OPOWIADANIA
Z DZIEJÓW...
cena det. 21,96 zł
KSIĄŻKI DLA DZIECI
OPOWIADANIA
BABUNI. CZ. 1
cena det. 15,90 zł
OPOWIADANIA
BABUNI. PAKIET
cena det. 39 zł
WIEWIÓRECZKA.
UCZY I BAWI
cena det. 9,90 zł
KRÓLEWNA
ŚNIEŻKA
cena det. 14,90 zł
106
www.bellona.pl
OPOWIADANIA
BABUNI. CZ. 2
cena det. 15,90 zł
David Stewart
RYCERZ. GOTÓW
DO BITWY
cena det. 29 zł
W 80 DNI
DOOKOŁA ŚWIATA
cena det. 14,90 zł
OPOWIADANIA
BABUNI. CZ. 3
cena det. 15,90 zł
Derek Farmer
ZAMEK. KRONIKI
OBLĘŻENIA
cena det. 29 zł
NAJPIĘKNIEJSZE BAJKI ŚWIATA
cena det. 35 zł
KSIĄŻKI DLA DZIECI
500 ŁAMIGŁÓWEK
cena det. 16 zł
WIELKA KSIĘGA
RÓŻNOŚCI
cena det. 28 zł
Jana Eislerova
PRZYGODY TOMKA
SAWYERA
cena det. 14,90 zł
JEZUS I JEGO
DZIEJE
cena det. 14,90 zł
ROBINSON
CRUSOE
cena det. 14,90 zł
Jana Eislerova
MITY GRECKIE
cena det. 14,90 zł
WIERSZE DLA DZIECI
Konstanty I. Gałczyński
W SPRAWIE BU I AF.
WIERSZE DLA DZIECI
cena det. 12,90 zł
www.bellona.pl
107
KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ksiądz Jan Twardowski
KIM JESTEŚ. OPOWIADANIA NIE TYLKO
DLA DZIECI
cena det. 12,90 zł
ksiądz Jan Twardowski
KOGO SZUKASZ. OPOWIADANIA NIE
TYLKO DLA DZIECI
cena det. 12,90 zł
Czesław Kupisiewicz
O PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH...
cena det. 19,90 zł
KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY
Sonia Ferna’ndez
Vidal
DRZWI O TRZECH
ZAMKACH
cena det. 35 zł
108
www.bellona.pl
Lucia Signoracci,
Franco Signoracci
KAROL. ŻYCIE JANA
PAWŁA II
cena det. 19 zł
Eileen O’Brien
WPROWADZENIE
DO MUZYKI
cena det. 20 zł
Sarah Gray
OPOWIEŚĆ
WIGILIJNA
O WAMPIRACH
cena det. 35 zł
Tom Collins
CIERPIENIA
MŁODEGO
WAMPIRA
cena det. 25 zł
R.L. Stine
PIERWSZY DZIEŃ
SZKOŁY.
NA ZAWSZE
cena det. 29 zł
NIEZWYKŁE BIOGRAFIE
Seria Niezwykłe biografie przybliża czytelnikowi życie i twórczość sławnych naukowców, polityków,
mężów stanu i artystów. Ukazuje długą drogę, jaką każdy z nich przebył, zanim trafił do panteonu
wielkich tego świata. Ich życie, praca i pasja od lat stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń
twórców. Liczymy, że życie opisywanych bohaterów zainspiruje i zmobilizuje, zwłaszcza młodzież, do
odważnego stawiania sobie ambitnych celów.
Niewiele jest postaci, których życie i praca pozostawiły trwały ślad w historii, wyznaczając nowe
horyzonty cywilizacji. Ich osiągnięcia były efektem determinacji i uporu, co nie było bez znaczenia
wobec faktu, że na swojej drodze często spotykali trudności i bariery. Swoimi teazami, często
rewolucyjnymi, sprzeciwiali się światu i epoce, w której żyli. Mało kto wie, że Ci geniusze mieli często
problemy w szkole...
Format: 254x231 mm, s. 24, oprawa twarda
TYTUŁY W SERII:
Mikołaj Kopernik
ISBN/EAN 978311116115
Maria Curie-Skłodowska
ISBN/EAN 978311117950
Albert Einstein
ISBN/EAN 978311117969
Leonardo da Vinci
ISBN/EAN 978311118132
William Szekspir
ISBN/EAN 978311117993
Jan Paweł II
ISBN/EAN 978311117942
Vincent Van Gogh
ISBN/EAN 978311117985
www.bellona.pl
109
KSIĄŻKI BELLONY
SĄ DOSTĘPNE W HURTOWNIACH:
• Magazyn FKOlesiejuk
ul. Przejazdowa 25
05–800 Pruszków
Białystok
• Dom Książki
ul. Dolistowska 3, 15–197 Białystok
• EMAR s.c.
ul. Kolejowa 12 blok E
15–701 Białystok
Gdańsk
• Hurtownia Książek Spek
ul. Sobieskiego 14, 80-216 Gdańsk
• Wydawnictwo Dystrybucyjne
L&L Sp.z .o.
ul. Budowlanych 64F
80–298 Gdańsk
Kraków
• Ateneum Hurtownia Książek
ul. Nad Drwiną 10 54, 30-741
Kraków
• Hurtownia Książek Milo
ul. Łagiewnicka 48, 30-417 Kraków
• Krakinform Sp. z o.o.
ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków
• Wanda-Hurnex
Wydawnictwo Wanda
i Hurtownia Taniej Książki
Janusz Necel
ul. Kalwaryjska 54, 30–504
Kraków
Katowice
• DERBY sp. z o.o.
ul. Kapicy 8
41–100 Siemianowice Śl.
• MATRAS – Hurtownia Książek
ul. Chromika 5A, 40–238 Katowice
• Hurtownia Książek „Logos”
ul. Szarych Szeregów 7
75-130 Koszalin
Łódź
• Firma Usługowo–Handlowa
ul. Konstytucyjna 42B/22
92-203 Łódź
• Firma Handlowa Renee
ul. Daszyńskiego 32
95–070 Aleksandrów Łódzki
• Rema, Sp. Jawna
ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź
Mysłowice
• F.H.U/ Jacek Polniak
ul. Plebiscytowa 66
41–400 Mysłowice
Olsztyn
• Książnica Polska
pl. Jana Pawła II 2/3
10–959 Olsztyn
Poznań
• Dom Handlowy ABC
ul. Marcelińska 18, 60–801 Poznań
• Dom Książki Poznań
ul. Gwarna 13, 61–702 Poznań
• Hurtownia Książek Skemer
ul. Marcelińska 18, 60–801 Poznań
• Hurtownia Książek „Super
Siódemka”
ul. Opłotki 23, 60–012 Poznań
Rzeszów
• Księgarnie NOVA Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 16
31–105 Rzeszów
Warszawa
• Ogólnopolski System
Dystrybucji Wydawnictw
AZYMUT Sp. z o.o.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02–460 Warszawa
• Firma Księgarska
Jacek Olesiejuk
ul. Poznańska 91
05–850 Ożarów Mazowiecki
• MATRAS S.A.
ul. Łopuszańska 38 B
02–232 Warszawa
• Platon Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16 Macierzysz
05–850 Ożarów Mazowiecki
NASI PRZEDSTAWICIELE
Piotr Sobieszczyk
woj. wielkopolskie,
zachodniopomorskie,
dolnoślaskie
[email protected]
697 884 996
110
Krzysztof Paleski
Warszawa, woj. łódzkie,
kujawsko-pomorskie
[email protected]
606 303 517
www.bellona.pl
Marek Mączka
woj. małopolskie, śląskie,
podkarpackie
[email protected]
502 378 335
Mariusz Chojnacki
Warszawa, woj.
mazowieckie, podlaskie
[email protected]
798 463 073
KSIĘGARNIA FIRMOWA BELLONY
Warszawa
• Księgarnia Historyczno-Wojskowa im. Józefa Piłsudskiego
ul. Grzybowska 77, 00–844 Warszawa, tel. 22 45 70 302
KSIĘGARNIE BELLONY PRACUJĄCE W SYSTEMIE MATRAS
• Księgarnia Racławicka
al. Niepodległości 121/123
02–585 Warszawa
tel. 22 845 42 45
KSIĘGARNIE
Białystok
• Księgarnia Akcent,
Rynek Kościuszki 17
Bielsko-Biała
• Księgarnia Klimczok
ul. Cyniarska 11
Bytom
• Księgarnia,
Pl. Kościuszki 10
Gdańsk
• Gdańska Księgarnia
Naukowa,
ul. Łagiewniki 56
• Księgarnia DK Gdańsk,
ul. Miszewskiego 16
• Księgarnia Muza
ul. Garncarska 33
80-894 Gdańsk
Gdynia
• Inny świat,
ul. Świętojańska 38
Gniezno
• KSIĘGARNIA
STAROMIEJSKA
ul. Rynek 5, 62-200
Gniezno
Gorzów Wielkopolski
• Księgarnia Daniel
ul. Chrobrego 9
66-400 Gorzów Wlkp
Kielce
• Księgarnia Pod
Zegarem 2
ul. Warszawska 6
5-306 Kielce
Konin
• Księgarnia Mawi,
ul. 3 Maja 2, 62-500
Konin
Kraków
• Główna Księgarnia
Naukowa, ul. Podwale 6
• Księgarnia Skarbnica,
Nowa Huta,
os. Centrum C bl.1
• Pałac Spiski
Rynek Główny 34
31-010 Kraków
Leszno
• KSIĘGARNIA
OSIEDLOWA
ul. Westerplatte 11,
64-100 Leszno
Lublin
• Księgarnia Ezop-2
ul. Krakowskie
Przedmieście 62
Łodź
• Księgarnia Wojskowa
im. gen. S. Grota-Roweckiego,
ul. Tuwima 34,
90-020 Łódź
• Księgarnia Stompel,
ul Piotrkowska 11,
90-406 Łódź
Olsztyn
• Księgarnia „Centrum
Książki”, Pl. Jana Pawła II
Poznań
• Księgarnia Akapit +
ul. Dąbrowskiego 64,
60-522 Poznań
• KSIĘGARNIA
LITERACKA
ul. Gwarna 13,
61-702 Poznań
• Księgarnia
Staromiejska, DK
Poznań, Gniezno,
ul. Rynek 5
• Księgarnia Dobra Książka,
Pl. Wielkopolski 4
• Księgarnia Powszechna
Szkolna 5
Racibórz
• Księgarnia Sowa,
ul. Długa 23
Radom
• Księgarnia Sonet
ul. Żeromskiego 27
26-600 Radom
Rybnik
• Sowa Rybnik
ul. Sobieskiego 24
44-200 Rybnik
Szczecin
• Księgarnia Atut,
ul. Księcia Bogusława X
22 lok. 10,
70-242 Szczecin
• Księgarnia Zamkowa
pl. Hołdu Pruskiego 8
Warszawa
• Główna Księgarnia
Naukowa im. B. Prusa
ul. Krakowskie
Przedmieście 7
00-068 Warszawa
• Księgarnia Pegaz
ul. Pruszkowska 6a
02-118 Warszawa
• Księgarnia Bagatela,
ul. Bagatela 14
00-585 Warszawa
• Księgarnia Papirus,
ul. Belgradzka 20
• Księgarnia Pelta,
ul. Świętokrzyska 16
• Księgarnia Puławska
ul. Puławska 1
• Księgarnia przy Agorze
ul. Przy Agorz e 11a,
01-960 Warszawa
• Księgarnia
Uniwersytecka Liber,
ul. Krakowskie
Przedmieście 24,
00-325 Warszawa
• KHW im. J. Piłsudskiego,
ul. Grzybowska 77
Wrocław
• Księgarnia BETA
w SDH ASTRA
ul. Horbaczewskiego 4-6
• Księgarnia Pod Arkadami
ul. Świdnicka 49
50-028 Wrocław
Zielona Góra
• Księgarnia Pod
Hermesem
ul. Kupiecka 63
65-001 Zielona Góra
• Księgarnia
w Bibliotece Norwida,
Al. Wojska Polskiego 9
65-001 Zielona Góra
• Księgarnia Faber
i Faber, ul. Puławska 11,
02-515 Warszawa
• Księgarnia MDM,
ul. Piękna 31/37,
00-677 Warszawa
www.bellona.pl
111
KSIĘGARNIE BELLONY PRACUJĄCE W SYSTEMIE ŚWIATA KSIĄŻKI
Białystok
Rynek Kościuszki 32,
tel. 85 732 10 15
Legnica – CH Auchan
ul. R. Schumana 11,
tel. 76 856 60 88
Bielsko-Biała
ul. 11 Listopada 40, tel.
33 811 26 22
Lubin – CH Cuprum
Arena
ul. Sikorskiego 20, tel.
76 724 60 67
Bydgoszcz
ul. Dworcowa 19, tel.
52 345 46 98
Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 1,
tel. 34 321 40 21
Gdańsk
ul. Grunwaldzka 67,
tel. 58 342 49 28
ul. Świętego Ducha
11/15/17,
tel. 58 301 96 98
Gdynia
ul. Świętojańska 13 a,
tel. 58 620 95 26
ul. Świętojańska 80,
tel. 58 620 03 83
Gliwice
ul. Zwycięstwa 51, tel.
32 230 21 62
Kielce – Galeria Echo
ul. Świętokrzyska 20,
tel. 41 201 21 64
Konin – Galeria nad
Jeziorem
ul. Paderewskiego 8,
tel. 63 245 11 79
Koszalin
ul. Dworcowa 5/3, tel.
94 343 19 08
Lublin
Krakowskie
Przedmieście 57,
tel. 81 534 38 42; 81
534 38 40
Łódź
CH Port
ul. Pabianicka 245, tel.
42 680 22 07
CH Tulipan
ul. Piłsudskiego 94, tel.
42 674 24 42
ul. Zielona 4, tel. 42
630 28 26
ul. Piotrkowska 51, tel.
42 632 43 58
Opole – Galeria
Piastowska
ul. Ozimska 4, tel. 77
441 78 98
Poznań
ul. Św. Marcina 45, tel.
61 853 60 07
ul. Wrocławska 5, tel.
61 855 72 95
Rzeszów – Galeria
Rzeszów
ul. Piłsudskiego 44, tel.
17 777 10 74
Sosnowiec
ul. Modrzejowska 20,
tel. 32 266 05 09
Kraków
ul. Floriańska 42, tel.
12 429 36 44
112
www.bellona.pl
Szczecin
CH Kaskada
al. Niepodległości 36,
tel. 91 810 21 81
CH Atrium Molo
ul. Mieszka I 73, tel. 91
311 50 64
Toruń – CH Kometa
ul. Grudziądzka 162,
tel. 56 657 21 72
Wałbrzych –
CH Auchan
ul. H. Wieniawskiego
19, tel. 74 840 10 23
Warszawa
• Księgarnia im.
S. Żeromskiego
al. Solidarności 119/125
00–897 Warszawa
tel. 22 620 46 28
Warszawa – CH King
Cross Praga
ul. Jubilerska 1/3, tel.
22 879 79 70
Wrocław
CH Korona
ul. Krzywoustego 126,
tel. 71 350 12 90
ul. Św. Mikołaja 16/17,
tel. 71 341 72 05
NOTABENE
Gdynia – CH Klif
al. Zwycięstwa 256, tel.
58 668 59 70
Kraków – Galeria
Krakowska
ul. Pawia 5, tel. 12 628
78 40
Łódź – Galeria Łódzka
al. Piłsudskiego 15/23,
tel. 42 639 54 70
Opole – CH Solaris
pl. Kopernika 16, tel.
77 448 57 81
Radom – Galeria
Słoneczna
ul. Chrobrego 1, tel. 48
382 20 56
Zabrze – CH Platan
pl. Teatralny 12, tel. 32
275 00 96
Sopot – CH Alma
ul. Sikorskiego 8/10,
tel. 58 341 93 74
Zielona Góra –
CH Auchan
ul. Batorego 128, tel.
68 320 19 10
Warszawa – CH Klif
ul. Okopowa 58/72,
tel. 22 531 45 25
Wrocław – Galeria
Dominikańska
pl. Dominikański 3, tel.
71 346 83 63
PRENUMERATA CZASOPISM
Magazyn Historyczny MÓWIĄ WIEKI
– ciekawostki naukowe
– recenzje książkowe i filmowe
– turystyka historyczna
opłata
półroczna
opłata
roczna
dla szkół opłata
roczna
49,20 zł
92,40 zł
45,60 zł
( w tym 5% VAT)
( w tym 5% VAT)
( w tym 5% VAT)
PEKAO S.A. Oddział w Warszawie, ul. Towarowa 25
Nr r-ku: 52124059181111000049079146
Bellona S.A., Dział Kolportażu, 01-233 Warszawa, ul. Bema 87
Na przekazie prosimy zamieścić następujące informacje:
imię i nazwisko, okres prenumeraty (półroczna, roczna).
Zapewniamy stałe ceny w ramach okresu prenumeraty.
Prenumeratę należy zamawiać mailowo: [email protected]
lub telefonicznie pod numer 22 457 04 25
Bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 22 457 04 25
www.bellona.pl
113
NOTATKI
114
www.bellona.pl
www.bellona.pl
115
BELLONA SA
Dział Wysyłki:
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
tel. 22 45 70 306, 22 45 70 418
22 45 70 302
fax. 22 652 27 01
BELLONA SA
Dział Wysyłki:
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
tel. 22 45 70 306, 22 45 70 418
22 45 70 302
fax. 22 652 27 01
116
www.bellona.pl
Pion czasopism
Magazyn "MÓWIĄ WIEKI"
Redaktor Naczelny
tel. 22 457 04 20
e-mail: [email protected]
Dział Koloprtażu
tel./fax 22 457 04 25
e-mail: [email protected]
(61- .
CZCSlAW GRZElA K
PŁONĄC E
KRESY

Podobne dokumenty