Listwy Kontrolne WAGO LKW

Komentarze

Transkrypt

Listwy Kontrolne WAGO LKW
50039854•0888-0814/0000-0026•Katalog Listwy Kontrolne WAGO PL 05/13•Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Listwy Kontrolne WAGO
Katalog wyrobów
wydanie 2013/2014
WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a,
50-506 Wrocław
tel. 71 360 29 70
fax 71 360 29 99
[email protected]
www.wago.com
Listwy Kontrolne WAGO LKW
Listwa Kontrolna WAGO LKW zapewnia:
•wygodną i bezpieczną eksploatację elektroenergetycznych układów zabezpieczeniowych i systemów pomiarowych
• łatwy, pewny i jednoznaczny sposób zwierania strony wtórnej przekładników prądowych
• uniwersalność – możliwość realizacji dowolnych układów funkcjonalnych
• wygodny i szybki sposób sprawdzania wskazań i realizacji prób kontrolnych podłączonych urządzeń
• bezpieczeństwo obsługi – zwieranie strony wtórnej przekładnika i odłączenie sygnałów wykonawczych odbywa się bez wypinania przewodów, stosowania dodatkowych mostków i specjalistycznych narzędzi
• niezawodny i prosty sposób łączenia przewodów przy wykorzystaniu zacisku CAGE CLAMP® S lub CAGE CLAMP®
Parametry techniczne:
napięcie znamionowe izolacji: 500 V
napięcie znamionowe udarowe: 6 kV
prąd znamionowy długotrwały
w torach prądowych: 30 A
zwarciowy prąd 1-sekundowy: 720 A
dopuszczalny zakres
temperatury otoczenia: -50˚C – +105˚C
stopień zanieczyszczenia: 3
materiał izolacyjny:
PA 6.6
(nietoksyczny, samogasnący,
bez halogenu)
klasa palności:
V0
2
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zabezpieczeń odległościowych
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
nr katalogowy
listwa kontrolna
do zabezpieczeń odległościowych
szt./opak.
848-244/0000-2000
848-244
nr katalogowy
1
1
szt./opak.
848-812/0000-2000
848-812
1
1
patrz strona 32
obwody prądowe
IL1
IL2
1
IL3
2
obwody napięciowe
IN
3
UL1
4
5
UL3
UL2
6
7
UN
8
obwody wykonawcze
Uon
Uo
9
10
OW1
11
OW2
12
ZAL
13
-
LRW
14
-
15
16
Schemat wewnętrzny listwy 848-244/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
UL1
5
UL2
6
UL3
7
Schemat wewnętrzny listwy 848-812/0000-2000
UN
8
Uo
9
obwody wykonawcze
Uon
10
OW1
11
OW2
12
TYL
13
ZW
14
LRW
15
-
16
-
17
3
listwa kontrolna
do zabezpieczeń odległościowych
nr katalogowy
listwa kontrolna
do zabezpieczeń odległościowych
szt./opak.
848-800/0000-2000
848-800
IL2
1
1a
2
3
UL1
IN
3a
4
4a
5
UL2
6
UL3
7
szt./opak.
848-1020/0000-2000 1
848-1020
1
obwody napięciowe
IL3
2a
nr katalogowy
1
1
obwody prądowe
IL1
UN
8
Uo
9
obwody wykonawcze
Uon
10
OW1
11
OW2
12
-
LRW
ZW
13
14
-
15
16
Schemat wewnętrzny listwy 848-800/0000-2000
obwody prądowe
IL1
1
IL2
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
UL1
5
UL2
6
UL3
7
UN
8
Schemat wewnętrzny listwy 848-1020/0000-2000
Uo
9
obwody wykonawcze
Uon
10
Usy
11
Usy
12
OW1
13
OW2
14
LRW
15
ZW
16
-
17
-
18
Listwa kontrolna do zabezpieczeń
odległościowych przeznaczona jest do połączenia przekaźnika z obwodami
prądowymi, napięciowymi i układami wykonawczymi. Umożliwia prosty
i jednoznaczny sposób zwarcia strony wtórnej przekładników prądowych, odłączenia przekładników napięciowych i sygnałów wyjściowych. Po przeciągnięciu
wszystkich łączników uchylnych do pozycji
testowej obwody analogowe i wykonawcze zostają odłączone od urządzenia (przy jednoczesnym zwarciu przekładników
prądowych) i stworzona zostaje możliwość prac kontrolnych bezpośrednio na listwie, przy wykorzystaniu gniazd pomiarowych
∅ 4 mm lub dodatkowych zacisków
sprężynowych.
Listwa standardowo wyposażona
jest w przeźroczystą pokrywę 709-154.
4
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zabezpieczeń różnicowych linii
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
nr katalogowy
listwa kontrolna
do zabezpieczeń zerowo-prądowych
szt./opak.
848-478/0000-2000
848-478
nr katalogowy
1
1
848-711/0000-2000
848-711
wykonanie bez pokrywy
Akcesoria
patrz strona 32
Listwa kontrolna do zabezpieczenia
różnicowego linii przeznaczona jest
do połączenia przekaźnika z obwodami
prądowymi i układami wykonawczymi. Umożliwia prosty i jednoznaczny
sposób zwarcia strony wtórnej
przekładników prądowych i odłączenia
sygnałów wyjściowych. Po przeciągnięciu
wszystkich łączników uchylnych do pozycji
testowej obwody analogowe i wykonawcze zostają odłączone od urządzenia (przy jednoczesnym zwarciu przekładników
prądowych) i stworzona zostaje możliwość
prac kontrolnych bezpośrednio na listwie, przy wykorzystaniu gniazd pomiarowych ∅ 4 mm lub dodatkowych zacisków
sprężynowych.
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
obwody wykonawcze
OW1
IN
4
5
OW2
6
ZAL
7
-
LRW
8
9
-
10
Schemat wewnętrzny listwy 848-478/0000-2000
Listwa kontrolna do zabezpieczeń zerowo-prądowych przeznaczona jest do połączenia przekaźnika z obwodami
prądowymi, napięciowymi i układami wykonawczymi. Umożliwia prosty
i jednoznaczny sposób zwarcia strony wtórnej przekładników prądowych,
odłączenia przekładników napięciowych i sygnałów wyjściowych. Po przeciągnięciu
wszystkich łączników uchylnych do pozycji
testowej obwody analogowe i wykonawcze zostają odłączone od urządzenia (przy jednoczesnym zwarciu przekładników
prądowych) i stworzona zostaje możliwość prac kontrolnych bezpośrednio na listwie, przy wykorzystaniu gniazd pomiarowych ∅ 4 mm lub dodatkowych
zacisków sprężynowych.
obwody
napięciowe
obwody prądowe
IL1
1
IL2
2
IL3
3
IN
4
Uo
5
Schemat wewnętrzny listwy 848-711/0000-2000
Uon
6
szt./opak.
obwody wykonawcze
OW1
7
OW2
8
LRW
9
+
10
-
11
1
1
5
listwa kontrolna
do zabezpieczeń zerowo-prądowych
listwa kontrolna
do zabezpieczeń różnicowych
transformatora 2-uzwojeniowego
nr katalogowy
szt./opak.
848-827/0000-2000
848-827
obwody prądowe
IL1
1
IL2
2
IL3
3
IN
4
nr katalogowy
1
1
848-476/0000-2000
848-476
obwody napięciowe
Io
UL1
Ion
5
6
UL2
7
UL3
8
9
UN
10
Uo
11
obwody wykonawcze
Uon
12
OW1
13
OW2
14
LRW
15
POB
SPZ
16
obwody prądowe
IL2
1
2
IL3
3
IL1
IN
4
5
obwody wykonawcze
IL2
6
Schemat wewnętrzny listwy 848-476/0000-2000
IL3
7
IN
8
OW1
9
OW2
10
ZAL
11
LRW
12
-
13
-
17
Schemat wewnętrzny listwy 848-827/0000-2000
IL1
szt./opak.
-
14
-
18
1
1
Listwa kontrolna do zabezpieczeń
różnicowych transformatora przeznaczona
jest do połączenia przekaźnika z obwodami prądowymi i układami wykonawczymi. Umożliwia prosty i jednoznaczny sposób zwarcia strony wtórnej przekładników prądowych i odłączenia sygnałów wyjściowych. Po przeciągnięciu wszystkich łączników
uchylnych do pozycji testowej obwody analogowe i wykonawcze zostają odłączone
od urządzenia (przy jednoczesnym zwarciu przekładników prądowych)
i stworzona zostaje możliwość prac
kontrolnych bezpośrednio na listwie, przy wykorzystaniu gniazd pomiarowych ∅ 4 mm lub dodatkowych zacisków
sprężynowych.
Listwa standardowo wyposażona
jest w przeźroczystą pokrywę 709-154 i dostępna jest w dwóch wariantach: dla transformatora 2- i 3-uzwojeniowego.
6
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zabezpieczeń różnicowych
transformatora 2-uzwojeniowego
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
listwa kontrolna
do zabezpieczeń różnicowych
transformatora 3-uzwojeniowego
nr katalogowy
szt./opak.
848-811/0000-2000
848-811
nr katalogowy
1
1
szt./opak.
848-495/0000-2000
848-495
1
1
patrz strona 32
obwody prądowe
IL1
1
IL2
2
IL3
IN
3
IL1
4
5
obwody napięciowe
IL3
IL2
6
7
IN
8
OW1
9
OW2
10
OW1
SN
LRW
11
12
-
OW2
SN
13
14
-
15
Schemat wewnętrzny listwy 848-811/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IL1
IN
4
5
IL2
6
IL3
7
obwody wykonawcze
IL1
IN
8
Schemat wewnętrzny listwy 848-495/0000-2000
9
IL2
10
IL3
11
IN
12
OW1
13
OW2
14
OW
SN1
15
OW
SN2
16
LRW
17
-
18
-
19
7
listwa kontrolna
do zabezpieczeń różnicowych
transformatora 3-uzwojeniowego
listwa kontrolna
do zabezpieczeń różnicowych
transformatora 3-uzwojeniowego
nr katalogowy
szt./opak.
848-813/0000-2000
848-813
nr katalogowy
1
1
847-829/0000-2000
847-829
obwody prądowe
IL2
IL1
1
IL3
2
IL1
IN
3
4
IL2
5
6
IL3
7
szt./opak.
1
1
obwody wykonawcze
IL1
IN
8
9
IL2
10
IL3
11
OW1
IN
12
OW2
13
14
LRW
15
OW1
SN1
16
OW2
SN1
17
-
-
18
19
Schemat wewnętrzny listwy 848-813/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IL1
IN
4
5
IL2
6
IL3
7
obwody wykonawcze
IL1
IN
8
9
Schemat wewnętrzny listwy 848-829/0000-2000
IL2
10
IL3
11
IN
12
OW1
W1
13
OW2
W2
14
OW1
W2
15
OW2
W2
16
OW1
W3
17
OW2
W3
18
LRW
19
-
20
-
21
Listwa kontrolna do zabezpieczenia
różnicowego transformatora przeznaczona
jest do połączenia przekaźnika z obwodami prądowymi i układami wykonawczymi. Umożliwia prosty i jednoznaczny sposób zwarcia strony wtórnej przekładników prądowych,
odłączenia przekładników napięciowych i sygnałów wyjściowych. Po przeciągnięciu
wszystkich łączników uchylnych do pozycji
testowej obwody analogowe i wykonawcze zostają odłączone od urządzenia (przy jednoczesnym zwarciu przekładników
prądowych) i stworzona zostaje możliwość
prac kontrolnych bezpośrednio na listwie,
przy wykorzystaniu gniazd pomiarowych ∅ 4 mm lub dodatkowych
zacisków sprężynowych.
Listwa standardowo wyposażona
jest w przeźroczystą pokrywę 709-154 i dostępna jest w dwóch wariantach: dla transformatora 2- i 3-uzwojeniowego.
8
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do szaf kablowych
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
listwa kontrolna
do szaf kablowych
nr katalogowy
szt./opak.
848-1035/0000-2000 1
848-1035
1
nr katalogowy
szt./opak.
848-1036/0000-2000 1
848-1036
1
patrz strona 32
obwody prądowe
2s1
1
2s2
2
2s1
3
2s2
4
obwody prądowe
2s1
5
3s1
2s2
6
7
3s2
8
3s1
9
3s2
10
obwody prądowe
3s1
3s2
11
12
4s1
13
4s2
14
4s1
4s2
15
16
4s1
17
obwody prądowe
4s2
18
5s1
19
5s2
5s1
20
21
5s2
22
5s1
23
Schemat wewnętrzny listwy 848-1035/0000-2000
obwody napięciowe
2a
1
2n
2
2a
3
2n
4
obwody napięciowe
2a
5
3a
2n
6
7
3n
8
Schemat wewnętrzny listwy 848-1036/0000-2000
3a
9
3n
10
3a
11
obwody napięciowe
3n
12
da
13
dn
14
da
15
dn
16
da
17
dn
18
5s2
24
9
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole liniowe)
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole liniowe)
nr katalogowy
szt./opak.
848-522/0000-2000
848-522
1
IL2
2
IL3
3
IN
4
nr katalogowy
1
1
obwody prądowe
IL1
847-814/0000-2000
847-814
obwody napięciowe
Io
5
Ion
6
UL1
7
UL2
8
UL3
9
UN
obwody wykonawcze
Uo
10
szt./opak.
Uon
11
OW1
12
ZAL
OW2
13
14
15
-
LRW
16
-
17
18
-
-
Schemat wewnętrzny listwy 848-522/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
UL1
5
UL2
6
UL3
7
Schemat wewnętrzny listwy 848-814/0000-2000
UN
8
Uo
9
obwody wykonawcze
Uon
10
OW1
11
OW2
12
ZW
13
LRW
14
BL
ZS
15
16
17
1
1
Listwa kontrolna do zespołu zabezpieczeń i sterowników polowych SN przeznaczona
jest do połączenia przekaźnika z obwodami prądowymi, napięciowymi i układami wykonawczymi. Umożliwia
prosty i jednoznaczny sposób zwarcia
strony wtórnej przekładników prądowych,
odłączenia przekładników napięciowych i sygnałów wyjściowych.
Po przeciągnięciu wszystkich łączników
uchylnych do pozycji testowej obwody analogowe i wykonawcze zostają
odłączone od urządzenia (przy jednoczesnym zwarciu przekładników
prądowych) i stworzona zostaje możliwość
prac kontrolnych bezpośrednio na listwie,
przy wykorzystaniu gniazd pomiarowych ∅ 4 mm lub dodatkowych zacisków
sprężynowych.
Listwa standardowo wyposażona
jest w przeźroczystą pokrywę 709-154.
10
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole liniowe)
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole liniowe)
nr katalogowy
szt./opak.
848-816/0000-2000
848-816
nr katalogowy
1
1
szt./opak.
848-817/0000-2000
848-817
patrz strona 32
obwody
napięciowe
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
IN
3
Uo
4
5
Uon
6
obwody wykonawcze
OW1
7
OW2
8
LRW
ZW
9
10
BL
ZS
11
-
-
12
13
Schemat wewnętrzny listwy 848-816/0000-2000
obwody
napięciowe
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
Io
5
Uo
Ion
6
7
Schemat wewnętrzny listwy 848-817/0000-2000
Uon
8
obwody wykonawcze
OW1
9
OW2
10
ZW
11
LRW
12
BL
ZS
13
-
14
-
15
1
1
11
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole transformatora)
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole transformatora)
nr katalogowy
szt./opak.
848-818/0000-2000
848-818
nr katalogowy
1
1
848-609/0000-2000
848-609
wykonanie bez pokrywy
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
obwody wykonawcze
Io
4
Ion
5
OW1
6
7
OW2
9
10
-
BL
ZS
LRW
ZW
8
11
12
Schemat wewnętrzny listwy 848-818/0000-2000
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
Io
5
Schemat wewnętrzny listwy 848-609/0000-2000
obwody
wykonawcze
obwody
napięciowe
obwody prądowe
Uo
Ion
6
7
szt./opak.
Uon
8
OW1
9
OW2
10
ZW
11
-
13
1
1
12
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole transformatora)
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole transformatora)
nr katalogowy
szt./opak.
848-815/0000-2000
848-815
nr katalogowy
1
1
szt./opak.
848-820/0000-2000
848-820
1
1
patrz strona 32
obwody prądowe
IL2
IL1
1
IL3
2
3
IN
obwody napięciowe
Io
4
UL1
Ion
5
6
UL2
7
8
UL3
9
UN
10
Uo
11
obwody wykonawcze
Uon
12
OW1
13
OW2
14
ZW
15
16
-
BL
ZS
LRW
17
-
18
19
-
-
Schemat wewnętrzny listwy 848-815/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
UL1
5
UL2
6
UL3
7
Schemat wewnętrzny listwy 848-820/0000-2000
UN
8
Uo
9
obwody wykonawcze
Uon
10
OW1
11
OW2
12
ZW
13
WYL
BKR
14
SZR
15
16
17
13
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole transformatora)
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole transformatora)
nr katalogowy
szt./opak.
848-819/0000-2000
848-819
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
nr katalogowy
1
1
848-833/0000-2000
848-833
obwody napięciowe
Io
UL1
Ion
5
6
UL2
7
8
UL3
9
UN
10
1
1
obwody wykonawcze
Uo
11
szt./opak.
Uon
12
OW1
13
OW2
14
ZW
15
WYL
BKR
16
-
SZR
17
18
-
19
Schemat wewnętrzny listwy 848-819/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
UL1
5
UL2
6
UL3
7
UN
8
Uo
9
obwody wykonawcze
Uon
10
Schemat wewnętrzny listwy 848-833/0000-2000
OW1
11
OW2
12
ZW
13
WYL
BKR
14
SZR
15
SCO1 SCO2
16
17
SPZ/
SCO
18
ZS
19
OWS
20
OWT
21
-
22
-
23
14
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole transformatora)
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole baterii kondensatorów)
nr katalogowy
szt./opak.
848-834/0000-2000
848-834
nr katalogowy
1
1
szt./opak.
848-821/0000-2000
848-821
1
1
patrz strona 32
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
Io
5
UL1
Ion
6
7
UL2
8
UL3
9
UN
obwody wykonawcze
Uo
10
Uon
11
12
OW1
13
OW2
14
WYL
BKR
ZW
15
16
SZR
17
SCO1 SCO2
18
19
SPZ/
SCO
20
ZS
21
OWS
22
OWT
23
-
-
24
25
Schemat wewnętrzny listwy 848-834/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
Io
5
Ion
6
UL1
7
UL2
8
Schemat wewnętrzny listwy 848-821/0000-2000
UL3
9
UN
10
Uo
11
obwody wykonawcze
Uon
12
OW1
13
OW2
14
ZW
15
LRW
16
BL
ZS
17
-
24
-
25
15
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole łącznika szyn)
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole potrzeb własnych)
nr katalogowy
szt./opak.
848-824/0000-2000
848-824
IL2
1
IL3
2
IN
3
4
Io
5
nr katalogowy
1
1
Uo
Ion
6
7
szt./opak.
848-822/0000-2000
848-822
obwody
napięciowe
obwody prądowe
IL1
1
1
obwody wykonawcze
Uon
OW1
8
9
OW2
10
ZW
11
LRW
12
BL
ZS
13
14
-
WYL
TR
AWSC
15
-
16
17
Schemat wewnętrzny listwy 848-824/0000-2000
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
Io
IN
4
obwody napięciowe
5
Ion
6
UL1
7
UL2
8
UL3
9
Schemat wewnętrzny listwy 848-822/0000-2000
UN
10
Uo
11
obwody wykonawcze
Uon
12
OW1
13
OW2
14
ZW
15
LRW
1
16
LRW
2
17
BL
ZS
18
BL
ZS
19
BL
SZR
20
-
21
-
22
16
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole łącznika szyn)
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
listwa kontrolna
do zespołów zabezpieczeń
i sterowników polowych SN
(pole pomiaru napięcia)
nr katalogowy
szt./opak.
848-823/0000-2000
848-823
nr katalogowy
1
1
848-825/0000-2000
848-825
patrz strona 32
obwody prądowe
IL2
IL1
1
2
IL3
3
IN
4
obwody wykonawcze
OW1
5
OW2
6
ZW
7
LRW
1
8
LRW
2
9
BL
ZS
10
BL
ZS
11
BL
SZR
12
-
-
13
14
Schemat wewnętrzny listwy 848-823/0000-2000
obwody napięciowe
UL1
1
UL2
2
UL3
3
UN
4
obwody wykonawcze
Uo
5
Schemat wewnętrzny listwy 848-825/0000-2000
Uon
6
BL
SZR
7
szt./opak.
POB
SZR
8
POB
9
-
AWSC
Uo>
10
11
-
12
1
1
17
listwa kontrolna
do analizatorów sieciowych
nr katalogowy
listwa kontrolna
do zwierania przekładników prądowych
6-złączkowa
szt./opak.
848-492/0000-2000
848-492
nr katalogowy
1
1
szt./opak.
848-493/0000-2000
848-493
1
1
wykonanie bez pokrywy
obwody
napięciowe
obwody prądowe
s1
s2
s1
s2
s1
s2
L1
7
1
2
3
4
5
L2
8
6
Schemat wewnętrzny listwy 848-492/0000-2000
obwody prądowe
s1
s2
1
2
s2
s1
IL1
s1
IL2
3
Schemat wewnętrzny listwy 848-493/0000-2000
4
s2
IL3
5
6
L3
9
N
10
Listwa kontrolna do analizatorów
sieciowych przeznaczona jest do połączenia miernika z przekładnikami
prądowymi i napięciowymi przy
wykorzystaniu złączek do przekładników
prądowych i złączek bezpiecznikowych.
Obwody prądowe mogą być zwierane
w trakcie prac kontrolnych jednym ruchem
przełącznych łączników uchylnych, obwody napięciowe mogą być zabezpieczone wkładką aparatową lub
podłączone do układu za pomocą zwory.
18
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zwierania przekładników prądowych
4-złączkowa
listwa kontrolna
do zwierania przekładników prądowych
8-złączkowa
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
nr katalogowy
szt./opak.
848-494/0000-2000 (zdj.)1
848-494
1
wykonanie bez pokrywy
patrz strona 32
Listwa kontrolna do zwierania
przekładników prądowych przeznaczona
jest do połączenia ich z urządzeniami
takimi jak: przekaźniki, analizatory, mierniki
oraz liczniki.
Umożliwia zwarcie przekładników
prądowych w sposób prosty, jednoznaczny
oraz bezpieczny dla obsługi i urządzeń.
Rozwiązania 6- oraz 8-złączkowe można
wykorzystać w układach kilku urządzeń
włączonych szeregowo w obwód
przekładnika. Takie zastosowanie listwy umożliwia odstawienie wybranego
urządzenia bez konieczności odstawiania
całego układu. Czynności wykonuje się bez
konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.
obwody prądowe
s1
s1
s1
s2
IL1
IL1
IL1
IL2
1
2
3
4
Schemat wewnętrzny listwy 848-494/0000-2000
obwody prądowe
s1
1
s2
2
s1
3
s2
4
Schemat wewnętrzny listwy 848-1034/0000-2000
s1
5
szt./opak.
848-1034/0000-2000 (zdj.)1
848-1034
1
wykonanie bez pokrywy
Akcesoria
nr katalogowy
s2
6
N
7
N
8
19
listwa kontrolna
składowej zerowej prądu
listwa kontrolna
składowej zerowej napięcia
nr katalogowy
szt./opak.
nr katalogowy
848-355
1
wykonanie bez pokrywy
wykonanie bez pokrywy
848-354
1
Listwa kontrolna składowej zerowej
prądu 3Io przeznaczona jest do wykorzystania w układach Holmgreena zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Umożliwia niezależne zwieranie każdego z przekładników prądowych, dzięki czemu uzyskiwana jest sztucznie asymetria układu i tworzone
są warunki do badania kierunkowości
zabezpieczenia. Czynności te wykonuje się bez dodatkowych narzędzi, mostków i bez wypinania przewodów z listwy,
a jedynie przez przeciągnięcie łączników
uchylnych do pozycji testowej.
obwody prądowe
IL2
IL1
s1
s2
3Io
3Io
1
2
szt./opak.
IL3
s1
s2
s1
s2
3
4
5
6
Schemat wewnętrzny listwy 848-355
obwody napięciowe
UL2
UL1
a1
n1
a2
UL3
n2
a3
3Uo
1
Schemat wewnętrzny listwy 848-354
n3
3Uo
2
3
4
5
6
Listwa kontrolna składowej zerowej napięcia
3Uo przeznaczona jest do połączenia
układu otwartego trójkąta przekładników
napięciowych z urządzeniem
wymagającym pomiaru Uo. Umożliwia
odłączanie każdego z przekładników i tworzenie sztucznej asymetrii układu jedynie przez odpowiednie przesunięcie
łączników uchylnych – bez konieczności
wypinania przewodów.
20
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do układów sumacyjnych
(układ półtorawyłącznikowy)
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
listwa kontrolna
do szeregowego połączenia dwóch
urządzeń z przekadnikami prądowymi
(układ jednofazowy)
nr katalogowy
szt./opak.
1
848-353
wykonanie bez pokrywy
Akcesoria
nr katalogowy
848-496/0000-2000 (zdj.) 1
848-496
1
wykonanie bez pokrywy
patrz strona 32
Sumacyjna listwa kontrolna
przeznaczona jest do połączenia
dwóch równolegle pracujących
układów przekładnikowych
(dwie sekcje, dwa systemy itp.)
na jedno wspólne urządzenie.
Umożliwia niezależną pracę każdego
z układów poprzez odpowiednie
przesunięcie łączników uchylnych.
Ustawienie zblokowanej grupy
łączników w pozycji testowej
powoduje zwarcie strony wtórnej
wybranego przekładnika prądowego
i odłączenie go od urządzenia,
przy jednoczesnej pracy drugiego
przekładnika.
obwody prądowe- system I
obwody prądowe- system II
IL1
IL2
IL3
IN
IL1
IL2
IL3
IN
s1
s1
s1
s2
s1
s1
s1
s2
1
2
3
4
5
6
7
8
Schemat wewnętrzny listwy 848-353
Listwa kontrolna do szeregowego
połączenia dwóch urządzeń
z przekładnikami prądowymi daje
możliwość prostego odłączania jednego z odbiorników od układu, przez przełączenie łączników uchylnych
bez jakiejkolwiek ingerencji w system
połączeniowy. Po przeciągnięciu
wszystkich łączników uchylnych do pozycji
testowej uzyskujemy zwarcie przekładnika
prądowego i odłączenie odbiorników
od przekładnika.
obwody prądowe
s1
1
s2
2
Schemat wewnętrzny listwy 848-496/0000-2000
3
4
szt./opak.
21
listwa kontrolna
tzw. nakładka sygnalizacyjna
listwa kontrolna
do zwierania i uziemiania
końców przewodów zasilających
nr katalogowy
szt./opak.
nr katalogowy
848-250
1
wykonanie bez pokrywy
wykonanie bez pokrywy
szt./opak.
848-610
1
obwody prądowe
IL1
IL2
IL3
PE
1
2
3
4
PE
5
Listwa ta przeznaczona jest do połączenia 3-fazowych odbiorników wykonawczych o mocy do 14 kW
z układem zasilającym. Umożliwia zwieranie i jednoczesne uziemianie końców przewodów (kabli) zasilających w momencie przygotowania odbiornika do prac remontowo-konserwacyjnych, bez konieczności wypinania końcówek
i stosowania dodatkowego osprzętu
uziemiającego. Po odłączeniu zasilania
i przesunięciu łączników uchylnych do pozycji testowej uzyskujemy wymagane
przez przepisy BHP prawidłowe przygotowanie miejsca pracy dla brygady
remontowej.
Schemat wewnętrzny listwy 848-250
obwody
wykonawcze
Schemat wewnętrzny listwy 848-610
Z
S
1
2
Listwa ta umożliwia bezpieczne
przełączenie sygnału wejściowego pomiędzy dwoma układami
wykonawczymi bez konieczności
używania dodatkowych narzędzi.
Znajduje zastosowanie w obwodach sygnalizacyjnych, kontrolnych oraz wykonawczych, np. do przełączenia
sygnału sterującego otwarciem
wyłącznika na sygnał potwierdzenia
zadziałania zabezpieczenia.
22
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna
do zwierania oraz odziemiania
przekładników z dzielonym uzwojeniem
listwa kontrolna
do zwierania oraz odziemiania
przekładników prądowych
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
Akcesoria
nr katalogowy
szt./opak.
848-1023/0000-2000 1
848-1023
1
nr katalogowy
848-1067/0000-2000 1
848-1067
1
patrz strona 32
Listwa kontrolna do zwierania oraz odziemiania przeznaczona jest do podłączania urządzeń takich jak:
przekaźniki, analizatory, mierniki oraz liczniki z przekładnikami prądowymi. Listwa umożliwia bezpieczne,
beznarzędziowe zwieranie przekładników
prądowych oraz ich odziemienie. Funkcja odziemiania może być wykorzystana wyłącznie w przypadku
sprawdzania izolacji przekładników, które
ze względów konstrukcyjnych rozdzielnicy uziemiane są w przedziale
niskonapięciowym. Odziemianie następuje
poprzez przełączenie złączki rozłączalnej
oznaczonej jako PE w położenie testowe.
Rozwiązanie LKW 848-1023/000-2000
umożliwia zwieranie oraz odziemianie
przekładników z dzielonym uzwojeniem.
Listwa ta w zależności od układu pracy
wymaga odpowiedniej konfiguracji tzn.
praca na rdzeniu „krótkim” s1–s2 wymaga
otwarcia złączek oznaczonych jako s3.
Praca na rdzeniu „długim” s1–s3 wymaga
usunięcia mostków ze złączek po stronie
urządzenia mierzącego, tj. ze złączek 4–5,
7–8, 10–11.
obwody prądowe
PE
1
PE
2
s1
3
s2
s3
4
5
s1
6
s2
s3
7
s1
8
s2
9
10
Schemat wewnętrzny listwy 848-1023/0000-2000
obwody prądowe
PE
1
PE
2
s1
3
s1
s2
4
Schemat wewnętrzny listwy 848-1067/0000-2000
5
szt./opak.
s1
s2
6
7
s2
8
s3
11
23
listwa kontrolna
do zabezpieczenia autonomicznego
listwa kontrolna
do zabezpieczenia autonomicznego
nr katalogowy
szt./opak.
848-1053/0000-2000 1
848-1053
1
1
s1
2
s2
s1
3
4
UfN
5
obwody wykonawcze
+
UfF
6
7
-
8
obwody prądowe
1
IL2
2
obwody wykonawcze
IN
IL3
3
4
Schemat wewnętrzny listwy 848-1107/0000-2000
OW3
5
OW3
6
OW
9
Schemat wewnętrzny listwy 848-1053/0000-2000
IL1
szt./opak.
848-1107/0000-2000 1
848-1107
1
obwody
napięciowe
obwody prądowe
s1
nr katalogowy
OW3
TEST
7
Up
10
Listwa kontrolna do zabezpieczenia autonomicznego przeznaczona jest do połączenia przekaźnika z obwodami
prądowymi, pomocniczego napięcia fazowego i układami wykonawczymi.
Umożliwia prosty i jednoznaczny sposób
zwarcia strony wtórnej przekładników
prądowych, odłączenia napięcia fazowego
oraz sygnałów wykonawczych przekaźnika
zabezpieczeniowego.
Po przeciągnięciu wszystkich łączników do pozycji testowej obwody analogowe, wykonawcze zostają
odłączone od przekaźnika zabezpieczeniowego (przy jednoczesnym
zwarciu przekładników prądowych) i stworzona zostaje możliwość wykonywania prac kontrolnych
bezpośrednio na listwie z wykorzystaniem
gniazd pomiarowych ∅ 4 mm.
Listwa standardowo jest wyposażona w przeźroczystą pokrywę 709-154.
24
Listwy Kontrolne WAGO LKW ‒ wersje uniwersalne
WAGO daje możliwość skonfigurowania własnej listwy kontrolnej, dopasowanej do indywidualnych
wymagań użytkownika. Tworzenie takich listew ułatwia dobór rozwiązania i odbywa się wg określonych poniżej zasad.
Listwy kontrolne uniwersalne składają się zawsze z:
- modułu prądowego
- dwóch złączek przelotowych z wybranej serii, zamieszczonych na końcu listwy (oznaczonych: , Θ)
- wsporników i pokrywy.
Moduły prądowe wykonane są w różnych wariantach (patrz tabela obok) i zbudowane są zawsze ze
złączek do przekładników prądowych (oraz wariantowo ze złączek do odziemienia punktu PE), odpowiedniej liczby mostków, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia; złączki oznaczone
są kolorowymi oznacznikami IL1, IL2, IL3, IN (oraz białym oznacznikiem dla złączek PE).
Schematy poszczególnych modułów prądowych wraz z numerem początkowym listwy przedstawione
zostały na kolejnych stronach katalogu.
Dodatkowo istnieje możliwość doposażenia listwy w następujące standardowe moduły funkcyjne:
moduł obwodu Io ‒ zbudowany z dwóch złączek do przekładników
prądowych, mostka poprzecznego, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia; złączki oznaczone są białymi oznacznikami Io i Ion
moduł obwodu napięciowego U ‒ zbudowany z czterech złączek do przekładników napięciowych, ścianki końcowej, nasadki ryglującej
i blokady połączenia; złączki oznaczone są kolorowymi oznacznikami UL1, UL2, UL3, Un
moduł obwodu Uo ‒ zbudowany z dwóch złączek do przekładników
napięciowych, ścianki końcowej, nasadki ryglującej i blokady połączenia;
złączki oznaczone są białymi oznacznikami Uo i Uon
moduł obwodu sygnalizacyjno-sterującego, złożony z dowolnej liczby
złączek do przekładników napięciowych. Każda złączka w tym module wyposażona jest w ściankę końcową, nasadkę ryglującą i blokadę
połączenia. Złączki są nieopisane na łącznikach, a jedynie ponumerowane
na pasku oznacznikowym, według kolejności na listwie. Do każdej listwy
dołączana jest opisana mata oznacznikowa, która umożliwia samodzielne oznaczenie poszczególnych złączek w module.
Zasady doboru i tworzenie numeru katalogowego listew uniwersalnych określa poniższa tabela.
moduł prądowy - liczba złączek
rozłączalnych
początek numeru
katalogowego
4
848-1040/
6
8
moduł
sygnalizacyjno-sterujący
moduł I0
a
moduł U
b
moduł U0
c
0
0 lub 1
0 lub 1
0 lub 1
­—
0 lub 2
0
XX
848-1041/
0
0 lub 1
0 lub 1
0 lub 1
—
0 lub 2
0
XX
848-1042/
0
0 lub 1
0 lub 1
0 lub 1
—
0 lub 2
0
XX
6+PE (zwieranie i odziemianie s1)
848-1043/
0
0 lub 1
0 lub 1
0 lub 1
—
0 lub 2
0
XX
6+PE (zwieranie i odziemianie s2)
848-1044/
0
0 lub 1
0 lub 1
0 lub 1
—
0 lub 2
0
XX
9
848-1045/
0
0 lub 1
0 lub 1
0 lub 1
—
0 lub 2
0
XX
moduł I0 - moduł składowej zerowej prądu
0 - listwa bez I0
1 - listwa z I0
moduł U - moduł napięć fazowych
0 - listwa bez U
1 - listwa z U
moduł U0 - moduł składowej zerowej
napięcia
0 - listwa bez U0
1 - listwa z U0
typ
złączki
typ złączki
0 - seria 282
2 - seria 2007
moduł sygnalizacyjno-sterujący
w miejscu XX wymagana liczba złączek
rozłączalnych w listwie, np. 01, 23
Przy tworzeniu listwy uniwersalnej należy określić, z jakich modułów składa się listwa poprzez wybór odpowiednich cyfr w numerze katalogowym.
Przykłady
Listwa kontrolna z 6 złączkami w obwodzie prądowym, modułem U i Uo, zbudowana na złączkach z serii
2007 i 4 złączkami w module sygnalizacyjno-sterującym ma numer: 848-1041/0011-2004.
Listwa kontrolna z 9 złączkami w obwodzie prądowym, modułem Io, U i Uo, zbudowana na złączkach serii
282 i 13 złączkami w module sygnalizacyjno-sterującym ma numer: 848-1045/0111-0013.
Mata opisowa uniwersalna służy do opisania złączek w modułach obwodów sygnalizacyjno-sterujących
i stanowi zawsze element wyposażenia listwy. Składa się z następujących oznaczników:
← oznaczniki do samodzielnego opisu
W przypadku konieczności zastosowania innych oznaczników należy zamówić matę z własnym opisem.
25
26
Listwy Kontrolne WAGO LKW
listwa kontrolna uniwersalna
listwa kontrolna uniwersalna
- przykładowa realizacja
4 złączki prądowe,
moduł U,
4 obwody sygnalizacyjno-sterujące
4 złączki prądowe
Opis
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
a - moduł I0
b - moduł U
c - moduł U0
xx = liczba obwodów sygnalizacyjno-sterujących
Akcesoria
patrz strona 32
nr katalogowy*
szt./opak.
nr katalogowy
a=0
b=1
c=0
xx = 04
848-1040/0010-2004 1
848-1040/0010-0004 1
848-1040/0abc-20xx 1
848-1040/0abc-00xx 1
szt./opak.
* zasady tworzenia numerów katalogowych patrz strona 24-25
obwody
wykonawcze
obwody prądowe
IL1
IL2
1
IL3
2
-
IN
3
4
5
-
6
Schemat wewnętrzny listwy 848-1040/0abc-20xx
obwody prądowe
IL1
1
IL2
2
IL3
3
IN
4
obwody napięciowe
UL1
5
UL2
6
Schemat wewnętrzny listwy 848-1040/0010-2004
UL3
7
obwody wykonawcze
-
UN
8
9
10
11
12
13
-
14
27
listwa kontrolna uniwersalna
listwa kontrolna uniwersalna
6 złączek prądowych
8 złączek prądowych
nr katalogowy*
szt./opak.
848-1041/0abc-20xx 1
848-1041/0abc-00xx 1
nr katalogowy*
szt./opak.
848-1042/0abc-20xx 1
848-1042/0abc-00xx 1
* zasady tworzenia numerów katalogowych patrz strona 24-25
obwody
wykonawcze
obwody prądowe
IL1
1
IL2
2
3
-
IL3
4
5
6
7
-
8
Schemat wewnętrzny listwy 848-1041/0abc-20xx. Możliwość zmostkowania końców przekładnika s2 poprzez
wyjęcie i przesunięcie mostka
obwody
wykonawcze
obwody prądowe
IL1
1
IL2
2
3
IL3
4
5
-
IN
6
7
8
9
-
10
Schemat wewnętrzny listwy 848-1042/0abc-20xx. Możliwość zmostkowania początków przekładnika s1 poprzez
wyjęcie i przesunięcie mostka
28
Listwy Kontrolne WAGO LKW
Opis
listwa kontrolna uniwersalna
6 złączek prądowych + 2xPE (s1)
6 złączek prądowych + 2xPE (s2)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 2007 (zdj.)
listwa kontrolna ze złączkami z serii 282
a - moduł I0
b - moduł U
c - moduł U0
xx = liczba obwodów sygnalizacyjno-sterujących
Akcesoria
listwa kontrolna uniwersalna
patrz strona 32
nr katalogowy*
szt./opak.
848-1043/0abc-20xx 1
848-1043/0abc-00xx 1
nr katalogowy*
848-1044/0abc-20xx 1
* zasady tworzenia numerów katalogowych patrz strona 24-25
obwody
wykonawcze
obwody prądowe
PE
1
PE
2
IL1
3
IL2
4
5
-
IL3
6
7
-
8
Schemat wewnętrzny listwy 848-1043/0abc-20xx
obwody
wykonawcze
obwody prądowe
PE
1
PE
2
IL1
3
IL2
4
Schemat wewnętrzny listwy 848-1044/0abc-20xx
5
-
IL3
6
szt./opak.
7
8
-
29
listwa kontrolna uniwersalna
9 złączek prądowych
nr katalogowy*
szt./opak.
848-1045/0abc-20xx 1
* zasady tworzenia numerów katalogowych patrz strona 24-25
obwody
wykonawcze
obwody prądowe
s1
1
s2
2
s3
3
s1
4
Schemat wewnętrzny listwy 848-1045/0abc-20xx
s2
5
s3
6
s1
7
s2
8
s3
9
-
-
30
Sposób obsługi obwodu prądowego ze złączką 2007-8821
1. Układ roboczy
s1
1
2
s2
Urządzenie pomiarowe jest podłączone do przekładnika przy ustawieniu łącznika uchylnego w pozycji roboczej „I“.
2. Odstawienie układu pomiarowego
s1
1
2
s2
Urządzenie pomiarowe nie jest jeszcze odłączone od przekładnika, ale przesunięcie łącznika powoduje wstępne
zwarcie przekładnika poprzez mostek do zwierania łączników uchylnych.
s1
1
2
s2
~
Przekładnik prądowy jest zwarty przez mostek, a urządzenie pomiarowe odłączone od przekładnika. W razie potrzeby istnieje możliwość podpięcia zewnętrznego źródła prądowego poprzez gniazda pomiarowe.
3. Sprawdzenie wskazań układu pomiarowego
s1
M
1
1
2
2
s2
A
Łącznik ① w położeniu roboczym, łącznik ② w położeniu testowym – szeregowe wpięcie miernika testowego
(przełączenie łącznika po wpięciu miernika). Sprawdzenie to wymaga zdjęcia nasadki ryglującej oba łączniki.
Uwaga: mostek jest warunkiem koniecznym prawidłowego zwierania strony wtórnej przekładnika prądowego.
Wszelkie manipulacje przy mostku podczas czynności pomiarowo-kontrolnych są zabronione.
Sposób obsługi obwodu prądowego ze złączką 282-870
1. Układ roboczy
Łączniki w położeniu roboczym
2. Odstawienie układu pomiarowego
Łączniki w położeniu pośrednim – wstępne zwarcie strony wtórnej przekładnika, bez przerywania układu pomiarowego
Łączniki w położeniu testowym – zwarcie strony wtórnej przekładnika prądowego, układ pomiarowy rozwarty
Możliwość podłączenia wymuszalnika prądowego bez konieczności wypinania układu pomiarowego
3. Sprawdzenie wskazań układu pomiarowego
Łącznik ① w położeniu roboczym, łącznik ② w położeniu testowym – szeregowe wpięcie miernika testowego
(przełączenie łącznika po wpięciu miernika). Sprawdzenie to wymaga zdjęcia nasadki ryglującej oba łączniki.
Uwaga: pomarańczowy mostek „M” jest warunkiem prawidłowego zwierania strony wtórnej przekładnika.
Wszelkie manipulacje przy mostku podczas czynności pomiarowo-kontrolnych są zabronione.
31
32
Akcesoria do listew kontrolnych
ze złączkami z serii 2007
ze złączkami z serii 282
nr katalogowy
nr katalogowy
złączka rozłączalno-pomiarowa,
np. do przekładników prądowych,
z izolowanymi gniazdami pomiarowymi
szara
282-870
brązowa 282-870/000-014
złączka rozłączalno-pomiarowa,
np. do przekładników napięciowych,
z izolowanymi gnizadami pomiarowymi
szara
282-860
złączka pomiarowa,
szara
282-850
złączka rozłączalno-pomiarowa, np. do przekładników prądowych i napięciowych,
z izolowanymi gniazdami pomiarowymi na wtyk ∅ 4 mm
szara
2007-8821
złączka przelotowa,
np. do przekładników prądowych, z izolowanym gniazdem pomiarowym
szara
282-865
złączka PE, żółto-zielona
mostek, izolowany,
.
pomarańczowy, IN 30 A,
2-torowy 282-432
3-torowy 282-433
4-torowy 282-434
złączka PE,
np. do przekładników napięciowych
z izolowanym gniazdem
pomiarowym
żółto-zielona282-868
mostek poprzeczny, izolowany,
IN 41 A,
pomarańcz.282-424
mostek przeskokowy, izolowany,
41 A,
N
szary
282-409
blokada połączenia,
do łącznika uchylnego
żółta
282-384
nasadki ryglujące, do przełączania grupowego, przeźroczyste
1-bieg.
282-881
2-bieg.
282-882
3-bieg.
282-883
:
7-bieg.
282-887
8-bieg.
282-888
wtyk bananowy, izolowany, Ø 4 mm,
mieszanka kolorów
215-111
wspornik typ 2, z wkrętem mocującym, stabilizującym
i nakrętkami szary
709-168
pokrywa typ 2,
pasuje do wspornika pokrywy typ 2
dł. 1 m
709-154
złączka rozłączalna, np. do przekładników napięciowych
z izolowanymi gniazdami pomiarowymi na wtyk ∅ 4 mm
szara
2007-8811
złączka przelotowa,
z izolowanymi gniazdami pomiarowymi na wtyk ∅ 4 mm
szara
2007-8801
2007-8807
mostek, wykonanie specjalne
pomarańczowy, IN 30 A,
1-3-5
282-435/011-000
1-3-5-7
282-437/011-000
wspornik typ 1, z wkrętem mocującym, stabilizującym
i nakrętkami szary
709-167
pokrywa typ 1,
pasuje do wspornika pokrywy typ 1
dł. 1 m
przeźrocz. 709-153
50039854•0888-0814/0000-0026•Katalog Listwy Kontrolne WAGO PL 05/13•Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Listwy Kontrolne WAGO
Katalog wyrobów
wydanie 2013/2014
WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piękna 58a,
50-506 Wrocław
tel. 71 360 29 70
fax 71 360 29 99
[email protected]
www.wago.com

Podobne dokumenty