BILETY JEDNORAZOWE

Transkrypt

BILETY JEDNORAZOWE
ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 15.11.2002 r.
Wys.
ulgi
Osoby uprawnione
Obowiązuje w
komunikacji
Podstawa prawna
BILETY JEDNORAZOWE
POSEŁ
100%
95%
78%
SENATOR
DZIECKO DO LAT 4 (pod warunkiem
zwykła,
niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia) przyśpieszona
PRZEWODNIK LUB OPIEKUN OSOBY
NIEWIDOMEJ LUB NIEZDOLNEJ DO
zwykła,
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przyśpieszona,
pospieszna,
OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO
I GRUPY
DZIECKO DO 4 LAT
STRAś GRANICZNA (w czasie wykonywania
czynności słuŜbowych)
CELNIK (w czasie wykonywania czynności
słuŜbowych)
POLICJANT (w czasie wykonywania czynności
słuŜbowych)
śOŁNIERZ śANDARMERII WOJSKOWEJ
(w czasie wykonywania czynności słuŜbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
OPIEKUN DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB
DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
śOŁNIERZ SŁUśBY ZASADNICZEJ
INWALIDA WOJENNY I GRUPA
49%
37%
zwykła,
przyśpieszona,
pospieszna,
ekspresowa
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
NIEWIDOMY
DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA
NAUKI SZKOLNEJ
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu
korzystania przez posłów i senatorów z
bezpłatnych przejazdów i przelotów na
terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
zwykła,
przyśpieszona
zwykła
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68)
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.
uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
zwykła
przyśpieszona,
pośpieszna
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego
zwykła
przyśpieszona,
pośpieszna
INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIś I)
zwykła,
przyśpieszona
37%
KOMBATANT
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz
ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68);
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.
uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o
kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75)
Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy
Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r.
uprawnieniach do ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
BILETY MIESIĘCZNE
78%
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
49%
UCZEŃ, STUDENT
NAUCZYCIEL
37%
NIEWIDOMY
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
zwykła,
przyśpieszona
zwykła
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o
zmianie ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego