Raport bie ący nr: 2/2006 Data: 2006-01

Transkrypt

Raport bie ący nr: 2/2006 Data: 2006-01
Raport bieżący nr:
2/2006
Data:
2006-01-30
Szacunkowa wartość wyniku finansowego netto za 2005 rok
Zarząd LPP S.A. oświadcza, że:
podstawowe dane finansowe LPP S.A. dotyczące IV kwartału 2005 roku oraz szacunki
najistotniejszych pozycji wyników finansowych z siedmiu spółek, których sprawozdania podlegają
konsolidacji wskazują, iż wynik finansowy netto roku 2005 dla GK LPP S.A. zamknie się w przedziale
40-44 mln zł. W opinii Zarządu podstawową przyczyną osiągnięcia wyniku netto na poziomie
zbliżonym do wyniku z 2004 roku pomimo wzrostu sprzedaży, była niedopasowana do potrzeb
rynkowych oferta Reserved, szczególnie zaś kolekcja jesienno-zimowa. Znaczący rozwój sieci
sprzedaży spowodował istotny wzrost kosztów, który nie został zrekompensowany z powodu
niższych przychodów z jednostki powierzchni. Oprócz tego na osiągnięcie szacowanych za czwarty
kwartał wyników negatywny wpływ miały wyższe niż oczekiwano koszty funkcjonowania i rozwoju
sieci oraz nieco niższa sprzedaż i marża na sprzedaży.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
PODPISY:
Marek Piechocki – Prezes Zarządu

Podobne dokumenty