Radość tworzenia - polsko-czeskie warsztaty artystyczne

Komentarze

Transkrypt

Radość tworzenia - polsko-czeskie warsztaty artystyczne
Radość tworzenia - polsko-czeskie warsztaty artystyczne
(piątek, 17 kwiecień 2009) -
„Radość tworzenia – polsko-czeskie warsztaty artystyczne” to projekt realizowany
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach w partnerstwie z Biblioteką Publiczną
Miasta Orlova. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Priorytet 3. Działanie 3.3. Fundusz Mikroprojektów.
Projekt realizuje wymianę umiejętności w zakresie technik artystycznych podczas 6 spotkań
warsztatowych oraz 2 wystaw rękodzieła. Oferta warsztatów zawiera: bibułkarstwo artystyczne
planowane do zrealizowania w bibliotece orlovskiej oraz malowanie jedwabiu i zdobienie przedmiotów
drucikiem, które zostanie zaproponowane czytelnikom biblioteki czechowickiej.
Tematyka warsztatów została dobrana z myślą o tym, by stanowiła nowość dla wybranej do uczestnictwa
grupy docelowej. Prezentacja wybranych technik artystycznych odbywać się będzie w miesięcznych
odstępach czasowych. Pierwsze warsztaty odbędą się już w kwietniu. Finał projektu nastąpi w sierpniu, a
jego pokłosiem będą dwie wystawy prac uczestników spotkań. Ekspozycja w Orlovej będzie prezentowana
w hallu biblioteki, zaś w Czechowicach-Dziedzicach będzie można ją oglądać w Galerii ExLibris Miejskiej
Biblioteki Publicznej.
Adresatami projektu są mieszkańcy Czechowic-Dziedzic oraz Miasta Orlova. Wszystkie działania
warsztatowe skierowane są do dwóch grup wiekowych: osób dorosłych oraz do dzieci w wieku 10-14 lat.
http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_2.0 - Archiwalny serwis Urzędu
Powered
Miejskiego
by Mambo
w Czechowicach-Dziedzicach
Generated: 4 March, 2017, 02:22

Podobne dokumenty