kliknij tutaj

Transkrypt

kliknij tutaj
Lista tytułów:
Tytuł
Autor
Rok
Wydawnictwo wydani
a
Kategoria
"Nie należy
dopuszczać do
Grażyna Gzella,
publikacji". Cenzura w Jacek Gzella
PRL
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2013
Informacja
naukowa
10 opowieści o
bajecznej treści
Siedmioróg
2014
Literatura dla
dzieci i młodzieży
100 odpowiedzi na
najczęściej zadawane Praca zbiorowa
pytania dotyczące PIT
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
100 odpowiedzi na
najczęściej zadawane Praca zbiorowa
pytania dotyczące VAT
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Tamara
Michałowska
365 obiadów +
jadłospis na cały rok
Lucyna
Ćwierczakiewiczow Armoryka
a
2014
Poradniki
ABC
elektrokardiografii
klinicznej
Francis Morris,
William J. Brady,
John Camm
Górnicki
Wydawnictwo
Medyczne
2009
Medycyna
ABC malowania
farbami olejnymi
Anna Smaza
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2011
Nauki społeczne
ABC pedagoga
specjalnego. Poradnik
dla nauczyciela ze
specjalnym
przygotowaniem
pedagogicznym
pracujących z dziećmi
niepełnosprawnymi
dla studentów
kierunków
pedagogicznych oraz
osób
zainteresowanych
kształceniem
Aleksandra
TomkiewiczBętkowska, Alicja
Krztoń
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2011
Nauki społeczne
integracyjnym
Wydawnictwo
2007
Lekarskie PZWL
ABC reumatologii
ABC rysowania dla
dzieci
LITERAT
Krystian Pruchnicki,
HENRYK
Mateusz Jagielski
PŁONCZYŃSKI
Aborcja między
ideologią a
doświadczeniem
indywidualnym.
Monografia zjawiska
Ewelina WejbertWąsiewicz
Aborcja w dyskursie
publicznym
Monografia zjawiska
Medycyna
2012
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2011
Nauki społeczne
Ewelina WejbertWąsiewicz
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2012
Nauki społeczne
Accounting and
banking Rachunkowość i
Bankowość
Praca zbiorowa
Colorful Media
2012
Poradniki
Adiós, mi pequeno
corzo
Joanna Rajch
Apteka
Wirtualna
2014
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Afryka dzisiaj Piękna
biedna różnorodna
Jerzy Gilarowski
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Afrykański wygnaniec.
Joanna MantelTożsamość a prawa
Niećko
człowieka
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki
humanistyczne
Agencja pr
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Agencja Przypadków
Niezwykłych
Andrzej Żak
Wydawnictwo e2015
bookowo
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Agencja turystyczna
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Agencja
ubezpieczeniowa
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Agencja zatrudnienia
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Agresja u osób z lekką
Agnieszka
niepełnosprawnością
Żywanowska
intelektualną
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2009
Nauki społeczne
Akademia smoków
Wydawnictwo e2012
bookowo
Literatura piękna
Aktualne problemy
funckjonowania i
rozwoju
przedsiębiorstw
Vizja Press
2014
Nauki
ekonomiczne
Aktywne starzenie się.
Przeciwdziałanie
barierom
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki społeczne
Anna Macek
Alkoholizm
Wiktor Osiatyński
Iskry
2005
Poradniki
Alkoholizm
Wiktor Osiatyński
Iskry
2007
Poradniki
Americanisms.
Słownik
amerykanizmów
Małgorzata
Kowalczyk
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Gdańskiego
2013
Słowniki,
leksykony,
kompendia
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej
2011
Nauki społeczne
Ameryka. Polityka,
Zbigniew Lewicki
prawo, społeczeństwo
Aspra
2014
Nauki
humanistyczne
Amortyzacja
podatkowa w
pytaniach i
odpowiedziach
Praca zbiorowa
Wiedza i
Praktyka
2015
Nauki
ekonomiczne
Analfabetyzm
funkcjonalny jako
jeden z czynników
wykluczenia
społecznego
Janusz Skwarek
WSZiA
2015
Nauki społeczne
Analiza i ocena
polskiego systemu
zatrudnienia osób z
Wojciech Bąba
niepełnosprawnościam
i
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2015
Ekonomicznego
w Krakowie
Nauki społeczne
Analiza wpływu
oględzin
kryminalistycznych na Kazimiera Juszka
wykrywalność
sprawców zabójstw
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2013
Kryminalistyka
2012
Sport
Ameryka Łacińska
Katarzyna
Krzywicka
Anatomia człowieka kompendium
Teresa Gwardjak,
Bartłomiej
Sokołowski
AWF Kraków
Anatomia człowieka.
Repetytorium
Ryszard
Aleksandrowicz,
Bogdan Ciszek
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Anatomia człowieka.
Tom 2
Adam Bochenek,
Michał Reicher
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Anatomia człowieka.
Tom 4
Adam Bochenek,
Michał Reicher
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Anatomia zła. Rzecz o
Dawid Hybsz
mentalności śmierci.
Psychoskok
2013
Inne
Android Poradnik
programisty
Wei-Meng Lee
Promise
2015
Informatyka
Anestezjologia
John Brock-Utne
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Anestezjologia i
intensywna opieka
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Anestezjologia i
intensywna terapia
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Angielka w Nowym
Jorku
Carole Mortimer
Harlequin
2015
Literatura kobieca
Angielski dla
Przedszkolaków
Michał Bednarski
Psychoskok
2015
Nauki społeczne
Anioł na ramieniu
Anna Daszuta
Novae Res
2015
Literatura kobieca
Anoreksja
Małgorzata
Oficyna
2006
Nauki społeczne
Starzomska
Wydawnicza
IMPULS
Antykoncepcja
Praca zbiorowa
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Medycyna
Antysemityzm,
emancypacja,
syjonizm
Jacek Surzyn
Uniwersytet
Śląski
2014
Nauki społeczne
Apteka stacjonarna i
internetowa
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
RM
2015
Nauki
humanistyczne
Mirosław
Miniszewski
Marek
Derewiecki
2014
Nauki społeczne
Astronomia w Biblii
Bogusław
Pawlaczyk
Uniwersytet
Medyczny im.
Karola
2015
Marcinkowskieg
o
Teologia
Asystent rodziny współczesna forma
pomocy rodzinie
Mariola Świderska
Społeczna
2014
Akademia Nauk
Nauki społeczne
Autyzm dziecięcy
Oficyna
Lucyna BobkowiczWydawnicza
Lewartowska
IMPULS
Ażurowa elipsoida
Ewa Frączek
Wydawnictwo e2015
bookowo
Inne
Ażurowa kula
Ewa Frączek
Wydawnictwo e2015
bookowo
Inne
Ażurowy torus
Ewa Frączek
Wydawnictwo e2015
bookowo
Inne
Badania laboratoryjne Franciszek Kokot
Wydawnictwo
2012
Lekarskie PZWL
Medycyna
Badanie cykliczności
zjawisk
ekonomicznych
Wit Urban
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2013
Ekonomicznego
w Krakowie
Nauki
ekonomiczne
Bajki
Charles Perrault
ZIELONA SOWA 2008
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Bajki rozśmieszajki
Tamara
Michałowska
Siedmioróg
2012
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Bajki terapeutyczne
Szaga Hanna
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2014
Nauki społeczne
Bajkoterapia
Katarzyna Szeliga
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2008
Inne
Bankowość
elektroniczna studium barbara bajor
prawne
Wydawnictwo
Naukowe
Scholar
2011
Prawo
Bańki mydlane
Szara Godzina
2015
Literatura kobieca
Architekci zwycięstwa Paul Kennedy
Architektura zła
Edyta Świętek
2014
Nauki społeczne
Baśnie
Hans Christian
Andersen
Berlingowcy. Żołnierze Dominik Czapigo,
tragiczni
Marcin Bialas
ZIELONA SOWA 2008
Literatura dla
dzieci i młodzieży
RM
2015
Nauki
humanistyczne
Bez przebaczenia
Agnieszka LingasŁoniewska
Novae Res
2015
Literatura kobieca
Bezpieczeństwo
funkcjonalne państw
regionu Europy
Północnej
Paulina Karina
Marczuk
Aspra
2014
Nauki społeczne
Bezpieczeństwo
międzynarodowe.
Wymiar militarny
Przemysław
Żurawski vel
Grajewski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2012
Nauki społeczne
Bezpieczeństwo
transportu morskiego
Ryszard K. Miler
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Bezpieczeństwo
wewnętrzne Polski w
latach 1989-2013 –
wybrane aspekty
Michał Piekarski
Dom
Wydawniczy
MEDIUM
2013
Nauki społeczne
Bezpieczeństwo
zgromadzeń.
Marcin Jurgilewicz
Komentarz praktyczny
Editions
Spotkania
Spółka z o.o.
S.K.A
2015
Prawo
Bezradność
nauczyciela
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2012
Nauki społeczne
Bezrobocie równowagi
w Polsce. Ujęcie
Leszek Kucharski
teoretyczne i
empiryczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
BHP w firmie, wydanie
Praca zbiorowa
czerwiec 2014 r.
Wiedza i
Praktyka
2014
Inne
Biblia w literaturze
polskiej
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Gdańskiego
2015
Nauki
humanistyczne
Biblia Windows Server
Krzysztof Wołk
2012
Psychoskok
2012
Informatyka
Biblioteki w nowym
otoczeniu
SBP
2014
Informacja
naukowa
Biblioteki w ochronie i
promocji zdrowia
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2012
Nauki społeczne
Biocybernetyka.
Metodologiczne
Ryszard
podstawy dla inżynierii Tadeusiewicz
biomedycznej
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Barbara
Biomedyczne
Woynarowska,
Wydawnictwo
podstawy kształcenia i Zbigniew Izdebski,
Naukowe PWN
wychowania
Anna Kowalewska,
Krystyna
2010
Nauki społeczne
Jacek
Wojciechowski
Komosińska
Biotechnologia
żywności
Marek Adamczak,
Andrzej
Babuchowski,
Włodzimierz
Bednarski, Lucjan
Jędrychowski,
Jadwiga
KowalewskaPiontas, Jacek
Leman, Arnold
Reps, Anna Sałek,
Tomasz
Twardowski,
Wiesław Wzorek
Wydawnictwo
WNT
2013
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Biznesplan
Julita Zdończyk
Wiedza i
Praktyka
2013
Nauki
ekonomiczne
Biżuteria z koralików
Agnieszka Zientek
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2011
Poradniki
Blogowanie
Jill Walker Walker
Rettberg
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2012
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2013
Kryminalistyka
Broń. Problematyka
prawna i
kryminalistyczna
Brudny świat
Agnieszka LingasŁoniewska
Novae Res
2014
Literatura kobieca
Brzechwa nie dla
dzieci
Mariusz Urbanek
Iskry
2013
Literatura faktu
Buntownik
Julie Kagawa
Mira
2015
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Burza depcze mi po
piętach
Dorota Głuska
Dom
Wydawniczy
PWN Sp. z o.o.
2012
Literatura piękna
By dziecko było
geniuszem
Wiesław
Andrukowicz
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2012
Nauki społeczne
Cafe Auschwitz
Dirk Brauns
BC Edukacja
2013
Literatura piękna
Cechy osobowości a
doświadczanie
szczęścia i poczucie
sensu życia
Anna PorczyńskaCiszewska
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Celiakia
Mirosław Jarosz,
Jan Dzieniszewski
Wydawnictwo
2005
Lekarskie PZWL
Medycyna
Cena spokoju
Penny Jordan
Harlequin
2015
Literatura kobieca
Wydawnictwo
WNT
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Agnieszka
Bartoszek, Joanna
Chemia żywności Tom
Cyprys, Kazimierz
2
Dąbrowski,
Magdalena
Doraczyńska,
Henryk Jeleń,
Danuta KołożynKrajewska, Barbara
Kusznierewicz,
Anna
Lewandowska,
Beata Plutowska,
Antoni Rutkowski,
Izabela Sinkiewicz,
Robert Tylingo,
Iwona Wawer,
Barbara
Wróblewska
Chemia. Korepetycje
maturzysty
Maria Urbańczyk
Lingo
2015
Podręczniki i
lektury szkolne
Chiny od A do Z
Jakub
Staniszewski,
Łukasz
Szoszkiewicz
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Inne
Chińczyk
Henning Mankell
W.A.B.
2012
Literatura piękna
Chirurgia
laparoskopowa
Andrzej
Modrzejewski,
Anton Scierski,
Marcin Słojewski
Wydawnictwo
2002
Lekarskie PZWL
Medycyna
Chirurgia. Podręcznik
dla studentów
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Chirurgia. Podręcznik
dla studentów. Tom 1
i2
Wydawnictwo
2005
Lekarskie PZWL
Medycyna
Chirurgia.
Repetytorium
Wojciech Noszczyk
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Chore dusze
Józef Ignacy
Kraszewski
Armoryka
Literatura piękna
2014
Choroby przyzębia
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Choroby zakaźne
układu nerwowego
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Choroby zawodowe
nauczycieli i
pracowników
niepedagogicznych
Małgorzata Celuch,
Dominik Wajda,
Oficyna Prawa
Agnieszka Rumik, Polskiego
Joanna Kaleta
Chory czy nie?
Kontrola
wykorzystywania
zwolnień lekarskich
Praca zbiorowa
2014
Poradniki
2015
Prawo
Ciało - płeć - kultura
Wydawnictwo
Naukowe
Krzysztof Obremski Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
humanistyczne
Ciemno, prawie noc
Joanna Bator
2012
Literatura piękna
Wiedza i
Praktyka
W.A.B.
Cienie przeszłości
Penny Jordan
Mira
2012
Literatura kobieca
Ciuciubabka
Faye Kellerman
Mira
2015
Literatura piękna
Content marketing po
Barbara Stawarz
polsku
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
ekonomiczne
Controlling w firmie.
Praktyczne narzędzia,
jak poprawić płynność Jacek Folga
finansową w
przedsiębiorstwie
Oficyna Prawa
Polskiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Cukiereczek
Grzegorz Bartos
RW2010
2015
Literatura piękna
Cukrowy Kreml
Władimir Sorokin
W.A.B.
2011
Literatura piękna
Cukrzyca
Krzysztof Strojek
Wydawnictwo
2008
Lekarskie PZWL
Medycyna
Cukrzyca
Andrew Laughin
ASTRUM
2014
Medycyna
Cyberprzestrzeń jako
nowy wymiar
rywalizacji i
współpracy państw
Miron Lakomy
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Cyfrowy świat 60+. Ty Alicja Żarowskai Twój komputer
Mazur
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Informatyka
Alicja ŻarowskaMazur
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Informatyka
Cyfrowy świat seniora. Alicja ŻarowskaAktywnie w internecie Mazur
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Informatyka
Czas pracy - 102
Praca zbiorowa
odpowiedzi z praktyki
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Człowiek stary w
rodzinie i
społeczeństwie
Anna KotlarskaMichalska
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2014
Nauki społeczne
Człowiek wobec
uzależnień
Mariusz Jędrzejko,
Marzena NetczukGwoździewicz
Aspra
2013
Nauki społeczne
Człowiek–Biblia–
Sztuka
Bogusław
Pawlaczyk, Michał
Bartkowiak
Uniwersytet
Medyczny im.
Karola
2015
Marcinkowskieg
o
Nauki
humanistyczne
Czy kapitalizm ma
przyszłość?
Praca zbiorowa
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
Nauki społeczne
Dama Kameliowa
Aleksander Dumas ZIELONA SOWA 2008
Cyfrowy świat seniora
2015
Literatura kobieca
Darowizny towarów na
cele charytatywne –
Infor Pl
skutki podatkowe i
rachunkowe (Mk)
Infor PL
Demencja. Trafna
Diagnoza
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Dermatologia
R.J. Rycroft, S.J.
Robertson, S.H.
2015
Prawo
Wakelin
Diabelskie nasienie.
Zakonnice zmieniły
nasze życie w piekło
Dom
Wydawniczy
PWN Sp. z o.o.
2011
Literatura faktu
Diagnostyka
Wydawnictwo
edukacyjna.
Bolesław Niemierko
Naukowe PWN
Podręcznik akademicki
2009
Nauki społeczne
Frances Reilly
Diagnostyka
laboratoryjna
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Diagnostyka
pedagogiczna
Barbara Skałbania
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2015
Nauki społeczne
Diagnoza w
resocjalizacji
Ewa Wysocka
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki społeczne
Dieta bezglutenowa co wybrać?
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Dieta dla serca i
układu krążenia
Małgorzata
Borgman
ASTRUM
2014
Medycyna
Diety na obniżenie
masy ciała
Marzena Dalecka
ASTRUM
2014
Poradniki
Dlaczego Zalando?
Techniki sprzedaży,
które zmieniły
zachowanie
konsumentów
Hagen Seidel
Ole
2014
Literatura faktu
Dom przy alei
Rothschildów
Stefanie Zweig
Marginesy
2015
Literatura kobieca
Dom rodzinny
Wychowanie
chrześcijańskie
Mary Perkins
Diecezjalne
Wydawnictwo i
Drukarnia w
Sandomierzu
2013
Poradniki
Domofon
Zygmunt
Miłoszewski
W.A.B.
2005
Literatura piękna
Doradztwo personalne
Izabela Stańczyk
i zawodowe
Difin
2013
Poradniki
Doświadczenia
religijne
Marek
Derewiecki
2014
Nauki społeczne
Infor PL
2014
Nauki
ekonomiczne
William James
Dotacje w jednostkach
oświatowych – zasady
otrzymywania,
Infor Pl
wykorzystywania i
rozliczania
Drogi kariery. Jak
wspomagać rozwój
zawodowy dzieci i
młodzieży
Teresa ChirkowskaWydawnictwo
Smolak, Aleksander
Naukowe
Hauziński, Marcin
Scholar
Łaciak
2011
Nauki społeczne
Drogowskazy
Wiktor Osiatyński
Iskry
2013
Poradniki
Duchowe Dziedzictwo
św. Jana Pawła II
Mieczysław
Piotrowski
Agape
2014
Teologia
Dwa Zero Alfabet
nowej kultury i inne
Alek Tarkowski,
Mirosław Filiciak
Słowo/Obraz
Terytoria
2015
Nauki
humanistyczne
teksty
Dwie części Prus.
Studia z dziejów Prus
Książęcych i Prus
Królewskich w XVI i
XVII wieku
Janusz Małłek
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
humanistyczne
Dwie miłości
Maria Nurowska
W.A.B.
2006
Literatura piękna
Dwie siostry
Teresa Jadwiga
Papi
Inpingo sp. z
o.o.
2012
Literatura piękna
Dydaktyka Podręcznik Czesław
akademicki
Kupisiewicz
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2012
Nauki społeczne
Dylematy polityki
zagranicznej Polski na
początku XXI wieku
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Dyscypliny
humanistyczne i
ekologia
Włodzimierz
Tyburski
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2013
Nauki społeczne
Działania
wychowanków
schronisk dla
nieletnich i zakładów
poprawczych.
Socjologiczna analiza
interakcji grupowych
Piotr Chomczyński
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki społeczne
Dzieci o specjalnych
potrzebach
komunikacyjnych
Barbara Winczura
Diagnoza – edukacja –
terapia
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2014
Nauki społeczne
Dzieci z alei
Rothschildów
Stefanie Zweig
Marginesy
2015
Literatura kobieca
Dzieciństwo? Czyli
byłam molestowana
seksualnie
Milena Kamińska
Psychoskok
2015
Literatura faktu
Aleksandra
Dziecko autystyczne z
Maciarz, Dorota
zespołem Aspergera
Drała
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2008
Nauki społeczne
Dziedzictwo kulturowe Monika Murzyna rozwój lokalny
Kupisz
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2012
Ekonomicznego
w Krakowie
Nauki społeczne
Dziedziczka
Jude Deveraux
Bis
2015
Literatura kobieca
Dzieje wojny
żydowskiej przeciwko
Rzymianom
Józef Flawiusz
Armoryka
2013
Nauki
humanistyczne
Dzienniki Sherlocka
Holmes’a
Arthur Conan Doyle Rea
2009
Literatura piękna
2014
Literatura faktu
Dziewczynka, która się
Shane Dunphy
nie uśmiechała
Ole
Dźwięki mowy
Alicja Maurer
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2014
Nauki społeczne
Echo przeszłości
Nora Roberts
Mira
2013
Literatura kobieca
Edukacja i gospodarka Kojs Wojciech,
Oficyna
w kontekście
Wójcik Katarzyna, Wydawnicza
procesów globalizacji Eugenia Rostańska IMPULS
2014
Nauki
ekonomiczne
Edukacja Jutra. Jakość
kształcenia i
niepowodzenia szkolne
Wyższa Szkoła
Humanitas
2015
Nauki społeczne
Edukacja Jutra.
Kształcenie osób
dorosłych – aktywność
w życiu zawodowym
Wyższa Szkoła
Humanitas
2015
Nauki społeczne
Edukacja Jutra. Nowe
technologie w
kształceniu
Wyższa Szkoła
Humanitas
2015
Nauki społeczne
Edukacja Jutra.
Problemy
współczesnej rodziny
Wyższa Szkoła
Humanitas
2015
Nauki społeczne
Edukacja Jutra. Wokół
problemów
wychowania i
kształcenia dzieci
najmłodszych
Wyższa Szkoła
Humanitas
2015
Nauki społeczne
Edukacja zdrowotna w Matylda
Wydawnictwo
praktyce
Sierakowska, Irena
2014
Lekarskie PZWL
pielęgniarskiej
Wrońska
Medycyna
Efektywność
transportu w teorii i w
praktyce
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2010
Ekonomicznego
w Katowicach
Nauki
ekonomiczne
Ekonomia
Maurice Obstfeld,
międzynarodowa, t. 1 Paul R. Krugman
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Ekonomia
Maurice Obstfeld,
międzynarodowa. T. 2 Paul R. Krugman
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Ekonomia, finanse i
nauki o zarządzaniu
wobec wyzwań
współczesnych
gospodarek
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Ekonomiczne,
instytucjonalne i
kulturowe
uwarunkowania
korupcji
Marcin Brol
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2015
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Ekspansja Kremla
Douglas Boyd
RM
2015
Literatura faktu
Marian Chudy
Akademicka
Oficyna
Wydawnicza
EXIT Andrzej
Lang
2014
Informatyka
Elementy
teoretycznych
podstaw informatyki
Encyklopedia dla
pielęgniarek i
położnych tomy 1-3
Wydawnictwo
2010
Lekarskie PZWL
Medycyna
Encyklopedia
doniczkowych roślin
ozdobnych
Andrzej Sarwa
Armoryka
2013
Poradniki
Encyklopedia
działkowca
Andrzej Sarwa
Armoryka
2013
Poradniki
Encyklopedia nauk
filozoficznych
Georg Wilhelm
Friedrich Hegel
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2015
Ekonomicznego
w Katowicach
Nauki społeczne
Etos pracy w
przestrzeni społecznopastoralnej
Etyka pracy
Damian Grabowski
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Etyka w służbie
biznesu
Łukasz Sułkowski,
Grzegorz
Ignatowski
Społeczna
2014
Akademia Nauk
Nauki społeczne
Eugenika i inne zło
Gilbert Keith
Chesterton
Diecezjalne
Wydawnictwo i
Drukarnia w
Sandomierzu
2013
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2011
Nauki społeczne
Europeistyka.
Leksykon
Europejskie fundusze
2014-2020
Agnieszka Filipek
Placet
2015
Nauki
ekonomiczne
Europejskie modele
samorządu
terytorialnego
Jacek Wojnicki
Aspra
2014
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Prawo
Ewolucja immunitetów
mających swoje źródło
w prawie
międzynarodowym
Excel w praktyce,
wydanie wrzesień
2015 r.
Rafał Janus
Wiedza i
Praktyka
2015
Informatyka
Ezoteryka na sprzedaż
Agnieszka
Kowalczewska
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Teologia
Farmakologia
Grażyna RajtarCynke
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Farmakologia.
Podręcznik dla
studentów i
absolwentów
wydziałów
pielęgniarstwa i nauk
o zdrowiu akademii
medycznych
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Farmakologia.
Podstawy
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
farmakoterapii.
Podręcznik dla
studentów medycyny i
lekarzy. Tom 1 i 2
Farmakologia.
Repetytorium
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Fenomen Rosji.
Pamięć przeszłości i
perspektywy rozwoju.
Część 1: Pamięć o
przeszłości w idei i
kulturze Rosji
Ksiegarnia
Akademicka
Kraków
2015
Nauki
humanistyczne
Fenomen Rosji.
Pamięć przeszłości i
perspektywy rozwoju.
Część 2: Kontekst
polityczny i
gospodarczy
Ksiegarnia
Akademicka
Kraków
2015
Nauki
humanistyczne
Filozofia informatyki
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2014
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Naukowe
Marek Szulakiewicz Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki społeczne
Filozofia na co dzień.
365 dni z filozofią
Ryszard Korbut
Finanse - nowe
wyzwania teorii i
praktyki. Bankowość
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2011
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Finanse i
rachunkowość - teoria
i praktyka
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2011
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Finanse jednostek
oświatowych i
wychowawczych,
wydanie czerwiec
2015 r.
Praca zbiorowa
Wiedza i
Praktyka
2015
Nauki
ekonomiczne
Finanse
międzynarodowe
Jerzy Jakubczyc
Wolters Kluwer
SA
2012
Nauki
ekonomiczne
Finanse publiczne
Stanisław Owsiak
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2012
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Wolters Kluwer
SA
2008
Prawo
Wolters Kluwer
2012
Nauki społeczne
Finanse publiczne
Finanse publiczne.
Finanse samorządu
terytorialnego
Praca zbiorowa
Finanse samorządowe. Joanna M.
580 pytań i
odpowiedzi
Salachna, Cezary
Kosikowski
SA
Marek Dylewski,
Finanse samorządowe. Beata Filipiak,
Narzędzia, decyzje,
Małgorzata
procesy
GorzałczyńskaKoczkodaj
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki
ekonomiczne
Finansowanie
inwestycji w teorii i
praktyce
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki
ekonomiczne
Finansowe
uwarunkowania
rozwoju organizacji
redakcja naukowa,
gospodarczych.
Jan Turyna, Jan
Ryzyko w
Rak
rachunkowości i
zarządzaniu finansami
Wydawnictwo
Naukowe
Wydziału
Zarządzania
Uniwersytetu
Warszawskiego
2013
Nauki
ekonomiczne
Firma cateringowa
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Firma hostingowa
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Fizjoterapia ogólna
Jerzy E. Kiwerski
Wydawnictwo
2012
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
2010
Lekarskie PZWL
Medycyna
Aneta Michalak
Fizjoterapia w geriatrii
Fizjoterapia w
ortopedii
Dariusz
Białoszewski
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Fizykoterapia
Tadeusz Mika,
Wydawnictwo
2013
Wojciech Kasprzak Lekarskie PZWL
Medycyna
Formy dialogu w
Uniwersytet
Magdalena Ślawska
gatunkach prasowych
Śląski
2015
Nauki
humanistyczne
Fotoplastikon
Jacek Dehnel
W.A.B.
2009
Literatura piękna
Fundamentalizm
muzułmański na
Bliskim Wschodzie
Wojciech
Grabowski
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Gdańskiego
2013
Nauki społeczne
Fundusze unijne w
pytaniach i
odpowiedziach,
wydanie wrzesień
2015 r.
Anna ŚmigulskaWojciechowska
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Funkcje konsulów
Rzeczypospolitej
Polskiej. Komentarz
Marek Zieliński,
Stanisław Bogucki,
Barbara
Wolters Kluwer
Mikołajczyk, Anna SA
Krasuska-Terrillon,
Bartosz Wach
2015
Nauki społeczne
Funkcjonowanie
pomocy społecznej.
Wybrane problemy
Agnieszka
Jachowicz
2011
Nauki społeczne
Gdzie ci mężczyźni?
Philip G. Zimbardo, Wydawnictwo
Nikita S. Coulombe Naukowe PWN
2015
Nauki społeczne
2008
Nauki
humanistyczne
Generał Piotr Wrangel Dariusz Wierzchoś
WSB
Avalon
Geografia Korepetycje
Sławomir Dmowski Lingo
maturzysty
2015
Podręczniki i
lektury szkolne
Geografia regionalna
świata
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Geometria wykreślna z
Bogusław
perspektywą
Grochowski
stosowaną
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Geopolityka
fundamentalizmów
muzułmańskich
Anne-Clémentine
Larroque
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki społeczne
Geopolityka
Śródziemnomorza
Yves Lacoste
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki społeczne
Geriatria i
pielęgniarstwo
geriatryczne
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Gleboznawstwo
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Globalne zarządzanie
bezpieczeństwem
żywnościowym na
przełomie XX i XXI
wieku
Wydawnictwo
Katarzyna
Uniwersytetu
Marzęda-Młynarska Marii CurieSkłodowskiej
2014
Nauki
ekonomiczne
Gorzko
Barbara
Kosmowska
2014
Literatura piękna
W.A.B.
Gospodarka lokalna w
teorii i praktyce
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2012
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Aleksandra Fudali,
Krystyna Serafin,
Ilisio M. De Jesus,
Mirosława
WitkowskaDąbrowska,
Gospodarka oparta na
Agnieszka
wiedzy
NapiórkowskaBaryła, Magdalena
Drouet, Justyna
Miciuła, Ireneusz
Miciuła, Paweł
Serwiński
IVG
2014
Nauki
ekonomiczne
Edyta Dworak,
Tomasz Grabia,
Gospodarka oparta na
Witold
wiedzy innowacyjność
Kasperkiewicz,
i rynek pracy
Walentyna
Kwiatkowska
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Gospodarka światowa Aleksandra Fudali,
i krajowa jej wyzwania Krzysztof
we współczesnych
Gąsiorowski, Piotr
IVG
2015
Informacja
naukowa
czasach
Nowaczyk, Michał
Zaremba, Ireneusz
Miciuła, Bogumiła
Smolorz, Dagmara
Gad, Anna
Przewoźna –
Skowrońska, Witold
Goszka, Daniel
Ciupiński,
Katarzyna
Łukiewska, Andrzej
Kwarciński
Gospodarstwo
agroturystyczne
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Gotowanie na parze
Monika von Basse
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2011
Poradniki
Gotowanie na parze.
Zdrowa dieta. Porady
lekarza rodzinnego
Monika von Basse
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2013
Poradniki
Gramatyka i
słownictwo angielskie
w ćwiczeniach
Maciej Matasek
Handy Books
Studio
2014
Nauki
humanistyczne
Gramatyka języka
angielskiego z
ćwiczeniami
Agnieszka
Wydawnictwo
Szarkowska, Sylwia
Naukowe PWN
Maciaszczyk
2008
Nauki
humanistyczne
Gramatyka języka
rosyjskiego z
ćwiczeniami
Albina Gołubiewa,
Magdalena
Kuratczyk
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2009
Nauki
humanistyczne
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Stanisław Pisarczyk
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Gry z tożsamością.
Tatuowanie ciała w
indywidualizującym
się społeczeństwie
polskim
Agata Dziuban
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2013
Nauki społeczne
Higiena. Podręcznik
dla studentów
kosmetologii
Eugenia Murawska- Górnicki
Ciałowicz, Marcin
Wydawnictwo
Zawadzki
Medyczne
2008
Medycyna
Historia administracji
w Polsce 1764-1989
Wojciech Witkowski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki
humanistyczne
Historia filozofii
rosyjskiej
Mikołaj Łosski
Marek
Derewiecki
2014
Nauki społeczne
Historia gospodarcza
Polski
Andrzej Jezierski,
Cecylia
Leszczyńska
Wydawnictwo
Key Text
2013
Nauki
humanistyczne
Historia Polski 19141989
Ryszard Kaczmarek
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2010
Nauki
humanistyczne
Granice i pogranicza:
państw, grup,
dyskursów...
Gruntoznawstwo
inżynierskie
Historia powstania
islamu jako doktryny
społeczno-politycznej
Hassan Jamsheer
Ali
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Teologia
Historia ustroju i
prawa w Polsce
1772/1795-1918
Marian Kallas,
Marek
Krzymkowski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2006
Nauki
humanistyczne
Historia w dyplomacji
publicznej
Beata Ociepka,
Justyna
Arendarska, Michał
Karbowiak,
Magdalena
Panońko, Marta
RyniejskaKiełdanowicz,
Martyna TomiczekWydawnictwo
Grzywna,
Naukowe
Dobrosława
Scholar
Piotrowicz, Anna
UmińskaWoroniecka, Jutta
Hutsch, Katarzyna
Zalas-Kamińska,
Magdalena
Ratajczak, Oleksii
Polegkyi, Justyna
Ziobroń
2015
Nauki społeczne
HIV/AIDS
Anna Grzeszczuk
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Hodowanie
troglodytów
Piotr Nowak
Fundacja
2014
Cieszkowskiego
Nauki społeczne
Hodowla psów
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Homo sapiens.
Meandry ewolucji
Marcin Ryszkiewicz CiS
2013
Literatura
popularnonaukow
a
Homoseksualizm
Zbigniew LewStarowicz, Michał
Lew-Starowicz
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Horror prac
domowych, czyli jak
pomóc dziecku w
odrabianiu zadań
Magdalena Goetz
Wiedza i
Praktyka
2014
Poradniki
Hostel
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Hotel and tourism Hotel i turystyka
Praca zbiorowa
Colorful Media
2012
Poradniki
Hotel dla zwierząt
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
How to write a
business email - jak
pisać emaile
biznesowe
Praca zbiorowa
Colorful Media
2012
Poradniki
Nakom
2015
Informatyka
HTML tworzenie stron
www i programów
Rafał Strychalski
desktopowych
Dawid Mazur
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Informatyka
Idea społeczeństwa
obywatelskiego
Dorota PietrzykReeves
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2012
Nauki społeczne
Indie głód Boga
Tamara Tokaj
Bernardinum
2015
Literatura faktu
Indywidualizacja
procesu kształcenia
uczniów edukacji
wczesnoszkolnej
Magdalena Christ
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Inne życie Biografia
Jarosława
Iwaszkiewicza
Radosław
Romaniuk
Iskry
2012
Literatura faktu
Innowacyjna
bankowość
internetowa. Bank
Web 2.0
Emil Ślązak,
Elżbieta Guzek
Wolters Kluwer
SA
2012
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2006
Nauki
ekonomiczne
HTML5 i CSS3
Innowacyjne usługi
banku
Instrumenty
finansowe i ich
zastosowania
Janusz Kudła
Wydawnictwo
Key Text
2013
Nauki
ekonomiczne
Instrumenty
finansowe w
gospodarce gminy
Patrycja Zawadzka
Wolters Kluwer
SA
2015
Prawo
2015
Nauki
ekonomiczne
Jan Barcz, Elżbieta
KaweckaIntegracja europejska
Wyrzykowska,
w świetle Traktatu z
PWE
Krystyna
Lizbony
MichałowskaGorywoda
Intensywna terapia i
wybrane zagadnienia
Wydawnictwo
Wojciech Gaszyński
2013
medycyny ratunkowej.
Lekarskie PZWL
Repetytorium
Medycyna
Internet, komputer,
telefon. Jak ustrzec
dziecko przed
uzależnieniem
Magdalena Goetz
Wiedza i
Praktyka
2014
Nauki społeczne
Inwestycje.
Instrumenty
finansowe, aktywa
niefinansowe, ryzyko
finansowe, inżynieria
finansowa
Krzysztof Jajuga,
Teresa Jajuga
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Islam a terroryzm
Praca zbiorowa
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Nauki
humanistyczne
Islam w Europie
Praca zbiorowa
Wydawnictwo
Akademickie
2014
Nauki
humanistyczne
Dialog
Jak kształtować
zachowania małych
Lynn Cousins
dzieci. Wskazówki dla
nauczycieli
Wydawnictwo
Naukowe PWN
Jak mieć zgrabną
sylwetkę?
Katarzyna Jura
Wydawnictwo e2015
bookowo
Poradniki
Jak mieć zgrabną
sylwetkę? Przepisy
Katarzyna Jura
Wydawnictwo e2015
bookowo
Poradniki
Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić Alicja Kaszyńska
pracę dyplomową?
Złote Myśli
2010
Poradniki
Jak nie zostawiać
śladów w Internecie
Praca zbiorowa
Wiedza i
Praktyka
2013
Nauki
ekonomiczne
Jak oceniać postępy
uczniów. Wskazówki
dla nauczycieli
Paul Dix
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki społeczne
Jak pisać pracę
magisterską
Maria Węglińska
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2013
Poradniki
Jak pokonałam raka
Monika Godlewska
Studio
2013
Astropsychologii
Poradniki
Jak radzić sobie ze
stresem. Wskazówki
dla nauczycieli
Bill Rogers
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki społeczne
Jak się uczyć?
Ewa Danuta Białek
Instytut
Psychosyntezy
2012
Nauki społeczne
Jak zgubić 15
kilogramów,
napełniając swoją
Dariusz Wiśniewski Psychoskok
duszę. Moja Droga
Miecza do Santiago de
Compostela
2015
Literatura faktu
Japoński wachlarz.
Powroty
2011
Literatura faktu
JAVA. Programowanie
Wydawnictwo
praktyczne od
Krzysztof Barteczko
Naukowe PWN
podstaw
2014
Informatyka
Jazda rowerem
górskim
2013
Poradniki
Joanna Bator
Brian Lopes, Lee
McCormack
W.A.B.
Buk Rower
2014
Nauki społeczne
Jem zdrowo.
Węglowodany, indeks Hanna
glikemiczny i inne
Kunachowicz
składniki odżywcze
Wydawnictwo
2011
Lekarskie PZWL
Medycyna
Jeszcze się spotkamy
Iwona Sobolewska
Wydawnictwo e2013
bookowo
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Język angielski Gramatyka dla
początkujących
Maciej Matasek
Handy Books
Studio
2014
Nauki
humanistyczne
Język angielski Pierwsze kroki - 20
Maciej Matasek
Handy Books
Studio
2014
Nauki
humanistyczne
lekcji dla
początkujących
Język hiszpański
metodą skojarzeń
Patrycja Kamińska, Wydawnictwo e2014
Michael Gruneberg bookowo
Język niemiecki.
Ćwiczenia
Monika von Basse
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Nauki
humanistyczne
Język niemiecki.
Gramatyka
Monika von Basse
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Nauki
humanistyczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
2015
Nauki
humanistyczne
Język pisarzy:
problemy metajęzyka i
metatekstu
Nauki
humanistyczne
Język polski dla
maturzysty Testy
Paweł Pokora
Lingo
2015
Podręczniki i
lektury szkolne
Język rosyjski w
ustnej i pisemnej
komunikacji
biznesowej
Karolina Gołąbek,
Paulina Balandyk
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2012
Nauki
humanistyczne
Kapitał kariery ludzi
młodych
Elżbieta Turska
Uniwersytet
Śląski
2014
Nauki
ekonomiczne
Kapitał ludzki w
warunkach starzenia
się ludności a wzrost
gospodarczy
Marcin Stonawski
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2014
Ekonomicznego
w Krakowie
Nauki
ekonomiczne
Kapitał społeczny i
edukacja
Piotr Mikiewicz
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki społeczne
Karta dużej rodziny
Infor Pl
Infor PL
2015
Nauki
ekonomiczne
Katastrofa pod
Smoleńskiem
Wojciech T.
Pyszkowski
Wydawnictwo e2015
bookowo
Literatura faktu
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
Teologia
Katecheta i
katechizowany w sieci
Kibol, czyli modlitwa
Polaka
2015
Filip Roter
Wydawnictwo e2014
bookowo
Literatura piękna
Kiedy i jak
wynaleziono Ziemię
Izraela. Od Ziemi
Świętej do ojczyzny
Shlomo Sand
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki
humanistyczne
Klug
Kasper Bajon
Wielka Litera
2012
Literatura piękna
Kłopotliwe zachowania Justyna
dzieci
Korzeniewska
RM
2015
Nauki społeczne
Kobieta na medal
Urszula Kopińska
GONETA
2012
Literatura piękna
Kobiety Afryki –
obyczaje, tradycje,
obrzędy, rytuały (cz.
Jadwiga Wojtczak –
Psychoskok
Jarosz
2015
Literatura faktu
II)
Kobiety i władza w
czasach dawnych
Kobiety Kossaków
Joanna JurgałaJureczka
Kobiety w
społeczeństwie
polskim
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki
humanistyczne
Dom
Wydawniczy
PWN Sp. z o.o.
2015
Literatura faktu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2011
Nauki społeczne
Infor PL
2015
Prawo
2014
Prawo
Kodeks cywilny
Infor Pl
Kodeks pracy 2015
Bożena Lenart,
Joanna Kaleta,
Katarzyna
Wiedza i
Wrońska-Zblewska, Praktyka
Emilia
Wawrzyszczuk
Kompendium
farmakologii
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Kompendium ortopedii Damian Kusz
Wydawnictwo
2009
Lekarskie PZWL
Medycyna
Kompendium prawa
konstytucyjnego dla
studentów
administracji. Zasady
ustroju, prawo
wyborcze i status
jednostki
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2013
Ekonomicznego
w Krakowie
Prawo
Kompendium
psychiatrii,
psychoterapii,
medycyny
psychosomatycznej
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Kompendium wiedzy o
logistyce
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2010
Nauki
ekonomiczne
Kompendium wiedzy o
żywności, żywieniu i
zdrowiu
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2015
Nauki społeczne
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Wolters Kluwer
SA
2015
Nauki
ekonomiczne
Komunikacja a rozwój Krzysztof
społeczności lokalnych Bakalarski
Difin
2014
Nauki społeczne
Komunikacja
Wydawnictwo
2014
Nauki
Kompetencje
diagnostyczne i
terapeutyczne
nauczyciela
Anna Surówka
Danuta WosikKawala, Teresa
Zubrzycka-Maciąg
Kompetencje do
prowadzenia edukacji
kulturalnej
Kompetencje
trenerskie w pracy
nauczyciela. Jak
zmotywować ucznia
do nauki
Lilianna Kupaj,
Wiesława Krysa
Piotr Wróbel
elektroniczna
Uniwersytetu
Gdańskiego
ekonomiczne
Komunikacja wizualna
Ewelina Witek
Nowoczesne narzędzia
ASTRUM
2014
Nauki
ekonomiczne
Komunikacja wizualna
Public relations
Monika Bronowicz
Reklama Branding
ASTRUM
2014
Nauki
ekonomiczne
Konkurencyjność
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Konsumpcja w teorii i
praktyce
gospodarowania
Czesław Bywalec
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki
ekonomiczne
Kontrola zarządcza w
jednostce sektora
finansów publicznych
Maria KucharskaFiałkowska
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Korupcja gospodarcza.
Studium z dziedziny
Janusz Bojarski
polityki kryminalnej
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki społeczne
Kosmetologia i
farmakologia skóry
Wydawnictwo
2006
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Marie-Claude
Martini
Kosmetologia
pielęgnacyjna i
lekarska
Kościół EwangelickoAugsburski na Warmii
i Mazurach po II
Warmińskie
wojnie światowej w
Krzysztof Bielawny Wydawnictwo
spojrzeniu
Diecezjalne
historycznoekumenicznym
2015
Nauki
humanistyczne
Krach
Mira
2015
Literatura piękna
Kraje rozwijające się
Katarzyna Anna
we współczesnej
Nawrot
gospodarce światowej
Wydawnictwo
Naukowe
Scholar
2014
Nauki
ekonomiczne
Kreatywność w
edukacji nauczyciela
Małgorzata Kaba
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2013
Nauki społeczne
Królowa Śniegu. The
Snow Queen.
Sneedronningen
Hans Christian
Andersen
Armoryka
2015
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Krótka historia
młodzieżowej
subkulturowości
Witold Wrzesień
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Nauki społeczne
Krótkie bajeczki dla
chorej córeczki
Monika Joanna
Litwin
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2011
Inne
Wyższa Szkoła
Policji w
2011
Kryminalistyka
Kryminalistyka:
wybrane zagadnienia
Andrew Gross
techniki
Szczytnie
Krzyżackie zamki
komturskie w Prusach
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2012
Nauki
humanistyczne
2014
Podręczniki i
lektury szkolne
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Nauki społeczne
Kubuś Puchatek A. A.
Milne'a
LITERAT
Karolina Chojnacka HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2011
Podręczniki i
lektury szkolne
Kuchnia bałkańska
Skarlet, Albert
Kurs kadry i płace
Magdalena
Wydawnictwo
Chomuszko, Natalia
Naukowe PWN
Sikorska
2015
Informatyka
Kurs księgowości
komputerowej
Magdalena
Wydawnictwo
Chomuszko, Natalia
Naukowe PWN
Sikorska
2015
Informatyka
Kwiaciarnia
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Leasing w praktyce
Zbigniew Biskupski
Wiedza i
Praktyka
2014
Poradniki
Lecznicze napitki miody, kwasy, piwa,
napoje ziołowe... 250
przepisów
Andrzej Sarwa
Armoryka
2013
Poradniki
Lecznicze przyprawy
Andrzej Sarwa
Armoryka
2013
Poradniki
Leki z ogrodu
Jadwiga Górnicka
AWM Agencja
Wydawnicza
2013
Poradniki
Lektury w klasie I
(zbiór)
Praca zbiorowa
Siedmioróg
2012
Inne
Liderzy jutra
Ewa Danuta Białek
Instytut
Psychosyntezy
2015
Nauki
ekonomiczne
Lilka. Maria
PawlikowskaJasnorzewska we
wspomnieniach i
listach
Mariola Pryzwan
MG
2015
Literatura faktu
Lobbing jako proces
komunikacji
Antoni Benedikt
ASTRUM
2014
Nauki społeczne
Logistyka
międzynarodowa
Elżbieta Gołembska
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki
ekonomiczne
Logistyka. Koncepcja
zintegrowanego
zarządzania
Piotr Blaik
PWE
2014
Nauki
ekonomiczne
Magia podświadomości Jacquelline Lanser
Psychoskok
2015
Poradniki
Mały atlas
anatomiczny
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Krzyżacy
Henryk Sienkiewicz Armoryka
Beata Guzowska,
Krzyżówki dla dzieci 7Iwona Kowalska,
12 lat
Mateusz Jagielski
Ryszard
Aleksandrowicz
Wydawnictwo e2015
bookowo
Poradniki
Medycyna
Mansfield Park
Jane Austen
ZIELONA SOWA 2009
Literatura piękna
Agnieszka Smalec
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Szczecińskiego
2013
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki
ekonomiczne
Marketing polityczny a
Wojciech Jabłoński Aspra
public relations
2014
Nauki społeczne
Marketingowe
strategie
internacjonalizacji
polskich
przedsiębiorstw.
Podejście holistyczne
Grzegorz
Karasiewicz
2013
Nauki
ekonomiczne
Masaż leczniczy
kręgosłupa
LITERAT
Emilia Chojnowska HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Medycyna
Matematyka dla
maturzysty Zbiór
zadań
Adam
Konstantynowicz,
Anna
Konstantynowicz
Lingo
2015
Podręczniki i
lektury szkolne
Matematyka
Korepetycje
maturzysty
Danuta Zaremba
Lingo
2012
Podręczniki i
lektury szkolne
Matematyka.
Repetytorium
Tadeusz Ratusiński,
Wydawnictwo
Magdalena Kucio,
Szkolne PWN
Joanna Holewa
2013
Podręczniki i
lektury szkolne
Mądra głowa zna
przysłowia
Renata Piątkowska Bis
2015
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Mechanika z
przykładami
Witold Biały
Wydawnictwo
WNT
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Media i dziennikarstwo Jacek Dąbała
Universitas
2014
Nauki
humanistyczne
Media i polityka.
Relacje i
współzależności
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej
2014
Nauki społeczne
Media na przełomie
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
2011
Teologia
Medycyna estetyczna i
Kamila Padlewska
kosmetologia
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Medycyna paliatywna
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Marketing
międzynarodowy
Marketing
międzynarodowy.
Współczesne trendy i
praktyka
Medyczne czynności
ratunkowe
Przemysław
Paciorek, Amelia
Wolters Kluwer
SA
Patrzała
Medyczne
laboratorium
diagnostyczne
Bogdan Solnica,
Krystyna Sztefko
Meritum
Ubezpieczenia
Społeczne 2015
Ewa DziubińskaLechnio, Eliza
Skowrońska,
Magdalena
Wolters Kluwer
Kostrzewa, Piotr
SA
Kostrzewa, Joanna
Kaleta, Jerzy
Kuźniar, Agnieszka
Ślązak
2015
Prawo
Metafizyka
Aleksander
Baumgarten
Marek
Derewiecki
2014
Nauki społeczne
Metody i techniki
odkrywania wiedzy
Jakub Niedbalski
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Miasta. Społeczne
aspekty
funkcjonowania
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej
2014
Nauki społeczne
Miejsce techniki w
rozwoju gospodarki
Leszek Jasiński
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Warszawskiej
2015
Nauki
ekonomiczne
Migracje zarobkowe
kobiet oraz ich wpływ
na funkcjonowanie
rodzin
Izabela
Szczygielska
Wydawnictwa
Uniwersytetu
Warszawskiego
2013
Nauki społeczne
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Mikrobiologia lekarska.
Andrzej
Repetytorium z
Szkaradkiewicz
wirusologii
Uniwersytet
Medyczny im.
Karola
2015
Marcinkowskieg
o
Medycyna
Mit i czas polityczny.
Czas polityczny w
przestrzeni
narodowych narracji
mitycznych
Wydawnictwo e2015
bookowo
Nauki społeczne
Mityczni obcy. Dzieci i
starcy w polskiej
kulturze ludowej
Tomasz Kalniuk
przełomu XIX i XX
wieku
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2014
Nauki społeczne
Młodzi nabywcy na ezakupach
Leszek Gracz,
Izabela Ostrowska
Placet
2014
Nauki
ekonomiczne
Młodzież i popkultura
Maciej Bernasiewicz
Uniwersytet
Śląski
2014
Nauki społeczne
Młodzież licealna
wobec wartości
samotności i pasji
Oficyna
Magdalena Kleszcz,
Wydawnicza
Małgorzata Łączyk
IMPULS
2013
Nauki społeczne
Piotr Lewandowski
Mnożenie i dzielenie
do 100. Tabliczka
mnożenia w jednym
palcu
Irena SidorRangełow
Modele biznesu w
Internecie
Wydawnictwo e2014
bookowo
Inne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki
ekonomiczne
2013
Literatura kobieca
Moja Irlandia
Paulina Maćkowska Novae Res
Moje in vitro
Laura Lis
Wydawnictwo e2014
bookowo
Medycyna
Moralność w
kontekście
społecznym
Janusz Mariański
Nomos
2015
Nauki społeczne
Mowa dziecka do 6.
roku życia. Ćwiczenia
usprawniające
Sylwia
Szczepańska
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Nauki społeczne
Mój przyjaciel Hitler
Heinrich Hoffmann,
RM
Roger Moorhouse
2015
Inne
Muzułmanie w Europie Praca zbiorowa
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Muzułmańska kultura
konsumpcyjna
Katarzyna GórakSosnowska
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Muzyka i emocje
Malcolm Budd
Słowo/Obraz
Terytoria
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Muzyka w logopedii.
Terapia,
wspomaganie,
wsparcie - trzy drogi,
jeden cel
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2014
Nauki społeczne
Muzyka w przedszkolu Beatrix Podolska
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2014
Nauki społeczne
Nadchodzi czas
obligacji
korporacyjnych. Jak
na nich zarobić?
Praca zbiorowa
Wiedza i
Praktyka
2015
Nauki
ekonomiczne
Nadciśnienie tętnicze
Praca zbiorowa
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2011
Medycyna
Nadciśnienie. Zdrowa
dieta
Praca zbiorowa
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2011
Medycyna
Nadwaga
Praca zbiorowa
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Medycyna
Nadwaga i otyłość
Aleksandra
Łuszczyńska
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki społeczne
Nadwaga. Zdrowe
diety
Praca zbiorowa
LITERAT
HENRYK
2012
Medycyna
PŁONCZYŃSKI
Najpiękniejsze zabawy
Huw Davies
sprzed lat dla dzieci
Jedność
2011
Poradniki
Najpopularniejszy
szlak pielgrzymkowy
po sanktuariach
Warmii i mazur
Warmińskie
Krzysztof Bielawny Wydawnictwo
Diecezjalne
2015
Przewodniki
Nalewki i receptury
ziołowe
Jadwiga Górnicka
AWM Agencja
Wydawnicza
2013
Poradniki
Narcystyczna matka
Małgorzata M.
Podniesińska
Wydawnictwo e2015
bookowo
Medycyna
Narkotyki i
paranarkotyki perspektywa polska
Mariusz Jędrzejko,
Piotr Jabłoński
Aspra
2011
Nauki społeczne
Narkotyki w kulturze
młodzieżowej
Beata Hoffmann
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2014
Nauki społeczne
Nauczycielskie
praktyki oceniania
poza standardami
Grażyna Szyling
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2014
Nauki społeczne
Negocjacje
Astrid Heeper,
Michael Schmidt
BC Edukacja
2008
Nauki
ekonomiczne
Negocjacje w
stosunkach
międzynarodowych
Stanisław Bieleń
Aspra
2014
Nauki społeczne
Nell, tom 1
Anna Rybkowska
RW2010
2014
Literatura kobieca
Nell, tom 2
Anna Rybkowska
RW2010
2014
Literatura kobieca
Neonatologia
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Neonatologia.
Praktyczne
umiejętności w opiece
nad noworodkiem
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Olgierd Narkiewicz, Wydawnictwo
2014
Janusz Moryś
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Neuroanatomia
czynnościowa i
kliniczna
Neurologia.
Kompendium
Neuropsychologia
medyczna tom 1
Carol Armstrong,
Lisa Morrow
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Neuropsychologia
medyczna tom 2
Carol Armstrong,
Lisa Morrow
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Nie zapomnę...
Anna Górska
Wydawnictwo e2011
bookowo
Literatura kobieca
Niebezpieczna Joga
Praca zbiorowa
Wydawnictwo
Monumen
2015
Inne
Niedobra miłość
Jonathan Kellerman Mira
2015
Literatura piękna
Niedojrzałość
neuromotoryczna
dzieci i dorosłych
Sally Goddard
Blythe
2015
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
Niedokończone
tożsamości społeczne
- szkice socjologiczne
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Nielegalny handel
bronią. Studium
kryminologiczne
Piotr Chlebowicz
Wolters Kluwer
SA
2015
Prawo
Niemcy XXI wieku
Jacques-Pierre
Gougeon
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki
humanistyczne
Nienawiść w czasach
internetu
Alina NaruszewiczNovae Res
Duchlińska
2015
Literatura
popularnonaukow
a
Nierówność, która
zabija
Göran Therborn
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki społeczne
Niespokojny człowiek
Henning Mankell
W.A.B.
2010
Literatura piękna
Niezapracowani
Filip Nowicki
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
ekonomiczne
Nowa filozofia
francuska
Ian James
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki społeczne
Nowe techniki
transmisji radiowej.
Laboratorium
Yevhen
Yashchyshyn,
Sebastian
Kozłowski, Anna
Łysiuk
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Warszawskiej
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Nowe wymogi
dotyczące opakowań
odpadów
opakowaniowych i
poużytkowych
Dorota Rosłoń
Wiedza i
Praktyka
2014
Inne
Nowoczesna
kosmetologia. Tom 1
Marcin Molski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Nowoczesna
kosmetologia. Tom 2
Marcin Molski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Nowoczesne metody i
narzędzia zarządzania
rozwojem lokalnym i
regionalnym
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2015
Nauki
ekonomiczne
Nowoczesne
technologie w
informatyce i
transporcie
Akademia
Humanistyczno- 2011
Ekonomiczna
Nauki
ekonomiczne
O pochodzeniu
człowieka
Karol Darwin
Biblioteka Analiz 2009
Literatura
popularnonaukow
a
O powstawaniu
gatunków
Karol Darwin
Biblioteka Analiz 2006
Literatura
popularnonaukow
a
Uniwersytet
Śląski
Nauki społeczne
O współczesnych
praktykach
genderyzacji ciała
2015
Obietnica
Jude Deveraux
Bis
Objawy chorób
wewnętrznych.
Podręcznik dla
studentów
Anna Doboszyńska
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Obrońca nocy
Agnieszka LingasŁoniewska
Novae Res
2013
Literatura kobieca
Uniwersytet
Śląski
2014
Prawo
2011
Literatura kobieca
Obszary badawcze
współczesnej
kryminalistyki
2015
Literatura kobieca
Obudzić szczęście
Susan Wiggs
Mira
Ocalony z Zagłady
Aaron Elster
Centrum Badań
nad Zagładą
2014
Żydów
Literatura faktu
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2011
Nauki społeczne
Od filologii do
antropologii
Wydawnictwo
Naukowe
Aleksander Madyda Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
humanistyczne
Od zygoty do osoby
Joanna Różyńska
Słowo/Obraz
Terytoria
2015
Medycyna
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej
2012
Nauki społeczne
Odpowiedzialność
karna informatyka
Łukasz Bazański,
Paweł Gutowski,
Justyna
PlechowskaŁukowska, Marcin
Sarna, Marcin
Szeliga
Wiedza i
Praktyka
2014
Informatyka
Ogród bez chemii
Wojciech Majda
Wydawnictwo e2010
bookowo
Poradniki
Okiem inspekcji pracy.
23 stanowiska PIP w
Joanna Kaleta,
kontrowersyjnych
Katarzyna
sprawach
Pietruszyńska
pracowniczych
Wiedza i
Praktyka
Prawo
Onkologia
Andrzej Kułakowski
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Opieka logopedyczna
nad mową dziecka
Małgorzata
Kitlińska-Król
WSB
Nauki społeczne
Opiekun medyczny w
praktyce
Elżbieta
Szwałkiewicz
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Opowiadania dla
Renata Piątkowska Bis
Od Boga do terroru.
Rola religii w ideologii
Stanisław
dżihadyzmu na
Kosmynka
przykładzie organizacji
Al-Kaida
Odpowiedzialność
głowy państwa i rządu
Bożena Dziemidokwe współczesnych
Olszewska
państwach
europejskich
2014
2011
2015
Medycyna
Literatura dla
przedszkolaków
dzieci i młodzieży
Opowieść wigilijna
Charlesa Dickensa
Ilona Kulik
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2013
Podręczniki i
lektury szkolne
Organizacja
administracji
publicznej z
perspektywy
powierzanych jej
zadań
Tomasz Bąkowski
Wolters Kluwer
SA
2015
Prawo
Jan Strugarek
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2011
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Katarzyna
Organizacja i zadania Grosicka, Leszek
terenowych organów Grosicki,
administracji rządowej Przemysław
Grosicki
Aspra
2014
Nauki społeczne
Orient w literaturze.
Literatura w Oriencie.
Spotkania
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
humanistyczne
Organizacja i
prowadzenie imprez
sportowych,
rekreacyjnych i
turystycznych
Origami dla dzieci.
Samoloty. Cuda z
papieru
Beata Guzowska,
Michał Palmowski
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2013
Nauki społeczne
Origami dla każdego.
Cuda z papieru
Beata Guzowska,
Anna Smaza
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2013
Poradniki
Iwona Kowalska,
Ortografia dla dzieci 8- Anna Włodarczyk,
10 lat
Beata Guzowska,
Mateusz Jagielski
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Nauki społeczne
Iwona Kowalska,
Ortografia dla dzieci 8Anna Włodarczyk,
10 lat. Ćwiczenia i
Beata Guzowska,
zabawy
Mateusz Jagielski
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Nauki społeczne
Ortopedia Duttona t.1 Mark Dutton
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Ortopedia Duttona t.2 Mark Dutton
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Ortopedia Duttona t.3 Mark Dutton
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Ortopedia Duttona t.4 Mark Dutton
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Ostatni taniec
Chaplina
Marginesy
Literatura faktu
Ostre stany
zagrożenia życia w
chorobach
Fabio Stassi
2015
Wydawnictwo
2009
Lekarskie PZWL
Medycyna
wewnętrznych
Pan Tadeusz wydanie ilustrowane
MG
2014
Podręczniki i
lektury szkolne
Państwo Prawo
Bezpieczeństwo. Tom
I
Wyższa Szkoła
Policji w
Szczytnie
2015
Prawo
Para, mieszkanie,
małżeństwo.
Dynamika związków
intymnych na tle
przemian
historycznych i
współczesnych
dyskusji o procesach
indywidualizacji
Filip Schmidt
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki społeczne
Paradygmaty
współczesnego kina
Ryszard
Kluszczyński,
Natasza
KorczarowskaRóżycka, Tomasz
Kłys
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2015
Nauki
humanistyczne
Partnerstwo publicznoDamian Michalak
prywatne
Wiedza i
Praktyka
2014
Prawo
Aleksandra SójkaPaznokcie. Pielęgnacja
Hejduk, Joanna
i malowanie
Damsz
RM
2014
Poradniki
Pedagogika
innowacyjności.
Między teorią a
praktyką
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2013
Nauki społeczne
Pedagogika osób
niepełnosprawnych.
Program
Anna Franczyk,
psychostymulacji
Katarzyna
dzieci w wieku
Krajewska
przedszkolnym z
deficytami i
zaburzeniami rozwoju
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2013
Nauki społeczne
Pedagogika społeczna, Ewa Marynowiczt. 1
Hetka
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2006
Nauki społeczne
Pedagogika społeczna,
t. 2
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki społeczne
Pedagogika społeczna:
wstępy i kontynuacje
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2015
Nauki społeczne
Pedagogika.
Podręcznik
akademicki, t. 1
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki społeczne
Pedagogika.
Podręcznik
akademicki, t. 2
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki społeczne
Adam Mickiewicz
Beata
Przyborowska
Pedagogizacja
medialna rodziny
Marcin Musioł
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Pepiki Dramatyczne
stulecie Czechów
Mariusz Surosz
W.A.B.
2010
Literatura faktu
Perspektywa wyzwania
współczesnej
gospodarki. Tom 1
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
ekonomiczne
Perspektywa wyzwania
współczesnej
gospodarki. Tom 2
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
ekonomiczne
Perspektywa.
Wyzwania
współczesnych
finansów i bankowości
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2014
Nauki
ekonomiczne
Pielęgniarstwo
diabetologiczne
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Pielęgniarstwo
internistyczne.
Podręcznik dla studiów
medycznych
Wydawnictwo
2009
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Pielęgniarstwo
ratunkowe
Maria Kózka
Pieniądze &
Inwestycje, wydanie
czerwiec 2015 r.
Dorota Siudowska- Wiedza i
Mieszkowska
Praktyka
Pinokio
Carlo Collodi
ZIELONA SOWA 2009
Podręczniki i
lektury szkolne
Piramidy finansowe
Piotr Masiukiewicz
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
ekonomiczne
Piszę akademicką
pracę promocyjną licencjacką,
magisterską,
doktorską
Krystyna Wojcik
Wolters Kluwer
SA
2012
Prawo
Pizzeria
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Placówka bankowa
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Poczucie piękna. Zarys
George Santayana
teorii estetycznej
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki społeczne
Podręcznik dla
asystentek i
higienistek
stomatologicznych
Zbigniew Jańczuk
Wydawnictwo
2011
Lekarskie PZWL
Medycyna
Podręcznik do
bankowości
Wiktor Cwynar,
Wiktor Patena
Wolters Kluwer
SA
Nauki
ekonomiczne
2015
2010
Nauki
ekonomiczne
Podręcznik
dramatopisarza
Will Dunne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
humanistyczne
Podstawowe pojęcia
prawa i
prawoznawstwa
Sławomira
Wronkowska
Ars boni et
aequi
2014
Prawo
Podstawy anatomii
człowieka
Bogusław Gołąb
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Podstawy biologii
człowieka. Komórka,
tkanki, rozwój,
dziedziczenie
Hanna MizgajskaWiktor, Wojciech
Jarosz, Renata
Fogt-Wyrwas
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Podstawy finansów
Dorota Korenik,
Stanisław Korenik
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Podstawy
kompleksowej
rehabilitacji
kardiologicznej
Zbigniew Nowak
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Podstawy
pielęgniarstwa Tom 2
Wybrane działania
pielęgniarskie
Barbara Ślusarska,
Danuta Zarzycka, Wydawnictwo
2015
Kazimiera
Lekarskie PZWL
Zahradniczek
Medycyna
Podstawy
pielęgniarstwa.
Podręcznik dla
studentów i
absolwentów
kierunków
pielęgniarstwo i
położnictwo.TOM 1
Założenia teoretyczne
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
WNT
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Podstawy
projektowania
procesów
technologicznych
typowych części
maszyn
Mieczysław Feld
2013
Podstawy
rachunkowości
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2015
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Podstawy sztucznej
inteligencji
Paweł Wawrzyński
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Warszawskiej
2015
Informatyka
Podstawy wiedzy o
rynku pracy
Elżbieta Kryńska,
Eugeniusz
Kwiatkowski
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2013
Nauki
ekonomiczne
Podstawy zarządzania
operacyjnego
Wolters Kluwer
SA
2014
Nauki
ekonomiczne
Podstawy zarządzania
projektami
Wydawnictwo
PolskoJapońskiej
Wyższej Szkoły
2014
Nauki
ekonomiczne
Technik
Komputerowych
Poetyckie światy
wojny. Studia o poezji Justyna Szczęsna
polskiej po roku 1939
Silva Rerum
2015
Literatura
popularnonaukow
a
Pokolenia na rynku
pracy
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Rzeszowskiego
2013
Prawo
Policja. Socjologiczne
studium
funkcjonowania
instytucji
Eugeniusz Moczuk
Polityka
antyterrorystyczna
Unii Europejskiej
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Izabela Oleksiewicz
Marii CurieSkłodowskiej
2013
Nauki społeczne
Polscy migranci i ich
starzejący się rodzice
Wydawnictwo
Łukasz Krzyżowski Naukowe
Scholar
2013
Nauki społeczne
Polski system
podatkowy
Grzegorz
Szczodrowski
2007
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
Położnictwo i
ginekologia Tom 1-2
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Pomyślę o tym jutro
Katarzyna MichalikDobra Literatura 2014
Jaworska
Poradnictwo
psychologiczne
Medycyna
Literatura kobieca
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki społeczne
Poradnik fryzjerskokosmetyczny
Anna PasławskaTurczyn
GONETA
2014
Poradniki
Poradnik
przedsiębiorcy
Jerzy Auksztol,
Marta PolitSzychalewska,
Magdalena
Chomuszko
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Informatyka
Portret damy
Annie Burrows
Harlequin
2015
Literatura kobieca
Postępowanie
administracyjne
Kompendium wiedzy
Andrzej Paduch
Ars boni et
aequi
2014
Prawo
Pożegnanie z
przeszłością
Robyn Carr
Mira
2012
Literatura kobieca
Praca - więź integracja. Wyzwania
w życiu jednostki i
społeczeństwa. T. 1:
Praca,
przedsiębiorczość,
gospodarka oparta na
wiedzy
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Praca - więź integracja. Wyzwania
w życiu jednostki i
społeczeństwa. T. 2:
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Wartości i więzi
społeczne
Praca socjalna z
osobami chorującymi
psychicznie
Hubert Kaszyński
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2013
Nauki społeczne
Praca socjalna.
Zagadnienia
teoretyczne i
metodyczne
Anna Kanios
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej
2014
Nauki społeczne
Praca tymczasowa.
Droga do kariery czy
ślepy zaułek?
Bogusława
Urbaniak, Piotr
Oleksiak
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Pracownicy instytucji
kultury
Michał Culepa,
Joanna Kaleta
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Pracownik socjalny.
Aktualności i
wskazówki z zakresu
praktyki zawodowej i Praca zbiorowa
organizacji pracy w
placówkach pomocy
społecznej. Nr 5/2015
Wydawnictwo
2015
Verlag Dashofer
Inne
Praktyczna
kosmetologia krok po
kroku
Anna Kamińska,
Katarzyna
Jabłońska, Anna
Drobnik
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Praktyka edukacyjna
w warunkach zmiany
kulturowej
Teresa HejnickaBezwińska
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki społeczne
Prawa człowieka.
Współczesne zjawiska,
wyzwania, zagrożenia
Tom I
Wyższa Szkoła
Humanitas
2015
Prawo
Prawa człowieka.
Współczesne zjawiska,
wyzwania, zagrożenia
Tom II
Wyższa Szkoła
Humanitas
2015
Prawo
Prawo do pomocy
społecznej w polskim
systemie prawnym
Wolters Kluwer
SA
2008
Prawo
Prawo Europejskie.
Zbiór przepisów.
Traktat o Unii
Europejskiej. Traktat o
funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Karta
Praca zbiorowa
praw podstawowych
Unii Europejskiej.
Regulamin
postępowania przed
Trybunałem
Sprawiedliwości
Wolters Kluwer
SA
2015
Prawo
Prawo karne. Zarys
instytucji i naczelne
Wolters Kluwer
SA
2010
Prawo
Wojciech Cieślak
zasady
Prawo medyczne dla
pielęgniarek
Dorota Karkowska
Prawo medyczne i
orzecznictwo
lekarskie.
Repetytorium
Anna Jacek, Emilia Wydawnictwo
2015
Sarnacka
Lekarskie PZWL
Prawo o notariacie.
Księgi wieczyste.
Postępowanie
wieczystoksięgowe
Aleksander Oleszko
Prawo ochrony
środowiska
Wolters Kluwer
SA
2013
Medycyna
Prawo
Wolters Kluwer
SA
2014
Prawo
Wolters Kluwer
SA
2009
Prawo
Prawo pracy w
pytaniach i
odpowiedziach,
wydanie październiklistopad 2014 r.
Praca zbiorowa
Wiedza i
Praktyka
2014
Prawo
Prawo pracy w
pytaniach i
odpowiedziach,
wydanie wrzesień
2015 r.
Praca zbiorowa
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Prawo rodzinne
Tomasz Sokołowski
Ars boni et
aequi
2014
Prawo
Prawo skorpiona czyli
podstępna temida
Adam Brzeski
Psychoskok
2012
Literatura faktu
Problem upadku
państw w stosunkach
międzynarodowych
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2012
Nauki społeczne
Problemy rozwojowe i
powiązania
gospodarcze w
Tadeusz Sporek,
wymiarze
Sylwia Talar
międzynarodowym.
Wyniki wybranych
badań
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2015
Ekonomicznego
w Katowicach
Nauki
ekonomiczne
Problemy rozwoju
regionalnego
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2010
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2007
Nauki społeczne
Problemy
współczesnego
dziecka
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2014
Nauki społeczne
Proces zarządzania
Michał Borucki
ryzykiem - wydanie II
Wiedza i
Praktyka
2015
Nauki
ekonomiczne
Programowanie
Wydawnictwo
2013
Informatyka
Problemy społeczne
Lucjan Miś
Dariusz Bismor
systemów sterowania
WNT
Promocja zdrowia w
środowisku lokalnym
Katarzyna
KowalczewskaGrabowska
Uniwersytet
Śląski
2015
Medycyna
Prywatna wojna Rosy
Rosy Canale,
Emanuela Zuccala
Bernardinum
2014
Literatura kobieca
Prywatność w
internecie
Łukasz
Kołodziejczyk
SBP
2014
Informacja
naukowa
Monika Frączek,
Katarzyna
Przeciwdziałanie
Konieczna, Marta
mobbingowi Madej, Andrzej
obowiązki pracodawcy
Marek, Wojciech
Ostaszewski
Wiedza i
Praktyka
2014
Prawo
Przedmurze
chrześcijaństwa
Przedsionek Azji
Podróż do Gruzji i
Armenii
Armoryka
2013
Przewodniki
Przedsiębiorczość,
strategie i metody
zarządzania
przedsiębiorstwem
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Przedsiębiorstwa
rodzinne w Polsce
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Przedsiębiorstwo
usługowe. Zarządzanie
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Marcin Sawicki
ZIELONA SOWA 2009
Podręczniki i
lektury szkolne
Przemiany społeczne
we współczesnej
Polsce i ich
konsekwencje
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2015
Nauki społeczne
Przemoc i mobbing w
szkole, w domu, w
miejscu pracy
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2012
Nauki społeczne
Przetwarzanie i analiza
ultradźwiękowych
sygnałów
Krzysztof
dopplerowskich w
Kałużyński
ocenie aktywności
ruchowej płodu
Akademicka
Oficyna
Wydawnicza
EXIT Andrzej
Lang
2014
Informatyka
Przewlekle chory w
domu - gdzie szukać
pomocy?
Dorota Czajka,
Beata Czekała
Wydawnictwo
2012
Lekarskie PZWL
Medycyna
Przyciąganie
niebieskie
Renata Górska
Wydawnictwo e2013
bookowo
Literatura kobieca
Przygody Tomka
Sawyera
Mark Twain
Armoryka
2013
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Przykłady obliczania
konstrukcji
Michał Knauff,
Agnieszka
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
matematyczno-
Przedwiośnie
Stefan Żeromski
żelbetowych
Golubińska, Piotr
Knyziak
Psychiatria w praktyce
Jan Jaracz, Amelia
ratownika
Patrzała
medycznego
przyrodnicze
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Psychologia
konsumenta
Katarzyna Stasiuk, Wydawnictwo
Dominika Maison
Naukowe PWN
2014
Nauki społeczne
Psychologia wojny
Leo Murray
RM
2015
Literatura faktu
Psychospołeczne
aspekty
Beata Ziółkowska
nienormatywnej masy
ciała
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2014
Nauki społeczne
Pub
Colorful Media
2013
Poradniki
Public Relations
Małgorzata
bibliotek naukowych w
Jaskowska
Internecie
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2007
Nauki społeczne
Punkt demontażu aut
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Punkt gsm
Praca zbiorowa
Colorful Media
2013
Poradniki
Python dla dzieci.
Programowanie na
wesoło
Jason R. Briggs
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Informatyka
Praca zbiorowa
Radiologia.
Diagnostyka obrazowa
rtg tk usg i mr
Raz… dwa… trzy… do
rodziny trafisz… Ty!
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Beata Dołęgowska,
Wiesław
Psychoskok
Dołęgowski
Medycyna
2014
Literatura faktu
Regionalizm czy nowa Ewa Nowicka, Anna
Nomos
etniczność?
Wrona
2015
Nauki społeczne
Rehab
Wiktor Osiatyński
Iskry
2003
Literatura faktu
Rehabilitacja
Wiktor Osiatyński
Iskry
2012
Literatura faktu
Rehabilitacja i
pielęgnowanie osób
niepełnosprawnych
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Rehabilitacja nauka
chodu
Marcin Rosiński
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Rehabilitacja osób z
zaburzeniami funkcji
poznawczych
Adrianna Maria
Borowicz, Maria
Wydawnictwo
Forycka, Katarzyna
2015
Lekarskie PZWL
WieczorowskaTobis
Medycyna
Rekrutacja - teoria i
praktyka
Jacek Woźniak
Relacje
międzypokoleniowe
we współczesnych
polskich rodzinach
Religia i polityka w
XXI wieku
Georges Corm
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2015
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki społeczne
Religia media
mitologia
Józef Majewski
Słowo/Obraz
Terytoria
2015
Nauki
humanistyczne
Repetytorium i testy
szóstoklasisty matematyka
Halina Juraszczyk
Wydawnictwo
Szkolne PWN
2013
Podręczniki i
lektury szkolne
Repetytorium podstaw
pielęgniarstwa. Skrypt
do przedmiotu
Mariola Głowacka,
Podstawy
Beata Haor
pielęgniarstwa –
wykłady
Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa w
Płocku
2014
Medycyna
Repetytorium z
pielęgniarstwa
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
MAGNUM
2013
Literatura faktu
KujawskoPomorska
Wyższa Szkoła
w Bydgoszczy
2014
Nauki społeczne
Rewolucja rosyjska
Richard Pipes
Rodzina współczesna portret
interdyscyplinarny
Rosja i narody. Ósmy
kontynent
Wojciech
Zajączkowski
MG
2013
Literatura faktu
Rosja w łagrze
Iwan Sołoniewicz
Dom
Wydawniczy
PWN Sp. z o.o.
2013
Literatura faktu
Rowerami po Europie
Warmińskie
Krzysztof Bielawny Wydawnictwo
Diecezjalne
2015
Przewodniki
Rozmowy z dzieckiem
Justyna
Korzeniewska
RM
2015
Nauki społeczne
Rozwijanie
Janina Uszyńskakompetencji
Jarmoc, Barbara
kluczowych uczniów w Dudel, Małgorzata
procesie edukacji
Głoskowskawczesnoszkolnej
Sołdatow
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2014
Nauki społeczne
Rozwój biologiczny
człowieka
Napoleon Wolański
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2012
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Rozwój firmy z
informatyką i ebiznesem
Artur Machura
Wydawnictwo e2015
bookowo
Poradniki
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2014
Nauki
ekonomiczne
Rozwój regionalny i
lokalny w Europie
Środkowo-Wschodniej
w warunkach kryzysu i
reformy
Równowaga czy
nierównowaga w
ekonomii?
Rumiana Górska
Vizja Press
2015
Nauki
ekonomiczne
Rynek finansowy i
jego mechanizmy.
Podstawy teorii i
praktyki
Wiesław Dębski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Nauki
ekonomiczne
Difin
2013
Nauki
Rynek pracy w Polsce i Jolanta M. Szaban
w Unii Europejskiej
ekonomiczne
Agnieszka
Ryzyko samobójstwa u Gmitrowicz, Marta Wydawnictwo
2015
młodzieży
Makara-Studzińska, Lekarskie PZWL
Anita Młodożeniec
Medycyna
Salesbook.
Rewolucyjny trening
sprzedażowy
gwarantujący wzrost
efektywności
Nauki
ekonomiczne
Hal Becker, Nancy
Traum
Samodzielna naprawa
Sebastian Kiek
laptopa
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2014
Wydawnictwo e2015
bookowo
Samodzielność
finansowa samorządu
Krzysztof Surówka PWE
terytorialnego w
Polsce
Informatyka
2013
Nauki
ekonomiczne
2013
Literatura kobieca
Saszeńka
Simon Sebag
Montefiore
MAGNUM
Seksuologia sądowa
Zbigniew LewStarowicz
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Sektor bankowy i
ubezpieczeniowy w
Polsce w dobie
niestabilności.
Wybrane problemy
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Marii CurieSkłodowskiej
2014
Nauki
ekonomiczne
Skarbiec nauczycielaterapeuty (na bazie
własnych doświadczeń
z pracy
terapeutycznej)
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2015
Nauki społeczne
2015
Nauki
humanistyczne
Skarby nazistów
Kenneth D. Alford,
RM
Theodore P. Savas
Skąpiec
Molier
ZIELONA SOWA 2008
Podręczniki i
lektury szkolne
Sklepy cynamonowe
Bruno Schulz
MG
2013
Podręczniki i
lektury szkolne
Słownictwo rosyjskie
w ćwiczeniach
Albina Gołubiewa,
Paulina Monika
Węcławiak,
Walentyna Jolanta
Czeczuga
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2011
Nauki
humanistyczne
Słownik motywów
literackich
Dorota Nosowska
Wydawnictwo
Szkolne PWN
2013
Słowniki,
leksykony,
kompendia
Słownik motywów
literackich.
Gimnazjum
Ilona Kulik,
Katarzyna Janke,
Justyna
Nojszewska,
Justyna Rudomina
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Słowniki,
leksykony,
kompendia
Słownik nazw
osobowych i
miejscowych
Daniela Podlawska,
Wydawnictwo
Magdalena
Szkolne PWN
Świątek-Brzezińska
2013
Słowniki,
leksykony,
kompendia
Słownik pedagogiki
pracy i organizacji
Andrzej
Balasiewicz, Robert
Aspra
Błaut, Włodzimierz
Chojnacki
Słownik polskoukraiński • ukraińsko- Praca zbiorowa
polski
Level Trading
2014
Nauki społeczne
2015
Nauki
humanistyczne
Słownik
psychologiczny.
Leksykon ludzkich
zachowań
Ryszard Krupiński,
Psychoskok
Agata Jankowiak
2012
Nauki społeczne
Smak nadziei
Sherryl Woods
Mira
2013
Literatura kobieca
Sny na jawie
Diana Palmer
Harlequin
2015
Literatura kobieca
Socjologia
Anthony Giddens,
Philip W. Sutton
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2012
Nauki społeczne
Socjologia edukacji
Mirosław J.
Szymański
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2013
Nauki społeczne
Socjologia kultury.
Kultury i
społeczeństwa w
zmieniającym się
świecie
Wendy Griswold
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Nauki społeczne
Socjologia płci
Raewyn Connell
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2013
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Gdańskiego
2013
Nauki społeczne
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2011
Podręczniki i
lektury szkolne
Spółka z o.o. Prawo,
zarządzanie, finanse,
PR, marketing,
Barbara Brózda
wydanie marzec 2015
r. część I
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Spółka z o.o. Prawo,
zarządzanie, finanse,
PR, marketing,
Barbara Brózda
wydanie marzec 2015
r. część II
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Spółka z o.o. Prawo,
zarządzanie, finanse,
PR, marketing,
Barbara Brózda
wydanie styczeń 2015
r. część II
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Społecznie wykluczeni.
Niewygodni,
nienormatywni,
nieadekwatni
Spotkanie nad
morzem Jadwigi
Korczakowskiej
Agnieszka
Kędzierska
Standardy
anestezjologicznej
opieki pielęgniarskiej
Elżbieta Krajewska- Wydawnictwo
2014
Kułak, Hanna Rolka Lekarskie PZWL
Staropolska kultura
śmiechu. Ludzie -
Jarosław Porazinski
Wydawnictwo
Naukowe
2015
Medycyna
Nauki
humanistyczne
teksty - konteksty
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
Stomatologia
zachowawcza z
endodoncją
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2011
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
ekonomiczne
STRONGMAN u
szczytu władzy.
Angus Roxburgh
Władimir Putin i walka
o Rosję
Ole
2014
Literatura faktu
Sukces w zarządzaniu
kadrami. Elastyczność
w zarządzaniu
kapitałem ludzkim T.1
Problemy zarządczoekonomiczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2012
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Stosunki
międzynarodowe
Serge Sur
Strategie i logistyka w
sektorze usług.
Logistyka w
nietypowych
zastosowaniach
Strategie i praktyki
sprawnego działania
Adam Hamrol
Nauki
ekonomiczne
Swoboda
przemieszczania się w
prawie
Leszek Wiśniewski,
międzynarodowym,
Mateusz Maria
Silva Rerum
prawie Unii
Bieczyński
Europejskiej i polskim
prawie krajowym.
Przegląd zagadnień
2015
Prawo
Synonimy, antonimy i
kolokacje w języku
Maciej Matasek
angielskim
Handy Books
Studio
2014
Nauki
humanistyczne
System informacji
Oswiatowej obowiązki szkół i
organów
prowadzących
Agata Piszko
Infor PL
2015
Nauki
ekonomiczne
Syzyfowe prace
Stefan Żeromski
ZIELONA SOWA 2009
Podręczniki i
lektury szkolne
Szczepienia ochronne
Ewa Bernatowska,
Paweł Grzesiowski
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Szczęściary
Dorota
Krawczyńska
Novae Res
Literatura kobieca
Szczęśliwe wierszyki
Marta Chrabąscz
Wydawnictwo e2015
bookowo
Inne
Szkolna
niekomunikacja
Anna Wileczek,
Iwona Możdżonek
Wydawnictwo
Naukowe PWN
Nauki społeczne
2012
2015
Uniwersytet
Śląski
Szkoła bez barier
2015
Nauki społeczne
Szkoła wolna od
dyskryminacji.
Materiały dla
Kamila Raczyńska, Wiedza i
wychowawców i
Alina Synakiewicz Praktyka
pedagogów szkolnych
ze scenariuszami lekcji
wychowawczych.
2013
Nauki społeczne
Szkoła z
pasją...teatralną!
Fosze
2014
Nauki
humanistyczne
BEL Studio
2015
Nauki społeczne
Wiedza i
Praktyka
2013
Informatyka
Ściąga dla
bibliotekarzy
SBP
2013
Informatyka
Ślubna niespodzianka Tara Pammi
Harlequin
2015
Literatura kobieca
Środki przymusu
bezpośredniego i broń
palna. Użycie lub
wykorzystanie w
Marcin Jurgilewicz
ochronie
bezpieczeństwa
wewnętrznego
Editions
Spotkania
Spółka z o.o.
S.K.A
2015
Prawo
Świat arabski Kultura i
Praca zbiorowa
polityka
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Jolanta Zabielska
Sztuka myślenia
Szybkie analizy i
raporty okresowe w
Excelu
Paweł Wiśniewski
Świat porzuconych
dzieci
Jadwiga WojtczakPsychoskok
Jarosz
2014
Literatura faktu
Świąteczny gość
Carolyn Greene,
Carole Mortimer,
Catherine George
Mira
2012
Literatura kobieca
Święty od ćpunów
Michał Kotliński
JanKa
2013
Literatura piękna
Tajemnicza rezydencja Deborah Simmons
Harlequin
2015
Literatura kobieca
Taktyczne ratownictwo
medyczne
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Targi w gospodarce
rynkowej
Jacek Bazarnik,
Adam Figiel, Iryna
Manczak, Andrzej
Szromnik,
Krzysztof Piotr
Wojdacki
edu-Libri
Nauki
ekonomiczne
Technik usług
kosmetycznych
Joanna DylewskaGrzelakowska,
Magdalena
Ratajska
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Technika
Adam Rosławski,
wykonywania ćwiczeń Tadeusz
leczniczych
Skolimowski
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Telefonem w klienta
Wydawnictwo
Informatyka
Sylwester
2015
2015
Kućmierowski
Maria Ledzińska,
Maciej
Zajenkowski,
Maciej Stolarski
Akademickie
SEDNO
Wydawnictwo
Naukowe
Scholar
2013
Nauki społeczne
Teoretyczne i prawnoorganizacyjne
uwarunkowania
Michał Stępiński
decyzji dowódczych w
Policji
Wyższa Szkoła
Policji w
Szczytnie
2015
Informatyka
Teoria i praktyka
zarządzania
Kazimierz
Zimniewicz
PWE
2014
Nauki
ekonomiczne
Terapia dzieci i
młodzieży
Oficyna
Iwona DąbrowskaWydawnicza
Jabłońska
IMPULS
2013
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2014
Nauki społeczne
Temperament i
poznanie
Terapia logopedyczna
Terroryzm i zamachy
samobójcze
Ergun Capan
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2015
Nauki społeczne
Testowanie i jakość
oprogramowania
Adam Roman
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Informatyka
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego
2010
Nauki społeczne
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Transgraniczność jako
czynnik rozwoju
regionu (na
przykładzie
województwa
podlaskiego). T.1.
Szanse i zagrożenia
rozwoju współpracy
wschodnich regionów
przygranicznych
PWSZ Suwałki
2014
Nauki
ekonomiczne
Transgraniczność jako
czynnik rozwoju
regionu (na
przykładzie
województwa
podlaskiego. T. 2.
Współpraca Polski ze
wschodnim
sąsiedztwem
PWSZ Suwałki
2014
Nauki
ekonomiczne
Totalitaryzmy XX
wieku. Idee instytucje interpretacje
Tożsamość
europejskich
muzułmanów w myśli
Tariqa Ramadana
Marta WidyBehiesse
gospodarczym wybrane aspekty
Trening umysłu
sportowca
Sławomir Luter
LUTER Learning
2015
System
Poradniki
Truciciele z KGB
Borys Wołodarski
RM
Literatura faktu
Trudne diagnozy
psychiatryczne.
Analiza przypadków
2015
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Turystyka żeglarska
Aleksandra Łapko
BEL Studio
2015
Nauki
ekonomiczne
Twój supermózg
Rudolph E. Tanzi,
Deepak Chopra
Ole
2014
Literatura faktu
Ubezpieczenia
emerytalne, społeczne
i metody aktuarialne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2010
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Ubezpieczenia
społeczne 2014
Praca zbiorowa
Wiedza i
Praktyka
2014
Prawo
Ubezpieczenie
społeczne
Wojciech Muszalski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Uczył bocian boćka.
Elżbieta
Wydawnictwo eRymowana
Szwajkowska,
2013
bookowo
inscenizacja muzyczna Witold Szwajkowski
Inne
Tomasz Stryjek
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2013
Nauki społeczne
Ukryty Internet jako
przedmiot edukacji
informacyjnej
Natalia PamułaCieślak
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Informacja
naukowa
Umowa społeczna
Jean Jacques
Rousseau
Marek
Derewiecki
2014
Nauki społeczne
Usługi profesjonalne w
globalnej gospodarce
Placet
2014
Nauki
ekonomiczne
Usuwanie prywatnych
Praca zbiorowa
danych z Internetu
Wiedza i
Praktyka
2014
Informatyka
Uwarunkowania
partnerstwa
publiczno-prywatnego
Dagmara Maria
w finansowaniu
Hajdys
inwestycji jednostek
samorządu
terytorialnego
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2013
Nauki
ekonomiczne
Ukraińska idea
narodowa okresu
międzywojennego
Uwikłanie
Zygmunt
Miłoszewski
W.A.B.
2007
Literatura piękna
Vademecum
logopedyczne
Krystyna Błachnio
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
2015
Nauki społeczne
im. Adama
Mickiewicza
Vademecum
medycyny
wewnętrznej
Jan Duława
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
W milczeniu
Erica Spindler
Mira
2012
Literatura piękna
W pałacu szejka
Annie West
Harlequin
2015
Literatura kobieca
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2009
Nauki
ekonomiczne
W poszukiwaniu
efektywności finansów
publicznych
W służbie obozu
marszałka Józefa
Piłsudskiego
Joanna Dufrat
Avalon
2013
Nauki
humanistyczne
W szpilkach od Manolo
Agnieszka LingasŁoniewska
Novae Res
2013
Literatura kobieca
Walczyliśmy w piekle
Peter G. Tsouras
RM
2015
Literatura faktu
Wartość krajobrazu.
Rozwój przestrzeni
obszarów wiejskich
Przemysław
Kupidura, Adrianna Wydawnictwo
Kupidura, Michał
Naukowe PWN
Łuczewski
2011
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Wiedza o
Szymon Krawczyk,
społeczeństwie. Fiszki
Lingo
Mariusz Włodarczyk
maturzysty
2014
Podręczniki i
lektury szkolne
Więzienia stalinowskie
w Polsce. System,
Tadeusz Wolsza
codzienność, represje
RM
2014
Literatura faktu
Wiktora Degi
ortopedia i
rehabilitacja
Wydawnictwo
2015
Lekarskie PZWL
Medycyna
Winnetou, czyli krótki
przewodnik po
Artur Tołłoczko
coachingu
Psychoskok
2014
Nauki
ekonomiczne
Wizerunek kobiety w
mediach. Analiza
porównawcza tematyki
poświęconej kobietom Paulina M.
w prasie polskiej i
Wiśniewska
niemieckiej u schyłku
pierwszej dekady XXI
wieku
Silva Rerum
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Władcy czasu
Alexandra Monir
Jaguar
2014
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Wojna Zimowa
Bair Irincheev
RM
2015
Nauki
humanistyczne
Wolność,
bezpieczeństwo,
obywatel
Stefan M.
Grochalski
WSB
2015
Prawo
Wprowadzenie do
ekonometrii
Karol Kukuła,
Antoni Goryl,
Zbigniew
Jędrzejczyk, Jacek
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2009
Nauki
ekonomiczne
Osiewalski, Anna
Walkosz
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2010
Informacja
naukowa
Współczesna kobieta szkice do portretu na
tle przemian
społeczno-kulturowych
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Współczesna młodzież
postrzegana z
perspektywy
Paulina Peretrówieśników. Studium Drążewska
teoretycznoempiryczne
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2014
Nauki społeczne
WSPÓŁCZESNA
RODZINA W POLSCE I
NA ŚWIECIE
Społeczna
2014
Akademia Nauk
Nauki społeczne
Współczesne oblicza
komunikacji i
informacji. Problemy,
badania, hipotezy
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2014
Nauki społeczne
Współczesne systemy
Jacek Woźniak
motywacyjne
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2012
Nauki
ekonomiczne
Współczesne
wyzwania polityki
społecznej wobec
rodziny
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2010
Ekonomicznego
we Wrocławiu
Nauki
ekonomiczne
Współczesna
biurowość.
Zagadnienia ogólne
Halina Robótka
Współczesne
wyzwania rynku
finansowego
Wydawnictwo
Naukowe
Patrycja Chodnicka, Wydziału
Małgorzata Olszak Zarządzania
Uniwersytetu
Warszawskiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Współczesny
nauczyciel. Studium
wypalenia
zawodowego
Wydawnictwo
Janusz Kirenko,
Uniwersytetu
Teresa ZubrzyckaMarii CurieMaciąg
Skłodowskiej
2014
Nauki społeczne
Współczesny teatr i
film wobec wyzwań
nowych mediów
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
humanistyczne
Wstęp do matematyki
Dariusz
Miklaszewski
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Wszystko o planach
systematycznego
Michał Sadowski
Wiedza i
Praktyka
2015
Poradniki
oszczędzania
Wulgaryzmy w języku
kibiców polskich, czyli Agnieszka
„Polska grać, k…
Dokowicz
mać!”
Silva Rerum
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Wulgaryzmy w języku
kibiców polskich, czyli Agnieszka
„Polska grać, k…
Dokowicz
mać!”
Silva Rerum
2015
Nauki
humanistyczne
www-wybory. Internet
jako narzędzie
komunikacji
politycznej na
Jacek Babiel
przykładzie
prezydenckich
kampanii wyborczych
Baracka Obamy
Wydawnictwo e2014
bookowo
Nauki społeczne
Wybory i pozycja
ustrojowa prezydenta
Radosław Zych
w wybranych
państwach świata
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2011
Nauki społeczne
Wybrane aspekty
wewnątrzrodzinnych
uwarunkowań
osamotnienia dziecka
Społeczna
2014
Akademia Nauk
Nauki społeczne
Wybrane zagadnienia
pielęgniarstwa
chirurgicznego i
operacyjnego
PWSZ Suwałki
2010
Medycyna
Wybrane zagadnienia
z laboratoryjnej
diagnostyki
medycznej. Podręcznik
dla studentów
oddziału medycyny
laboratoryjnej
Uniwersytet
Medyczny im.
Karola
2014
Marcinkowskieg
o
Medycyna
Wycena
przedsiębiorstwa
Sławomir Cudak
Karolina
Wydawnictwo
Daszyńska-Żygadło Naukowe PWN
2015
Nauki
ekonomiczne
Wycena
przedsiębiorstwa. Jak
poprawnie szacować
Julita Zdończyk
wartość firmy i
usprawnić jej działanie
Wiedza i
Praktyka
2014
Nauki
ekonomiczne
Wychowanie dziecka
Ewa Danuta Białek
Instytut
Psychosyntezy
2015
Nauki społeczne
Wychowanie fizyczne
w edukacji
wczesnoszkolnej
Poradnik metodyczny
Urszula Kierczak
Oficyna
Wydawnicza
IMPULS
2013
Sport
Wykluczenie społeczne
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2005
Ekonomicznego
Nauki
ekonomiczne
w Katowicach
Wykluczenie społeczne
osób z
Ilona Fajferniepełnosprawnością
Kruczek
w środowisku
lokalnym
Uniwersytet
Śląski
2015
Nauki społeczne
Wykładnia konstytucji.
Tomasz Stawecki,
Inspiracje, teorie,
Jan Winczorek
argumenty
Wolters Kluwer
SA
2015
Prawo
Wynagrodzenia praktyczne sposoby
rozwiązywania
problemów
Stanisława
Borkowska
Wolters Kluwer
SA
2012
Nauki
ekonomiczne
Wypędzeni
R. M. Douglas
RM
2015
Nauki
humanistyczne
Wypędzone
Helene Pluschke,
Dom
Asther Schwerin,
Wydawniczy
Ursula Pless-Damm PWN Sp. z o.o.
2013
Literatura faktu
Wysokoefektywne
metody oczyszczania
wody
Anna M. Anielak
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Wywiad ze śmiercią
Michał Wancerz
Psychoskok
2014
Literatura faktu
Wzgórze wiosny
Bolesława
Wdzięczna
Wydawnictwo
Key Text
2008
Literatura piękna
Wzmacnianie
konstrukcji
żelbetowych
metodami
tradycyjnymi
Tadeusz Urban
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Z parasolem przez
Irlandię
Tsanko Ivanov
Novae Res
2014
Literatura piękna
Z piekła do wolności.
Ucieczki z Korei
Północnej
Mike Kim
Dom
Wydawniczy
PWN Sp. z o.o.
2012
Literatura faktu
Zabójczy wirus
Alex Kava
Mira
2012
Literatura piękna
Zaburzenia
emocjonalne i
behawioralne u dzieci
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Zachowania
konsumentów.
Procesy
unowocześniania
konsumpcji
Sławomir Smyczek, Wolters Kluwer
Ewa Kieżel
SA
Zagubieni Inwazja
Marcin Mortka
2015
Medycyna
Nauki
ekonomiczne
ZIELONA SOWA 2013
Literatura piękna
Zakaz dyskryminacji w
zatrudnieniu przydatna strategia,
Grażyna Mazur
orzecznictwo sądów
pracy
Wiedza i
Praktyka
2014
Prawo
Zakażenia szpitalne
procedury
Wiedza i
Praktyka
2014
Medycyna
Anna Błażejczyk
profilaktyczne i
monitorowanie.
Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
- obowiązki
pracodawcy
Barbara
Tomaszewska, Ewa Wolters Kluwer
SuknarowskaSA
Drzewiecka
2013
Prawo
Zakochana w
nikczemniku
Liz Carlyle
Bis
2015
Literatura kobieca
Zakon krzyżacki w
Prusach i Inflantach.
Podziały
administracyjne i
kościelne w XIII-XVI
wieku
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2013
Nauki
humanistyczne
Zakręcone życie Madzi
Edyta Świętek
Kociołek
Szara Godzina
2013
Literatura kobieca
Zarys anatomii
człowieka
Adam Krechowiecki
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Zarys turystyki
zdrowotnej i
uzdrowiskowej
Czesław Koźmiński,
Bożena Michalska,
Ewa
Szczepanowska,
Katarzyna Górnik
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Szczecińskiego
2013
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Zarządzanie finansami Andrzej Rutkowski
PWE
2015
Nauki
ekonomiczne
Zarządzanie
innowacjami a cykle
gospodarcze.
Wyzwania, relacje,
metody
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Warszawskiej
2015
Nauki
ekonomiczne
Zarządzanie
kryzysowe. Teoria,
praktyka, konteksty,
badania
Wyższa Szkoła
Policji w
Szczytnie
2011
Prawo
Zarządzanie
marketingiem. Trendy, Praca zbiorowa
strategie, instrumenty
Wydawnictwo
Uniwersytetu
2014
Ekonomicznego
w Krakowie
Nauki
ekonomiczne
Zarządzanie publiczne Konrad Raczkowski
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Nauki
ekonomiczne
Zarządzanie ryzykiem
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Stanisław
Marciniak, Wojciech
Wiszniewski, Eryk
Głodziński
Zarządzanie
strategiczne w
samorządach
lokalnych
Henryk Gawroński
Wolters Kluwer
SA
2010
Nauki społeczne
Zarządzanie w
Jednostkach
Samorządu
Terytorialnego
Danuta Stawasz,
Dorota SikoraFernandez
Placet
2013
Nauki
ekonomiczne
Zarządzanie w
pielęgniarstwie
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Zarządzanie zasobami
ludzkimi w
administracji
publicznej. Ocena i
rozwój członków
korpusu służby
cywilnej
Wolters Kluwer
SA
2013
Nauki społeczne
Zarządzanie zasobami
ludzkimi. Podręcznik
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
ekonomiczne
Zarządzanie. Teoria i
praktyka
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2010
Nauki
ekonomiczne
Zasady postępowania
z odpadami
Praca zbiorowa
niebezpiecznymi
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Zasady prawa.
Studium
teoretycznoprawne
Marzena Kordela
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
im. Adama
Mickiewicza
2014
Prawo
Zasady zarządzania
Dominika LatusekWolters Kluwer
Jurczak, Andrzej K.
SA
Koźmiński
2014
Nauki
ekonomiczne
2012
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Zastosowanie badań
termowizyjnych w
budownictwie
Henryk Nowak
Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Wrocławskiej
Zatrudnianie
cudzoziemców
Edyta Bielak-Jomaa
Wolters Kluwer
SA
2015
Prawo
Zatrudnianie i
zwalnianie
pracowników –
praktyczny poradnik
Infor Pl
Infor PL
2015
Nauki
ekonomiczne
Difin
2013
Nauki
ekonomiczne
Wolters Kluwer
SA
2015
Nauki
ekonomiczne
Wydawnictwo
Naukowe
Uniwersytetu
Mikołaja
Kopernika
2015
Nauki
humanistyczne
Ole
2014
Literatura faktu
Zawodoznawstwo.
Wiedza o współczesnej Zdzisław Wołk
pracy
Zawód infobroker
Aneta JanuszkoSzakiel, Sabina
Cisek
Zawód: dziennikarz.
Między misją a
profesją
Zbrodnie Kościoła
Giuseppe Staffa
Zdrowie publiczne
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2008
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
2008
Nauki
ekonomiczne
Zespoły leśne Polski
Jan Marek
Matuszkiewicz
Zewnętrzne źródła
finansowania
samorządu
Wydawnictwo
Beata Guziejewska Uniwersytetu
Łódzkiego
terytorialnego
Jacek Drobnik
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2007
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Joanna Opoka
Maerna
Zakład Opieki
Zdrowotnej
Ośrodek UMEA
SHINODAKURACEJO
2014
Nauki
matematycznoprzyrodnicze
Zielona herbata.
Cudowny lek
Anna Kubanowska
LITERAT
HENRYK
PŁONCZYŃSKI
2012
Medycyna
Zielone koktajle –
sekret zdrowia i
młodości
Dorota Wójcik
EcoMedico
2014
Poradniki
Zjawisko wielopracy.
Psychologiczne
uwarunkowania i
konsekwencje
Wydawnictwo
Agnieszka LipińskaUniwersytetu
Grobelny
Łódzkiego
2014
Nauki
ekonomiczne
Zośka Detektyw
Lara Bergen
Wilga
2014
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Zośka Ryzykantka
Lara Bergen
Wilga
2014
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Zrozumieć Chińczyków
Kulturowe kody
Praca zbiorowa
społeczności chińskich
Wydawnictwo
Akademickie
Dialog
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Zrozumieć
programowanie
Wydawnictwo
Naukowe PWN
2015
Informatyka
Zrównoważony rozwój
Oficyna
gospodarczy jednostek
Wydawnicza
Eugeniusz Sobczak
samorządu
Politechniki
terytorialnego
Warszawskiej
2015
Nauki społeczne
Zwiadowcy Księga 1
Ruiny Gorlanu
John Flanagan
Jaguar
2011
Literatura dla
dzieci i młodzieży
Zwyczajne
pakistańskie życie
Joanna Kusy
Dom
Wydawniczy
PWN Sp. z o.o.
2015
Literatura faktu
Źródła dofinansowania
Marek Dominik
dla jednostek
Peda
publicznych
Wiedza i
Praktyka
2015
Prawo
Źródła finansowania
inwestycji spółki z o.o. Adrian Mazur
obligacje i kredyty
Wiedza i
Praktyka
2014
Nauki
ekonomiczne
Zielnik i
zielnikoznawstwo
Zielona energia
Gynvael Coldwind
Źródła finansowania
samorządu
terytorialnego
Antoni Hanusz,
Piotr Czerski,
Andrzej Niezgoda,
Paweł Szczęśniak,
Magdalena Musiał
Wolters Kluwer
SA
2015
Nauki społeczne
Żabeł trojański
Jan Siwmir
RW2010
2012
Literatura piękna
Żebractwo we
współczesnej Polsce
Kazimiera Król
Wydawnictwo
2010
PWSZ w Koninie
Nauki społeczne
jako kwestia
społeczna
Życie codzienne w
muzułmańskim
Madrycie
Wydawnictwo
Magdalena
Akademickie
Nowaczek-Walczak
Dialog
2014
Literatura
popularnonaukow
a
Życie przed życiem
życie po życiu
Andrzej Sarwa
Armoryka
2013
Teologia
Życzenie
Ewa Waluk
Novae Res
2012
Literatura kobieca
Żyć i pracować w
domu pomocy
społecznej.
Socjologiczne studium Jakub Niedbalski
interakcji personelu z
upośledzonymi
umysłowo
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Łódzkiego
2013
Nauki społeczne
Żywienie w chorobach
Zofia Wieczorekprzewodu
Chełmińska
pokarmowego
Wydawnictwo
2014
Lekarskie PZWL
Medycyna
Żywienie w chorobach Zofia Wieczorekserca
Chełmińska
Wydawnictwo
2013
Lekarskie PZWL
Medycyna
Żywoty Świętych
Pańskich
Warmińskie
Wydawnictwo
Diecezjalne
Teologia
Hugo Hoever
2015

Podobne dokumenty