program spotkania nt festyn wiejski

Transkrypt

program spotkania nt festyn wiejski
Jak w zgodzie z przepisami podatkowymi zorganizować wiejski festyn?
zasady opodatkowania przedstawi:
Urszula Romaniuk
Zastępca Naczelnika
Izby Skarbowej w Opolu
12 marca 2015 r., godz. 10.00
(przewidywany czas: 3 godziny)
Opolski Urząd Wojewódzki, Sala Herbowa
Program spotkania:
1. Jakie podatki aktualnie obowiązują i które z nich mogą obciążać organizatorów i
uczestników wiejskiego festynu.
2. Kim jest podatnik sprzedający towary lub świadczący usługi na wiejskim festynie:
‒ ci, którzy są zwolnieni z opodatkowania,
‒ ci, którzy sądzą, że są zwolnieni z podatku,
‒ ci, którzy są opodatkowani.
3. Jaka jest sytuacja podatkowa organizacji pozarządowej, działającej na rzecz lokalnej
społeczności:
‒ stowarzyszenia lub fundacji,
‒ koła gospodyń wiejskich,
‒ kółka parafialnego,
‒ komitetu obywatelskiego powołanego do jakiejś sprawy (na przykład budowy
pomnika).
4. Jaka jest sytuacja podatkowa osoby fizycznej sprzedającej na festynie:
‒ przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą,
‒ osoby nie będącej przedsiębiorcą,
‒ twórcy dzieła artystycznego.
5. Kiedy wystąpi obowiązek w VAT, a kiedy konieczna jest kasa fiskalna.
6. Sprzedaż alkoholu własnej produkcji – co z tą akcyzą.
7. Obrót piwem.
8. Niespodzianki podatkowe związane z loterią fantową, czyli czy warto organizować
loterię.

Podobne dokumenty