Komponenty konstrukcyjne

Komentarze

Transkrypt

Komponenty konstrukcyjne
Komponenty konstrukcyjne
www.dmeeu.com
TSTL - TSBL
FW1800 - FW1850
18/02/2011
ULB - ULC - ULG
VF - AW275 - AW280
Spis treści
11/05/2007
Plate Control
Blokady zatrzaskowe..................................................................................................................................................................1
Wypychacze 2-stopniowe................................................................................................................................................... 23
Osie elementu prowadzącego......................................................................................................................................... 37
Koło walcowe skośne............................................................................................................................................................. 44
Sterowanie wypychaniem................................................................................................................................................... 48
Ustalacze ślizgowe................................................................................................................................................................... 54
Quick strip...................................................................................................................................................................................... 60
www.dmeeu.com
Collapsible Cores
11/05/2007
Podcięcia formowania
Vectorform.................................................................................................................................................................................... 67
UniLifter.......................................................................................................................................................................................... 74
Rdzenie elastyczne................................................................................................................................................................... 77
Rdzenie składalne..................................................................................................................................................................... 89
Gniazda rozszerzalne.............................................................................................................................................................. 96
Multiform....................................................................................................................................................................................... 98
Rdzenie rozszerzalne............................................................................................................................................................ 102
Urządzenia do wykręcania............................................................................................................................................... 106
www.dmeeu.com
Accessories
11/05/2007
Kontrola płyty
www.dmeeu.com
Inne rozwiązania techniczne
Połączenia wypychacza szybkiego............................................................................................................................. 118
Zawory powietrzne.............................................................................................................................................................. 120
Dysza filtra maszyny............................................................................................................................................................. 122
Przełącznik krańcowy Limit Switch............................................................................................................................. 124
CounterView............................................................................................................................................................................. 128
Cylindry hudrauliczne......................................................................................................................................................... 130
System zaciskowy szybkiego działania Bakra....................................................................................................... 143
www.dmeeu.com
18/02/2011
www.dmeeu.com
18/02/2011
Kontrola płyty
www.dmeeu.com
18/02/2011
Blokady zatrzaskowe
Blokady zatrzaskowe używane są do kontroli i unoszenia płyty podczas sekwencji otwierania i zamykania formy. Dzięki trzem różnym typom DME zapewnia wachlarz rozwiązań montażowych dla wszystkich zastosowań:
1. LL: oryginalna blokada zatrzaskowa DME z
powodzeniem stosowana w branży przez prawie 20 lat.
Prosta, zwarta konstrukcja, którą można montować w
różnych konfiguracjach na zewnątrz formy.
Dostępna w wersji małej, średniej i dużej o jednej
standardowej długości, którą narzędziowiec może
łatwo dociąć na wymiar.
2. KL: bardzo mocna konstrukcja dostępna w 6 różnych
rozmiarach do każdego wymiaru formy.
Prosta obróbka skrawaniem i dostosowanie umożliwiają
łatwy montaż na zewnątrz formy.
18/02/2011
CAD reference point
3. DKL: nowoczesna alternatywa wprowadzona na rynek w roku 2004 i niezwykle popularna wśród projektantów form,
producentów i formierzy.
Całkowicie umieszczona wewnątrz formy, DKL nie koliduje z zewnętrznyi przewodami chłodzącymi i eliminuje brak możliwości
ułożenia formy na jej boku.
Znacznie upraszcza produkcję formy, ponieważ płyty nie wymagają już obróbki skrawaniem po bokach, wymagana jest jedynie
obróbka w pionie. Opcjonalny system wyrzutników z prowadzeniem oszczędza przestrzeń w formie.
www.dmeeu.com - 1-1
Komponenty konstrukcyjne
Informacje: LL-KL-DKL
Blokady zatrzaskowe
Informacje na temat wersji LL
OTWIERANIE
FORMY
LINIA
PODZIAŁU
ZRZUCAJĄCA
PŁYTY
ZRZUCAJĄCEJ
OBUDOWA
WYPYCHACZY
T.C.P.
“A”
PŁYTA
“X-1”
PŁYTA
T.C.P.
“AX”
PŁYTA
“X”
ZRZUCAJĄCA
PŁYTA
“BX”
PŁYTA
WSPORCZA
PŁYTA
1 OTWARCIE
FORMY
2 OTWARCIE
FORMY
“B”
PŁYTA
WSPORCZA
PŁYTA
Blokada zatrzaskowa Jiffy
1. Do kontroli płyty zrzucającej.
Czas cyklu jest często marnowany w oczekiwaniu na
zadziałanie sworznia płyty wypychaczy prasy. Stosująć
blokadę DME Jiffy Latch-Lok w sposób przedstawiony
po lewej stronie, płyta zrzucająca przemieszczana jest
podczas wtórnego ruchu otwierania formy bez pomocy
sworznia płyty wypychaczy prasy.
Blokada Jiffy Latch-Lok pozwala na skrócenie skoku
wypychającego, poprawia czas cyklu i zwiększa liczbę
części wyprodukowanych w trakcie zmiany.
2. Aby podnieść płytę X z płyty A blokując
jednocześnie płyty X i B.
W tym zastosowaniu blokady Jiffy Latch-Lok płyta
„X-1” jest podnoszona z płyty „A” w pierwszej sekwencji
otwierania formy. Podczas wstępnie określonego
otwarcia (użytkownik określa odległość) płyta „X-1”
uwalniana jest od płyty „B” w drugim otwarciu formy. To
zastosowanie blokady Jiffy Latch-Lok jest szczególnie
efektywne w przypadku „AX” lub form z trójpłytowymi
kanałami górnymi.
OBUDOWA
WYPYCHACZY
T.C.P.
“A”
PŁYTA
1 OTWARCIE
FORMY
2 OTWARCIE
FORMY
“B”
PŁYTA
WSPORCZA
PŁYTA
3. Aby podnieść płytę A z górnej płyty zaciskowej
blokując jednocześnie płyty A i B.
W przedstawionym tutaj zastosowaniu blokady DME
Latch-Lok płyta „A” przemieszcza się od górnej płyty
zaciskowej przy pierwszym otwarciu formy. W tej części
cyklu the płyty „A” i „B” są zablokowane. Kiedy listwa
zwalniająca mija ramię płyty „A” i „B” rozdzielają się w
drugim otwarciu formy.
T.C.P.
“B”
PŁYTA
WSPORCZA
PŁYTA
18/02/2011
OBUDOWA
WYPYCHACZY
“A”
PŁYTA
4. Uruchomienie zespołu wypychaczy bez pomocy
sworznia wypychającego formy.
W tych zastosowaniach, w których wymagany jest
krótszy skok prasy blokada
DME Jiffy Latch-Lok jest niezwykle efektywna.
Można uruchomić blokadę Jiffy Latch-Lok w dowolnym
czasie po rozpoczęciu ruchu otwierania formy i
pociągnąć zespół wypychaczy do przodu. Ta prosta
czynność skraca czas cyklu i powoduje wzrost ilości
wyprodukowanych części.
CAD reference point
OBUDOWA
WYPYCHACZY
1-2 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
REF
W = SZEROKOŚĆ FORMY
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
W <= 200
200 < W < 400
200 < W < 400
W > 400
LL
Korpus
A
B
C
Ø ramienia
Sprężyna
Dla REF
80,0
127,0
127,0
152,5
35,0
47,0
49,2
74,6
25,0
37,0
36,5
61,9
LL 052 E: 22
LL 102 E: 32
LL 102: 31,2
LL 202: 50,2
LL 059 E
LL 109 E
LL 109
LL 209
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
Body
Rocker Ø
LL
Listwa zatrzaskowa
REF
E
F
G2
Dla REF
LL 053 E
LL 103 E
LL 153
LL 203
180
254
254
406
7,9
11,9
12,1
24,8
16,0
24,0
24,8
37,5
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
LL
REF
M
P
Q
Dla REF
LL 054 E
LL 104 E
LL 104
LL 204
180
254
254
406
7,9
9,9
9,0
12,1
16,0
24,0
24,8
37,5
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
LL
Element dystansowy
REF
LL 056 E
LL 106 E
LL 106
LL 206
U
V
W
Dla REF
55,0
75,0
76,2
114,3
8,0
12,0
12,4
25,3
12,0
20,0
22,2
38,1
LL 051 E
LL 101 E
LL 151
LL 201
18/02/2011
CAD reference point
Listwa zwalniająca
www.dmeeu.com - 1-3
Komponenty konstrukcyjne
LL
Blokada zatrzaskowa Jiffy
Blokady zatrzaskowe
Jiffy
Starting position of rocker
is controlled by a spring ram.
Instrukcje montażu LL-051 / LL-101 / LL-201
Release bar is ready to disengage
rocker from latch bar at end of
required ejector stroke if press
overtravels
With the Latch bar
X- and B-plates are locked
Cut release bar
to required length
and dowel it with
spacer.
Spacer
Release bar
1st parting
line
1st parting
line
2nd parting
line
Latch bar
2nd parting line
(stripper distance)
Dla jednej formy wymagane są co najmniej 2 blokady Latch-lok, które są montowane odpowiednio na powierzchniach
zewnętrznych (środek formy).
Korpus musi być przykręcony i zamocowany kołkami równolegle do płyty formującej. Listwy zatrzaskowa i zwalniająca muszą
być przykręcone pod kątem 90° do linii rozdzielającej (otwory szczelinowe ułatwiają końcowe dopasowanie). Listwy muszą
odpowiednio przesuwać się w korpusie.
18/02/2011
CAD reference point
Dopasowanie:
Obie blokady Latch-loks muszą być dokładnie dopasowane. Niedokładności mogą prowadzić do ustawienia się pod kątem płyt
zrzucających oraz do złamania listew.
Listwy zatrzaskowe i zwalniające muszą być wstępnie ustawione kiedy forma jest zamknięta. Otworzyć formę i sprawdzić sekwencję
ruchu listew i płyty zrzucającej. Jeśli potrzeba, wyregulować. Powtarzać tą procedurę do momentu, kiedy oba zatrzaski Latch-lok
będą idealnie współpracować.
Następnie można ustalić listwy zatrzaskową i zwalniającą kołkami. Przed i po pracy nałożyć na wszystkie ruchome elementy Latchlok smar typu C 168 .
1-4 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
Release bar is ready to disengage
rocker from latch bar at the end
of the stroke
Latch bar
Parting line
Distance X stops
stroke of ejector
plate
Starting position
of rocker is
controlled by
spring ram
Amount of
mold opening
before
ejector plate.
Release
bar
Cut-out slot
Release bar
Cut release bar to required length
Spacer *
release bar and spacer can also be
screwed and doweled together
18/02/2011
CAD reference point
W przypadku Latch-lok LL-151 w szczególności porusza się płyta wypychaczy, płyta wypychaczy (N 50) musi wystawać na tyle, aby
można było zamontować korpus, i jeśli to konieczne, element dystansowy*. Korpus i element dystansowy należy przykręcić i ustalić
kołkami do N 50.
Obrobić skrawaniem wycięcie dla listew w elemencie dystansowym* oraz wystające płyty wypychaczy.
Wszystkie inne instrukcje montażu podane są dla LL-051, LL-101 i LL-201.
www.dmeeu.com - 1-5
Komponenty konstrukcyjne
Jiffy
Instrukcje montażu LL-151
Blokady zatrzaskowe
KL
Blokady zatrzaskowe
KL1-1-70
Obejmuje
KF
Zamawiane oddzielnie
KK
KV
KU
Liczba kombinacji
KL1/1/1
KL/1/2
KL/1/3
1-6 - www.dmeeu.com
KU1/1
KU/1/2
KL2/2
KU/2/2
18/02/2011
REF
CAD reference point
Static
Fmax. 40000 newton
Dynamic
Fmax. 16000 newton
Blokady zatrzaskowe
KL
Komponenty konstrukcyjne
Blokady zatrzaskowe
REF
L
La
Lb
l1
Obejmuje
Zamawiane oddzielnie
KL 1-2-90
KL 1-2-170
KL 1-2-220
KL 1-2-270
90
170
220
270
117
197
247
297
137
217
267
317
172
252
302
352
KF/KK/KV
KF/KK/KV
KF/KK/KV
KF/KK/KV
KU
KU
KU
KU
18/02/2011
CAD reference point
Static
Fmax. 40000 newton
Dynamic
Fmax. 16000 newton
www.dmeeu.com - 1-7
Blokady zatrzaskowe
KL
Blokady zatrzaskowe
l1
l3
Obejmuje
Zamawiane oddzielnie
KL 1-3-120
KL 1-3-170
KL 1-3-220
120
170
220
182
232
282
WZ8031 B 10-025
KU
KU
KU
18/02/2011
REF
CAD reference point
Static
Fmax. 65000 newton
Dynamic
Fmax. 30000 newton
1-8 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
KU
Komponenty konstrukcyjne
Zasuwa przegrody
L
l1
l5 min.
l5 maks.
l6 min.
l6 maks.
KU 1-1-140
KU 1-1-204
KU 1-1-254
140
204
254
120
184
234
23
23
23
105
169
219
23
23
23
99
163
213
18/02/2011
CAD reference point
REF
www.dmeeu.com - 1-9
Blokady zatrzaskowe
KU
Zasuwa przegrody
Bore hole as per customer’s requirements
L
l1
KU 1-2-200
KU 1-2-250
KU 1-2-300
200
250
300
170
220
270
18/02/2011
CAD reference point
REF
1-10 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
KL
15
Komponenty konstrukcyjne
Blokady zatrzaskowe
REF
KL 2-2-256
Obejmuje
KF
KK
Zamawiane oddzielnie
KV
KU
18/02/2011
CAD reference point
Static
Fmax. 100000 newton
Dynamic
Fmax. 40000 newton
www.dmeeu.com - 1-11
Blokady zatrzaskowe
KU
Zasuwa przegrody
REF dla KL 2-2-256
18/02/2011
KU2-2-400
CAD reference point
Bore hole as per customer’s requirements
1-12 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
CZĘŚĆ A
CZĘŚĆ B
B
L1
L
DO BLOKADY
ZATRZASKOWEJ
KF 12-70
2x
1x
20
90
110
KL 1-2-70
KF 12-90
2x
1x
20
90
110
KL 1-2-90
KF 12-170
2x
1x
20
90
110
KL 1-2-170
KF 12-220-270
2x
1x
20
127
157
KL 1-2-220 - 270
KF 22-256
2x
1x
25
127
157
KL 2-2-256
REF
KK
Głowice
REF
A
A1
A2
M
D
B
C
KK 11-12
37,5
23,6
21
157
6
27
20
KK 22
55
40
18,75
157
12
30
27
KK 11-12 do blokady zatrzaskowej KL1-1-70 / KL1-2-170 / KL1-2-220 /
KL1-2-270
KK 22
do blokady zatrzaskowej KL2-2-256
KV
Sztaby ścieralne
REF
KV 11-12
DLA WSZYSTKICH KL
WZ 8031
Sprężyny
REF
DLA WSZYSTKICH KL 1-3-*
18/02/2011
CAD reference point
WZ 8031 B 10-25
www.dmeeu.com - 1-13
Komponenty konstrukcyjne
KF
Sprężyny
Blokady zatrzaskowe
KL-KU
Przykład
Stroke
18/02/2011
KL
CAD reference point
KU
1-14 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
KL-KU
Komponenty konstrukcyjne
Przykład
18/02/2011
CAD reference point
Stroke
www.dmeeu.com - 1-15
Blokady zatrzaskowe
DKL
Wewnętrzna blokada zatrzaskowa
Montowany w unikalny sposób mechanizm blokady zatrzaskowej DME
można przystosować do podstaw form o wielu rozmiarach i grubościach
płyt. Dostępny jest w trzech rozmiarach umożliwiając dostosowanie do
większości standardowych podstaw form z płytą zrzucającą DME. Dla
każdej z trzech wielkości blokad zatrzaskowych dostępne są dwa zakresy
skoku i dwie długości sworznia ściągacza środkowego. Po zamontowaniu
wewnątrzna blokada zatrzaskowa DME kontroluje sekwencją otwierania
jednej linii rozdzielającej po przemieszczeniu się pierwszej linii rozdzielającej
o wstępnie określoną odległość. Po zamontowaniu nie ma regulacji, które
mogłyby ulec przypadkowej zmianie. Wewnętrzne blokady zatrzaskowe są
najczęściej stosowane w podstawach form z płytą zrzucającą DME.
Podstawowy
Zatrzask ∅
28
Mała
34
Średnia
45
Duża
REF
DKL 2811
DKL 2812
DKL 2821
DKL 2822
DKL 3411
DKL 3412
DKL 3421
DKL 3422
DKL 4511
DKL 4512
DKL 4521
DKL 4522
Środek
Zalecane maks.
Maks. zalecana
Zakres skoku (1) Ściągacz
środkowy standardowej podstawy wartości obciążeń
Min./Maks.
Opcje długości
Szerokość formy DME Statyczne - dynamiczne
5 -> 30
30 -> 55
6 -> 41
41 -> 76
12 -> 58
58 -> 104
140
250
140
250
160
280
160
280
200
310
200
310
L8
Korpus
W(2)
Ściągacz
środkowy
Y(3)
Płyta
montażowa
Z(4)
Głębokość
C’Bare
296
10 kN - 100 kg
40
23 ±0,1
22 -> 35
10
+0,04
0
396
20 kN - 200 kg
51
32 ±0,1
27 -> 47,6
12
+0,04
0
596
30 kN - 380 kg
68
43 ±0,1
35 -> 60
16
+0,04
0
(2) Ten wymiar konfiguracji jest krytyczny i musi być zachowany jako wymiar określony do prawidłowej lokalizacji kołka i korpusu
krzywki względem zatrzasku. Wymiar W to odległość od górnej powierzchni płyty zrzucającej X-1 do górnego końca sworznia
ściągacza środkowego. Dodatkowe informacje można znaleźć w danych montażowych.
(3) Wymiar płyty montażowej „Y” będzie płytą „A” dla podstawy formy z płytą zrzucającą.
CAD reference point
(1) Dostarczane, aby zapewnić maksymalny skok bez odcięcia. Aby skrócić skok pomiędzy wartością maksymalną i minimalną,
należy obcinać szczelinową tuleję ograniczającą skok na gwintowanym końcu jedynie według danych montażowych. Odcinać
nie mniej niż wartość minimalnego skoku; zachować ścisłe tolerancje zgodne z danymi montażu.
18/02/2011
(4) Ta głębokość otworu z pogłebieniem czołowym jest krytyczna i musi być zachowana jako wymiar określony do lokalizacji tulei
dzielonej, korpusu krzywki i sworznia względem zatrzasku.
1-16 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
Komponenty konstrukcyjne
DKL
Wewnętrzna blokada zatrzaskowa
Podstawowe wskazówki konstrukcyjne dla doboru i zastosowania
1. Wybrać właściwy wymiar wewnętrznej blokady zatrzaskowej – średnica
28 mm (mała), średnica 34 mm (średnia) lub średnica 45 mm (duża),
na podstawie szerokości płyty podstawy formy. Jednakże, duże formy,
grube płyty lub zastosowania z dużym obciążeniem mogą wymagać
zamontowania następnego, wyższego rozmiaru niż określony.
2. Wybrać odpowiedni zakres skoku z dwóch dostępnych dla każdego
rozmiaru. Ten wybór oparty jest na szczególnych wymaganiach danego
zastosowania dotyczących zakresu skoku, który musi być zapewniony dla
jednej linii rozdziału przed zwolnieniem zatrzasku. Wymagania dla skoku
całkowitego oparte są na wielkości wymaganej dla danego zastosowania,
jak wyjaśniono to powyżej plus 3 mm minimalnego luzu. Te dodane 3
mm minimum zapewni wykonanie pełnego wymaganego skoku zanim
zatrzask rozpocznie swoją akcję zwalniającą.
3. Wybrać odpowiednią długość sworznia ściągacza środkowego spośród
dwóch dostępnych dla każdej wielkości. Długość kołka określana jest
przez konkretne zastosowanie obejmujące grubość płyty podstawy
formy, w której będzie montowany kołek, itp. Jeśli to możliwe, sworzeń
ściągacza środkowego powinien być montowany w płycie podporowej.
Jednakże niektóre zastosowania wymagają zamontowania sworznia
ściągacza środkowego w dolnej płycie zaciskowej. Zależy to od długości
skoku lub długości komponentu tulei dzielonej, który kontroluje skok
oraz grubości płyty podstawy formy.
4 mm
Min.
4. Dla jednej formy zaleca się minimum cztery zespoły. Jednak,
Zastosowanie wewnętrznej blokady zatrzaskowej
ze sworzniami ściągacza środkowego
zamontowanymi w płycie podporowej. Stosuje się
to zazwyczaj w zastosowaniach, w których skok
jest krótszy i/lub kiedy płyty formy są grubsze.
w przypadku większych form, grubych płyt lub zastosowań, w których
występują obciążenia submaksymalne mogą być potrzebne dodatkowe
zespoły i/lub kolejne, większe rozmiary zespołów. Zastosowanie nie
może nigdy przekraczać maksymalnych zalecanych wartości obciążeń.
Należy zachować zrównoważone obciążenie, aby uniknąć naprężeń i
zakleszczania, które mogą spowodować ogromne przeciążenia. W każdej
podstawie formy należy stosować zespoły blokad zatrzaskowych tylko
jednej wielkości.
5. Sworzeń ściągacza środkowego powinien być wpuszczony w swoją
płytę montażową na minimum 4 mm dla większości zastosowań,
jak pokazuje to ilustracja po prawej stronie. To pogłębienie walcowe
wyrównuje sworzeń ściągacza środkowego z innymi elementami zespołu.
6. Ważne jest, aby się upewnić, że długości kołków prowadzących we
wszystkich zastosowaniach są wystarczająco długie, aby całkowicie
zaczepić płytę zrzucającą na całej długości jej skoku. Mechanizm blokady
zatrzaskowej zatrzaskuje dwie płyty razem, ale nie jest przewidziany
do zapewnienia prowadzenia. Zamiast tego, prawidłowe wyrównanie
i podparcie poruszanych płyt zrzucających opiera się na kołkach
prowadzących w formie.
7. W położeniu całkowitego zatrzaśnięcia mechanizm wewnętrznej
blokady zatrzaskowej pozwala na ruch o zakresie ok. 0,4 mm dla zespołów
o średnicy 28 mm i 34 mm i ok. 0,5 mm dla zespołów o średnicy 45 mm.
18/02/2011
CAD reference point
8. Prędkości otwierania formy wtryskarki może być zmniejszona, aby
upewnić się, że nie występuje nadmierne obciążenie udarowe.
9. Wewnętrzna blokada zatrzaskowa nie jest zalecana dla zastosowań, w
których występują bardzo duże obciążenia.
10. Wewnętrzna blokada zatrzaskowa nie może być nigdy wystawiana na
działanie temperatur przekraczających 150°C.
11. Do blokady zatrzaskowej można dodać opcjonalą tuleję, która spełnia
dwie dodatkowe funkcje. Ta tuleja nie jest jednak wymagana do działania
blokady zatrzaskowej. Opcjonalną tuleję można dodać, aby zapewnić
formie funkcje wypychania z prowadzeniem i/lub funkcję normalnego
powrotu zespołu wypychaczy.
4 mm
Min.
Zastosowanie wewnętrznej blokady zatrzaskowej
ze sworzniami ściągacza środkowego
zamontowanymi w dolnej płycie zaciskowej.
Stosuje się to zazwyczaj w zastosowaniach, w
których skok jest dłuższy i/lub kiedy płyty formy są
cieńsze. (Niektóre zastosowania mogą wymagać
grubszej niż standardowa dolnej płyty zaciskowej.)
www.dmeeu.com - 1-17
Blokady zatrzaskowe
DKL
Wewnętrzna blokada zatrzaskowa
DKL -81/82
DKL -71/72
DKL -31/32
DKL -62 DKL -51
DKL -41
DKL -21
DKL -11
Płyta
Podstawowy
zatrzaskujący
zatrzask
Zespół
Wielkość
Ø
REF
Zespół
Śruba
ustalająca
Sprężyna
Ustalacz
DKL 11
DKL 21
Korpus
Korpus
dla palców
dla palców
krzywkowych krzywkowych
– bez palców – z 4 palcami
krzywkowych krzywkowymi*
DKL 31
DKL 32
Palec
krzywkowy
Zestaw
wymienny**
DKL 62
Sprężyna dla
Sworznia
Sworznia
podtrzymującego
podtrzymującego Dla krzywek
DKL 41
DKL 51
Szczelinowa tuleja
ograniczająca skok
DKL 71/72
DKL 2811 DKL -2011 DKL -2021 DKL -2031 DKL -2032 DKL -2062 DKL -2041 DKL -2051
DKL -2071
DKL 2812
DKL 2821
DKL -2072
DKL 2822
34
DKL 3411 DKL -3011 DKL -3021 DKL -3031 DKL -3032 DKL -3062 DKL -3041 DKL -3051
DKL -3071
Średnia DKL 3412
DKL 3421
DKL -3072
DKL 3422
DKL
-4011
DKL
-4021
DKL
-4031
DKL
-4032
DKL
-4062
DKL
-4041
DKL
-4051
45
DKL 4511
DKL -4071
Duża DKL 4512
DKL 4521
DKL -4072
DKL 4522
Zakres
DKL
skoku
81/82
5 - 30
DKL -2081
DKL -2082
30 - 55 DKL -2081
DKL -2082
6 - 41
DKL -3081
DKL -3082
41 - 76 DKL -3081
DKL -3082
12 - 58 DKL -4081
DKL -4082
58 - 104 DKL -4081
DKL -4082
Długość
140
250
140
250
160
280
160
280
200
310
200
3100
18/02/2011
CAD reference point
28
Mała
Sworzeń ściągacza
środkowego
1-18 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
REF
Wielkość
D1
D2
D3
L1
L2
L3
F1
DKL -2011
DKL -3011
DKL -4011
Mała
Średnia
Duża
28
33
42
M22x1,25
M26x1,5
M34x1,5
13,5
16
18,4
34
46
59
5
6
10
26
35
42
10
12
14
DKL 41
Sprężyna kołka podtrzymującego
Wielkość
D15
L18
Mała
Średnia
Duża
6,5
8
9,7
56
70
90
DKL -2041
DKL -3041
DKL -4041
Ø D15
REF
DKL 51
Kołek podtrzymujący krzywek
REF
DKL -2051
DKL -3051
DKL -4051
Wielkość
D16
D17
L19
L20
Mała
Średnia
Duża
12,3
14,4
19,4
12,9
15,4
20,4
15
23
32
3
5
7
DKL 21
Ustalacz sprężyny
REF
Wielkość D4
Mała
Średnia
Duża
D5
12,6 M16x1
15,0 M19x1
17,2 M24x1
D6
D7
L4
L5
L6
L7
F2
6,8
8,3
10,0
2,6
3,0
3,5
18
21
25
7
8
10
7
8
9
15
17
21
11
13
15
18/02/2011
CAD reference point
DKL -2021
DKL -3021
DKL -4021
www.dmeeu.com - 1-19
Komponenty konstrukcyjne
DKL 11
Śruba ustalająca zespół
Blokady zatrzaskowe
DKL 62
Zestaw wymiennego palca krzywkowego
REF
DKL -2062
DKL -3062
DKL -4062
Wielkość
L16
L17
Mała
Średnia
Duża
5,8
7,2
9
4,2
4,8
6,0
DKL 32
Korpus dla palców krzywkowych – z palcami krzywkowymi
R1
D13
REF
DKL -2032
Wielkość
D8
D9 D10 L8
L9 L12 L14 L15 R1
Mała
54
20,6 M16x1 40
13
7
40
12,6
DKL 32
2,5
Wiertło Ø
Otwór Ø
Głębokość
otworu
Metric S.H.C.S.
6,8
10,4
6,8
M6x1
Korpus dla palców krzywkowych – z palcami krzywkowymi
D13
REF
Średnia
Duża
60
78
D9 D10 L8
L9
24,4 M19x1
32,4 M24x1
15
20
51
68
L12 L14 L15
8
10
46
60
12,6
17
R1
Wiertło Ø
Otwór Ø
Głębokość
otworu
Metric S.H.C.S.
2,5
4
6,8
8,4
10,4
13,7
6,8
8,5
M6x1
M8x1,25
18/02/2011
DKL -3032
DKL -4032
Wielkość D8
CAD reference point
R1
1-20 - www.dmeeu.com
Blokady zatrzaskowe
REF
DKL -2071
DKL -2072
DKL -3071
DKL -3072
DKL -4071
DKL -4072
Wielkość
Min./Maks.
zakres skoku
L22
D19
D20
D24
L23
L24
L25
L28
Mała
Mała
Średnia
Średnia
Duża
Duża
5->30
30->55
6->41
41->76
12->58
58->104
86
111
111
146
152
198
28
28
34
34
45
45
M22x1,25
M22x1,25
M26x1,5
M26x1,5
M34x1,5
M34x1,5
16
16
19
19
26
26
37
37
49
49
65
65
31,5
31,5
41
41
56
56
6
6
7
7
10
10
10,8
10,8
12,8
12,8
17,3
17,3
DKL 81/82
Sworzeń ściągacza środkowego
Tap after cut-off
REF
L29
Mała
Mała
Średnia
Średnia
Duża
Duża
140
250
160
280
200
310
D28
D25
D26
D27
L30
L31
L32
F3
16
12,4
9,8
21
4
6,7
13
M8x1,25
19
14,5
11,7
24
4,6
7,6
15
M10x1,5
26
19,5
15,9
31
5,5
9,5
22
M12x1,75
Jednostki metryczne
18/02/2011
CAD reference point
DKL -2081
DKL -2082
DKL -3081
DKL -3082
DKL -4081
DKL -4082
Wielkość
www.dmeeu.com - 1-21
Komponenty konstrukcyjne
DKL 71/72
Szczelinowa tuleja ograniczająca skok
Blokady zatrzaskowe
DKL
Tuleja prowadząca wypychaczy
Dodaj funkcję wypychania z prowadzeniem i powrotu sworznia
do mechanizmu wewnętrznej blokady zatrzaskowej za pomocą tej
opcjonalnej tulei.
Opcjonalne tuleje prowadzące podczas wypychania i powrotu, aczkolwiek
nie są wymagane do działania wewnętrznej blokady zatrzaskowej mogą
dodać dwie funkcje do podstawy formy, które są zazwyczaj wymagane w
większości form. Te opcjonalne tuleje mogą dodać podstawie formy funkcje
prowadzenia podczas wypychania i powrotu. Ponadto, te dodatkowe
funkcje związane są z wymaganiami przestrzennymi mechanizmu zatrzasku
płyty. Te opcjonalne tuleje nie tworzą jednak systemu wczesnego powrotu
wypychaczy, który jest czasami wymagany w niektórych zastosowaniach.
• Tuleje mogą dodać funkcję prowadzenia podczas wypychania do
podstawy formy razem z mechanizmem zatrzasku formy
• Tuleje mogą zastępować funkcję sworzni powrotnych w podstawie formy
dla większości zastosowań korzystając z mechanizmu zatrzasku płyty
• Tuleje pasowane są wokół sworznia ściągacza środkowego mechanizmu
zatrzasku płyty i są montowane w zespole wypychającym eliminując w
ten sposób konieczność zapewnienia dodatkowej przestrzeni w formie,
wymaganej zazwyczaj dla funkcji sworznia prowadzącego wypychania i
powrotu.
Cut off only on this end;
refer to note 1 below.
L35
L39
L40
+1.6
+1
D30 Dia.
-0.01
-0.03
+0.02
+0
D28
Dia.
D28
Dia.
L38
+0.9
+0.6
D30
Dia.
L41
Min.
L37
Podstawowy
Zespół
zatrzask zatrzaskowy
Wielkość
REF
28
(Mała)
34
(Średnia)
45.
(Duża)
DKL -2811
DKL -2812
DKL -2821
DKL -2822
DKL -3411
DKL -3412
DKL -3421
DKL -3422
DKL -4511
DKL -4512
DKL -4521
DKL -4522
REF
Tuleja
DKL -2101
DKL -2101
DKL -2102
DKL -2102
DKL -3101
DKL -3101
DKL -3102
DKL -3102
DKL -4101
DKL -4101
DKL -4102
DKL -4102
Opcjonalnie – funkcje tulei prowadzącej i powrotnej
D29
D30
L36
L37
L38
L39
Ø
Ø
Długość Grubość Długość Długość
30
16
12
5
14
40
L35
Długość
90
D28
Ø
24
L40
Długość
30
L41
Min.
12
140
24
30
16
12
5
14
40
30
12
110
28
35
19
14
6
16
50
35
15
160
28
35
19
14
6
16
50
35
15
140
38
46
26
18
8
20
70
40
20
200
38
46
26
18
8
20
70
40
20
Uwagi:
1. Wybrać tuleję o odpowieniej długości, aby można ją było odciąć na
długość, która pozwoli na całkowity powrót zespołu wypychaczy. Patrz
dane montażowe.
2. Sworznie ściągacza środkowego muszą podpierać i prowadzić tuleje, a
także zespół wypychaczy. Sworznie muszą mieć odpowiedni kontakt z
powierzchnią nośną jak określa to wymiar „L41” minimum.
3. Dodatkowy kontakt z powierzchnią nośną dla sworzni ściągacza
środkowego może wymagać grubszej dolnej płyty zaciskowej lub
dodania kolejnej płyty w dolnej części formy dla niektórych zastosowań.
1-22 - www.dmeeu.com
4. Dla jednej formy zaleca się typowo minimum cztery zespoły. Jednak w
przypadku większych form, grubych płyt lub zastosowań, w których
występują obciążenia submaksymalne mogą być potrzebne dodatkowe
zespoły i/lub kolejne, większe rozmiary zespołów. Zastosowanie nie
może nigdy przekraczać maksymalnych zalecanych wartości obciążeń.
Należy zachować zrównoważone obciążenie, aby uniknąć naprężeń i
zakleszczania, które mogą spowodować ogromne przeciążenia. W każdej
podstawie formy należy stosować zespoły blokad zatrzaskowych tylko
jednej wielkości.
CAD reference point
L36
18/02/2011
+0.02
+0
D29 D28 D30
Dia. Dia. Dia.
Wypychaczedwu-stopniowe
Wypychacze 2-stopniowe używane są w sytuacjach, w których wymagane są dwie sekwencje wyrzutu, np. do wyjmowania z formy podcięć za pomocą
skośnych rdzeni lub zapewnienia, że suwaki nie kolidują z kołkami wyrzutnika. Seria systemów wypychaczy dwustopniowych DME oferuje dwa rodzaje
funkcji.
1. Ejector Plates Back
2. First Ejector Stroke
3. Second Ejector Stroke
„Bottom last” z użyciem typów FW 1850 TSBL: 1 ruch: oba zestawy płyt wypychaczy, 2 ruch: dolny zestaw płyt wypychaczy.
1. Ejector Plates Back
2. First Ejector Stroke
3. Second Ejector Stroke
„Top last” z użyciem typów FW 1800 i TSTL: 1 ruch: oba zestawy płyt wypychaczy, 2 ruch: górny zestaw płyt wypychaczy.
&
18/02/2011
CAD reference point
&
Ponadto, dostępne są dwie wersje montażu:
Montaż na środku używając FW 1800 i FW 1850: jest to
najprostsza metoda montażu dla mniejszych, mniej złożonych
form. Pojedyncza jednostka (FW 1800 lub FW 1850) jest
połączona bezpośrednio z prętem wyrzutnika urządzenia.
Montaż mimośrodowy używając TSTL i TSBL: całkowicie
schowane wewnątrz formy zapobiegając przed kolizją
i przypadkową manipulacją. Przydatne tam, gdzie brak
przestrzeni w rejonie środkowym. W przypadku większych form
używane są dwie lub cztery jednostki.
www.dmeeu.com - 1-23
Komponenty konstrukcyjne
FW 1800
Wypychaczedwu-stopniowe
FW 1800
D8
D1
D5
D7
D9
D3
M32x1,5
M42x1,5
M52x1,5
M62x1,5
16
22
28
37
M12x1,0
M16x1,5
M20x1,5
M24x1,5
M22x1,0
M30x1,5
M38x1,5
M48x1,5
60
80
90
120
46
62
72
80
REF
L7
L6
L4
L2
L1
L3
L5
H1
H2
K1
K6
K2
FW 1800 M32x1,5
FW 1800 M42x1,5
FW 1800 M52x1,5
FW 1800 M62x1,5
200
266
285
300
30
40
45
50
101
132
134
140
11
16
16
16
56
75
75
80
20
30
35
40
16
22
22
22
5-30
10-40
10-40
10-40
50
70
80
80
16
20
22
22
5
6
6
6
9,0
9,0
10,5
10,5
*Recommended thread
1-24 - www.dmeeu.com
1
D4
D2
D6
M5
M6
M8
M8
32
42
53
63
20,6
28,0
36,0
44,0
K5
K3
K4
5
6
8
8
8
10
12
12
24
30
30
30
SW1 SW2
13
17
22
30
20
27
35
44
A mm²
56
100
152
215
2
CAD reference point
FW 1800 M32x1,5
FW 1800 M42x1,5
FW 1800 M52x1,5
FW 1800 M62x1,5
18/02/2011
REF
Wypychacz jedno-skokowy dwu-stopniowy
Wypychaczedwu-stopniowe
Komponenty konstrukcyjne
Zespół FW 1800
Wypychacz jedno-skokowy dwu-stopniowy
1
*Recommended thread
1. Pręt wypychacza
2. Tuleja ślizgowa
3. Tuleja regulacyjna
4. Kołnierz zespołu
5. Segmenty
designation
6.Part
Pierścień
ograniczający
Nr.
1
Ejector
pin
7. Element
dystansowy
2
2 Sliding sleeve
3 Adjusting bush
4 Assembly flange
5 Segment
Montaż:
1. Zamontować
6 Stop ringpręt wypychacza nr 1 razem z płytą wypychaczy. Dla bezpieczeństwa użyć środka LOCTITE C 242.
2. Przesunąć
elementami nr 2, 3 i 4 razem i dokręcić część nr 3 (SW2 - patrz tabela).
7 Spacernad
ring
3. Dokręcić tuleję regulacyjną nr 3 do kołnierza zespołu nr 4.
4. Zamocować kołnierz zespołu.
Zalecane środki smarujące: C 135, C 138/139, C 170, itp.
18/02/2011
CAD reference point
Instrukcje montażu:
To urządzenie najlepiej skręcić razem z hydraulicznym wyrzutnikiem urządzenia.
Należy odpowiednio wykonać wymagany gwint wewnętrzny lub zewnętrzny części nr 1. Pręt wypychacza nr 1 nie może być
skrócony więcej niż długość k1, jeśli łączny skok h3 (h3= h1 + h2), łącznie z możliwym głębszym wejściem części nr 1 w część nr 2,
nie będzie zachowany.
Poprzez obracanie tulei regulacyjnej nr 3 pierwszy skok h1 jest regulowany w sposób ciągły. Wraz ze skokiem h1 poruszają się
równolegle obie płyty kołków wypychaczy. Podczas następnego skoku, h2, kontynuowany jest tylko ruch drugiej płyty kołków
wypychaczy. Dobrać grubość pierścienia dystansowego nr 7 tak, aby pomiędzy płytami kołków wypychaczy pozostała szczelina
przynajmniej 0,05 mm (patrz rys. 1).
www.dmeeu.com - 1-25
Wypychaczedwu-stopniowe
FW 1850
Wypychacz jedno-skokowy dwu-stopniowy
Wypychacz jedno-skokowy, dwustopniowy
może być zintegrowany z narzędziami do
formowania wtryskowego.
Ten wypychacz automatycznie dzieli ruch na
dwa sekwencyjne skoki.
Połączona z tym funkcjonalna sekwencja
umożliwia tworzenie nowych mechanizmów
wypychających form.
Through hard
Left-handed thread
Through hard
REF d x H1 max
H1 max
H2
d1
d2
d3
d4
d6
d7
d8
d9
d10
FW 1850 50x32
FW 1850 58x40
FW 1850 58x56
FW 1850 70x71
5-32
5-40
5-56
10-71
12-32
15-40
25-65
20-71
18
22
22
26
M12
M16
M16
M20
56
64
64
79
75
90
90
100
M40x1,5
M45x1,5
M45x1,5
M55x1,5
31,5
36,0
36,0
44,0
M12x1,25
M14x1,50
M14x1,50
M16x1,50
M6x16
M8x20
M8x20
M8x25
62
72
72
84
REF
l2
l3
l4
l5
l6
FW 1850 50x32
FW 1850 58x40
FW 1850 58x56
FW 1850 70x71
12
15
15
18
58
68
84
107
14
16
16
22
25
25
25
30
17
17
17
22
l7 max. l8 max.
50
66
66
80
SW2
SW3
SW3
Nm
SW4
SW5
SW6
14
18
18
22
14
18
18
24
36
41
41
50
120
160
120
200
46
55
55
65
6
8
8
10
27
32
32
38
16/12/2010
CAD reference point
36
45
45
56
SW1
1-26 - www.dmeeu.com
Wypychaczedwu-stopniowe
Ejector plate assembly II
Ejector plate assembly I
18/02/2011
CAD reference point
Clamping plate
Charakterystyka:
- Zabezpieczona pozycja płyt wypychaczy dzięki wbudowanym
blokadom o dużej odporności na zużycie.
- Regulacja bezstopniowa skoków
- Wysoka niezawodność komponentów wypychaczy dzięki
skokom o kontrolowanej sile
- Uproszczone działanie kątowych i obrotowych elementów
systemu wypychania formy.
- Montaż pozwalający zaoszczędzić przestrzeń w obszarze śruby
wypychacza.
- Wysokość narzędzia pozostaje niezmieniona.
Support plate
Względy konstrukcyjne:
Odłączane połączenie stałe pomiędzy śrubą wypychacza (FW
1850) a wypychaczem urządzenia jest konieczne, najlepiej z
wykorzystaniem szybkozłącza pneumatycznego PN 1680. Płyty
wypychaczy nie mogą być popychane przez kołki powrotne
z powodu ruchu zamykającego narzędzia! Prowadzenie płyty
wypychaczy na czterech prowadnikach w płytach, w celu
zapobiegania przechyleniom. Zaleca się ograniczenie skoku,
aby utrzymać płyty wypychaczy oddzielnie w pozycji końcowej.
Kompensacja niewspółśrodkowości pomiędzy wypychaczem
urządzenia i narzędziem powinna odbywać się najlepiej za
pomocą szybkozłącza pneumatycznego PN 1680. Adapter
dla narzędzia na MAP będzie wykonany, jeśli to wymagane, z
kołnierza centrującego R 19.
www.dmeeu.com - 1-27
Komponenty konstrukcyjne
Zespół FW 1850
Wypychacz jedno-skokowy dwu-stopniowy
Wypychaczedwu-stopniowe
TSTL
2-stopniowy wypychacz top last
Pozytywna, precyzyjna kontrola płyty:
2-stopniowe wypychacze DME(TS) można przystosować do wielu wielkości podstaw form i
grubości płyt. Dostępne są w dwóch sekwencjach wypychania: Top Last (TS) i Bottom Last (BS).
Każda sekwencja wypychania dostępna jest w trzech wielkościach, które można dostosować
do większości standardowych podstaw form DME. Zakres skoku dla każdego stopnia
wypychania określany jest i ustalany przez klienta poprzez docięcie pręta środkowego na
żądaną długość (typ TSTL i TSBL), a także przez docięcie tulei skoku na żądaną długość (tylko
typ TSBL). Po zamontowaniu, 2-stopniowy wypychacz DME zapewnia pozytywną, precyzyjną
kontrolę sekwencji i odległości każdego skoku dwóch płyt wypychaczy. Po zamontowaniu nie
ma regulacji, które mogłyby ulec przypadkowej zmianie.
Zalety:
.Zarówno skok pierwszego, jak i drugiego stopnia są ustawiane niezależnie. Łatwe
ustawianie i montaż. Nie ma możliwości manipulacji lub przypadkowej modyfikacji
stałych skoków. Montaż wewnętrzny pozwala na uniknięcie kolizji ze złączami
przewodów wodnych i elementami zamontowanymi na zewnątrz. Wykorzystuje
mechanizm zatrzaskowy podobny do wewnętrznej blokady zatrzaskowejDME
dla zapewnienia płynnej pracy i prowadzenia. Trzy wielkości, dla każdego stylu do
wyboru, aby dostosować do większości standardowych podstaw form DME. Komponenty z hartowanej stali dla zapewnienia długiej żywotności.
2-stopniowe wypychacze DME mają bardziej zwartą budowę i mogą być umieszczone centralnie, preferowaną metodą rozmieszczania 2-stopniowych
wypychaczy DME jest układ w parach, odsadzonych od środka formy. Wiecej szczegółowych informacji na temat montażu można znaleźć na stronie
www.dme.net.
H1-Skok 1
H2-Skok 2
Śr. pręta
środkowego Min. Maks. Min. Maks.
TSTL 20 A
20mm
4
79
4
79
TSTL 26 A
26mm
6
84
6
84
TSTL 32 A
32mm
8
92
8
92
Maks. szer.
podstawy formy
Maks. wart.
obciążenia statycznego
Maks. wart.
obciążenia dynamicznego
600 kg, 5,8 kN
60 kg, 0,58 kN
6 100 kg, 10,8 kN
110 kg, 1,08 kN
2 000 kg, 19,6 kN
200 kg, 1,96 kN
Do 196mm, 1 TSTL 20
Do 446mm, 2 TSTL 20
Do 446mm, 1 TSTL 26
Do 596mm, 2 TSTL 26
Do 596mm, 1 TSTL 32
Do 796mm, 2 TSTL 32
Wskazówki dla montażu i instalacji
Wytwórca formy odpowiada za skrawania i/lub szlifowanie pręta
środkowego na wymaganą długość przed zamontowaniem zespołu
wypychacza dwustopniowego w podstawie formy. Nie odcinać więcej
niż wartość minimalnego skoku (H2). Zalecana tolerancja dla długości
pręta środkowego po docięciu przez klienta wynosi +0/-0,02 mm
lub mniej. Skok 1 (H1) jest skrócony przez skrawanie i/lub szlifowanie
końca pręta środkowego po stronie płyt ruchomych. Skok 2 (H2) jest
skrócony przez skrawanie i/lub szlifowanie końca pręta środkowego po
stronie stałej płyty dociskowej. Minimum skoku H2 podane w tabeli nie
obejmuje dodatkowych kołków ograniczających po stronie stałej płyty
dystansowej. Aby skrócić H2 jeszcze bardziej niż wartość podana w tabeli,
należy dodać kołki ograniczające. Wszystkie 2-stopniowe wypychacze
w formie muszą być docięte do tych samych długości skoku. Zaleca się
zastosowanie wypychania z prowadzeniem. Prędkość wypychacza musi
być kontrolowana zapewniając, że nie wystąpi nadmierne obciążenie
udarowe. Wypychacze 2-stopniowe nie nadają się do stosowania w
warunkach, w których występują bardzo duże obciążenia. Wypychacze
2-stopniowe nie mogą być nigdy wystawiane na działanie temperatur
przekraczających 150°C. Nasmarować wszystkie powierzchnie kontaktu
między metalami na początku i okresowo, w miarę potrzeby. Należy
stosować smar nietopliwy dobrej klasy do form przystosowany do
odpowiedniej temperatury.
REF
TSTL 20 A
TSTL 26 A
TSTL 32 A
Skok 1
Skok 2
Długość pręta
śrokowego
Min.
Maks.
Min.
Maks.
262,96
285,32
316,68
4
6
8
79
84
92
4
6
8
79
84
92
1-28 - www.dmeeu.com
1
2
3
4
S1
S2
S3
S4
S5
26
26
26
12
12
16
26
26
26
12
12
16
8
10
15
8
10
12
8
10
12
3
4
4
4,26
10,62
9,80
18/02/2011
REF
CAD reference point
Wskazówki dotyczące doboru i konstrukcji:
Wybrać 2-stopniowy wypychacz o średnicy 20 mm Ø (mały), 26 mm Ø (średni) lub 23 mm Ø (duży) w oparciu o szerokość podstawy formy (duże formy,
grube płyty lub zastosowania z dużymi obciążeniami mogą wymagać zastosowania kolejnego, większego wymiaru zespołu). Określić zakres przesunięcia
dla każdego skoku wypychania (pierwszego i drugiego) zachowując ostrożność, aby nie przekroczyć maksymalnej wartości skoku określonej dla
wybranego typu i wielkości 2-stopniowego wypychacza. Ten dobór oparty jest na konkretnym zastosowaniu. Ogólnie, wymagane są minimum dwa
wypychacze 2-stopniowe. W przypadku większych form, grubych płyt lub zastosowań, w których występują obciążenia submaksymalne mogą być
potrzebne dodatkowe zespoły i/lub kolejne, większe rozmiary zespołów. Zastosowanie nie może nigdy przekraczać maksymalnych zalecanych wartości
obciążeń. Należy zachować zrównoważone obciążenie, aby uniknąć naprężeń i zakleszczania, które mogą spowodować ogromne przeciążenia. Tylko
wypychacze 2-stopniowe jednej wielkości mogą być używane w jednej podstawie formy.
Wypychaczedwu-stopniowe
Komponenty konstrukcyjne
TSTL
Górny (strona stałej płyty dociskowej)
zespół płyty wypychaczy kontynuuje
ruch „drugiego” lub pozostałego skoku
do momentu, kiedy górny zespół płyty
wypychaczy zetknie się z górną częścią
obudowy skrzyni wypychaczy.
18/02/2011
CAD reference point
Po wstępnie określonej drodze przesunięcia
mechanizm zatrzasku zaczepia się na pręcie
środkowym ustalając w ten sposób pozycję
dolnego (strona ruchomej płyty dociskowej)
zespołu płyty wypychaczy.
www.dmeeu.com - 1-29
Wypychaczedwu-stopniowe
TSTL-CR
Pręt środkowy
REF
D1
D2
D17
L1*
L2
L3
L22**
C1
R1
TSTL 20 CR
TSTL 26 CR
TSTL 32 CR
33
42
53
20 0 -0,01
26 0 -0,01
32 0 -0,01
5
6
6
265
290
320
10
12
15
18,74
22,93
28,25
72 +0,5 0
76 +0,5 0
82 +0,5 0
1,5
2
2,5
0,4
0,8
0,8
* Odciąć na obu końcach pręta środkowego zgodnie z danymi montażu.
** Tolerancja długości końcowej musi mieć tolerancję 0/-0,2 mm po przycięciu pręta środkowego na żadaną długość.
TSTL-TS
REF
D8
D9
D20
L10
L25
L26
C4
43
54
68
34
43
54
50,8
63,0
78,0
79,96
85,32
93,68
12,70
12,70
15,88
6,00
8,00
10,00
0,5
0,5
0,5
18/02/2011
CAD reference point
TSTL 20 TS
TSTL 26 TS
TSTL 32 TS
Tuleja skoku
1-30 - www.dmeeu.com
Wypychaczedwu-stopniowe
D19
Komponenty konstrukcyjne
TSTL-BD
Korpus dla palców krzywkowych
REF
D4
D6
D7
D17
D18
D19
L5
TSTL 20 BD
TSTL 26 BD
TSTL 32 BD
66
84
105
34
43
54
20
26
32
10,6
13,8
16,8
6,4
8,7
10,8
53
67
85
104
116
131
94,0
103,0
113,4
L23
L24
C3
6,1
8,2
10,2
30
37
47
0,5
0,5
0,6
TSTL-KT
Zestaw wymiennego palca krzywkowego (z 6 palcami krzywkowymi i 8 kołkami zabezpieczającymi)
6 cam fingers
L7
8 locking pins
Blind slot for
locking pin
REF
18/02/2011
CAD reference point
TSTL 20 KT
TSTL 26 KT
TSTL 32 KT
www.dmeeu.com - 1-31
Wypychaczedwu-stopniowe
TSBL
2-stopniowy wypychacz bottom last
Skok 2
Min.
Maks.
Min.
Maks.
TSBL 20 A
20mm
8
82
12
82
TSBL 26 A
26mm
10
92
18
92
TSBL 32 A
32mm
12
102
24
102
Maks. szerokość
podstawy formy
Maks. wart.
obciążenia statycznego
Maks. wart.
obciążenia dynamicznego
Do 196mm, 1 TSTL 20
Do 446mm, 2 TSTL 20
Do 446mm, 1 TSTL 26
Do 596mm, 2 TSTL 26
Do 596mm, 1 TSTL 32
Do 796mm, 2 TSTL 32
600 kg
5,8 kN
60 kg
0,58 kN
1 100 kg
10,8 kN
110 kg
08 kN
2 000 kg
19,6 kN
200 kg
1,96 kN
Stroke 2 (H2)
Stroke 1 (H1)
Support plate
Center rod length (to be cut by moldmaker)
Stationary platen side
Clamping plate
Moving platen side
REF
TSBL 20 A
TSBL 26 A
TSBL 32 A
Długość
pręta
śrokowego
Min.
Maks.
Min.
Maks.
262,96
285,32
316,68
8
10
12
82
92
102
12
18
24
82
92
102
H1-Skok 1
1-32 - www.dmeeu.com
H2-Skok 2
Wskazówki dla montażu i instalacji:
• Wszystkie 2-stopniowe wypychacze w formie muszą być docięte do tych
samych długości skoku.
• Zaleca się zastosowanie wypychania z prowadzeniem.
• Prędkość wypychacza musi być kontrolowana zapewniając, że nie wystąpi
nadmierne obciążenie udarowe.
• Wypychacze 2-stopniowe nie nadają się do stosowania w warunkach, w
których występują bardzo duże obciążenia.
• Wypychacze 2-stopniowe nie mogą być nigdy wystawiane na działanie
temperatur przekraczających 150°C.
• Nasmarować wszystkie powierzchnie kontaktu między metalami na
początku i okresowo, w miarę potrzeby. Należy stosować smar nietopliwy
dobrej klasy do form przystosowany do odpowiedniej temperatury.
• Minimum (4) sworznie ściągaczy powinny być używane w każdej formie.
Większe formy mogą wymagać dodatkowych sworzni ściągaczy.
• Wytwórca formy musi dociąć i/lub szlifować sworznie ściągaczy, aby
uzyskać żądaną długość.
• Sworznie ściągaczy nie wchodzą w skład zespołó Bottom Last i muszą być
zamawiane oddzielnie. Na koniec drugiego skoku korpus dla palców
krzywkowych musi osiąść pewnie na głowicy pręta środkowego lub
płycie dystansowej.
• Wytwórca formy odpowiada za skrawania i/lub szlifowanie pręta
środkowego na wymaganą długość przed zamontowaniem zespołu
wypychacza dwustopniowego w podstawie formy. Nie odcinać więcej
niż wartość minimalnego skoku (H2). Zalecana tolerancja dla długości
pręta środkowego po docięciu przez klienta wynosi +0/-0,02mm lub
mniej.
• Wytwórca formy odpowiada za skrawania i/lub szlifowanie tulei skoku
na wymaganą długość przed zamontowaniem zespołu wypychacza
dwustopniowego w podstawie formy. Nie odcinać więcej niż wartość
minimalnego skoku (H2).
• Skok 1 (H1) jest skrócony przez dodanie ograniczników ruchu do płyty
dystansowej po stronie stałej płyty dociskowej w celu ograniczenia ruchu
górnego (strona stałej płyty dociskowej) zespołu płyty wyrzutników.
Wytwórca formy musi wyprodukować odpowiedni zestaw ograniczników
ruchu o wysokości wymaganej do osiągnięcia żądanego skoku (H1).
• Skok 2 (H2) jest skrócony przez skrawanie i/lub szlifowanie końca pręta
środkowego i tulei skoku po stronie płyty ruchomej.
1
2
3
4
S1
S2
S3
S4
26
26
26
12
12
16
26
26
26
12
12
16
11
14
17
8
10
12
10
12
14
4
9
10
18/02/2011
Skok 1
Śr. pręta
środkowego
REF
CAD reference point
Na koniec drugiego skoku korpus dla palców krzywkowych
musi osiąść pewnie na głowicy pręta środkowego lub płycie
dystansowej, jak przedstawiono to na ilustracji.
• Przedstawione tu tolerancje są tolerancjami montażowymi.
• Szczegółowe tolerancje można znaleźć na szczegółowych
rysunkach komponentów
• Nominalny wymiar można znaleźć w odpowiednich tabelach
Wypychaczedwu-stopniowe
Komponenty konstrukcyjne
TSBL
2 First Ejector Stroke
3 Second Ejector Stroke
Po wstępnie określonej drodze przesunięcia
mechanizm zatrzasku zaczepia się na pręcie
środkowym ustalając w ten sposób pozycję
dolnego (strona ruchomej płyty dociskowej)
zespołu płyty wypychaczy.
Górny (strona stałej płyty dociskowej) zespół
płyty wypychaczy kontynuuje ruch „drugiego”
lub pozostałego skoku do momentu, kiedy górny
zespół płyty wypychaczy zetknie się z górną częścią
obudowy skrzyni wypychaczy.
18/02/2011
CAD reference point
1 Ejector Plates Back
www.dmeeu.com - 1-33
Wypychaczedwu-stopniowe
TSBL-CR
REF
TSBL 20 CR
TSBL 26 CR
TSBL 32 CR
Pręt środkowy
D1
34
44
58
D2
0
-0,01
0
-0,01
0
-0,01
20
26
32
D17
0
-0,01
0
-0,01
0
-0,01
7,2
8,5
10,5
L1*
280
314
354
L2
+0,5
0
+0,5
0
+0,5
0
10
12
14
+0,02
0
+0,02
0
+0,02
0
L3
C1
93,66
105,67
118,18
1,0
1,0
1,5
* Odciąć na obu końcach pręta środkowego zgodnie z danymi montażu.
** Tolerancja długości końcowej musi mieć tolerancję 0/-0,2 mm po przycięciu pręta środkowego na żadaną długość.
TSBL-TS
D8
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,03
D9
L10
34
43
54
86
94
105
+0,2
0
+0,2
0
+0,2
0
T1
M43,5x1,25
M54,5x1,25
M68,6x1,5
18/02/2011
43
54
68
CAD reference point
REF
TSBL 20 TS
TSBL 26 TS
TSBL 32 TS
Tuleja skoku
1-34 - www.dmeeu.com
Wypychaczedwu-stopniowe
TSBL-LR
Ø D13 (Bold diameter)
Komponenty konstrukcyjne
Pierścień blokujący
REF
TSBL 20 LR
TSBL 26 LR
TSBL 32 LR
D12
D13
D14
D15
L16
L17
T3
72,0
90,0
112,0
57,4
72,0
90,0
10,6
13,7
16,8
6,4
8,6
10,8
10,0
13,0
16,0
6,0
8,1
10,1
M43,2 x 1,25
M54,2 x 1,25
M68,25 x 1,5
TSBL-BD
REF
D4
D5
D6
D7
L5
L6
L7
C2
R1
TSBL 20 BD
TSBL 26 BD
58,2
70,0
50,8
62,8
34,0
43,0
20,0
26,0
106,46
121,22
22,7
22,7
6,0
6,0
0,3
0,4
0,4
0,4
TSBL 32 BD
87,0
78,0
54,0
32,0
139,7
28,88
7,0
0,5
0,4
18/02/2011
CAD reference point
Korpus dla palców krzywkowych
www.dmeeu.com - 1-35
Wypychaczedwu-stopniowe
TSBL-KT
Zestaw wymiennego palca krzywkowego (z 6 palcami krzywkowymi i 8 kołkami zabezpieczającymi)
6 cam fingers
8 locking pins
Blind slot for
locking pin
REF
TSBL 20 KT
TSBL 26 KT
TSBL 32 KT
TSBL-PP
REF
D10
D11
L12
L13
L14
L15
SW
29
34
43
18
21
26
136
153
171
125
139
154
107
120
138
30
40
50
26
30
36
T3
M10
M12
M16
18/02/2011
CAD reference point
TSBL 20 PP
TSBL 26 PP
TSBL 32 PP
Ściągacz środkowy
1-36 - www.dmeeu.com
18/02/2011
CAD reference point
Komponenty konstrukcyjne
Osie elementu
prowadzącego
www.dmeeu.com - 1-37
Osie elementu
prowadzącego
WZ 1000
REF
d
h
l1
WZ 1000
WZ 1000
WZ 1000
WZ 1000
WZ 1000
28
28
38
38
48
80
160
120
200
400
400
450
450
Osie elementu prowadzącego
Mat.: ~1,0727~980N/mm²
d1h8*
l
k
z
40
40
48
48
wkrótce!
525
525
575
575
93
93
93
93
9
11
10
12
* Specjalne rozmiary na żądanie
WZ 1015
Nakrętki elementu prowadzącego
Mat.: 2.0550 Brąz
d
h
d1
l
z
WZ 1015
WZ 1015
WZ 1015
WZ 1015
WZ 1015
28
28
38
38
48
80
160
120
200
?
74
74
74
74
96
100
100
120
120
120
9
11
10
12
?
18/02/2011
CAD reference point
REF
1-38 - www.dmeeu.com
Osie elementu
prowadzącego
WZ 1100
Mat.: ~1,0727~980N/mm²
Komponenty konstrukcyjne
Osie elementu prowadzącego
<2000
* Coarse pitch axles are available to customer specifications
REF
d
godz.
z
REF
d
godz.
z
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
28
28
28
28
28
28
80 LR
80 RL
120 LR
120 RL
160 LR
160 RL
9
9
10
10
11
11
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
WZ 1100
38
38
38
38
38
38
120 LR
120 RL
160 LR
160 RL
200 LR
200 RL
10
10
11
11
12
12
Wałki zębate
d m
d0
dk
d1
l
l1
l2
a
z
REF
17,50
18,75
20,00
21,00
21,25
22,50
24,00
25,00
27,00
30,00
34,00
20,00
21,25
22,50
24,00
23,75
25,00
27,00
27,50
30,00
33,00
38,00
4,0
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,3
125
125
125
160
125
125
160
125
160
160
200
50
50
50
63
50
50
63
50
63
63
63
12
12
14
15
14
14
15
16
16
20
18
5
5
5
6
5
5
6
5
6
6
7
14
15
16
14
17
18
16
20
18
20
17
WZ 1030 32-1,5
WZ 1030 32-2
WZ 1030 38-2,5
WZ 1030 43-2,5
WZ 1030 44-2
WZ 1030 48-2,5
WZ 1030 50-2
WZ 1030 54-2
WZ 1030 56-2,5
WZ 1030 68-2,5
d m
d0
dk
d1
l
l1
l2
a
z
37,50
38,00
45,00
50,00
50,00
55,00
56,00
60,00
62,50
75,00
40,5
42,00
50,00
55,00
54,00
60,00
60,00
64,00
67,50
80,00
5,0
6,3
8,0
8,0
6,3
8,0
6,3
6,3
8,0
8,0
160
200
225
225
200
225
200
200
225
225
63
63
80
80
63
80
63
63
80
80
20
18
20
20
20
24
20
22
24
26
6
7
9
9
7
9
7
7
9
9
25
19
18
20
25
22
28
30
25
30
18/02/2011
CAD reference point
REF
WZ 1030 14-1,25
WZ 1030 15-1,25
WZ 1030 16-1,25
WZ 1030 17-1,25
WZ 1030 18-1,25
WZ 1030 19-1,25
WZ 1030 20-1,5
WZ 1030 22-1,25
WZ 1030 22-1,5
WZ 1030 25-1,5
WZ 1030 29-2
WZ 1030
Mat.: ~1,2767~830N/mm²
www.dmeeu.com - 1-39
Osie elementu
prowadzącego
REF
WZ 1040 25-1,25-45
WZ 1040 25-1,25-50
WZ 1040 25-1,25-60
WZ 1040 30-1,25-45
WZ 1040 30-1,25-50
WZ 1040 30-1,25-60
WZ 1040 30-1,25-70
WZ 1040 30-1,5-45
WZ 1040 30-1,5-50
WZ 1040 30-1,5-60
WZ 1040 30-1,5-70
WZ 1040 35-1,5-45
WZ 1040 35-1,5-50
WZ 1040 35-1,5-55
WZ 1040 35-1,5-60
WZ 1040 35-1,5-70
Koła zębate
d0
dk
b JS9
b1
b2
d1
REF
56,25
62,50
75,00
56,25
62,50
75,00
87,50
67,50
75,00
90,00
105,00
67,50
75,00
82,50
90,00
105,00
58,75
65,00
77,50
58,75
65,00
77,50
90,00
70,50
78,00
93,00
108,00
70,50
78,00
85,50
93,00
108,00
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
WZ 1040 35-2-40
WZ 1040 35-2-45
WZ 1040 35-2-50
WZ 1040 35-2-55
WZ 1040 35-2-60
WZ 1040 35-2-70
WZ 1040 47-2-40
WZ 1040 47-2-45
WZ 1040 47-2-50
WZ 1040 47-2-60
WZ 1040 47-2-70
WZ 1040 47-2,5-40
WZ 1040 47-2,5-45
WZ 1040 47-2,5-50
WZ 1040 47-2,5-60
WZ 1040 47-2,5-70
WZ 1050
Mat.: ~1,0503 (C45)~690N/mm²
d0
dk
b JS9
b1
b2
d1
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
140,00
80,00
90,00
100,00
120,00
140,00
100,00
112,50
125,00
150,00
175,00
84,00
94,00
104,00
114,00
124,00
144,00
84,00
94,00
104,00
124,00
144,00
105,00
117,50
130,00
155,00
180,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
45
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Koła biegu pośredniego
Mat.: ~1,0503 (C45)~690N/mm²
d0
dk
b1
b2
d1
REF
d0
dk
b1
b2
d1
20,00
21,25
22,50
25,00
31,25
24,00
27,00
30,00
37,50
32,00
22,50
23,75
25,00
27,50
33,75
27,00
30,00
33,00
40,50
36,00
34
34
34
34
34
36
36
36
36
38
29
29
29
29
29
31
31
31
31
33
16
16
16
16
16
19
19
19
19
26
WZ 1050 10-2-18
WZ 1050 10-2-20
WZ 1050 10-2-25
WZ 1050 10-2-30
WZ 1050 12-2,5-16
WZ 1050 12-2,5-18
WZ 1050 12-2,5-20
WZ 1050 12-2,5-25
WZ 1050 12-2,5-30
36,00
40,00
50,00
60,00
40,00
45,00
50,00
62,50
75,00
40,00
44,00
54,00
64,00
45,00
50,00
55,00
67,50
80,00
38
38
38
38
40
40
40
40
40
33
33
33
33
35
35
35
35
35
26
26
26
26
34
34
34
34
34
18/02/2011
REF
WZ 1050 10-1,25-16
WZ 1050 10-1,25-17
WZ 1050 10-1,25-18
WZ 1050 10-1,25-20
WZ 1050 10-1,25-25
WZ 1050 10-1,5-16
WZ 1050 10-1,5-18
WZ 1050 10-1,5-20
WZ 1050 10-1,5-25
WZ 1050 10-2-16
CAD reference point
WZ 1040
1-40 - www.dmeeu.com
Osie elementu
prowadzącego
Kliny czółenkowe
WZ 1060
Mat.: ~1,0503 (C45)~DIN 6885
REF
b
godz.
l
t1
t2
REF
b
godz.
l
t1
t2
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
5
8
8
8
10
5
5
5
5
6
14
18
34
40
40
3,0
2,6
2,6
2,6
3,6
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
WZ 1060
10
10
10
10
6
6
6
6
45
50
60
65
3,6
3,6
3,6
3,6
2,4
2,4
2,4
2,4
Łożyska wałeczkowe stożkowe
REF
D d
B
C
T
WZ 1070 47-20
WZ 1070 47-25
WZ 1070 52-28
WZ 1070 55-30
WZ 1070 58-32
WZ 1070 62-35
WZ 1070 68-40
14
15
16
17
17
18
19
12,0
11,5
12,0
13,0
13,0
14,0
14,5
15,25
15,00
16,00
17,00
17,00
18,00
19,00
a D1 D2 D3min D3max D4 a1 a2
REF
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
11
12
13
14
14
15
15
WZ 1070 75-45
WZ 1070 80-50
WZ 1070 90-55
WZ 1070 95-60
WZ 1070 100-65
WZ 1070 110-70
27
30
33
35
38
40
46
26
30
34
36
38
41
46
40
40
45
48
50
54
60
Łożyska kulkowe
D
41
42
46
49
52
56
62
43
44
49
52
55
59
65
2
3
3
3
3
4
4
3,0
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
D d
B
C
T
20
20
23
23
23
25
15,5
15,5
17,5
17,5
17,5
19,0
20,00
20,00
23,00
23,00
23,00
25,00
r1 r2
a D1 D2 D3min D3max D4 a1 a2
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,0
17
18
20
21
23
24
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
51
56
63
67
72
78
51
56
62
67
72
77
67
72
81
85
90
98
69
74
83
88
93
103
72
77
86
91
97
105
4
4
4
4
4
5
WZ 1080
Mat.: Stal-DIN 625
d
B
r
D1
D2
REF
d
B
r
D1
D2
WZ 1080 26-10
8
0,5
12,0
24,0
WZ 1080 62-35
D
14
1,5
39,6
57,4
WZ 1080 28-12
8
0,5
14,0
26,0
WZ 1080 68-40
15
1,5
44,6
63,4
WZ 1080 32-15
9
0,5
17,0
30,0
WZ 1080 75-45
16
1,5
49,6
70,4
WZ 1080 35-17
10
0,5
19,0
33,0
WZ 1080 80-50
16
1,5
54,6
75,4
84,0
WZ 1080 42-20
12
1,0
23,2
38,8
WZ 1080 90-55
18
2,0
61,0
WZ 1080 47-25
12
1,0
28,2
43,8
WZ 1080 95-60
18
2,0
66,0
89,0
WZ 1080 55-30
13
1,5
34,6
50,4
WZ 1080 100-65
18
2,0
71,0
94,0
18/02/2011
CAD reference point
REF
WZ 1070
Mat.: Stal-DIN 720
r1 r2
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Komponenty konstrukcyjne
Woodruff key installation
www.dmeeu.com - 1-41
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
6,0
Osie elementu
prowadzącego
18/02/2011
CAD reference point
Informacje
1-42 - www.dmeeu.com
Osie elementu
prowadzącego
18/02/2011
CAD reference point
Komponenty konstrukcyjne
Informacje
www.dmeeu.com - 1-43
Koło walcowe skośne
HG
Systemy kół walcowych skośnych przy formowaniu do odlewania piętrowego
Podzespoły kół walcowych skośnych
Wał kół walcowych skośnych
Pusta obudowa nakrętki
Nakrętka nylonowa
Łożysko wałeczkowe stożkowe
Zatyczka końcowa obudowy nakrętki
Pręt ustalający
CAD reference point
Obudowa łożyska wałeczkowego
18/02/2011
Pasek ruchomy
1-44 - www.dmeeu.com
Koło walcowe skośne
HG
Komponenty konstrukcyjne
Systemy kół walcowych skośnych przy formowaniu do odlewania piętrowego
Dekady doświadczenia w projektowaniu i konstrukcji do Twoich usług
DME ma za sobą dekady doświadczenia w projektowaniu i
konstrukcji, które może Ci pomóc w projektowaniu i rozwoju
form do odlewania piętrowego.
Nasze koła walcowe skośne są standardem w branży popartym
dziesiątkami lat sprawdzonych rozwiązań w szerokim zakresie
zastosowań i różnorodnych żywic plastycznych. Nasze
obudowy i zespoły kół walcowych skośnych w znacznym
stopniu upraszczają projektowanie i rozwój form do odlewania
piętrowego pozostawiając Ci więcej czasu na zajęcie się
szczegółami dotyczącymi rdzenia i gniazda formy. Komponenty
gotowe są dostępne kiedy ich potrzebujesz.
Jakość DME zapewnia niezawodność i wymienność wszystkich
komponentów.
Inżynierowie i projektancji DME są dostęni, aby pomóc
odpowiadając na Twoje pytania czy budujesz swoją pierwszą
formę do odlewania piętrowego, czy też stoisz przed wyzwaniem
budowy wielopoziomowych form piętrowych ze złożonymi
czynnościami formy.
DME oferuje nawet kompletne usługi projektowe (włącznie
z rdzeniami i gniazdami form) dla tych, którzy potrzebują
odciążenia w sferze projektowania i konstrukcji w okresach
największego obciążenia pracą.
W DME możesz zamówić poszczególne komponenty, kompletne
zespoły gotowe do montażu lub kompletne systemy łącznie z
projektowaniem i stroną techniczną.
Obudowy i zespoły kół walcowych skośnych DMEw znacznym stopniu upraszczają projektowanie
i rozwój form do odlewania piętrowego pozostawiając Ci więcej czasu na zajęcie się szczegółami
dotyczącymi rdzenia i gniazda formy.
Forma otwarta
Urządzenia centrujące do form piętrowych z kołami walcowymi skośnymi
zapewniają, że obie linie rozdziału otwierają się na taką samą odległość
jednocześnie.
18/02/2011
CAD reference point
Forma zamknięta
www.dmeeu.com - 1-45
Koło walcowe skośne
HG
Bewegende Seite
A17 (MAX)
B2 (Öffnung pro Seite)
TD2
TD1
S5
S2
Heißkanalsystem
Formplatte
A5
S5
TD2 S5
S5
TD2 S5
TD1
S2
A9
S2
S5
Abstreiferplatte
B3
(Plattenstärke)
A13
A9
A9
A15
TD1
TD2
Halteplatte
A16 (MIN)
A8 (MIN)
A9
A15
A19 (MIN)
A18 (MIN)
Aufspannplatte oder
Auswerfereinheit
Mitte der Form
Trennlinie
#2
Systemy kół walcowych skośnych przy formowaniu do odlewania piętrowego
TD1
S2
A7
A12
A11
A10
A14
1.00
Siehe schraffierte
Fläche
A6
Relief
B4 (TOP OF SUPPORT PLATE TO CENTER OF MOLD)
A2 (MIN), A3 (MAX)
C2 (LENGTH OF NUT HOUSING)
A4
A1 (MAX) C1 (Länge des HELICAL GEAR SHAFT)
B1 (Total Schleißhöhe)
HG38
S2 Śruba z łbem walcowym
S5 Śruba z łbem walcowym
TD1 Rurkowe kołki ustalające
M10 x 75mm
M10 x 75mm
Ø14mm x 10mm
M12 x 110mm
M12 x 110mm
Ø18mm x 12mm
TD2 Rurkowe kołki ustalające
Ø14mm x 10mm
Ø18mm x 12mm
18/02/2011
HG28
CAD reference point
Śruby i kołki montażowe
1-46 - www.dmeeu.com
Koło walcowe skośne
ŁOŻYSKO
WAŁECZKOWE
STOŻKOWE
Obudowa łożyska
wałeczkowego
Wymiary stałe
Trenn Linie
#1
Mitte der Form
Mitte der Form
WAŁEK KOŁA WALCOWEGO SKOŚNEGO (niedocinany i specjalny)
Heißkanalsystem
Formplatte
HG28-1000 HG38-1200 HG38-1500
feste Seite
Abstreiferplatte
Halteplatte
Komponenty konstrukcyjne
HG
Systemy kół walcowych skośnych przy formowaniu do odlewania piętrowego
Aufspannplatte oder
Auswerfereinheit
TD1
S2
S5 TD2
S5
TD1
S2
S5 TD2
S5
a1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
1000
245
436
12
5
47
37
60
22
70
55
15
35
45
95
124
376
5
5
1200
296
520
15
5
60
48
75
29
90
70
20
45
57
120
155
445
5
5
1500
296
670
15
5
60
48
75
29
90
70
20
45
57
120
155
595
5
5
Wymiary obliczone
HG28
HG38
C1
C2
C1 = 2 x (A16 + B2)
JEŚLI: C1 > (B1 – 10)
WTEDY: Wałek koła jest zbyt długi.
Zwiększyć B1 (całkowita wysokość zamknięcia).
RELIEF
Dane wejściowe
18/02/2011
CAD reference point
HG28
B1
B2
B3
B4
HG38
Ograniczenia
JEŚLI: B4 1/2 x B1
WTEDY: Konfiguracja niemożliwa.
Zmniejszyć B4 lub zwiększyć
B1.
JEŚLI: B3 < A6
WTEDY: Konfiguracja niemożliwa.
Zwiększyć B3.
JEŚLI: B2 1/2 x B1
WTEDY: Konfiguracja niemożliwa.
Zmniejszyć B2.
C2 = (B4 + A10) – (A4 + A5 + A6)
JEŚLI: C2 < A2
WTEDY: Obudowa nakrętki jest zbyt krótka.
Zwiększyć B1 (całkowita wysokość zamknięcia).
JEŚLI: C2 > A3
WTEDY: Wymagana jest specjalna obudowa nakrętki,
dłuższa niż A3.
JEŚLI: C2 > 1/2 x B1 – (A4 + A5 + A6 + A19)
WTEDY: Obudowa nakrętki jest zbyt długa.
Zwiększyć B1 (całkowita wysokość zamknięcia).
Arkusz kalkulacyjny konfiguracji dostępny w DME
Applications Engineering pomagający określić
długości wałka koła walcowego skośnego i
obudowy nakrętki w oparciu o wielkość formy i
wymaganą ilość otwarć linii rozdziału na stronę.
www.dmeeu.com - 1-47
Sterowanie wypychaniem
AEP
Sworzeń przyspieszonych wypychaczy typ - MINI
Części zamienne
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
AEP 10
AEP 20
REF
53,97
73,03
R
26,97
36,50
S
28,57
41,28
T
15,87
28,57
U
14,28
20,64
V
40,64
47,63
W
27,94
31,75
X
1/2”
5/8”
Y
3,17
4,75
Z
12,95
15,87
AA
28,02
41,28
BB
12,70
19,05
CC
12,70
19,05
DD
26,16
25,81
EE
45,29
52,39
FF
14
16
GG
AEP 10
AEP 20
51,44
60,33
13,97
17,27
10,80 5/8”-18 3,18
12,70 1 1/8”-12 6,35
12,47
15,87
14,0
20,64
6,35
6,35
41,28
60,03
15/16”
1 3/8”
6,35
4,76
6,35
6,35
19,05
18,29
9,52
12,7
5/16”-18
3/8”-16
3/8”
9/16”
AE 18
AE 28
Actuating stud
Racks
1-48 - www.dmeeu.com
CAD reference point
Part ready to drop
at end of accelerated
stroke
Molded part
ready to be ejected
Accelerated
ejector assembly
AEP -10
AEP -20
REF
Bumper stud
18/02/2011
REF
HH Zęby Sprężyna
dla
Sterowanie wypychaniem
AEB
Komponenty konstrukcyjne
Odbijacz przyspieszonych wypychaczy typ - MINI
Części zamienne
REF
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Q
AEB 10
AEB 20
REF
53,97
73,03
R
26,97
36,5
S
28,57
41,28
T
15,87
28,57
U
14,28
20,64
V
40,64
47,63
W
27,94
31,75
X
1/2”
5/8”
Y
3,17
4,75
Z
12,95
15,87
AA
28,02
41,28
BB
12,7
19,05
CC
12,7
19,05
DD
26,16
25,81
EE
45,29
52,39
FF
14
16
GG
AEB 10
AEB 20
-
-
-
-
-
-
14,0
20,64
6,35
6,35
41,28
60,03
15/16”
1 3/8”
6,35
4,76
6,35
6,35
19,05
18,29
9,52
12,7
5/16”-18
3/8”-16
3/8”
9/16”
AEB -10
AEB -20
REF
AE 18
AE 28
Parts ready to drop at the end of accelerated stroke
Molded parts
ready to be ejected
Total travel
including
accelerated
stroke
Pinion
Actuating
stud
CAD reference point
18/02/2011
HH Zęby Sprężyna
dla
Ejector
travel
Accelerated
ejector assembly
Racks
Bumper stud
www.dmeeu.com - 1-49
Sterowanie wypychaniem
ER
Zespół powrotu wczesnego wypychacza
Ułatwienia pracy:
• do form wtryskowych i odlewniczych
• zapobiega uszkodzeniu gniazd i wypychaczy form
• płytki zaworowe
• formy z wielostopniowym ruchem uwalniania formy
• Zespoły powrotu wczesnego wypychacza oszczędzają czas i pieniądze.
• Unikalna konstrukcja pozwala na obniżenie kosztów.
• Długa żywotność dzięki precyzji części i hartowanym powierzchniom.
• Zapobiega uszkodzeniom mechanicznym cennych komponentów formy.
Pin
(Ø 10/16 x 400 mm)
Cam Fingers
A
B
C
D
E
F
G
H
ER 100 E
ER 101 E
32
42
35
46
24,2
32,2
24
32
27
36
10
16
5
7
17
24
18/02/2011
REF
CAD reference point
Adjustment for final position
of ejector plates
Adjustment for simultaneous return
of ejector plates
1-50 - www.dmeeu.com
Sterowanie wypychaniem
ER
Komponenty konstrukcyjne
Wymiary do montażu w standardowych formach DME
Ex.N30
66
86
106
126
X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3
X4
Y4
36
56
76
96
2,5
2,5
2,5
2,5
40
60
80
100
6,5
6,5
6,5
6,5
46
66
86
106
2,5
2,5
2,5
2,5
50
70
90
110
6,5
6,5
6,5
6,5
Części zamienne
Tuleja
Słup
Kołek
Zestaw: podkładka
palca krzywkowego,
górny i dolny pierścień
ERB 100 E
ERB 101 E
ERS 100 E
ERS 101 E
EPA 05
EPA 05
ER 100 RK E
ER 101 RK E
18/02/2011
CAD reference point
1. Preferowane są minimum cztery jednostki dla jednej formy. Konieczne są dwie jednostki dla jednej formy zamontowane na linii
środkowej formy.
2. Użyć wypychania z prowadzeniem w zespole wypychaczy.
3. Używać tylko pras poziomych.
4. Jeśli stosowene w niewyważonej formie, może wystąpić nierównomierne obciążenie.
5. Smarować od czasu do czasu smarem litowym.
6. Synchronizacja czasowa jest krytyczna: wszystkie jednostki muszą być zsynchronizowane wzajemnie w przedziale ±0,013 mm.
7. Brak obciążenia wstępnego jednostki.
www.dmeeu.com - 1-51
Sterowanie wypychaniem
ER
View A: Mold closed,
molding position.
Post and cam fingers
must be coordinated,
so that the pin can slip
into post when ejector
plates are in final position.
Zespół powrotu wczesnego wypychacza
View B: Mold open,
mold release position.
During ejection the cam
fingers have slipped into
bushing and inner diameter
is reduced.
View C: Mold closing.
Pin is pressing the cam
fingers and pushes ejector
plates back.
View D: Mold continues closing.
Ejector plate has been pushed all
the way back.
Cam fingers have slipped outward
into counterbore in bushing allowing
actuator pin to slip by.
Mold continues closing until completely
closed as in view A.
18/02/2011
CAD reference point
Installation for Ejector pin travel beyond stripper plate.
Stripper plate moves forward until cam fingers slip outward
into counterbore in bushing and ejector plate continues to travel.
1-52 - www.dmeeu.com
Sterowanie wypychaniem
AKO
Komponenty konstrukcyjne
Przyspieszone wypychacze
Ø9.52 Dowel
10mm
Stroke
Section A-A
View P
Drilled and counterbored
4x SHCS 1/4” or M6
Przyspieszone wypychacze mają prostą konstrukcję i wykorzystuję ruch obrotowy do przyspieszonego wyrzutu. Przełożenie siłowe
wynosi 2:1. Można stosować do nich kołki wypychaczy o średnicy maks. 9,5 mm. (Średnice łba kołka ponad 15,8 mm mogą być
zeszlifowane, aby je dopasować). Prostota konstrukcji pozwala na umieszczenie przyspieszonych wypychaczy w płycie wypychaczy
(jak pokazano poniżej) lub montaż górny, w zależności od przestrzeni dostępnej dla ruchu wypychającego.
Section A-A
Section B-B
Application 1
Section B-B
Application 2
Note:
Key ejector pin and limit possible
over travel of pin as required
18/02/2011
CAD reference point
Section C-C
www.dmeeu.com - 1-53
Ustalacze ślizgowe
Informacje PSR-PSM-MRT-SRTM
Elementy ustalające suwaków DME stanowią kompaktowy i ekonomiczny środek ustalania suwaków, który wypiera nieefektywne
metody z użyciem sprężyny zewnętrznej lub układu hydraulicznego. Kolizja z prętami mocującymi maszyny lub bramką
bezpieczeństwa nie stanowi już problemu.
Dostępne w trzech rozmiarach ze zwiększoną
zdolnością utrzymania obciążenia ustalacze
suwaków mogą być używane pojedynczo lub w
większych ilościach dla większych lub cięższych
suwaków.
2. PSM: podobne do MRT, ale spręzyna jest
całkowicie schowana i zabezpieczona przez
zanieczyszczeniem.
3. PSR: działa bez kołka ustalającego, aby umożliwić
wyjmowanie suwaka bez demontażu ustalacza
suwaka. Małych rozmiarów lecz o dużej sile
utrzymującej.
1-54 - www.dmeeu.com
18/02/2011
1. MRT: kołek ustalający zamontowany w suwaku
blokuje się zapadkowo w elemencie ustalającym
do momentu rozłączenia przez akcję zamykania
formy. Zaprojektowane z dużym doprowadzeniem
przy otworze gniazda tak, aby kołek ustalający
mógł wejść do gniazda nawet w przypadku
niewielkiej niewspółosiowości pomiędzy
ustalaczem i kołkiem.
CAD reference point
3 typy do wyboru:
Ustalacze ślizgowe
PSR
Komponenty konstrukcyjne
Ustalacze suwaka Mini Might™
Liniowy kontakt zaczepienia
Trzy stopnie ustalania: 44, 88 i 176 niutonów
Maks. temperatura 120°C
Małych rozmiarów lecz o dużej sile utrzymującej
Konstrukcja produktu ułatwia montaż
Suwak może być wyjmowany bez demontażu elementu
ustalającego
Konstrukcja samodzielna
Instrukcje montażu
CAD reference point
Wear plate
REF
A
B
C
D
E
F
H
J
Maks, ciężar suwaka
Kg
27,43
33,53
32,00
1,83
3,07
3,78
20,20
26,30
24,76
15,75
18,8
22,1
16
19
22
9,52
10,67
11,86
22
25
28
17,5
21,5
31,5
4,4
8,8
17,6
Wymiary kieszeni
DG
mm
K
L
M
N
2,3
3,9
4,9
15,87
19,05
22,23
22
25
28
24
27
30
17,0
18,2
19,4
18/02/2011
PSR 1000
PSR 2000
PSR 4000
Ustalacze suwaka Mini Might™
www.dmeeu.com - 1-55
Ustalacze ślizgowe
MRT
Ustalacze suwaków
X= Slide travel
REF
MRT-10M
MRT-20M
MRT-40M
Ustalacz suwaka
Kieszenie ustalacza w formie
A
B
C
D
E
F*
S
G
H
I
J
K
L
M
N
P
R
Maks, ciężar
suwaka (kg)
38
54
86
19
32
45
16
20
30
22
33
53
16
21
53
9,1
12,7
20,3
5
6
10
19
24
36
26
36
56
25
36
56
17
21
31
8
10
12
8
10
13
M5
M6
M8
6
8
10
6
8,5
10
15,5
20,5
25,0
10
20
40
* Odległość od środka kołka ustalającego do środka śruby pasowanej jest krytyczna
Cam slide
Dowel pin
Stripper bolt
Części zamienne
Kołek ustalający
REF
Moment dokręcania dla śruby pasowanej
Nm max.
DP 6-30
DP 8-40
DP 10-60
PM 5x16
PM 6x20
PM 8x30
10
15
20
1-56 - www.dmeeu.com
18/02/2011
CAD reference point
Spring
Ustalacze ślizgowe
PSM
Komponenty konstrukcyjne
Ustalacze suwaków
Ślizgacz krzywki
REF
PSM 0001
PSM 0002
PSM 0003
Kieszenie ustalacza w formie
A
B
C
D
E
F*
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Maks, ciężar
suwaka (kg)
38
54
86
19
32
45
16
20
30
7
11
19
31,5
43,0
67,0
24,89
34,93
53,98
24,0
36,5
49,5
15,5
22,5
40,0
25,5
38,0
51,0
17,5
21,5
31,5
8
10
12
10,0
14,5
22,5
34,5
46,0
70,0
8
10
12
8,5
10,5
17,0
6
8
10
20
25
35
M5
M6
M8
10
20
40
* Odległość od środka kołka ustalającego do środka śrub pasowanych jest krytyczna.
Cam slide
Dowel pin
18/02/2011
CAD reference point
Stripper bolt
Części zamienne
Kołek ustalający
REF
Moment dokręcania dla śruby pasowanej
Nm max.
DP 6-30
DP 8-40
DP 10-60
PM 5x16
PM 6x20
PM 8x30
10
15
20
www.dmeeu.com - 1-57
Ustalacze ślizgowe
SRTM
Ustalacze suwaków
Mat.: 4140 - 28-32 HRC, czarny oksydowany
Nowa seria SRTM elementów ustalających suwaków DME
niezawodnie wstrzymuje działania boczne od 4 do 36 kg (od 10
do 80 funtów).
Nowy element ustalający suwaka wyposażony jest w
technologię Friction Free™ zapewniającą płynne działanie,
szczególnie w pomieszczeniach czystych lub środowiskach bez
smaru.
Zwarta budowa umożliwia montaż w podstawie formy lub
płytach ścieralnych.
REF Ustalacz
SRTM-04 D
SRTM-13 D
SRTM-36 D
D
L
S
T
+0,1
-0,0
±0,25
±0,5
Śruby (2)
15,9
19,1
22,3
4,06
12,70
19,05
3,95
3,80
3,80
M3
M4
M4
Maks.
głębokość
gwintu
E
Maks,
ciężar
suwaka
(kg)
1,9
4,8
6,2
4,5
13,5
36,0
REF zatrzask
G
C
J
H
±0,25
±0,5
Śruby (2)
6,35
6,35
6,35
4,85
6,35
7,60
M3
M3
M3
SRTMC-04
SRTMC-13
SRTMC-36
Min.
głębokość
gwintu
6,35
6,35
6,35
Cleat bottom view
Note: The cleat screws are
in a dif ferent location than
the slide retainer screws .
C
Przedstawiona po prawej stronie instalacja jest typowa dla
wszystkich ustalaczy i zatrzasków. Jeśli opcjonalny zatrzask
nie będzie używany, można wyfrezować rowek klinowy lub
wycięcie na kulkę w sposób pokazany na ilustracji po prawej
stronie. W obu instalacjach krawędź suwaka, która jako
pierwsza ma kontakt z elementem ustalającym powinna być
ścięta (patrz ilustracja)
lub zaokrąglona.
Cleat bottom view
Note: The cleat screws are
in a dif ferent location than
the slide retainer screws
D
J
Dla szerokości szczeliny prześwit dla freza musi przekraczać
wymiar „D”.
H
Retainer
& Cleat
.015" Max
Chamfer
R
C
R
mm
Cleat bottom view2
1 Note:
The cleat screws are
2 in a dif ferent location than
3
the slide retainer screws .
2
3
0,23
0,75
0,75
R
Cleat bottom view
M
D
Note: The cleat screws are
D•
J
E
Maksymalna
H temperatura robocza wynosi 218° C.
Rolka wykonana
jest całkowicie ze stali nierdzewnej, a oś
.015" Max
Chamfer azotowanej.
ze stali nierdzewnej
R
M
•
W przypadku suwaków P-20 sugeruje się zastosowanie
L
zatrzasku zamiast
dodania
zapadki
w
suwaku.
G
•
Elementy ustalające i zatrzaski są sprzedawane oddzielnie
L wymagane śruby.
i zawierają wszystkie
D
•
Dostępne są elementy
zamienne. W kwestii
cen
i
1/4" or
6mm
R
nominal
wear
M odwołać
numerów katalogowych
należy
się
do
cennika
i
L
plate
T
S
skontaktować
się z Działem obsługi klienta,
aby
sprawdzić
Do not
chamfer
Slide Retainer
hole*
screwich
locations
dostępność.
D
L
6mm
nominal wear
plate
Do not chamfer
hole*
the slide retainer screws
Retainer
•
& Cleat
90°
K
90°
D
K
L
L
6mm
nominal wear
plate
Do not chamfer
hole*
* frezowane skosy nie pozwolą na prawidłowe
osadzenia śruby pasowanej w zespole.
1-58 - www.dmeeu.com
1/4" or
nomin
plate
Do not
hole*
L
Slide Retainer
screw locations
M
mm
a dif ferent location than
Informacjein techniczne:
M
CAD reference point
SRTM-04 D
SRTM-13 D
SRTM-36 D
K
mm
S
E
Wycięcie na kulkę
T
D
18/02/2011
REF Ustalacz
M
G
L
Rowek V
R
Ściągacze cierne
FP
Ściągacze cierne
Ściągacze cierne DME dla optymalnej kontroli linii rozdziału.
Kontroluje ruch płyt za pomocą tarcia o określonym
ustawieniu w celu zwolnienia płyty formy po osiągnięciu limitu
przemieszczenia.
Dostępne są cztery wielkości (10 mm, 13 mm, 16 mm i 20 mm).
Ściągacze cierne mogą być używane do zgodnego wyciągania
płyt swobodnych i wkładów.
element
mocujący
Zalety i korzyści
•
Strzałki referencyjne dla łatwej regulacji
•
Samoustalające nawetj, jeśli płyty przesuną się z powodu
rozszerzalności cieplnej lub odchyłek w obróbce
skrawaniem
•
Wewnętrzne samoodpowietrzenie eliminuje potrzebę
dodatkowej obróbki skrawaniem
•
Element mocujący zawiera wstawkę Nylok®
dla pewności instalacji
półkula
żywica
Zgłoszenia patentowe oczekują na rejestrację
L
H
D
Zalecane pasowanie z wciskiem dla ściągaczy ciernych jest 0,1 do 0,15
mm większe niż otwór wejściowy. Dopasowanie polega na obracaniu
śruby w prawo i pomiar wypukłości dla osiągnięcia właściwego
pasowania. W razie potrzeby można regulować dalej wykonując po ¼
obrotu i wyrównując strzałki referencyjne na elemencie mocującym
względem elementu z żywicy.
T
Thru Hole Installation
Blind Hole Installation
D
Receiving
Hole
Diameter
Hole finish
= m Ra .4-.16
D
D
+.10mm
+.15mm
Interference
Adjusted
on Friction
Parting Puller
Line
3mm
Floating
Plate or Insert
HD
2mm R
Parting
Line
10mm
min
D
D
D
Mold Closed
18/02/2011
CAD reference point
REF
FP10D
FP13D
FP16D
FP20D
Mold Open
D
L
T
H
Hex
Głębokość otworu
Maks. siła (każda)
kg
10
13
16
20
17
20
25
28
M5-0,80
M6-1,00
M8-1,25
M10-1,50
3
4
5
6
20
23
30
32
32,5
62,5
150,0
212,5
Dane techniczne:
•
Materiał - żywica Nylon 6 z elementem mocującym 8620
•
Maksymalna temperatura robocza - 248°F (120°C)
•
Przed wyjęciem formy z prasy w celu konserwacji, należy obrócić śrubę ściągacza ciernego o ¾ obrotu w lewo, aby umożliwić
łatwe oddzielenie płyty
www.dmeeu.com - 1-59
Quick strip
Quick strip
Zalety
• brak płyt wypychaczy lub listw dystansowych
• mniejsza wysokość formy
• brak marnowania czasu cyklu skokiem wypychacza
• możliwość optymalizacji chłodzenia
• skrócony czas cyklu
• brak śladów wypychacza na formowanym elemencie
• mniejsze tarcie przez co mniej czynności konserwacyjnych
• uproszczona budowa formy: taniej / szybciej
• można używać na połowie stałej lub ruchomej
• brak ograniczeń dla połowy stałej lub ruchomej
• brak ograniczeń dla punktu wtrysku
• jedna jednostka może obsługiwać wiele gniazd formy
• dalsza optymalizacja przez wdrożenie w formach do odlewów
piętrowych
• dalsza optymalizacja przez wdrożenie w formach typu tandem
• znormalizowana dostępność gotowych produktów
• mogą być stosowane w każdym procesie formowania
wtryskowego, do tworzyw sztucznych, odlewania, gumy, ...
Palec
(TiN)
Ściągacz
(TiN)
CAD reference point
Łyżka
18/02/2011
Korpus
1-60 - www.dmeeu.com
Quick strip
QS 24 22 015
18/02/2011
CAD reference point
Komponenty konstrukcyjne
Quick strip 24 x 22 mm - skok 15 mm - 8°
Spoon to be adjusted by toolmaker
to fit mold and product contour.
Standard material type 1.2312,
other steel qualities available upon request
REF
QS 24 22 015
www.dmeeu.com - 1-61
Quick strip
Quick strip 24 x 30 mm - skok 15 mm - 15°
CAD reference point
Spoon to be adjusted by toolmaker
to fit mold and product contour.
Standard material type 1.2312,
other steel qualities available upon request
REF
QS 24 30 015
1-62 - www.dmeeu.com
18/02/2011
QS 24 30 015
Quick strip
QS 31 28 100
Komponenty konstrukcyjne
Quick strip 31 x 28 mm - skok 40-100 mm - 8°
CAD reference point
80
48
Spoon to be adjusted by toolmaker
to fit mold and product contour.
Standard material type 1.2312,
other steel qualities available upon request
18/02/2011
REF
QS 28 31 040
QS 28 31 060
QS 28 31 080
QS 28 31 100
Skok
40
60
80
100
www.dmeeu.com - 1-63
Podcięcia formowania
Informacje na temat VF-ULB/ULC/ULG-AW275/282
DME posiada bogactwo rozwiązań dla zastosowań z podcięciami:
3 opcje dla funkcji prostoliniowego „zatrzasku” lub „haka”:
Vectorform VF: niespotykana elastyczność konstrukcyjna
umożliwiająca projektantom możliwość włączenia podcięć dwukrotnie
głębszych niż było to wcześniej możliwe. Alternatywnie projektanci
form mogą podzielić skok ich wypychacza na połowę zachowując
jednocześnie istniejącą geometrię podcięcia
Unilifter ULB-ULC-ULG: ponownie popularny system
ślizgowy może uwalniać podcięcia o kątach do 10°
18/02/2011
CAD reference point
Wyrzutniki elastyczne AW275/AW280: niedrogi element używany
do małych, prostych podcięć.
1-64 - www.dmeeu.com
Podcięcia formowania
Komponenty konstrukcyjne
Informacje: CC - Multiform
2 opcje dla podcięć wewnętrznych (rdzenie składalne):
Rdzenie składalne CC: globalny standard dla rdzeni składalnych,
od ponad 30 lat CC są z powodzeniem stosowane do formowania
prostych elementów takich, jak nakładki oraz bardziej złożonych złączy
technicznych. Po zamontowaniu CC oferuje bezproblemowe działanie
przez miliony cykli.
18/02/2011
CAD reference point
Multiform: kiedy nic innego nie zadziała Multiform oferuje
niezrównane możliwości podcięć i zaawansowaną, trójwymiarową
geometrię części. Poddawane precyzyjnej obróbce skrawaniem
z bardzo wysokimi tolerancjami, aby zapewnić najwyższą jakość
formowanych elementów z tworzyw.
www.dmeeu.com - 1-65
Podcięcia formowania
Informacje na temat EXP - CC
Zewnętrzne podcięcia za pomocą rozszerzalnego gniazda/rdzenia.
Wykorzystuje tą samą wysokiej jakości technologię, która jest stosowana
w rdzeniach składalnych DME CC. Projektowane na indywidualne
potrzeby danego zastosowania, aby dopasować do wymagań przestrzeni
i zabudowy.
Urządzenie do wykręcania ZG dla części gwintowanych. Używany od
ponad 30 lat ten prosty lecz unikalny system wykorzystuje siłownik
hydrauliczny do poruszania listwy zębatej.
18/02/2011
CAD reference point
· Grubość siłowników hydraulicznych dobrana jest odpowiednio do
standardowych grubości płyt
· Kwadratowy przekrój i 4 precyzyjnie oszlifowane powierzchnie
oznaczają, że siłownik może być łatwo zamontowany wewnątrz formy,
na przykład jako listwy dystansowe
· Możliwość użycia listwy lub krzywki na wszystkich 4 bokach siłownika
· Zatyczki końcowe mogą być obracane co umożliwia elastyczność
dostarczania oleju
· Bok krzywki ZL umożliwia poruszanie płytą zrzucającą po odkręceniu
bez drugiego skoku wypychacza
· Uszczelnienie pręta zawiera „wycieraczkę obudowy”, aby zapobiec
przedostawaniu się brudu do wnętrza siłownika
· Opcjonalnie dostępny jest wyłącznik krańcowy z mikroprzełącznikami
o wysokiej dokładności łatwo dostępny przy wykonywaniu dokładnej
regulacji
1-66 - www.dmeeu.com
Podcięcia formowania
VF-SS - VF-JS - VF-US
Komponenty konstrukcyjne
Vectorform - Lifter System
Zestawy Vectorform Lifter obejmują:
Panew uchwytu - VF-HB
Pręt prowadzący - VF-GR
Płytka prowadząca - VF-GP
Podstawa ślizgowa:
Standard - VF-SB,
lub Joint - VF-JB,
lub Universal - VF-UB
REF
Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje
Zestaw
REF
Obejmuje Obejmuje Obejmuje Obejmuje
Zestaw
VF 06-SS
VF 08-SS
VF 10-SS
VF 13-SS
VF 16-SS
VF 20-SS
VF 06-JS
VF 08-JS
VF 10-JS
VF 06-HB
VF 08-HB
VF 10-HB
VF 13-HB
VF 16-HB
VF 20-HB
VF 06-HB
VF 08-HB
VF 10-HB
Standardowe
Standardowe
Standardowe
Standardowe
Standardowe
Standardowe
Joint
Joint
Joint
VF 13-JS
VF 16-JS
VF 20-JS
VF 06-US
VF 08-US
VF 10-US
VF 13-US
VF 16-US
VF 20-US
VF 13-HB
VF 16-HB
VF 20-HB
VF 06-HB
VF 08-HB
VF 10-HB
VF 13-HB
VF 16-HB
VF 20-HB
Joint
Joint
Joint
Uniwersalne
Uniwersalne
Uniwersalne
Uniwersalne
Uniwersalne
Uniwersalne
VF 06-GR
VF 08-GR
VF 10-GR
VF 13-GR
VF 16-GR
VF 20-GR
VF 06-GR
VF 08-GR
VF 10-GR
VF 06-GP
VF 08-GP
VF 10-GP
VF 13-GP
VF 16-GP
VF 20-GP
VF 06-GP
VF 08-GP
VF 10-GP
VF 06-SB
VF 08-SB
VF 10-SB
VF 13-SB
VF 16-SB
VF 20-SB
VF 06-SB
VF 08-SB
VF 10-SB
VF 13-GR
VF 16-GR
VF 20-GR
VF 06-GR
VF 08-GR
VF 10-GR
VF 13-GR
VF 16-GR
VF 20-GR
VF 13-GP
VF 16-GP
VF 20-GP
VF 06-GP
VF 08-GP
VF 10-GP
VF 13-GP
VF 16-GP
VF 20-GP
VF 13-SB
VF 16-SB
VF 20-SB
VF 06-SB
VF 08-SB
VF 10-SB
VF 13-SB
VF 16-SB
VF 20-SB
18/02/2011
CAD reference point
Właściwości i zalety
1. Porusza się swobodnie pod kątem do 30°. W
przypadku kątów ponad 30°, w celu uzyskania
wskazówek proszę skontaktować się z Serwisem
technicznym DME.
2. Obróbka skrawaniem płyt jest znacznie uproszczona,
ponieważ nie jest już wymagane obrabianie otworów
ukośnych, aby zamontować Vectorform Lifter System.
3. Maksymalny kąt urządzenia podnoszącego jest
znacznie polepszony dzięki Vectorform Lifter System.
Rdzenie urządzenia podnoszącego mogą być
montowane pod dowolnym kątem w zakresie do 30°.
4. Mocna budowa i konstrukcja Vectorform Lifter System
zapewnia, że jest bezpieczny w trakcie każdego skoku
wypychacza bez względu na zastosowany kąt.
5. Zwarta budowa Vectorform Lifter System
minimalizuje potencjalne kolizje z innymi
komponentami formy.
6. Komponenty Vectorform Lifter System zostały
zaprojektowane dla powszechnego środowiska
formowania wtryskowego. Nie ma potrzeby
stosowania specjalnych powłok.
7. Zespół rdzenia urządzenia podnoszącego może
być zamocowany do podstawy ślizgowej na różne
sposoby zwiększając przez to elastyczność projektu.
8. Maksymalizuje dozwoloną przestrzeń podcięcia.
8
1
Guide plate VF-GP
4
7
3
Guide rod VF-GR
Standard Slide VF-SB
or joint slide base VF-JB
or universal slide base VF-UB
Holder bushing VF-HB
www.dmeeu.com - 1-67
Vectorform
VF-SB
Podstawa ślizgowa Standard SB
Podstawa ślizgowa Standard jest najbardziej elastyczną i
najbardziej ekonomiczną podstawą ślizgową. Podstawa ślizgowa
Standard może być obrabiana według indywidualnych potrzeb
producenta formy, aby dostosować ją do szczególnych wymagań
danego zastosowania. Podstawa ślizgowa Standard jest także
najmocniejszą podstawą ślizgową w odniesieniu od obciążeń i sił.
VF-JB
Podstawa ślizgowa Joint JB
Podstawa ślizgowa Joint pozwala na ustalenie zespołu rdzenia
urządzenia podnoszącego za pomocą jednego kołka.
VF-UB
Podstawa ślizgowa Universal UB
18/02/2011
CAD reference point
Podstawa ślizgowa Universal jest podobna do postawy
ślizgowej Joint, jednak pojedynczy kołek jest zastąpiony przez
przegub uniwersalny, który zapewnia większą swobodę ruchu
niż w przypadku postawy Joint przy jednoczesnym wymogu
stosowania tylko jednej śruby mocującej zespół rdzenia
urządzenia podnoszącego.
1-68 - www.dmeeu.com
Vectorform
The lifter core (supplied) by moldmaker) may be a
single-piece component or an assembly of several
components including a modified guide rod
VF-SS - VF-JS - VF-US
Locking Angles
Lifter core travel = Stroke x TAN of angle “A°”
Stroke
Front angle
Back angle
C - Ejector box height
I - Ejector retainer plate height
J - Bottom clamp height
Instrukcje montażu
1. Ogólne instrukcje montażu
Zaleca się, aby Vectorform Lifter System był montowany w sposób
przedstawiony na ilustracji. Dla poszczególnych zestawów Vectorform
wszystkie komponenty MUSZĄ mieć ten sam rozmiar. Jednakże można
montować w jednej formie oddzielne zestawy o różnych wielkościach.
Napęd Vectorform Lifter System może być przyspieszany lub zwalniany
przez nachylenie powierzchni ślizgowej na płycie wypychaczy i płycie
ustalającej wypychaczy.
można uzyskać przez obróbkę po wykańczającej obróbce skawaniem
(powłoka TiN, chrom, itp.). Instalacje komponentów mogą być
dopasowane do potrzeb. Zapewnić luźne pasowanie podczas montażu
panwi uchwytu i płytki prowadzącej. Zapewnić precyzyjne dopasowanie
rdzenia urządzenia podnoszącego i płytki prowadzącej. Panew uchwytu
wyrówna się automatycznie przed przykręceniem panwi do płyty
zaciskowej. Smarowanie nie jest zazwyczaj wymagane, ani zalecane. Jeśli
stosuje się smar, powinien mieć on niską lepkość.
2. Kąty
6. Kąty blokowania/ wsparcie komponentu
Vectorform lifter system może być używany z zastosowaniem kątów w
przedziale od 5° (min) do 30° (maks.). Głębokie podcięcia w formowanym
detalu można uzyskać stosując większy kąt rdzenia urządzenia
podnoszącego i poprzez zwiększenie skoku płyty wypychaczy.
Kąty blokowania mogą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić
powierzchnię blokującą przeciwstawiającą się ciśnieniu formowania.
Blokowa konstrukcja z użyciem kwadratowego rdzenia urządzenia
podnoszącego może także pozwalać na wsparcie ciśnienia żywicy przez
wkład rdzenia. Jeśli obciążenie osiowe działające na rdzeń urządzenia
podnoszącego przekracza limit dozwolony dla kołka podstawy ślizgowej
(używanego w podstawach ślizgowych VF-JB i VF-UB), należy zastosować
podstawę ślizgową Standard (VF-SB) i wesprzeć rdzeń urządzenia
podnoszącego przez wykonanie występu prostopadłego do osi rdzenia
urządzenia podnoszącego. Rdzeń urządzenia podnoszącego musi wtedy
dolegać mocno do kątowej powierzchni czołowej podstawy ślizgowej.
CAD reference point
3. Prowadzenie rdzenia urządzenia podnoszącego
Rdzeń urządzenia podnoszącego musi mieć odpowiednie prowadzenie
w narzędziu. W przypadku wielu rdzeni podnoszących zamontowanych
w narzędziu w systemie tandem zaleca się zastosowanie dodatkowego
prowadzenia we wkładach rdzeni. Jeśli opór w układzie napędowym jest
duży, można umieścić dodatkową płytę prowadzącą bezpośrednio pod
wkładem rdzenia.
4. Wyrzut kierowany
Wyrzut kierowany jest zalecany dla wszystkich konstrukcji.
18/02/2011
5. Pasowanie i wykończenie
Wymiary standardowego komponentu i twardość Rockwella podane są
w części zawierającej specyfikacje komponentu. Jeśli wystąpi potrzeba
modyfikacji komponentów standardowych polepszenie charakterystyki
7. Niestandardowe kształty/materiały
Bloki rdzenia urządzenia podnoszącego mogą być wykonywane w
dowolnych kształtach i wielkościach pod warunkiem, że wybrana liczba i
wielkość standardowych komponentów rdzenia Vectorform Lifter System
będzie obsługiwać bloki rdzenia urządzenia podnoszącego. Bloki rdzenia
urządzenia podnoszącego dostarcza wytwórca formy.
www.dmeeu.com - 1-69
Komponenty konstrukcyjne
Vectorform - Lifter System
Vectorform
VF-SB
Podstawa ślizgowa Standard
Mat.: DIN 1.7225/30-33 HRC
Dodatkowa obróbka
skrawaniem:
Montaż śruby ustalającej na pręcie
lub w zespole rdzenia urządzenia
podnoszącego.
Obróbka cieplna:
Po dodatkowej obróbce
skrawaniem można przeprowadzić
azotowanie gazowe.
REF
A
VF 06 SB
VF 08 SB
VF 10 SB
VF 13 SB
VF 16 SB
VF 20 SB
6
8
10
13
16
20
L
40
50
60
80
100
130
F
0
-0,10
0
-0,10
0
-0,20
0
-0,20
0
-0,30
0
-0,30
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
13
15
20
25
30
40
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
D
H
W
S
N
R
10,5
13,5
17,0
22,0
27,0
33,0
6,5
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
15
20
25
30
40
50
2
3
4
5
6
7
1
1
2
2
3
3
VF-JB
0,010
0,010
0,015
0,015
0,020
0,020
Podstawa ślizgowa Joint
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
Mat.: DIN 1.7225/DIN 1.1213/60-66HRC
A
6
8
10
13
16
20
L
40
50
60
800
100
130
F
0
-0,10
0
-0,10
0
-0,20
0
-0,20
0
-0,30
0
-0,30
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
13
15
20
25
30
40
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
D
H
W
S
V
N
M
R
10,5
13,5
17
22
27
33
6,5
7,5
10
12,5
15
20
7,5
10
12,5
15
20
25
15
20
25
30
40
50
25
30
35
50
60
80
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
8
10
1
1
2
2
3
3
0,01
0,01
0,015
0,015
0,02
0,02
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
18/02/2011
REF
VF 06 JB
VF 08 JB
VF 10 JB
VF 13 JB
VF 16 JB
VF 20 JB
CAD reference point
Zamocowanie: Sworzeń
Obróbka cieplna: Dopuszczalne
azotowanie gazowe; podczas
azotowania użyć sworznia cieńszego
(-0,01) niż sworzeń załączony.
Materiał sworznia:
DIN1.1213
Twardość: HRC 60-66
Temperatura odpuszczania: 600°C
1-70 - www.dmeeu.com
Vectorform
VF-UB
Mat.: DIN 1.7225/30-33 HRC
Komponenty konstrukcyjne
Podstawa ślizgowa Universal
Zamocowanie: Brak
Obróbka cieplna:
Dopuszczalne azotowanie.
REF
A
VF 06 UB
VF 08 UB
VF 10 UB
VF 13 UB
VF 16 UB
VF 20 UB
6
8
10
13
16
20
L
40
50
60
80
100
130
F
0
-0,10
0
-0,10
0
-0,20
0
-0,20
0
-0,30
0
-0,30
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
13
15
20
25
30
40
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
D
H
W
S
V
N
M
0D
R
10,5
13,5
17,0
22,0
27,0
33,0
6,5
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
7,5
10,0
12,5
15,0
20,0
25,0
15
20
25
30
40
50
25
30
35
50
60
80
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
8
10
M3x10
M4x12
M5x15
M6x20
M8x25
M10x35
1
1
2
2
3
3
0,010
0,010
0,015
0,015
0,020
0,020
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
VF-SB VF-JB VF-UB
Dodatkowa obróbka skrawaniem - klasyfikacja instalacji
*Są to rowki retencyjne używane
do ustalania podstawy ślizgowej
na płycie wypychaczy. Muszą
być obrabiane skrawaniem przez
REF
E
e
G
g
I
J
C
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
VF 06 SB/JB/UB
16
20
26
33
42
50
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
9
11
14
17
22
28
4
4
6
8
8
12
13
15
20
25
30
35
20
25
30
35
40
50
50-120
50-150
70-200
100-250
120-300
120-400
18/02/2011
CAD reference point
klienta.
www.dmeeu.com - 1-71
Vectorform
VF-GR
Pręt prowadzący
Mat.: DIN 1.3505 - 58-60HRC
K’ same as the shift angle of
the lifter core (30°)
A
L
L’ = L-ZR
6
8
10
13
16
20
150
190
250
310
370
500
148
187
246
305
364
493
VF-GP
REF
L
60
70
90
120
150
180
+0,02
0
+0,02
0
+0,03
0
+0,03
0
+0,05
0
+0,05
0
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
Płyta prowadząca
F
0
-0,04
0
-0,04
0
-0,06
0
-0,06
0
-0,1
0
-0,1
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
20
25
32
40
50
60
T
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
8
10
12
15
20
25
0
-0,02
0
-0,02
0
-0,03
0
-0,03
0
-0,05
0
-0,05
Mat.: 1.1213 - 22-25HRC
S
N
L’
L1’
l1
0D
10
13
16
20
25
30
2
3
4
5
6
7
50
60
75
105
130
155
5
5
7,5
7,5
10
12,5
25
25
25
25
25
25
M3x10
M4x12
M5x15
M6x12
M8x25
M10x30
a
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,03
0,02-0,03
0,02-0,05
0,02-0,05
4,0
5,0
6,0
7,5
10,0
12,2
18/02/2011
VF 06 GP
VF 08 GP
VF 10 GP
VF 13 GP
VF 16 GP
VF 20 GP
R
-0,05
-0,1
-0,05
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,4
-0,2
-0,4
CAD reference point
REF
VF 06 GR
VF 08 GR
VF 10 GR
VF 13 GR
VF 16 GR
VF 20 GR
1-72 - www.dmeeu.com
Vectorform
Panew uchwytu
VF-HB
Komponenty konstrukcyjne
Mat.: 1.1213 - 15-20HRC
REF
P
13
16
20
25
30
40
L
0
-0,05
0
-0,05
0
-0,07
0
-0,07
0
-0,1
0
-0,1
20
25
30
35
40
50
O
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,3
-0,1
-0,3
-0,1
-0,5
-0,1
-0,5
27
34
42
51
65
80
T
0
-0,2
0
-0,2
0
-0,3
0
-0,3
0
-0,5
0
-0,5
8
10
12
15
20
25
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,3
-0,1
-0,3
-0,1
-0,5
-0,1
-0,5
G
0D
H
M
N
19
24
30
37
47
58
M3x10
M4x12
M5x15
M6x12
M8x25
M10x30
8,0
10,0
12,0
12,5
12,0
15,5
M3x6
M4x8
M5x10
M6x12
M8x15
M10x20
2
3
4
5
6
7
0,05
0,05
0,07
0,07
0,10
0,10
0,04
0,04
0,06
0,06
0,10
0,10
0,02
0,02
0,03
0,03
0,05
0,05
18/02/2011
CAD reference point
VF 06 HB
VF 08 HB
VF 10 HB
VF 13 HB
VF 16 HB
VF 20 HB
www.dmeeu.com - 1-73
UniLifter
ULB-ULC-ULG
Unilifter
Unilifter - system uwalniania podcięć
• Standardowe komponenty upraszczają projekt formy i konstrukcję do
uwalniania formowanych podcięć.
• Zaokrąglony jaskółczy ogon pozwala na automatyczne osadzenie
ostrza rdzenia pod żądanym kątem.
• Płynny ruch złącza U w prowadnicy T eliminuje zacinanie się początku
ostrza noża często spotykane w innych konstrukcjach o stałym kącie.
• Szeroki wybór wielkości umożliwia więcej zastosowań niż w
podobnych systemach znormalizowanych.
• Ostrza rdzenia DME ze stali 5 (1.2344) dla łatwej konwencjonalnej
obróbki skrawaniem.
• Każdy zespół Unilifter składa się z ostrza rdzenia, złącza U i
prowadnicy T.
Ostrza rdzenia są dostępne w
szerokiej gamie rozmiarów
standardowych,
, a także specjalnych.
Połączenie U pozwala
na osadzenie ostrza rdzenia
pod dowolnym kątem.
18/02/2011
System uwalniania podcięć Unilifter składa się z zestawu trzech elementów: ostrze rdzenia, złącze U i prowadnica T.
CAD reference point
Prowadnice T dostępne są w kilku, aby
umożliwić dopasowanie do różnych wymaganych
skoków.
1-74 - www.dmeeu.com
UniLifter
Ostrza rdzenia
Stere REF
ULBMM10x10L250
ULB-1001
W min
R
H
t
T min
w
l
d
10
10
10
250
-
15
15
250
-
ULBMM15x15L250
ULB-1002
15
ULBMM10x20L250
-
10
20
10
250
-
20
10
20
250
-
ULBMM20x10L250
-
ULBMM15x30L400
-
10
10
5
15
30
15
400
-
30
400
-
ULBMM30x15L400
-
30
15
ULBMM20x20L400
ULB-1003
20
20
20
400
-
-
250
15
-
250
10
ULBMM15DL250
ULB-1101
10
-
ULBMM10DL250
-
10
-
Złącza U
REF
Komponenty konstrukcyjne
REF
ULCMM22
ULB
Mat.: 1.2344, 38-42 HRC
ULC
Mat.: 1.2344, powierzchnia 60-70 HRC, rdzeń 38-42 HRC
Stere REF
ULC-1001
W
L
H
RC
R
22
18
25
6
10
RC: Radius center for radius R
Prowadnice T
REF
Stere REF
ULGMM10
ULGMM30
ULG-1001
ULG-1002
Mat.: 1.2344, powierzchnia 60-70 HRC, rdzeń 38-42 HRC
W D* H
R
M
S
L
Skok dozwolony
22
22
6
5
M5x20
M5x20
10
15
33
52
15
30
18
6
25
13
ULG
18/02/2011
CAD reference point
* wymiar powiększony o 0,25mm
www.dmeeu.com - 1-75
UniLifter
ULB-ULC-ULG
T= Unilifter travel
S= Ejector plate travel
Typowe zastosowanie
Mold closed
Mold open
S max. Maximum stroke of ajector bar
angle
Clearance pocket for u-coupling
X to radius center
Fig. 1
1. Ogólne instrukcje montażu
t= as supplied
Locking surface
Zaleca się, aby montować urządzenia podnoszące w sposób
przedstawiony na rys. 1 z prowadnicą T zamontowaną na górze
płyty wypychaczy. Właściwe wymiary X i Y są następujące: X =
12 mm, Y = min 11 mm (min wymiar Y zapobiega kolizji śrub
montażowych ze złączem U podczas jego skoku).
2. Kąty
Najlepsze rezultaty osiąga się zazwyczaj stosując w
projekcie kąty od 5 do 10°. Kąty do 15° są dopuszczalne
przy zastosowaniu prowadnic urządzenia podnoszącego w
dolnej części płyty podporowej. (Wytwórca formy wykonuje
prowadnice urządzenia podnoszącego).
Back angle
angle
3. Prowadnice urządzenia podnoszącego
angle
Prowadnice urządzenia podnoszącego zalecane są w przypadku
konstrukcji z kątami 15° (patrz 2 powyżej) lub w przypadkach,
kiedy mniej niż połowa ostrza rdzenia jest podpierana przez
wkład rdzenia.
Front angle
angle
Figure 2
4. Wyrzut kierowany
5. Pasowanie
Zalecany luz dla ostrza rdzenia wynosi 0,025/0,040 mm tam,
gdzie jest to możliwe.
6. Kąty blokowania
Kąty blokowania (patrz rys. 2) mogą być zaprojektowane
w taki sposób, aby zapewnić powierzchnię blokującą
przeciwstawiającą się ciśnieniu formowania.
7. Inne wymiary na żądanie.
1-76 - www.dmeeu.com
18/02/2011
Example
CAD reference point
Zaleca się zastosowanie wyrzutu kierowanego we wszystkich
projektach.
Rdzenie elastyczne
18/02/2011
Wytwarzana ze stali sprężynowej jednostka
pozwala na uwalnianie małych podcięć. Jest
aktywowane przez płyty wypychaczy tak, jak
standardowy wypychacz. Posiada płaszczyznę
referencyjną i stożkowy system zamocowania,
który pozwala na wyeliminowanie potrzeby
cięcia rdzenia elastycznego, aby go zamocować.
www.dmeeu.com
Rdzenie elastyczne
Informacje na temat AW 275
Wyrzutnik elastyczny (z gwintem mocującym)
L = długość
G = Długość kołnierza + grubość łba
Norma: DIN16756/ISO8405
Mat.: 1,8159 - 45 ±3 HRC
Maks. Temp.: 500-550 °C
REF A-B
AW275 06 - 6,2
AW275 06 - 8,2
AW275 08 - 8,2
AW275 08 - 10,2
AW275 08 - 12,2
AW275 10 - 14,2
AW275 10 - 16,2
AW275 10 - 18,2
C
D
E
G
H
K
L
R
22
9
3,5
40
25
3,5
125
M4
22
9
3,5
40
25
3,5
125
M4
25
11,5
4,5
50
30
4,5
140
M5
25
11,5
4,5
50
30
4,5
140
M5
25
11,5
4,5
50
30
4,5
140
M5
30
15
5,5
60
38
5,5
175
M6
30
15
5,5
60
38
5,5
175
M6
30
15
5,5
60
38
5,5
175
M6
Często zadawane pytania (FAQ)
3 Co może się stać, jeśli skok wypychania jest dłuższy niż wymiar C?
Kiedy łeb rdzenia elastycznego uwolni się od miejsca osadzenia z powodu zaokrąglonego trzonka i zamocowania
śrubowego, jest narażony na skręcenie. Ten ruch skrętny wpływa na najcieńszą strefę, która po kilku uderzeniach
może się złamać. Rozwiązaniem są nasze klinowe rdzenie elastyczne, które mają płaską powierzchnię na trzonku
zapobiegającą wystąpieniu rotacji. Można także wykonać płaszczyznę w strefie tylnej samego trzonka rdzenia
elastycznego, umieszczając zawleczkę do jej zamocowania.
1-78 - www.dmeeu.com
18/02/2011
2 Jak poprawnie zamontować rdzeń elastyczny?
Proszę przeczytać dokładnie nasze instrukcje montażu. Ponadto, chcielibyśmy zaznaczyć, że bardzo istotnym
elementem jest prawidłowe obliczenie długości rdzeni elastycznych. Jeśli będą krótsze niż ich miejsce osadzenia, po
zamocowaniu rdzeni elastycznych do płyty wypychaczy część środkowa ulega wydłużeniu powodując osłabienie.
CAD reference point
1 Ile uderzeń wytrzymują elastyczne rdzenie?
Tak, jak w przypadku każdego ruchomego elementu ich żywotność zależy w znacznym stopniu od ich dopasowania
oraz zastosowanych tolerancji (np. H7/g6). Niewłaściwie zamontowane rdzenie elastyczne mogą wytrzymać przez
krótki okres czasu, ale jeśli zostaną zamontowane prawidłowo mogą wyprodukować ponad 2 miliony detali. Proszę
przeczytać nasze instrukcje montażu.
Rdzenie elastyczne
Flexible Cores With Mounting
Thread
AW 275
Komponenty konstrukcyjne
Simple Ejection
1
This area of support must be the same length as dimension H on the Sprung Core.
2
The adjustment area must be at least 1/3 of the dimension C.
3
The stroke of the sprung Core must be the same or smaller than the dimension C.
4
The plate that houses the shaft of the core must be minimum 15 mm in all cases.
5
The draft angle must be minimum 5°.
6
The core length must be 0,02-0,05 larger than its own hole.
7
After the core is adjusted, remove 0,1 to ensure smooth ejection.
General tolerance of adjustment H7/g6
18/02/2011
CAD reference point
Ejection With Double Plate
www.dmeeu.com - 1-79
Rdzenie elastyczne
Informacje na temat AW 280
Wyrzutnik elastyczny (z klinem mocującym)
L = długość
G = Długość kołnierza + grubość
łba
Norma: DIN16756/ISO8405
Mat.: 1,8159 - 45 ±3 HRC
REF d-b*
d1
h1
h2
zaw.
zaw.
AW280 06 - 6,2
AW280 06 - 8,2
AW280 08 - 8,2
AW280 08 - 12,2
AW280 10 - 15,2
AW280 10 - 18,2
M4
M4
M5
M5
M6
M6
10,0
10,0
11,2
11,2
13,6
13,6
3,5
3,5
1,5
1,5
5,5
5,5
AW 282 06
AW 282 06
AW 282 08
AW 282 08
AW 282 10
AW 282 10
AW 281 06
AW 281 06
AW 281 11
AW 281 08
AW 281 10
AW 281 10
AW 282
Mat.: 1,8159 - 45 ±3 HRC
AW 283
Mat.: brąz
b1
l3
AW 281 06
AW 281 08
AW 281 10
6
8
10
13,5
14,5
15,5
REF d
AW 282 06
AW 282 08
AW 282 10
Mat.: 1,7225 - 50 ±3 HRC
d2
12
12
16
REF d
AW 283 06
AW 283 08
AW 283 10
d1
M4
M5
M6
sw
3
4
5
d3
08
10
12
l4
13,5
14,5
15,5
18/02/2011
REF d
CAD reference point
AW 281
1-80 - www.dmeeu.com
Flexible Cores With MountingRdzenie
Threadelastyczne
AW 280
min. H1 + 2 mm
C
≥15
Fw1800
B
D
X
Ø12,5
H1
≥15
Fw1800
A
Fw1800
≤30
Aw 281 Aw 283 Aw 282 Aw 280
.
Χ= 4 x +1
4,5
DIN 974 T.1
d3H7
Χ
D
≥0,0
M6
Ø12,5
≥15
x
CAD reference point
1/10/2007
18/02/2011
12 H7
l4 +0,1
b1H7
B
C
DIN 974 T.1
Ø12,5
A
M6
l3 +0,1
12 H7
X
For large buckling lengths, please use
guide bushes AW 282
*
38**
* = Depending on surface roughness
** = To match the contour
a Milacron Company
www.dme.net
www.dmeeu.com - 1-81 - 13 -
Komponenty konstrukcyjne
Installation Instructions
Rdzenie elastyczne
Krok 1: Skopiuj ten formularz.
Prefiks pozycji
a
b
h2±0,1
h*
a±0,1
b1±0,1
α
To match length
b1±0,1
58 ± 2 HRC
godz.
h1
h2
H
b±0,1*
* contour
* =To match
Krok 2: Określ wymagane tolerancje
dla wszystkich wymiarów.
b1
h1±0,1
l ±2
A
H±0,2
Specjalne zastosowania mogą wymagać
odchyłek
od
wyszczególnionych
standardowych
komponentów
AW 275 iAW 280. Proszę wpisać żądane
wymiary do poniższej tabeli. Aby zachować
charakterystykę jakościową (żywotność eksploatacyjną), należy zachować zależność
poszczególnych parametrów względem siebie. Zgodność pomiędzy klientem i dostawcą
dotycząca wymiarów lub wymagań (np. skoku
sprężyny względem jej długości) stanowi podstawę dobrego działania komponentów.
Mat.: 1.8159 - 45 ±3 HRC
Krok 3: Skontaktuj się z DME
I
α
Ilość
Dostawa
AW 285
Wypychacze specjalne
Uwagi:
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:....................................................................................................................................................................................................................................................................
Kontakt:................................................................................................................................................................................................................................................................
Faks :......................................................................................................................................................................................................................................................................
Ilość:......................................................................................................................................................................................................................................................................
Mat.:.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Twardość:........................................................................... HRC
Data dostawy: . .................................................................................................................................................................................................................................................
Azotowanie:
CAD reference point
Tel.:.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Tak
Numer zamówienia:........................................................................................................................................................................................................................................
1-82 - www.dmeeu.com
18/02/2011
Podpis:..................................................................................................................................................................................................................................................................
Rdzenie elastyczne
Zastosowano ulepszone materiały,
aby wydłużyć żywotność
Flexicore podczas produkcji.
Płaskie powierzchnie zapobiegają
skręceniom i
zapewniają prawidłowe wyrównanie.
Prowadnik z brązu używany jest do wyrównania
położenia i prowadzenia podczas wypychania.
Dostępne są dwie opcje:
Dolny (jak pokazano) i okrągły dla łatwej obróbki
otworu.
Stopka służy do
ustalenia Flexicore.
Zespół Flexicore obejmuje: Flexicore, prowadnik z brązu (dolny lub okrągły), stopka i śruba z łbem stożkowym płaskim z gniazdem.
Forma zamknięta
Forma otwarta
Wskazówki dotyczące zastosowania:
1.
.375" (9.5mm)
Min.
.003 (.07mm)
to
.005 (.12mm)
2.
3.
4.
18/02/2011
CAD reference point
1/2 T
Max
Średnica Flexicore (D) musi mieścić się w prowadniku
przed wyrzutem, jak przedstawiono powyżej.
Dozwolone są jedynie rodzaje obróbki przeprowadzane w
niskich temperaturach, np. chromowanie bezprądowe na
bazie niklu.
Maksymalna temperatura wynosi 125° C.
Proszę skontaktować się z działem technicznym w celu
przejrzenia projektów w przypadku pojawienia się pytań
lub jeśli dane zastosowanie różni się od przedstawionych
przykładów.
www.dmeeu.com - 1-83
Komponenty konstrukcyjne
Informacje
System uwalniania podcięć Flexicore®
Rdzenie elastyczne
FLXA
Zespół prowadnika dolnego Flexicore®
FlexiCore: AISI 4340 z cienką, gęstą powłoką
chromową
Prowadnik: CA954 lity brąz
Stopka: AISI 1018
Zespół obejmuje: Flexicore, prowadnik z brązu,
stopka i śruba z łbem stożkowym płaskim z
gniazdem.
Komponenty zespołu są sprzedawane także
indywidualnie.
OA L
L
G
C
E
Flats (2)
T
25mm
4mm
D
J
16mm
12mm
6˚
16mm
Bottom Guide
19mm
Nitrided
0.25mm
Deep
35 ±3 HRC
S
170 B
Heel
Plate
W
16mm
REF
T
±0,25
-0,00
W
+0,25
-0,00
L
OAL
REF
+0,00
-0,25
D
±0,35
C
E
9
9
11,5
11,5
12,5
12,5
6,2
8,2
10,2
12,2
14,2
16,2
162,5
162,5
200,0
200,0
200,0
200,0
166,5
166,5
204,0
204,0
204,0
204,0
5,94
6,35
7,92
7,92
7,92
7,92
22
22
26
26
30
30
3,5
3,5
4,5
4,5
4,5
4,5
G
J
S
88,6
88,4
111,2
111,2
107,2
107,2
24,3
24,3
26,0
26,0
28,5
28,5
M4-0,7x20
M4-0,7x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
+0,25
-0,00
18/02/2011
FLXA9x6L160
FLXA9x8L160
FLXA11x10L200
FLXA11x12L200
FLXA12x14L200
FLXA12x16L200
+0,05
-0,00
“E”= maximum travel at the top
of the FlexiCore. Expected travel
is reduced by the tangent of 6˚
along the “C” dimension.
CAD reference point
E
1-84 - www.dmeeu.com
Rdzenie elastyczne
FLXDA
Flexicore® podwójnego działania
Komponenty konstrukcyjne
FlexiCore: AISI 4340 z cienką, gęstą powłoką
chromową
Prowadnik: CA954 lity brąz
Stopka: AISI 1018
Prowadnik dolny podwójnego działania umożliwia
wykorzystywanie systemu Flexicore do uwalniania
elementów wypukłych z podcięciami. Zespół
Flexicore podwójnego działania obejmuje: dwa
rdzenie FlexiCore, jeden prowadnik dolny, jedną
stopkę i dwie śruby z łbem walcowym obniżonym.
OAL
L
G
C
FLATS (2)
E
6˚
T
Bottom Guide
J
19mm
35 ±3 HRC
S
170 B
Heel Plate
Nitrided
0,25mm
Deep
W
REF
FLXDA9x6L160
FLXDA11x12L200
FLXDA12x14L200
FLXDA12x16L200
+0,05
-0,00
T
±0,25
-0,00
W
+0,25
-0,00
L
OAL
REF
+0,00
-0,25
D
±0,35
C
E
9
11,5
12,5
12,5
6,2
12,2
14,2
16,2
162,5
200,0
200,0
200,0
166,5
204,0
204,0
204,0
5,94
7,92
7,92
7,92
22
26
30
30
3,5
4,5
4,5
4,5
“E”= maximum travel at the top
of the FlexiCore. Expected travel
is reduced by the tangent of 6˚
along the “C” dimension.
G
J
S
88,6
111,2
107,2
107,2
24,3
26,0
28,5
28,5
M4-0,7x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
M5-0,8x20
+0,25
-0,00
18/02/2011
CAD reference point
E
www.dmeeu.com - 1-85
Rdzenie elastyczne
FLXWBM
Klocki ścieralne
REF
D
FLXWBM-6
FLXWBM-8
FLXWBM-10
FLXWBM-12
FLXWBM-14
FLXWBM-16
W
30 ±2 HRC
C
6˚
Mat.: P-20 Pre-Hard, azotowane
W
D
+0,05
-0,00
±0,25
6,2
8,2
10,2
12,2
14,2
16,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2W
7,2
+0,25
-0,00
B
+0,25
-0,00
C
H
K
15,9
15,9
14,4
14,4
15,2
15,2
13,55
13,55
12,05
D
12,05
12,11
12,11
25,4
25,4
25,4
25,4
33,2
33,2
2,9
2,9
2,9
2,9
3,5
3,5
C
12 mm
H
6˚
The Wear Block installs from
parting line, utilizing the same
screw hole location as the
bottom guide.
T
B
FLXXM
L
68 ±2 HRC
12 mm
H
K
The Wear Block installs from
parting line, utilizing the same
screw hole location as the
bottom guide.
Mat.: 4140 Pre-Hard
T
B
Przedłużenia
1/2
M5-0,8
M6-1,0
M6-1,0
M6-1,0
M6-1,0
M6-1,0
30 ±2 HRC
68 ±2 HRC
K
T
Gwint
REF
L (mm)
+0,25
-0,00
+0,00
-0,12
D
B
A
FLXXM4L50
FLXXM4L100
FLXXM5L50
FLXXM5L100
50
100
50
100
6
6
8
8
M4-0,7
M4-0,7
M5-0,8
M5-0,8
4,8
4,8
6,3
6,3
L
30 2 HRC
D
L
9mm
Wrench Flats
B
19mm
Deep
1/2
L
30 2 HRC
D
FLXBG - FLXRG
5mm
Pocket Radius
G
FLXRG
B
F
3mm
H
G
C
1-86 - www.dmeeu.com
A
B
H
F
G
T
25
25
25
16
16
16
16
16
16
4,8
5,0
7,3
6
6
6
M5-SBLT
M6-1
M6-1
REF
B
C
H
F
X
G
FLXRG-6
FLXRG-8
FLXRG-10
12
12
16
16
16
20
25
25
25
4,8
5,0
7,3
5
5
5
6
6
8
T
H
B
REF
FLXBG-6
FLXBG-8
FLXBG-10
CAD reference point
G
Mat.: CA954 lity brąz
X
18/02/2011
A
19mm
Deep
Prowadniki zamienne
FLXBG
F
9mm
Wrench Flats
B
A
Rdzenie elastyczne
FLXHP
Mat.: AISI 1018 oksydowane na czarno
REF
FLXHP-4
FLXHP-5
K
P
S
16
16
4
4
M4-0,7
M5-0,8
K
S
P
Screw included.
Prowadniki zamienne: podwójnego działania
FLXDBG
Mat.: CA954 lity brąz
REF
A
B
H
F
G
R
S
T
FLXDBG-6
FLXDBG-12
45
48
16
16
20
20
1,8
7,3
3,5
4,5
5
5
16,2
17,2
M6-1
M6-1
F
R
G
G
A
S
B
Stopki zamienne: podwójnego działania
REF
FLXDHP-4
FLXDHP-5
K
P
S
7
9
20
22
6
6
M4-0,7
M5-0,8
H
FLXDHP
Mat.: AISI 1018 oksydowane na czarno
C
T
C
P
S
Screws included.
18/02/2011
CAD reference point
K
www.dmeeu.com - 1-87
Komponenty konstrukcyjne
Stopki zamienne
18/02/2011
1-88 - www.dmeeu.com
18/02/2011
Rdzenie składalne
www.dmeeu.com
Rdzenie składalne
Informacje na temat CCM-CC
Działanie
Po schłodzeniu forma się otwiera a zespół płyty wypychaczy
przemieszcza się do przeodu aż do ogranicznika. To sprawia,
że tuleja rdzenia odsuwa się od sworznia środkowego
i załącza się składalna tuleja rozprężna, która zapewnia
złożenie wszystkich segmentów. Jednak uformowana część
pozostaje lub wisi do momentu, kiedy płyta zrzucająca zostaje
przesunięta do przodu, aby wypchnąć elementy. Odbywa
się to zazwyczaj poprzez aktywację dwóch siłowników
pneumatycznych obustronnego działania zamontowanych
na płytach wypychaczy i połączonych z płytą zrzucającą na
zewnątrz formy. Płyta zrzucająca jest następnie chowana
za pomocą dwóch siłowników pneumatycznych zanim
forma zostanie zamknięta. Podczas zamykania formy, jeden
musi zapewnić powrót płyt wypychaczy przed pełnym
zamknięciem formy. Można to osiągnąć przez użycie zespołu
powrotu wczesnego wypychacza. Tuleja rdzenia powraca do
pozycji formowania zapobiegając w ten sposób uszkodzeniu
rdzeni składalnych. Kiedy forma jest całkowicie zamknięta
może rozpocząć się następny cykl. Używając rdzeni
składalnych projektant posiada produkt, który oferuje wiele
możliwości tworzenia wielu odmian formowanych nakładek.
Wynikiem tego jest forma, która działa niezawodnie i
ekonomicznie bez względu na to, czy posiada gniazdo
pojedyncze, czy wiele gniazd. Części bez wewnętrznych
wypukłości, wgłębień, przerwanych gwintów i wycięć może
być w ekonomiczny sposób wyprodukowana w sposób
nisko lub wysokonakładowy. Należy zauważyć, że z powodu
konstrukcji rdzenia składalnego Mini można produkować
tylko przerywane gwinty i podcięcia. Przerwy składają się z
trzech małych szczelin o szerokości „J” (patrz tabela), ale w
większości przypadków stanowi to żadnych niedogodności
technicznych.
Procedura projektowania
Poniższe kroki używane są do określenia, czy element może
być formowany z użyciem rdzenia składalnego Mini, czy
Standard:
a)Obliczyć oczekiwany skurcz właściwy „S” = Ø części x
1-90 - www.dmeeu.com
Typ
CCM-0001
CCM-0002
CCM-0003
CC 125 PC
CC 150 PC
CC 175 PC
CC 250 PC
CK Max.
Typ
1.45 mm/strona
1,60 mm/strona
1,80 mm/strona
0,80 mm/strona
1,07 mm/strona
1,20 mm/strona
1,20 mm/strona
CC 252 PC
CC 352 PC
CC 402 PC
CC 502 PC
CC 602 PC
CC 652 PC
CC 702 PC
CK Max.
1,60 mm/strona
2,10 mm/strona
2,65 mm/strona
3,20 mm/strona
3,75 mm/strona
4,06 mm/strona
4,32 mm/strona
CK = złożenie na strone w górnej części rdzenia
e)Określić, czy głębokość części „D” (rys. 1) nie
przekracza
wartości „D”
podanej
w
tabeli.
Wymiar „K min.” z tabeli musi być równy lub większy od
wymiaru „K min”.
Materiał i twardość
a)Sworzeń środkowy produkowany jest z wysokiej jakości
stali stopowej 1.2436 utwardzanej do 60-65 HRC.
Sworznie środkowe dla rdzeni składalnych Standard i
Mini montowane są na specjalnym rdzeniu i nie mogą
być zamieniane. Wynika to z faktu, że sworzeń środkowy
i tuleja rdzenia są składane i szlifowane razem.
b)Tuleje rdzeni są produkowane ze stali 1.2363 (AISI 01) i
utwardzane do 55-60 HRC. Wszystkie sworznie środkowe
i tuleje rdzeni mają numery seryjne. Zawsze, przed
szlifowaniem lub końcowym złożeniem należy sprawdzić
numer seryjny.
c)Tuleja składalna rozprężna produkowana jest ze stali
narzędziowej i utwardzana do 55 ± 5 HRC. Została
zaprojektowana, aby działać kiedy rdzeń składalny nie złoży
się niezależnie przy wyciąganiu sworznia środkowego.
Jest przewidziana jako dodatkowy i konieczny czynnik
bezpieczeństwa.
Jakie materiały można formować?
Wszystkie powszechnie stosowane termoplastyczne żywice
odlewnicze. Przez wiele lat z powodzeniem formowano
napełnione i nie napełnione żywice formierskie. Specjalne
wymagania należy uwzględnić podczas przetwarzania PCW.
Jeśli do przetwarzania tego materiału stosuje się rdzenie
składalne Mini lub Standard zalecamy skontaktowanie się z
DME.
CAD reference point
Minęło już ponad 30 lat od momentu pierwszego wdrożenia
przez DME rdzeni składalnych. Dzisiaj DME nadal ma duży
wpływ na części do formowania tworzyw sztucznych
wymagające wewnętrznych gwintów, podcięć, wycięć,
itp. Przez ten czas firma DME zdobyła ogromną wiedzę
techniczną i doświadczenie na podstawie wielu zastosowań,
którym stawiała czoło, z których wiele było bardzo
skomplikowanych. To „Know how” jest ciągle przekazywane
użytkownikom czy to poprzez rozwój nowych rozwiązań,
ulepszenie zastosowań czy też przez sugestie co do nowych
sposobów użycia. Jednym z takich opracowań jest nowa
seria rdzeni o mniejszych średnicach, które uzupełniają
ofertę rdzeni składalnych. Teraz rdzenie składalne oferowane
są w zakresie średnic zewnętrznych od 18 mm do 107 mm
ze średnicami wewnętrznymi odpowiednio od 16 mm do
85 mm. Efektywne złożenie waha się od 1,1 mm do 4,2 mm
na stronę mierzone na końcu rdzenia, w zależności od jego
średnicy.
skurcz (%) „S1” = długość części x skurcz (%)
b) Określić, czy średnica wewnętrzna części „A” nie jest
mniejsza niż „A min” (patrz tabela i rys. 1)
c) Określić, czy średnica wewnętrzna części „B” nie jest
większa niż „B maks.” (patrz tabela i rys. 1)
d)Określić, czy głębokość gwintu lub podcięcie części „L”
nie przekracza obliczonego wymiaru „C” (patrz tabela
i rys. 1). Dostępne zmniejszenie podczas złożenia
w przedniej części rdzenia w tempie 0,02 mm/mm.
Kiedy wielkość złożenia „C” rdzeni składalnych Mini lub
Standard nie jest wystarczająca, można uzyskać rdzenie
składalne o tych samych rozmiarach lecz o większej
składalności.
18/02/2011
Ogólny opis rdzeni składalnych
Rdzenie składalne
Konstrukcja części - wymagania specjalne
18/02/2011
CAD reference point
Dla udanego działania konstrukcja części musi spełniać
następujące wymagania:
a) W przeciwieństwie do rdzenia składalnego Standard nie
ma możliwości formowania części z pełnymi gwintami
za pomocą rdzenia składalnego Mini. Trzy pozostałe
„ślady” na części są wynikiem trzech obszarów przerwania
o szerokości „J” nie składających się ostrzy sworznia
środkowego. Upewnić się, że górna część sworznia
środkowego wystaje ponad górną część tulei rdzenia.
b) Sworzeń środkowy musi wystawać poza powierzchnię
czołową rdzenia przynajmniej o odległość „F”.
Dopuszczalne są występy do „F min”, ale zalecane są „F
maks.” Dla „F min” i „F maks” - patrz tabela lub broszura
dotycząca wymiarów rdzeni składalnych. Najważniejszy
jest promień „R”. „R min” i „R max” można sprawdzić na
rysunku wymiarowym rdzenia składalnego.
c) Na powierzchniach czołowych segmentów rdzenia nie
może być żadnych podcięć. Podcięcia uniemożliwią
działanie rdzenia składalnego.
d) Podcięcia na powierzchni czołowej sworznia nie mogą
kolidować z pełnym ruchem promieniowym rdzenia.
Muszą znajdować się przed powierzchnią czołową
rdzenia lub w promieniu mniejszym niż „G” (patrz
tabela, rys. 3; maks. 4 mm - patrz rysunek wymiarowy
rdzenia składalnego). W żadnym przypadku podcięcia
nie powinny być tak głębokie, aby zbliżały się do
linii chłodzących w sworzniu środkowym. W sprawie
specjalnych wymagań proszę skontaktować się z
DME..
e) Powierzchnia czołowa rdzenia musi mieć zbieżność
przynajmniej 3° rozpoczynającą się nie dalej niż 0,8 mm od
górnej części sworznia. Większa zbieżność jest pożądana
kiedy „B” jest zbliżone do „B maks.” (np. 4-5°).
f ) Wszystkie podcięcia powinny posiadać zbieżność.
Wymagana jest zbieżność 5° (patrz tabela, rys. 3), zalecana
jest większa. Przerywane podcięcia wymagają także
bocznej zbieżności co najmniej 5°.
g) Należy zapewnić środki do przenoszenia uformowanej
części ze złożonego rdzenia po zakończeniu skoku
wypychania. Normalnie odbywa się to poprzez
zapewnienie pierścieniowego występu (0,25 x 0,25 mm)
na powierzchni czołowej płyty zrzucającej. Część nie
może wlec się za rdzeniem (patrz szczegół Y w broszurze z
wymiarami rdzenia składalnego).
h) Jak wymaga tego konwencjonalna praktyka, należy unikać
ostrych krawędzi wewnętrznych, aby zapobiec skupianiu
się naprężeń w stali. Nigdy nie pozwalać, aby szlifowany
gwint przerwał powierzchnię czołową rdzenia. Powoduje
to złamanie stalowego ostrza noża z biegiem czasu.
www.dmeeu.com - 1-91
Komponenty konstrukcyjne
Informacje na temat CCM-CC
Rdzenie składalne
CCM
Mini rdzenie składalne
Shut-off
Molded cap
Collapsing
segments (3)
Non-collapsing
center pin blades (3)
Stripper plate
Positive collapse
sleeve (included)
Core sleeve with
(3) collapsing
segments
Center pin with (3)
non-collapsing
blades
Ejector plate
assembly
Cooling hole in
center pin
REF
B. Zew.
Ø cześci
(min.)
CCM 0001
10,80-S
16,38-S
1,30(0,02L+0,5S)
21,60-S1-K
21,60
0,4 (0,8 max)
2,30
7,60
4,00
4
0,20
CCM 0002
14,22-S
20,45-S
1,45(0,02L+0,5S)
21,60-S1-K
21,60
0,4 (0,8 max)
4,60
10,70
4,83
4
0,20
CCM 0003
18,03-S
24,51-S
1,50(0,02L+0,5S)
25,40-S1-K
25,40
0,4 (0,8 max)
7,90
14,20
5,08
4
0,20
1-92 - www.dmeeu.com
S=
Współczynnik
skurczu (%)
x Średnica
części (mm)
S1=
Współczynnik
skurczu (%)
x Długośćczęści
(mm)
18/02/2011
G.
H. Średnica
C. Maks.
D.
E. Długość F. Występ Średnica sworznia K. Odcięcie
podcięcie Maksymalna powierzchni sworznia
wew.
przy
J. Szerokość R. Promień
S. Skurcz
tulei
końca materiału
części
głębokość zamontowanej
złożonego
powierzchni
nieskładanego
min.
zrzucającej
sworznia
przy L
części
na rdzeniu
rdzenia
czołowej
nom
(nominalna)
A. Wew.
Ø cześci
(min.)
CAD reference point
Alignment flats on core
sleeve and center pin
Rdzenie składalne
CC
18/02/2011
CAD reference point
Komponenty konstrukcyjne
Rdzenie składalne
REF
A. Wew.
Ø cześci
(min.)
B. Zew.
Ø cześci
(min.)
CC 125 PC
15,75-S
18,29-S
CC 150 PC
17,78-S
21,59-S
CC 175 PC
19,30-S
24,64-S
CC 250 PC
23,10-S
32,25-S
CC 252 PC
25,65-S
35,30-S
CC 352 PC
32,26-S
44,19-S
CC 402 PC
40,46-S
55,42-S
CC 502 PC
52,32-S
71,12-S
CC 602 PC
66,29-S
89,78-S
CC 652 PC
73,41-S
96,52-S
CC 702 PC
85,09-S
107,31-S
G. Średnica
C. Maks.
D. Maks.
E Maks.
F. Występ
wew.
podcięcie głębokość
długość po sworznia złożonego
części
części
formowaniu
min.
rdzenia
przy L
nom
0,69
- (0,02L+0,5S)
0,94
- (0,02L+0,5S)
1,09
- (0,02L+0,5S)
1,09
- (0,02L+0,5S)
1,40
- (0,02L+0,5S)
1,73
- (0,02L+0,5S)
2,29
- (0,02+0,5S)
2,92
- (0,02L+0,5S)
3,55
- (0,02L+0,5S)
3,81
- (0,02L+0,5S)
4,19
- (0,02L+0,5S)
H. Średnica
sworznia przy K. Odcięcie R. Promień S. Skurcz
powierzchni
tulei
końca
czołowej zrzucającej sworznia materiału
(nominalna)
E-K
20,30
0,4
5,3
12,45
4
0,20-0,25
E-K
25,40
0,4
5,8
14,73
4
0,20-0,25
E-K
25,40
0,4
7,4
16,26
4
0,20-0,25
E-K
29,21
0,4 (1,9 max)
10,2
19,9
4
0,20-0,25
E-K
29,21
0,4 (1,9 max)
11,9
22,5
4
0,25-0,30
E-K
35,56
0,5 (1,9 max)
15,0
28,1
4
0,25-0,35
E-K
43,18
0,8 (1,9 max)
18,4
35,25
5
0,30-0,35
E-K
48,26
0,9 (2 max)
24,0
44,45
6 (min.4)
0,35-0,40
E-K
60,96
1,1 (2,0 max)
30,5
55,25
6,5
0,50-0,60
E-K
60,96
1,5
34,3
62,23
7
0,60-0,70
E-K
60,96
1,5
41,9
73,02
7
0,60-0,70
S= Współczynnik
skurczu (%)
x Średnica części
(mm)
S1=
Współczynnik
skurczu (%)
x Długośćczęści
(mm)
www.dmeeu.com - 1-93
1-94 - www.dmeeu.com
18/02/2011
CAD reference point
CC
Max. molded length
incl. mold shut-off
21,59 mm
Max. molded length
incl. mold shut-off
20,32 mm
Rdzenie składalne
Rdzenie składalne
CAD reference point
Max. molded length
incl. mold shut-off
21,59 mm
18/02/2011
incl. mold shut-off
20,32 mm
Komponenty konstrukcyjne
Rdzenie składalne
Rdzenie składalne
CC
www.dmeeu.com - 1-95
Gniazda rozszerzalne
EXCAV
System Ex-Cav™
±.025
250
Length250
can be modified to suit application.
125
Length can be modified to suit application.
±.025
C
C
D
±.015
125
D
E E
Expansion
Expansion
per side
REF
per side
C
C
B
A
D
Ex-Cav
średnica
A
Maks.
średnica
części
-10°/
stronę
B
Maks.
długość po
formowaniu
C
Maks.
długość
formowana
E
Rozprężenie
na stronę
F
Min.
grubość
ścianki
S
Średnica
korpusu
20
14
13
2,5
1,6
3
26
18
20
3,5
2,5
4
38
30
27
4,0
3,0
50
40
39
5,5
3,5
EXCAV20
EXCAV26
EXCAV38
EXCAV50
B
A
Sg6Patent Pending Patent Pending
Sg6
10° (conical)
10° (conical)
T
T
±.015
T
Gwint
X
Min.
skok
wypychania
(następna
strona)
14
M8
15
16
M10
15
4
27
M18
20
5
34
M24
20
Wszystkie wymiary i tolerancje podane w są milimeterach. Zestawy montażowe sprzedawane są oddzielnie
(patrz poniżej). Wielkości gniazd rozszerzalnych nie ujęte w tej tabeli dostępne są na specjalne zamówienie.
EXC ... BH/BP
Zestawy montażowe
D
Modified to suit
D
Modified to suit
F
D
Modified
.05 Min
to suit
Clearance
D2
D2
B
D2
Key
Key
+.025
+.050
Spacer
T
Key
T
+.025
+.050
T
Spacer
D
Modified
to suit
D2
Key
+.025
+.050
Spacer
+.025
+.050
Spacer
T
Zestaw montażowy śruby wydrążonej obejmuje:
Zestaw montażowy śruby sworznia obejmuje:
•
Klin wzdłużny (7 grub. × 8 × 40)
•
Klin wzdłużny (7 grub. × 8 × 40)
•
Śruba wydrążona
•
•
Norma DIN H-13(~1.2344) Kołek wypychacza (długość
400mm)
Śruba gwintowana/kołek (H-13 (~1.2344), 40-44 HRC,
długość 280 mm)
•
Element dystansowy
Element dystansowy
REF
T
Wielkość
śruby
S
Wielkość el.
dystansowego
(ID × OD × Thk)
D2
3,5
4,0
M8-1,25 × 40
8 × 22 × 4
14
EXC20BH
M10-1,5 × 40
10 × 23 × 4
16
EXC26BH
10,0
M18-2,5 × 50
19 × 33 × 6
27
EXC38BH
14,0
M24-3 × 55
25 × 42 × 6
34
EXC50BH
Numer
zestawu
śruby
wydrążonej
REF
EXCAV20
EXCAV26
EXCAV38
EXCAV50
D
Nominal
średnica
części
T
Wielkość
śruby
S
Wielkość el.
dystansowego
(ID × OD × Thk)
D2
Numer
zestawu
śruby
wydrążonej
6,0
7,7
M8-1,25
8 × 22 × 4
14
EXC20BP
M10-1,5
10 × 23 × 4
16
EXC26BP
14,5
M18-2,5
19 × 33 × 6
27
EXC38BP
19,8
M24-3
25 × 42 × 6
34
EXC50BP
18/02/2011
EXCAV20
EXCAV26
EXCAV38
EXCAV50
D
Nominal
średnica
części
CAD reference point
•
1-96 - www.dmeeu.com
Gniazda rozszerzalne
Informacje
Komponenty konstrukcyjne
Gniazda rozszerzalne upraszczają
projektowanie narzędzi w celu osiągnięcia
efektywnego formowania podcięć takich,
jak gwinty i występy na częściach takich,
jak nakładki o-ringów zatrzaskowych,
akcesoria hydrauliczne, kołnierze i zawory
przemysłowe, osprzęt elektryczny i wiele
innych.
Opatentowana konstrukcja gniazd
rozszerzalnych eliminuje czynności
projektowe, konserwacyjne i obróbkę
skrawaniem wymagane dla mechanizmów
ślizgowych co w rezultacie daje mniejsze
formy lub większe gniazda form.
Minimum
Ejector Stroke
Forma zamknięta
Forma otwarta
18/02/2011
CAD reference point
Informacje techniczne:
•
Dostępne w czterech rozmiarach standardowych
spełniających wymagania szerokiej gamy zastosowań.
•
Gniazdo rozszerzalne powiększa swoją objętość wzdłuż
stożka;
10° na stronę.
•
Produkowane ze stali narzędziowej A-2 (~1.2363) (54-57
HRC) dla zachowania powtarzalności rozszerzania. Dla
optymalnej wydajności gniazdo rozszerzalne powinno
przemieszczać się wzdłuż hartowanego wkładu.
•
Gniazda rozszerzalne mogą pracować bez smarowania.
Jednak korzystne jest pokrycie gniazda rozszerzalnego
dodatkową powłoką redukującą zużycie lub zwiększającą
odporność na korozję.
•
Gniazda rozszerzalne można zamawiać z detalem
formowanym dla komponentu „gotowego do formy”.
Oszczędności kosztów maksymalizujące wartość:
•
Uproszczona konstrukcja formy
•
Wyeliminowanie tradycyjnych suwaków umożliwia
formowanie detali, które kiedyś uznawano za
„nieformowalne”
•
Wykorzystanie istniejącego systemu wypychania do
napędu; w fazie otwarcia formy lub w fazie wypychania
przemieszczanie gniazda rozszerzalnego do przodu w celu
uwolnienia formowanego podcięcia.
•
Mniejsze koszty konserwacji
•
Maksymalizacja liczby gniazd jednej formy
•
Kompaktowe; często umożliwiające stosowanie większej
ilości gniazd w formie i/lub użycie mniejszej podstawy
formy
•
Poprawione wyważenie formy i elastyczność konstrukcji
•
Łatwo przystosowuje się do form wielogniazdowych
•
Skraca czas cyklu od przemieszczania płyt do przodu
podczas otwarcia formy
•
Może być zamawiane z wymaganym detalem formowanym
eliminując ryzyko wystąpienia błędów w obróbce
skrawaniem lub zarysowania jednostki, oszczędzając czas i
pieniądze.
•
Detal jest obrabiany skrawaniem w jednoczęściowej
jednostce eliminując ryzyko błędów lub przestawienia,
które może wystąpić w przypadku współpracujących
suwaków.
•
Wytwarzane z certyfikowanej stali stopowej (A-2) (~1.2363)
z zastosowaniem chronionych patentem technik obróbki
zapewniających długą żywotność i niezawodne działanie
Często zadawane pytania
P. Z jakiego typu materiałów może być wykonane gniazdo
rozszerzalne i jakiej twardości i odporności na zużycie można
oczekiwać?
O. Stal narzędziowa A-2 (~1.2363) jest materiałem stosowanym
domyślnie. Jej twardość wynosi 54-57 HRC. Odporność na
zużycie jest bardzo dobra.
P. Czy zalecana jest obróbka powierzchni?
A. To zależy od zastosowania. Personel techniczny DME może
przejrzeć potencjalne opcje, jeśli jest to wymagane.
P. Czy są jakieś ograniczenia dla temperatury?
A. Maksymalna temperatura wynosi 260°C.
P. Jaka jest oczekiwana żywotność gniazda rozszerzalnego i
jakie czynności konserwacyjne są wymagane?
A. Klienci wykonali miliony cykli. Najważniejszy dla wydajności
czynnik to nie tyle aspekt elastyczności czy zmęczenia, co
czystość narzędzia w okresie żywotności formy.
www.dmeeu.com - 1-97
Multiform
Multiform
Multiform
• Dla Ø od 10 mm do 200 mm
• Może być używany do okrągłych, kwadratowych lub owalnych detali
• Różne opcje powłok
• Może być używany ze wszystkimi tworzywami termoplastycznymi używanymi w formowaniu wtryskowym
• Odpowiednie także do odlewania ciśnieniowego i termoutwardzania
• Oddzielne segmenty są dokładnie dostosowane, aby idealnie współpracować przy tworzeniu podcięć do 12%
• Wysoki stopień kontroli temperatury przy średnicy 14 mm
Nie ma już problemów z podcięciami kiedy stosuje się Multiform. Można
formować pojedyncze i wielokrotne gwinty także w kombinacjach prawy-lewy. Grubość ścianki detalu może być zmniejszona do minimum.
Możliwe jest uzyskanie dokładności płaskości i okrągłości rzędu ± 0,015
mm.
Struktura
Normalnie rdzeń składalny Multiform składa się z rdzenia wewnętrznego i 6 segmentów, które są poddane razem precyzyjnej obróbce skrawaniem. Podczas wypychania segmenty przesuwają się poprzecznie do rdzenia wewnętrznego i pozwalają na wyrzut detalu. Podcięcie składa się z dwóch średnic d i D. Dla celów kalkulacji matematycznych rdzenia ważna jest także długość wewnętrzna L. Im
większa proporcja L do D, tym mniejsza, możliwa proporcja podcięcia.
Możliwe proporcje podcięcia:
Wielkość maksymalnej proporcji podcięcia jest zależna od długości wewnętrznej (L). Dla każdego obrysu elementu obliczane są możliwe warunki projektowe, aby uzyskać najlepsze proporcje średnicy i długości wewnętrznej dla każdego zastosowania. Dla celów selekcji
wstępnej, mała średnica (d) dla danej średnicy dużej (D) i danej długości wewnętrznej (L) może być obliczona za pomocą następującego
wzoru:
1. Dla małych długości wewnętrznych
Długość wewnętrzna L
<2
średnica duża D
d = D x (0,866 + L x 0,0328)
D
d = średnica mała D = średnica duża L = długość wewnętrzna
2. Dla dużych długości wewnętrznych
Długość wewnętrzna L
≥2
średnica duża D
d = D x (0,9316 + ( L - 2) x 0,017)
D
Proporcja L = 76,8 mm = 0,6 -> mała długość wewnętrzna (wzór 1)
D 128 mm
d = D x (0,866 + L x 0,0328) = 128 mm x (0,866 + 0,6 x 0,0328)
D
d = 113,64 mm
Mała średnica d może wynosić minimum 113,64 mm.
1-98 - www.dmeeu.com
18/02/2011
Przykład:
Długość wewnętrzna L = 76,8 mm
Średnica duża D = 128,0 mm
CAD reference point
Informacje na temat zamawiania
Rdzenie składalne Multiform dostarczane są zgodnie ze specyfikacją klienta. W celu złożenia zamówienia
proszę skontaktować się z DME. Aby obliczyć geometrię rdzenia wymagany jest rysunek przedstawiający element.
Multiform
Multiform
Instrukcja montażu Multiform
=
=
=
=
średnica duża średnica mała
średnica zrzucania
długość wewnętrzna
P1
P2
P3
D4
=
=
=
=
płyta zrzucająca
płyta ustalająca segment
płyta zaciskowa
maks. średnica zewnętrzna
Komponenty konstrukcyjne
D
d
D2
L
1. Skok = otwarcie formy
2. Skok = osiowy ruch segmentu (uniesienie segmentu)
3. Skok = zrzucanie
Skok 2 plust skok 3 = skok wypychania
2. Skok 3. Skok 1. Skok
18/02/2011
CAD reference point
Ten przykład pokazuje, że rdzeń składalny Multiform DME może
być montowany w narzędziu w kierunku linii rozdziału lub
ukośnie. Jest poruszany za pomocą siłownika hydraulicznego.
www.dmeeu.com - 1-99
Multiform
Multiform
Sekwencja ruchu (z rdzeniem stałym z kołnierzem)
Upłynął czas chłodzenia – forma otwiera się całkowicie
Ruch wypychający do przodu do momentu zakończenia ruchu
osiowego segmentów -> podcięcie jest uwolniane
18/02/2011
CAD reference point
Zakończony ruch wypychacza -> detal jest wyrzucany
1-100 - www.dmeeu.com
Multiform
Przykłady Multiform
Multiform
Przykłady Multiform
Multiform
Przykłady Multiform
Multiform
Przykłady Multiform
Multiform
Przykłady Multiform
Multiform
www.dmeeu.com - 1-101
Komponenty konstrukcyjne
Przykłady Multiform
18/02/2011
CAD reference point
Multiform
Rdzenie rozszerzalne
Informacje na temat EXP
Rdzenie rozszerzalne
Szeroki wachlarz korzyści
Prosta konstrukcja
Rewolucyjna konstrukcja i technologia rdzenia rozszerzalnego
oszczędza etapy działań i rozwiązuje problemy, które od lat
komplikowały formowanie tworzyw sztucznych. Oprócz
uproszczenia konstrukcji nowego narzędzia można je stosować
do modernizacji form istniejących.
Większa niezawodność
Pełną niezawodność rdzenia rozszerzalnego uzyskuje się
nie tylko przez jego prostą konstrukcję, ale także przez
zastosowanie wysokiej jakości materiałów i sprawdzonych,
opatentowanych technik obróbki. Testy przeprowadzone w
warunkach roboczych wykazały zdolność do wykonania kilku
milionów cykli.
Bardziej zwarte
Stosowanie rdzeni rozszerzalnych DME umożliwia
zaprojektowanie większej ilości gniazd w każdej formie.
REF
EXP ****
1-102 - www.dmeeu.com
Obniża koszty rozwoju i przetwarzania
Rdzeń rozszerzalny pozwala oszczędzać pieniądze na każdym
etapie od wstępnego oprzyrządowania poprzez obróbkę
aż po konserwację. Elementy takie, jak złożone szczegóły
konstrukcyjne, suwaki rdzenia i wymagane komponenty
mechaniczne.
Typowe zastosowanie
O-ring grooves
Barb connections
Luer connections
CAD reference point
Bottle tops Snap fit covers/lenses
Przyspiesza opracowanie
Koncepcja rdzenia rozszerzalnego upraszcza prace projektowe
wymagane do przygotowania i wyprodukowania nowego
rdzenia.
18/02/2011
EXP
Przyspiesza proces formowania
Koncepcja rdzenia rozszerzalnego całkowicie eliminuje
potrzebę stosowania mechanizmów o działaniu poprzecznym
i dodatkowych etapów obróbki skrawaniem, których one
wymagają.
Rdzenie rozszerzalne
Go from this mold layout
with conventional slide mold
Nest mold layout with expandable cavity
18/02/2011
CAD reference point
Radial mold layout with expandable cavity
to this reduced mold size
with expandable cavity
www.dmeeu.com - 1-103
Komponenty konstrukcyjne
EXP
Typowe układy form
Rdzenie rozszerzalne
EXP
Rdzeń rozszerzalny
Rdzeń rozszerzalny jest typowo
wykonywany ze stali narzędziowej
1.2363, utwardzanej do 54-58 HRC.
Typowe narzędzie posiada 4 segmenty.
Wkład zgarniający
Wkład zgarniający wykonany jest z
różnych rodzajów stali narzędziowej.
Jest utwardzany do 32-45 HRC, w
zależności od zastosowania. Wkład
zgarniający ma niższą twardość niż
rdzeń rozszerzalny, aby zapewnić,
że ewentualne zużycie wystąpi
na tym wkładzie. W zależności od
konfiguracji detalu wkład zgarniający
może być użyty po stronie „A” lub
„B” formy (szczegóły - patrz rys. 1 i 2).
Wkład zgarniający musi być ciasno
spasowany z rdzeniem rozszerzalnym,
aby zapewnić, że w pozycji zamkniętej
formy segmenty szczelnie przylegają
do siebie. Tolerancja tego pasowania
musi być utrzymana na poziomie ±
0,013 mm. Zapewni to formowanie
bez wypływek. Kiedy forma jest
zamknięta zewnętrzna część rdzenia
rozszerzalnego musi być podparta
przez wkład zgarniający przynajmniej
na 7/8 długości formowanej plus
odcięcie, aby zapewnić, że nie powstaną
wypływki. Wystarczy 5 mm długości
odcięcia poniżej długości formowanej,
większa długość jest nadmierna.
Wymienny sworzeń środkowy
Lity trzpień środkowy jest najbardziej
popularnym
typem
sworznia
środkowego.
Może
posiadać
wewnętrzny kanał chłodzący, w
zależności od swojej wielkości.
Sworzeń środkowy zapewnia odcięcie
wewnętrzne za pomocą rdzenia
rozszerzalnego.
Informacje na temat EXP
Typical application with”A” side striker insert
Mold open
Mold closed
“A” side striker
Cooling channel
Molded part, luer cap
Expandable core
Center pin
Ejector sleeve
Typical application with “B” side striker insert
Mold closed
Mold open
Molded part, barb
“B” side striker
Center pin
With “A” striker insert and expansion limiter sleeve
“A” side striker
Expansion limiter sleeve
stripper plate
18/02/2011
CAD reference point
Ejector sleeve
1-104 - www.dmeeu.com
Rdzenie rozszerzalne
Rdzeń rozszerzalny pozwala na formowanie w zakresie 360°. Najbardziej powszechną konfiguracją są 4 segmenty formujące 90°
na detal. Rdzeń rozszerzalny może być zaprojektowany także asymetrycznie, np. w postaci dwóch segmentów formujących 90° na
detal i 3 segmentów formujących 60° na detal. Wielkość rozszerzenia różni się w zależności od wymagań dla detalu i wymaganych
prześwitów.
Krytyczne rozszerzenie wymagane do uwolnienia podcięcia nie jest promieniową różnicą pomiędzy średnicą zewnętrzną (D) i średnicą
wewnętrzną (d).
Najbardziej rozszerzalne rdzenie są zazwyczaj szlifowane lub obrabiane elektroiskrowo. Ważne jest podczas szlifowania, aby zalać
narzędzie odpowiednim środkiem chłodzącym do hartowanej stali narzędziowej. (Często wyrównywać koło ściernicy). Koło
ściernicy powinno być miekkie. Podczas szlifowania należy się upewnić, że rdzeń rozszerzalny jest całkowicie zamknięty we
właściwym okręgu poprzez dostarczony pierścień szlifujący, jak tu przedstawiono. Po zakończeniu szlifowania wykańczającego,
polerowania i obróbki elektroiskrowej, należy odmagnesować rdzeń rozszerzalny, aby zapobiec przyleganiu wszelkich metalowych
cząsteczek, które mogłyby przedostać się do rdzenia podczas formowania.
Uwaga: DMEnie dostarcza szczegółów konfiguracji detalu lub obróbki skrawaniem.
grinding ring
CE (critical expansion)
5 mm
shut-off
molding length
7/8 (M.L. + shut-off )
striker insert
major diameter D
minor diameter D
18/02/2011
CAD reference point
molding length
loss of expansion
www.dmeeu.com - 1-105
Komponenty konstrukcyjne
EXP
Konstrukcja z rdzeniem rozszerzalnym i wkładem zgarniającym
Urządzenia odkręcania
Informacje
Hydrauliczne urządzenie odkręcające
ZHU
ZG
REF
ZG 25 300
ZG 25 400
ZG 25 500
ZG 40 300
ZG 40 400
ZG 40 500
ZG 63 400
ZG 63 500
1-106 - www.dmeeu.com
ZF
ZS
ZHI
ZZ
ZL
Obejmuje
Konstrukcja podstawy
zatyczka końcowa - wylot
zatyczka końcowa – wlot
ZG 25 300
ZG 25 400
ZG 25 500
ZG 40 300
ZG 40 400
ZG 40 500
ZG 63 400
ZG 63 500
ZHU 25
ZHU 25
ZHU 25
ZHU 40
ZHU 40
ZHU 40
ZHU 63
ZHU 63
ZHI 25
ZHI 25
ZHI 25
ZHI 40
ZHI 40
ZHI 40
ZHI 63
ZHI 63
CAD reference point
ZB
ZE
18/02/2011
ZD/ZDR
Urządzenia odkręcania
Konstrukcja podstawy
ZG
Komponenty konstrukcyjne
Maks. T = 100°C - Maks. p = 150 bar
REF
ZG 25 300
ZG 25 400
ZG 25 500
ZG 40 300
ZG 40 400
ZG 40 500
ZG 63 400
ZG 63 500
A
B
ø 25
ø 16
ø 40
ø 22
ø 63
ø 36
C
D
E
E1
E2
300
400
500
300
400
500
400
500
424
524
624
432
532
632
556
656
3x80
3x80
5x80
3x80
3x80
5x80
3x80
5x80
56
106
76
56
106
76
114
84
66
116
86
66
116
86
124
94
Listwy zębate
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
I
II
46
20
3,5
34
18
21,5
43
29
11
R 1/4”
9
6
M8x20
SM5x10
56
30
3,5
44
22
34
53
27
13
R 1/2”
9
8
M10x30
SM5x10
96
50
8
70
38
25
52
35
16
R 3/4”
22
12
M16x40
SM8x16
ZZ
Mat.: 1.6580 azotowane 60 HRc
18/02/2011
CAD reference point
Modul
Modulus
REF
ZZ 25-600/1,0
ZZ 25-800/1,0
ZZ 25-600/1,25
ZZ 25-800/1,25
ZZ 40-600/1,5
ZZ 40-800/1,5
ZZ 63-800/2,0
ZZ 63-900/2,0
A
F/2
G
H
Q
Współczynnik
S
T
V
X
I
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 40
Ø 40
Ø 63
Ø 63
23
23
23
23
28
28
48
48
20
20
20
20
30
30
50
50
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
7,9
7,9
600
800
600
800
600
800
800
900
1,00
1,00
1,25
1,25
1,5
1,5
2,00
2,00
13
13
13
13
23
23
40
40
5
5
5
5
5
5
7
7
36,2
36,2
36,2
36,2
43,0
43,0
68,0
68,0
27
27
27
27
34
34
55
55
M8x20
M8x20
M8x20
M8x20
M10x30
M10x30
M12x40
M12x40
www.dmeeu.com - 1-107
Urządzenia odkręcania
ZL
REF
ZL 25-800
ZL 40-800
ZL 63-900
Prowadnice
Mat.: 1.7225 ~30 HRc
A
F/2
G
H
Q
S
T
V
X
I
Ø 25
Ø 40
Ø 63
23
28
48
20
30
50
3,35
3,50
8,00
800
800
900
13
23
40
5
5
7
49,5
64,5
100,0
27
34
55
M8x20
M10x30
M12x40
ZB
Kołnierze
1
2
3
REF
A
X
Y
F
Z
L
I: dla
Ø 25
27
12,5
46
20
10,5
2xM8x20
3xM8x20
4xM8x20
Ø 40
34
20,0
56
30
11,0
2xM10x30
3xM10x30
4xM10x30
Ø 63
55
30,0
96
40
15,0
1xM12x40+1 M16x40
2xM12x40+1 M16x40
3xM12x40+1 M16x40
18/02/2011
ZB 25-1
ZB 25-2
ZB 25-3
ZB 40-1
ZB 40-2
ZB 40-3
ZB 63-1
ZB 63-2
ZB 63-3
CAD reference point
* I is the thread
dimension
1-108 - www.dmeeu.com
Urządzenia odkręcania
Prowadnice
ZF
Komponenty konstrukcyjne
Zamówienie na 2 sztuki
REF
ZF 25-300
ZF 25-400
ZF 25-500
ZF 40-300
ZF 40-400
ZF 40-500
ZF 63-400
ZF 63-500
A
C
E
E3
F
J
S
T
II
Ø 25
Ø 25
Ø 25
Ø 40
Ø 40
Ø 40
Ø 63
Ø 63
300
400
500
300
400
500
400
500
3x80
3x80
5x80
3x80
3x80
5x80
3x80
5x80
46
96
66
46
96
66
104
74
46
46
46
56
56
56
96
96
34
34
34
44
44
44
70
70
14
14
14
24
24
24
42
42
4
4
4
4
4
4
6
6
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 5x10
SM 8x16
SM 8x16
ZS
CAD reference point
Płyty ustalające
18/02/2011
REF
ZS 25
ZS 40
ZS 63
A
G
a
b
Ø 25
Ø 40
Ø 63
20
30
50
40
50
80
6
6
15
www.dmeeu.com - 1-109
Urządzenia odkręcania
ZE
Przełączniki krańcowe
cable not included
±
Installation details for Limit Switch ZE-25/40
Stroke
For gear information please contact D-M-E
REF
Obejmuje
ZE 25/40
(2x) SM4x20
ZHI
(1x) DP3x16
(1x) GS4x20
(1x) M4 DIN 934
Część zamienna: zatyczka końcowa – wlot
O
R
P
T
11
13
16
6
8
12
R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
35
35
47
18/02/2011
REF
ZHI 25
ZHI 40
ZHI 63
CAD reference point
Seals included
1-110 - www.dmeeu.com
Urządzenia odkręcania
ZHU
Komponenty konstrukcyjne
Część zamienna: zatyczka końcowa - wylot
Seals included
REF
ZHU 25
ZHU 40
ZHU 63
L
Q
P
S
21,5
34
25
9
9
22
R 1/4”
R 1/2”
R 3/4”
52
62
74
ZTP
Część zamienna: pręt i tłok
16/12/2010
CAD reference point
Seals included
REF
ZTP 2530 ZG 25300
ZTP 2540 ZG 25400
ZTP 2550 ZG 25500
ZTP 4030 ZG 40300
ZTP 4040 ZG 40400
ZTP 4050 ZG 40500
ZTP 6340 ZG 63400
ZTP 6350 ZG 63500
Ød
M
L
16
16
16
22
22
22
36
36
8
8
8
10
10
10
16
16
426
526
626
442
542
642
575
675
www.dmeeu.com - 1-111
Urządzenia odkręcania
ZD
Część zamienna: uszczelnienia (zestaw)
REF
ZD 25
ZD 40
ZD 63
ZDR
Część zamienna: uszczelnienia (zestaw) + narzędzia do montażu
REF
ZDR 0025
ZDR 0040
ZDR 0063
Informacje
Przykład obliczania
Y = max
product distance
b1 > ∏ D x Rev.
1-112 - www.dmeeu.com
18/02/2011
A. Skok
a. Wymagana l. obrótów (rdzeń gwintu) = wysokość gwintu/skok gwintu + bezpieczeństwo (min 0,5 t) = 12 mm/3 mm + 0,5 obr. = 4,5
obr.
b. 1. Wymagany skok (mm) = koło podziałowe x π x obr. = 30 mm x 3,14 x 4,5 obr. = 424 mm Jeśli wymagany skok jest za długi, należy
użyć przekładni zębatej 2. Długość listwy zębatej b2 = X + Y + b1
c. Skok płyty zrzucającej (mm) = skok siłownika - wymagany skok listwy zębatej = 500 mm - 424 mm = 76 mm
CAD reference point
Pitch circle
Urządzenia odkręcania
Open
Closed
B. Obliczanie krzywki sterującej
d. Krzywka ruchoma (α) tan α = skok/śr. koła podziałowego x π = 3 mm/30 mm x 3,14 = 0,031847; α = 1° 49’ 26”
α = 1°49’26”
e. Krzywka płyty zrzucającej (ß) tan ß = Wysokość płyty zrzucającej/Skok płyty zrzucającej = 4 mm/76 mm = 0,0526315; ß = 3°00’46”
Workingstroke
Return back
bar
C. Siła odkręcająca
Te liczby powinny być używane wyłącznie orientacyjnie, ponieważ na obliczenia wpływa wiele czynników. (materiał, różnice
wymiarów, skurcz materiału, pole pow. rdzenia, temperatura, chłodziwo, itp.)
f. Ciśnienie resztkowe (bar) 1/100 maks. ciśnienia wtrysku = 1000 bar/100 ≈ 10 bar ≈ 1 N/mm²
g.Efektywne pole pow. rdzenia (mm²) = średn. gwintu x π x wysokość gwintu x 2* = 20 mm x 3,14 x 12 mm x 2 = 1507 mm²
* - 2 x wysokość dla opracowywanej powierzchni (^^^^) - obszar przedni jest pominięty
h.Moment odkręcający (Nmm) = siła trzymająca x powierzchnia x promień gwintu = 1 N/mm² x 1507 mm² x 10 mm = 15070 Nmm
i. Siła odkręcająca listwy zębatej (kN) = moment odkręcający/promień koła podziałowego x liczba rdzeni = 15070 Nmm/15 mm x 4
= 4019 N = 4,02 kN
k.Siła hydrauliczna (kN) = siła odkręcająca x 1,5 = 4,02 kN x 1,5 = 6,03 kN (50 % bezpieczeństwa, stąd x 1,5)
18/02/2011
CAD reference point
bar
www.dmeeu.com - 1-113
Komponenty konstrukcyjne
Informacje
Przykład obliczania
Urządzenia odkręcania
18/02/2011
CAD reference point
Section B-B
Section C-C
Section D-D
Section A-A
Instrukcje montażu
1-114 - www.dmeeu.com
Firma Milacron
Urządzenia odkręcania
Zastosowanie B
Bez gwintu
prowadzącego
z krzywką
Z gwintem
prowadzącym
Komponenty konstrukcyjne
Zastosowanie A
Skrzynka
zabezpieczająca
wykonana
przez wytwórcę
formy całkowicie
pokrywa
pełen ruch
urządzenia do
wykręcania.
18/02/2011
CAD reference point
Zastosowania
www.dmeeu.com - 1-115
Urządzenia odkręcania
Zastosowania
Zastosowanie C
Zastosowanie D
Z gwintem
prowadzącym
Długie rdzenie
prowadzące
18/02/2011
Względy bezpieczeństwa:
Wytwórca formy musi wykonać skrzynki zakrywające obszar ruchomych listew zębatych, aby zabezpieczyć personel przed urazami.
Wytwórca formy musi także zastosować blokady zabezpieczające uniemożliwiające ruch urządzenia do wykręcania, jeśli skrzynki
ochronne są z jakiegoś powodu zdemontowane. Należy także pokryć arkuszem blachy obszary, w których pracują koła zębate, aby
zabezpieczyć je przed wpadaniem luźnych zanieczyszczeń pomiędzy koła i listwy zębate.
CAD reference point
Skrzynka zabezpieczająca
wykonana
przez wytwórcę
formy całkowicie pokrywa
pełen ruch urządzenia do
wykręcania.
1-116 - www.dmeeu.com
18/02/2011
Inne rozwiązania techniczne
www.dmeeu.com
Połączenia wyrzutnika
AR
Połączenia powrotu wyrzutnika szybkiego działania do pras z wyrzutem hydraulicznym
Quick return coupling
(incl. connecting plug)
REF
AR 01
AR 02
AR 01 P
AR 02 P
Connecting plug
Opis
A
B
b1
b2
d1
C
D
E
M
N
O
złącze + wtyczka
złącze + wtyczka
wtyczka
wtyczka
38
43
38
43
43
73
24
42
38
67
15
30
18
24
43,5
75,5
M16
M20
23
42
23
42
18
32
18
32
7
8
7
8
REF
Pmin.
Qmin.
a1
d
d2
d3
G
F
SW
48
80
C+1
C+1
11
14
11
14
14,7
29,5
14,7
29,5
17,4
29,4
17,4
29,4
22,5
40,0
22,5
40,0
M12
M16
M12
M16
40 kN
140 kN
19
32
18/02/2011
AR 01
AR 02
AR 01 P
AR 02 P
CAD reference point
Montaż
1-118 - www.dmeeu.com
Połączenia wyrzutnika
Informacje na temat AR
Komponenty konstrukcyjne
Połączenia powrotu wyrzutnika szybkiego działania do pras z wyrzutem hydraulicznym
Economiczne
skracają czas przełączenia formy, dla jednej wtryskarki wymagana jest tylko jedna jednostka
Montaż
1. Ustawić płytę wypychaczy w pozycji formowania (forma zamknięta).
2. Ustawić pręt siłownika wypychacza w pozycji pełnego wycofania. Ważne jest, aby przed zmierzeniem sprawdzić ręcznie, czy pręt
jest całkowicie wciśnięty do pozycji schowanej.
3. Zmierzyć odległość pomiędzy złączem i prętem siłownika wypychacza.
4. Przedłżyć pręt siłownika wypychacza o dodatkowy pręt wypychacza o zmierzoną długość + 30 mm dla AR-01 i 50 mm dla AR-02.
5. Przesunąć płyty wypychacza formy do położenia przedniego (forma otwarta).
6. Zablokować zarówno dodatkowy pręty wypychacza, jak i szybkozłącze po drugiej stronie.
7. Ustawić płyty wypychacza formy ponownie w pozycji zamknięcia formy i wykonać połączenie pomiędzy płytą wypychacza i
prętem siłownika wypychacza. Upewnić się, że płyta wypychacza i pręt siłownika wypychacza są w pozycji zamknięcia formy
zaraz po wykonaniu połączenia, w przeciwnym razie - wyregulować.
Nie stosować z systemami szybkiej zmiany formy.
18/02/2011
CAD reference point
Uniwersalne
można je wstawić do istniejących form, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Możliwy powrót hydrauliczny za pomocą stałego złącza z
impulsowym wyrzutem.
www.dmeeu.com - 1-119
Zawory powietrzne
Informacje na temat zaworów powietrznych
Ulepszone zawory powietrzne dla zastosowań o szybkim przebiegu
Zespół ekspertów DME przeprojektował zawory powietrzne „długiego” typu uzyskując zwiększoną wytrzymałość i gwarantowaną
niezawodność. Usprawnienia konstrukcji wewnętrznej zapewniają
silne, trwałe działanie i odcięcie bez wypływek. Ta sama technologia
i know-how zastosowana została w naszym nowym typie „krótkch”
zaworów powietrznych zapewniając wysoką jakość i ekonomiczną
cenę.
Zawory powietrzne typu „długiego” są popularne i działają z powodzeniem od wielu lat. Są stosowane do rozwiązywania problemów
z próżnią często napotykanych podczas formowania detali głębo-
kich lub o cienkich ściankach (wazony, wiadra, itp.). Podczas wyrzutu
podmuch powietrza otwiera zawór, aby przełamać próżnię i ułatwić
wypchnięcie części (patrz wykres).
DME oferuje teraz serię zaworów odpowiednich do wszystkich
zastosowań. W miejscach o ograniczonej przestrzeni typ „krótki” stanowi rozwiązanie kompaktowe. W przypadku bardziej zaawansowanych aplikacji doskonałą charakterystykę oferuje typ „długi”. Oba
typy są najwyższej jakości i zostały przetestowane w ekstremalnych
warunkach temperaturowych, ciśnieniowych i pod wzlgędem czasu
cyklu.
Zawory powietrzne próżni-/ sprężonego powietrza typu
VA- i
Mat.: 1.4034 - 150°C ­- 3-10 bar
Injectionpoint
długiego
Testowane na ciśnieniu wtrysku 2300 bar
c +0,2
-0
REF
A
VA-01 i
VA-02 i
VA-03 i
8
11
6
24,0
6,75
12
18
8
34,0
9,00
18
22
12
45,5
14,00
C
L
18/02/2011
CAD reference point
B
1-120 - www.dmeeu.com
Zawory powietrzne
Zawory powietrzne próżni-/ sprężonego powietrza typu krótkiego
VA
k6
Komponenty konstrukcyjne
Injectionpoint
Mat.: 1.4034 - 150°C -­ 3-10 bar
Testowane na ciśnieniu wtrysku 2300 bar
REF
A
C
VA-08
VA-10
VA-12
VA-16
VA-20
8
12
4
10
12
4
12
12
4
16
20
4
20
20
4
Kołki powietrzne dla zaworów powietrznych próżni-/ sprężonego powietrza
E min
LS
Mat.: WAS ~1.2344
Te kołki pomagają uniknąć problemów z wyrzutem
z powodu próżni w przypadku długich, zamkniętych
produktów. Podmuch sprężonego powietrza może
być używany do wypchnięcia takich detali. Mogą
być cięte na żądaną długość i gwintowane w celu
zamocowania do płyt wypychaczy.
REF
L
A
B
C
Gwint
LS-10
LS-15
300
400
10
15
7
10
8
11
M5
M6
18/02/2011
ØC
Ø A H7
CAD reference point
Instrukcje montażu
0
-0.03
www.dmeeu.com - 1-121
Dysza filtra maszyny
OKW-UR
Filtr maszyny
REF
A1
A2
C1
C2
C3
d
R
L
T
D
W°
G
S
A
H
Z
H1
Z1
I = 300gr
II = 1200gr
III = 2500gr
89
120
150
102
138
170
30
30
40
60
80
100
70
90
110
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
18/02/2011
OKW-UR1
OKW-UR2
OKW-UR3
Typ
CAD reference point
1. Korpus dyszy
2. Torpedo
3. Opaska grzejna
4. Termopara
5. Końcówka dyszy
6. Wskaźnik regulacji filtra
S = otwarcie filtra
* = wymagane informacje
klienta
1-122 - www.dmeeu.com
Dysza filtra maszyny
Komponenty konstrukcyjne
OKW-UR
Filtr maszyny
Nowa dysza filtra maszyny OKW-UR stanowi ekonomiczny sposób
poprawienia efektywności formowania i jakości detalu.
Potrafiąca z łatwością przetwarzać recyklowany materiał dysza filtra
maszyny OKW-UR chroni przed zablokowaniem zasuwy ciałami
obcymi. Dostępne są filtry o wielkości od 0,2 mm. Poprzez wymianę
wkładu można uzyskać różne szczeliny filtra. Płynne i szybkie
czyszczenie odbywa się poprzez proste wykręcenie końcówki dyszy o
4-8 mm, przedmuchanie filtra i ponowne dokręcenie końcówki dyszy.
Nowa dysza filtra maszyny OKW-UR nadaje się do wszystkich
nienapełnionych tworzyw sztucznych (np. PE, PP, PS, ABA i PA).
Przepływ materiału został starannie obliczony dla uzyskania
minimalnych strat ciśnienia i minimalnego wzrostu ciepła. Poprzez
eliminację ostrych narożników materiał nie jest uszkodzony przez
ciepło wywołane tarciem lub naprężenia ścinające.
Ciężar detalu zależy od typu materiału, objętości przepływu, czasu
wtrysku i wielkości filtra. Dysza filtra OKW-UR dostępna jest w trzech
rozmiarach: 300 gramów, 1200 gramów i 2500 gramów. Gładki kanał
przepływu umożliwia szybkie zmiany koloru lub materiału. Lepsza
grzałka na korpusie filtra zapobiega przed stratą ciepła materiału
podczas filtracji. Średni okres zwrotu z dyszy filtra maszyny OKW-UR
wynosi sześć miesięcy.
Instrukcje stosowania
Położenie do czyszczenia
1. Do dekompresji śruby stosować wycofanie śruby. Lub, jeśli dekompresja nie jest możliwa pozostawić śrubę w pozycji przedniej.
2. Wykręcić końcówkę do końca gwintu (w zależności od dyszy - typowo 4-8mm).
3. Stosując się do przepisów bezpieczeństwa przedmuchać powietrzem jedno lub dwukrotnie przy obniżonym ciśnieniu wtrysku.
4. Zamontować i dokręcić końcówkę.
5. Wznowić normalne działanie.
Zawarte w zamówieniu
Opaska grzejna
Termopara
Klucz oczkowy (do czyszczenia)
Wskazówki użytkowania
18/02/2011
CAD reference point
Położenie filtra
www.dmeeu.com - 1-123
Przełącznik krańcowy
Limit Switch
TSW 2220 EU
Przełącznik krańcowy Thinswitch™
Spring
REF
TSW 2220 EU
1 Amp oporowe
1 Amp indykcyjne
40 VDC (poziom morza)
1 Amp oporowe
1 Amp indykcyjne
Temperatura robocza
79°C
Przełączanie
SPDT
Materiał korpusu
Nylon wzmocniony włóknem szklanym
Materiał sprężyny
Stal nierdzewna
Pokrywa tylna
Powłoka poliestrowa
0,5 mm plecione, 3-żyłowy kabel ekranowany, długość 1,80
Przewody
m, końce usunięte i ocynowane
Klasa zabezpieczeń
IP 31
Przełącznik krańcowy Thinswitch™ został zaprojektowany do użytku w zabezpieczających obwodach sterujących
formierek o bardzo niskiej mocy. Nie jest przeznaczonyy do przełączania dużych obciążeń w zastosowaniach
mechanicznych.
Schematic Diagram
Normally closed
(red)
Common
(white)
CAD reference point
48 VAC
Normally open
(black)
18/02/2011
Zaprojektowany szczególnie z myślą o weryfikacji
powrotu płyty wypychaczy przed wydaniem
pozwolenia na zamknięcie formy we wtryskarkach.
Wystarczająco cienki, aby zmieścić się na płycie
wypychaczy, może być także używany do suwaków
rdzenia lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Przełącznik krańcowy Thinswitch został przetestowany
pod kątem niezawodności wykonując ponad 10
milionów cyklu bez usterki.
W przypadku większych form można użyć dwóch
przełączników połączonych szeregowo, aby zapewnić
powrót płyty wypychaczy i zapobiegając kosztownym
uszkodzeniom form.
Chroni przed kosztownymi uszkodzeniami zapewniając
pełny powrót zespołu wypychacza.
Regulowany punkt zadziałania pozwala na włączenie w
odległości od 4,75 do 6,35 mm od podstawy.
Należy zamontować za płytą wypychaczy w miejscu
zapewnionym przez ogranicznik ruchu.
Dostarczone akcesoria montażowe umożliwiają łatwą
instalację przełącznika krańcowego Thinswitch.
Odizolowane i ocynowane przewody od dł.1,80 m
sprawiają, że przełącznik jest gotowy do montażu bez
modyfikacji.
Standardowa temperatura znamionowa 79°C umożliwia
użycie w większości zastosowań formierskich.
Jakość przetestowana na przestrzeni 10 milionów
cyklów zapewnia długie i bezawaryjne działanie.
1-124 - www.dmeeu.com
Przełącznik krańcowy
Limit Switch
TSW 2220 EU
Stop buttons
Komponenty konstrukcyjne
Przełącznik krańcowy Thinswitch™
Drill & tap (4x) or M4x10 DP
Schematic Diagram
Normally closed
(red)
Normally open
(black)
18/02/2011
CAD reference point
Common
(white)
www.dmeeu.com - 1-125
Przełącznik krańcowy
Limit Switch
TSW 2222
Wyłącznik Thinswitch®
(2x) screw M3x6
or
use clip
3.2 - 4 mm
Actuation Height
0,8 mm Spacer
Adjusting screw
Cable (~2m)
REF
TSW 2222
1-126 - www.dmeeu.com
Maks. T
80°C
Przełączanie
Mat. korpusu
Mat. kopułki
Pokrywa tylna
SPST
Nylon wzmocniony włóknem szklanym
Poliuretan
Powłoka poliestrowa
Schemat
Wspólny
(biały)
°C
30
50
68
80
CAD reference point
Prąd znamionowy (oporowo) przy 24VDC:
mAmps
100
90
80
70
Nie przeznaczony do obciążeń indukcyjnych
Zwierny
(czarny)
18/02/2011
Przełącznik krańcowy zaprojektowany szczególnie
z myślą o formach wtryskowych z 3 mm i 4 mm
ogranicznikami spoczynku, aby sprawdzić, czy zespół
płyty wypychaczy wykonał całkowity powrót przed
zezwoleniem na zamknięcie formy po wyrzucie detalu.
Mocowanie przełącznika odbywa się za pomocą
zintegrowanych otwórów montażowych lub poprzez
specjalny uchwyt (dołączony), który umożliwia
wsunięcie przełącznika na miejsce od krawędzi
podstawy formy bez demontażu formy.
Poliuretanowa kopułka i uszczelnienie przewodu
chronią wewnętrzny mechanizm przełącznika przed
zanieczyszczeniem wodą i olejem wydłużając jego
żywotność.
Niezawodny przez ponad 14 milionów cykli bez usterki.
Chroni przed kosztownymi naprawami formy i
maksymalizuje efektywny czas pracy.
Odpowiedni do stosowania w środowiskach do 80ºC
Akcja przełaczania SPST za pomocą powlekanych
złotem styków wewnętrznych zapewnia niezawodne
działanie.
Dostarczany z przewodami (plecione o grubości 28) i
dwużyłowymi, ekranowanymi kablami o dł. 2 m.
Przełącznik krańcowy
Limit Switch
TSW 2222
Komponenty konstrukcyjne
Wyłącznik Thinswitch®
Clip
CAD reference point
Installation instructions for bracket
18/02/2011
Drill and tap
M3x0.5 8 mm deep
(2 places)
www.dmeeu.com - 1-127
CounterView®
CV
Licznik formy CounterView®, 100-200 serii
Dokładnie monitoruje pracę formy, weryfikuje dane
monitoringu procesu i pomaga w procedurach konserwacji
formy.
Przy maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej 250°F
(121°C) to precyzyjne urządzenie wykorzystuje mechaniczny,
7-cyfrowy licznik bez możliwości zerowania do rejestracji liczby
zamknięć formy. Łatwy w montażu, przez co przystosowuje
się do zmian różnych wysokości wkładu formy, mechanizm
liczący jednostki polega na czujniku, który wykrywa moment
zamknięcia formy.
Zalety
•
Monitoring aktywności formy
•
Potwierdzenie danych monitoringu procesu
•
Maksymalizacja procedur konserwacji formy
•
Umożliwia dostęp do informacji o formie online na stronie
www.moldmonitor.com
•
Obudowa z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym dla
zwiększonej trwałości
28mm
Ø 10mm
26mm
Parting Line
48mm
Modify
actuator to
extend above
parting line
4mm
12mm
24mm
26mm
M4-.7 × 25mm SHCS
included
38mm
R 8mm
Parting line mount makes
unit easily visible.
Parting Line Mount
CVPL100D
CVPL200D
6mm
Parting Line
Inch Standard
Metric Standard
19mm
Internal Extension Mount
CVIN100D
CVIN200D
M4-.7 × 25mm SHCS
included
Machinable 8” (203mm) extension
enables support plate or rail installation.
Inch Standard
Metric Standard
28mm
M4-.7 × 25mm SHCS
included
External Mount
CVEX100D
CVEX200D
1-128 - www.dmeeu.com
Pocket machining not necessary. Designed
specifically for retrofit applications.
Inch Standard
Metric Standard
CounterView jest zastrzeżonym znakiem towarowym Progressive Components.
U.S.# 5,571,539
Inne wydane i w trakcie rejestracji
18/02/2011
Każdy CounterView posiada unikalny numer seryjny, który
umożliwia użytkownikom przeglądanie informacji formy online
na stronie moldmonitor.com.
CAD reference point
24mm
CounterView®
CV
Licznik formy CounterView®, seria R
A Plate
Parting Line
Komponenty konstrukcyjne
MOLDMONITOR.COM
CounterView dokładnie monitoruje pracę formy, weryfikuje
dane monitoringu procesu i pomaga w procedurach
konserwacji formy. Posidająca maksymalną temperaturę
roboczą 121°C ta precyzyjna jednoskta zawiera 7-cyfrowy
licznik mechaniczny bez możliwości zerowania i obudowę z
nylonu wzmocnionego włóknem szklanym dla zwiększenia
wytrzymałości.
A Plate
MOLDMONITOR.COM
Parting Line
B Plate
Cavity Plate
47mm
Backup
Plate
or
Insert
Right hand (actuated
with parting line on
the right) CounterView
mounted in B Plate
(CVR18D shown)
B Plate
46.75mm
4mm ±0.25
Actuation required
(If actuator rod is to be
modified, this dimension
should be maintained.)
+.12
−.00
Left hand (actuated
with parting line on
the left) CounterView
mounted in A Plate
(CVRL23D shown)
Installation
max R 0.75mm
41.25mm +.25
−.00
MOLDMONITOR.COM
19.05*
The R-Series CounterView can be installed in the A or B plates with a minimum
thickness of 47mm. Larger plates utilize a threaded rod (included with
each) that is pre-machined to the appropriate length for standard plate
thicknesses to provide consistent actuation.
+.12
Ø22.25m −.00
Standard
Plate Thickness
+.00
−.02
Ø7mm
Ø12mm
*Light press fit
Linia rozdziału po lewej
REF
Nominalna grubość płyty
REF
Nominalna grubość płyty
CVRL56D
56
CVR56D
56
CVRL66D
66
CVR66D
66
CVRL76D
76
CVR76D
76
CVRL96D
96
CVR96D
96
CAD reference point
Inch Standardy calowe na żadanie
18/02/2011
Linia rozdziału po prawej
Inch Standardy calowe na żadanie
Każdy licznik CounterView serii R zawiera siłownik. Wszystkie wymagają zamocowania pręta siłownika do jednostki
gwintowanej.
Wymienny pręt siłownika
REF
Długość pręta okrągłego CV
RCV56
8,38mm
RCV66
18,39mm
RCV76
28,37mm
RCV96
48,38mm
Inch Standardy calowe na żadanie
www.dmeeu.com - 1-129
Cylindry hudrauliczne
HZ 160 R
Siłownik hudrauliczny
Zamienność wg. ISO 6020/2-1981
Symbolika wg. ISO 6099
Znormalizowane akcesoria wg. ISO 8133
Montaż wyłącznie za pomocą elementów mocujących klasy 10.9
Wszystkie siłowniki DME HZ są wyposażone w magnesy
montowane na tłoku umożliwiające użycie przełączników
magentycznych. Przełączniki magnetyczne oferują łatwiejszy
montaż niż w przypadku przełączników mechanicznych,
upraszczając ustawianie i zmniejszając koszty konserwacji.
Pmax = 160 bar (dla wymiaru 50 tylko 120 bar)
Tmax = 80° C (maks. temperatura robocza)
Amortyzacja głowicy + część tylna i odpowietrzenie
Maks. prędkość tłoka: Vmax = 0,7 - 0,8 m/s
l2 + xx (Stroke)
Head
Detail
screw with locknut for cushion adjustment
REF
d1
d2
HZ 160 R-25-xx
HZ 160 R-32-xx
HZ 160 R-40-xx
HZ 160 R-50-xx
12
14
18
22
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,50
M16x1,50
FD=napór w kg
FZ=siła trakcji w kg
d3 d4
d5 d7* d8
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
11
13
17
21
R1/4”
R1/4”
R3/8”
R1/2”
114
128
153
159
51
55
68
72
14
16
18
22
7
9
8
9
25
35
35
41
51
61
63
67
10
10
10
16
38
38
43
43
24
25
37
37
24
26
30
34
44
50
57
70
5,5
6,5
11,0
13,5
25
32
40
50
8
10
12
16
P bar
80
90
100
120
125
392
643
1004
1570
302
520
800
1265
442
724
1131
1767
340
585
902
1425
490
804
1256
1963
377
650
1001
1582
589
965
1508
2356
453 613 471 785 603
780 1005 812 1286 1040
1203 1570 1251 2009 1601
1900
5
8
6
8
a
a1
40
46
60
75
27,0 64
33,2 70
41,0 109
52,0 128
b
b1 SW
S
51
58
87
105
16
17
20
20
10
11
15
18
xx(skok)
160
FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ
d
l10 l11
20
50
S
S
S
S
S
S
S
S
80 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
CAD reference point
l1 + xx (Stroke)
UR
18/02/2011
S = Standard
UR = na żądanie
1-130 - www.dmeeu.com
Cylindry hudrauliczne
Wszystkie siłowniki DME HZ są wyposażone w magnesy
montowane na tłoku umożliwiające użycie przełączników
magentycznych. Przełączniki magnetyczne oferują łatwiejszy
montaż niż w przypadku przełączników mechanicznych,
upraszczając ustawianie i zmniejszając koszty konserwacji.
Komponenty konstrukcyjne
HZ 160 S
Siłownik hudrauliczny
Pmax = 160 bar (dla wymiaru 50 tylko 120 bar)
Tmax = 80° C (maks. temperatura robocza)
Amortyzacja głowicy + część tylna i odpowietrzenie
Maks. prędkość tłoka: Vmax = 0,7 - 0,8 m/s
l2 + xx (Stroke)
Detail
CAD reference point
l1 + xx (Stroke)
REF
d1
d2
d3
d4
d5
d8
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l8
l9
HZ 160 S-25-xx
HZ 160 S-32-xx
HZ 160 S-40-xx
HZ 160 S-50-xx
12
14
18
22
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,50
M16x1,50
11
13
17
21
24
26
30
34
R1/4”
R1/4”
R3/8”
R1/2”
M5x0,80
M6x1,00
M8x1,00
M12x1,25
114
128
153
159
51
55
68
72
14
16
18
22
7
9
8
9
15
25
25
25
51,0
60,5
63,0
67,0
48
48
53
59
24
25
37
37
80
90
FD=napór w kg
FZ=siła trakcji w kg
25
32
40
50
8
10
12
16
P bar
100
120
125
392
643
1004
1570
302
520
800
1265
442
724
1131
1767
340
585
902
1425
490
804
1256
1963
377
650
1001
1582
589
965
1508
2356
453 613 471 785 603
780 1005 812 1286 1040
1203 1570 1251 2009 1601
1900
5
8
6
8
12
15
20
25
a
a1 SW
S
40
46
60
75
28,3
33,2
41,7
52,3
16
17
20
20
10
11
15
18
xx(skok)
160
FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ FD FZ
d
l10 l11 l12
20
50
S
S
S
S
S
S
S
S
80 100 125 160 200 250 300 350 400 500 600
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
18/02/2011
S = Standard
UR = na żądanie
www.dmeeu.com - 1-131
UR
Cylindry hudrauliczne
HZ 160 U
Przełączniki magnetyczne dla siłownika hydraulicznego HZ 160
DME wprowadza nowy „uniwersalny” czujnik HZ161U, który
zastępuje przełącznik REED HZ161U. Ten uniwersalny czujnik
łączy w sobie funkcjonalność czujnika magnetycznego REED
z indukcyjnym czujnikiem magnetycznym znacznie redukując
interferencje powodowane przez przedmioty żelazne (np.
stalowe płyty formy). Daje to dokładniejsze odczyty niż w
przypadku starego czujnika REED.
Zazwyczaj stosuje się 2 czujniki na siłownik; należy je zamawiać
oddzielnie.
REF
a
KA
KB
40
46
60
75
9,2
9
8
7,7
23,2
23,5
21
18,5
Specyfikacja techniczna
Zasilanie
24 VDC ± 10%
Ochrona
odwrócenie biegunów
Wyjście
styk beznapięciowy 0V
Maks. napięcie przłączenia
125 VAC
Maks. prąd przełączenia
800 mA
Maks. częstotliwość przełączenia
60 Hz
Maks. moc przełączenia
20 W
Żywotność elektryczna przy mocy znamionowej (operacje)
10,000,000
Histereza
typowo ±0,02 mm
opóźnienie wyłączenia 24 wolty
15 m sec.
Maks. temperatura robocza
+80° C - +176° F
Kabel (Extraflex zbrojony + transp. powłoka PCW)
mm Ø6 x 3000
Przekrój przewodów
4x0,25 mm²
Szeregowe połączenie sygnałowe
ok, maks. 6 przełączników
Typ przełącznika
magnetorezystorowy
Powtarzalność
> 0,05 mm.
Minimalny czas włączenia
3 msec.
Maks. prędkość przepływu
15 m/sec.
Klasa ochrony przed cieczami
IP 67 (DIN 40050)
Wymiary
39x24x28 mm
1-132 - www.dmeeu.com
18/02/2011
Dla
HZ 160 25
HZ 160 32
HZ 160 40
HZ 160 50
CAD reference point
HZ 161 U
Cylindry hudrauliczne
1. Zakończenie pręta
2. Wkładka pręta
3. Uszczelnienia wkładki pręta (kpl.)
4. Pręt
5. Rurka
6. Tłok
7. Uszczelnienia tłoka (kpl.)
8. Magnes tłoka (dla siłownika magnetycznego)
9. Przełącznik magnetyczny z uchwytem
10. Śruba z nakrętką zabezpieczającą do regulacji
tłumienia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18/02/2011
CAD reference point
10
REF (3)
Uszczelnienia wkładki pręta
DLA
REF (7)
Uszczelnienia tłoka
DLA
V160-25-12-KITC
V160-32-14-KITC
V160-40-18-KITC
V160-50-22-KITC
V160-63-28-KITC
V160-80-36-KITC
HZ 160 25
HZ 160 32
HZ 160 40
HZ 160 50
HZ 160 63
HZ 160 80
V160-25-12-KITP
V160-32-14-KITP
V160-40-18-KITP
V160-50-22-KITP
V160-63-28-KITP
V160-80-36-KITP
HZ 160 25
HZ 160 32
HZ 160 40
HZ 160 50
HZ 160 63
HZ 160 80
www.dmeeu.com - 1-133
Komponenty konstrukcyjne
Części zamienne HZ 160
Części zamienne
Cylindry hudrauliczne
HZ 260
Siłownik hudrauliczny
Wszystkie siłowniki DME HZ są wyposażone w magnesy montowane na tłoku umożliwiające użycie przełączników magentycznych.
Przełączniki magnetyczne oferują łatwiejszy montaż niż w przypadku przełączników mechanicznych, upraszczając ustawianie i
zmniejszając koszty konserwacji.
When operating at pressures higher
than 160 bar, the cylinders must be
mounted with a rear baseplate
Skok
d1
d2
d3
d5
d6
l1
l2
l2
l3
l4
l5
l6
l7
a
a1
b
b1
SW
t
SA
HZ 260 25
HZ 260 32
HZ 260 40
HZ 260 50
18
22
22
28
M10
M12
M14
M20
32
34
34
42
R1/4”
R1/4”
R1/4”
R1/4”
8,5
10,5
10,5
13
77
80
93
95
107
110
123
125
6,5
8
7
8
14
15
17
20
37
40
43
45
12
12
14
14,5
22
22
24
25
10
12
12
15
45
55
63
75
30
35
40
45
65
75
85
100
50
55
63
76
14
18
18
24
2
3
3
5
28
30
36
42
P bar
FD = napór w kg
FZ = siła trakcji w kg
80
100
125
160
200
250
d
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
FD
FZ
25
32
40
50
392
643
1005
1570
189
339
701
1078
491
804
1256
1963
236
424
876
1347
613
1005
1570
2453
295
530
1095
1684
785
1286
2010
3140
378
678
1402
2155
981
1608
2512
3925
473
848
1752
2694
1227
2010
3140
4906
591
1060
2190
3388
1-134 - www.dmeeu.com
CAD reference point
50
REF - d
18/02/2011
20
Cylindry hudrauliczne
HZ 261
Komponenty konstrukcyjne
blue OV DC
white in/out contact
black in/out contact
white in/out contact
black in/out contact
brown +240V DC
Przełączniki Reed dla siłownika hydraulicznego HZ 260
DME wprowadza nowy „uniwersalny” czujnik, który zastępuje przełącznik REED HZ261. Ten uniwersalny czujnik łączy w sobie
funkcjonalność czujnika magnetycznego REED z indukcyjnym czujnikiem magnetycznym znacznie redukując interferencje
powodowane przez przedmioty żelazne (np. stalowe płyty formy). Daje to dokładniejsze odczyty niż w przypadku starego czujnika
REED.
HZ261U produkowany jest w 2 wersjach o różnych długościach kabli pomiędzy czujnikiem i skrzynką przyłączeniową. Tabela
przedstawia wersje odpowiednie dla każdego siłownika.
Otwór Ø
25
32
40
50
63
80
100
Skok
20 mm
50 mm
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U1
HZ 261 U1
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261 U2
HZ 261U 2
125V AC
800 mA
300 W
-20 - -> +80°C
18/02/2011
CAD reference point
Specyfikacja techniczna
Maks. napięcie przłączenia
maks. prąd (obciążenie oporowe):
Maks. moc przełączenia
Temperatura robocza
www.dmeeu.com - 1-135
Cylindry hudrauliczne
HZ 261
Siłownik blokujący
1. Uszczelnienia pręta (kpl.)
2. Wkładka pręta
3. Pręt
4. Tłok
5. Uszczelnienia tłoka (kpl.)
6. Magnes tłoka (dla siłownika
magnetycznego)
7. Korpus
8. Przełącznik magnetyczny ze śrubami
(akcesorium)
1
2
3
4
5
6
7
REF (1)
Uszczelnienia wkładki pręta
DLA
REF (5)
Uszczelnienia tłoka
DLA
HZ 262 25 G
HZ 262 32 G
HZ 262 40 G
HZ 262 50 G
HZ 260 25
HZ 260 32
HZ 260 40
HZ 260 50
HZ 262 25 K
HZ 262 32 K
HZ 262 40 K
HZ 262 50 K
HZ 260 25
HZ 260 32
HZ 260 40
HZ 260 50
1-136 - www.dmeeu.com
18/02/2011
CAD reference point
8
Cylindry hudrauliczne
VZ 1000
Komponenty konstrukcyjne
Siłownik blokujący
Siłownik blokujący
Skok h = 10, 50, 100 mm
Specjalne długości na żądanie.
Rury powrotne muszą być drożne i muszą przebiegać bezpośrednio do zbiornika.
CAD reference point
REF tłok
ø
Vz 1000 25
Vz 1000 32
Vz 1000 40
Vz 1000 50
Vz 1000 63
Vz 1000 80
Vz 1000 100
Vz 1000 125
TŁOK-ø
d
Siła trzymająca {kN}
Typ
HT
Siła podnosząca
{kN}/100 bar
Siła podtrzymująca
{kN}/100 bar
25
32
40
50
63
80
100
125
20
60
88
140
224
360
564
880
4,9
6,8
12,6
19,6
31,2
50,3
78,5
1222,7
2,9
4,9
6,4
9,5
15,3
25,6
40,1
59,1
d1
d2
d3
d4
d5
l1
l2
l3
l4
SW
16
20
28
36
45
56
70
90
M55 x 2
M65 x 2
M85 x 2
M90 x 2
M110 x 2
M140 x 2
M160 x 3
M170 x 3
M8
M10
M16
M20
M27
M30
M42
M56
1/4”
1/4”
1/4”
3/8”
3/8”
1/2”
1/2”
3/4”
60
70
95
100
120
150
170
190
140
150
150
160
187
222
248
256
50
60
70
80
90
100
110
120
18
20
25
33
41
43
45
50
10
12
15
21
25
28
33
33
14
17
22
27
36
46
55
70
18/02/2011
Sposób zamawiania (siłownik bez czujnika):
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100)
REF tłok skok
www.dmeeu.com - 1-137
Cylindry hudrauliczne
Informacje na temat VZ 1000
Siłownik blokujący
Released position
Mold Core
Counterpiece
for alignment
screw
Alignment
screw
Piston rod
Cylinder
housing
Lock nut
Pressure
sleeve
Slide Segments
Start of locking
Completely locked position
Można wyłączyć ciśnienie hydrauliczne. Wycofanie tłoczyska
odbywa się poprzez działanie ciśnienia na powierzchnię tłoka
1-138 - www.dmeeu.com
po stronie tłoczyska. To przeciwstawne ciśnienie wypycha
suwak z jego położenia zablokowanego i wysuwa segmenty z
pierścieniowego rowka podczas ruchu wycofania tłoczyska.
Suwak jest blokowany poprzez działanie sprężyny i zwalniany
hydraulicznie.
Tłoczysko zawsze osiąga jedną zdefiniowaną pozycję bez
możliwości skompensowania tolerancji czy elastyczności.
Blokada załącza się przez wymuszenie bez wstępnego
obciążenia.
18/02/2011
Proces działania
VZ 1000 - siłowniki obustronnego działania, których tłok jest
wysuwany poprzez działanie ciśnienia hydraulicznego.
Po osiągnięciu pozycji końcowej przez tłoczysko suwak
blokujący przesuwa się i wciska segmenty blokujące do
pierścieniowego rowka na tłoczysku. Segmenty są zamocowane
promieniowo i osiowo co oznacza: tłoczysko jest zablokowane z
przytrzymaniem.
CAD reference point
Locked position with applied injection pressure
Cylindry hudrauliczne
Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe umożliwiają elektroniczne wykrywanie odpowiednio stanu
zablokowania i pozycji rdzenia. Każdy siłownik może być wyposażony w dwa czujniki.
Dostępne są dwa rodzaje czujników indukcyjnych:
Core in - Piston rod extended and locked
• 3-żyłowy DC PNP, przełączanie wymuszone
• 2-żyłowy DC NAMUR w dwóch odmianach: z kablem lub z zatyczką kątową
Core out - Piston rod retracted and unlocked
Core in - Piston rod extended and locked
Dane techniczne
Czujnik PNP
Trzy przewody są połączone bezpośrednio z
maszyną. Wymagane jest napięcie stałe 10 - 30 V
Dozwolona temperatura otoczenia
do +70°
PNP-zwierny (wszystkie serie z wyjątkiem B6)
PNP-rozwierny (tylko B6)
10 ... 30 VDC
IP 67
2m kabel PCW 3 x Ø 0,5mm²
Działanie elementu przełączającego:
Zakres napięcia roboczego:
Klasa ochrony wg DIN 40050:
Kabel łączący:
Najmniejszy dozwolony promień zgięcia
kabla:
50mm
Dane techniczne
Czujnik NAMUR
Core
outNAMUR
- Pistonjest
rodprzeznaczony
retracted and
Czujnik
do unlocked
użytku w
do +70°
zmiana sygnału (połączenie ze wzmacniaczem)
10 ... 30 VDC
IP 67
2m kabel PCW 2 x Ø 0,5mm²
50mm
CAD reference point
obszarach niebezpiecznych i jest „iskrobezpieczny”.
Te czujniki są połączone przewodami ze
wzmacniaczem (objęty dostawą razem z
czujnikami), który jest podłączony do panelu
sterowania maszyny formierskiej. Normalnie te
czujniki są zasialane 230 V AC, dostępne są także
opcjonalne wzmacniacze 110 V AC i 24 V DC.
Maks. temperatura: 70°C
Dozwolona temperatura otoczenia
Działanie elementu przełączającego:
Zakres napięcia roboczego:
Klasa ochrony wg DIN 40050:
Kabel łączący:
Najmniejszy dozwolony promień zgięcia
kabla:
18/02/2011
Sposób zamawiania (siłownik z czujnikiem):
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100) / B8
REF tłok skok
kod czujnika
www.dmeeu.com - 1-139
Komponenty konstrukcyjne
Informacje na temat VZ 1000
Siłownik blokujący
Cylindry hudrauliczne
Informacje na temat VZ 1000
Funkcja przełączania
Oznakowanie przełączników i ich funkcja wskazująca
PNP
NAMUR
Funkcja wskazująca
kabel
ang. wtyczka
kabel
ang. wtyczka
B6
B7
B8
B9
B27
B28
B29
B1
B2
B3
B4
B22
B23
B24
blokowanie osiowe
koniec skoku osiowego
blokowanie promieniowe
koniec skoku priomieniowo
po stronie tłoka promieniowo
B9 / B29
B4 / B24
lub
lub
po stronie tłoka osiowo
B7 / B27
B2 / B22
lub
lub
po stronie tłoka osiowo
B7 / B27
B2 / B22
normalnie zamknięty
Normalnie otwarty
Normalnie otwarty
Normalnie otwarty
Możliwe kombinacje
PNP
NAMUR
po stronie tłoczyska promieniowo
B8 / B28
B3 / B23
z
z
Możliwe kombinacje
PNP
NAMUR
po stronie tłoczyska osiowo
B6
B1
z
z
po stronie tłoka promieniowo
B9 / B29
B4 / B24
Porady dotyczące zamawiania:
•
Określić, przed zamówieniem, czy Twoje zastosowanie wymaga czujników do wykrywania stanu zablokowania! (Modernizacja
jest możliwa tylko poprzez wymianę elementów obudowy siłowników)
•
Zdecydować jaka pozycja jest wymagana (zablokowana, odblokowana, obie pozycje)
•
Wybrać typ czujnika (PNP lub NAMUR)
Sposób zamawiania (siłownik bez czujnika):
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100)
REF tłok skok
CAD reference point
Aby uzyskać więcej informacji proszę skontaktować się z DME
VZ1000 25 / h10 (10, 50, 100) / B6
REF tłok 1-140 - www.dmeeu.com
skok
kod czujnika
18/02/2011
Sposób zamawiania (siłownik z czujnikiem):
Cylindry hudrauliczne
(only HX) or
brown
black
blue
PNP Normally open (+) switching (all except B6)
brown
black
Input Core in
Input Core out
blue
PNP Normally shut (+) switching (only B6)
2-żyłowy NAMUR
Schemat połączeń
(only HX) or
1/brown
3/blue
NAMUR signal change (connected to amplifier)
Input Core in
Input Core out
Output
Core in
Output
Core out
Supply
voltage
18/02/2011
CAD reference point
Amplifier
www.dmeeu.com - 1-141
Komponenty konstrukcyjne
3-żyłowy PNP
Schemat połączeń
Cylindry hudrauliczne
VZ 1010
VZ 1020
Śruby regulacyjne
REF
M
d5
d6
l5
l6
l7
l8
r
SW
R
VZ 1010 25
VZ 1010 32
VZ 1010 40
VZ 1010 50
VZ 1010 63
VZ 1010 80
VZ 1010 100
VZ 1010 125
M8
M10
M16
M20
M27
M30
M42
M56
8
10
16
18
24
30
40
55
16
20
25
32
40
52
65
80
32
32
40
56
75
89
115
135
14,5
14,5
20,0
28,0
39,0
35,0
40,0
45,0
6,5
6,5
7,0
10,0
13,0
19,0
25,0
30,0
5,5
5,5
6,0
10,0
12,0
19,0
25,0
30,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
2,0
2,0
2,0
14
17
22
27
36
46
55
70
320
320
400
500
630
800
1000
1200
Kołnierze montażowe
REF
VZ 1020 25
VZ 1020 32
VZ 1020 40
VZ 1020 50
VZ 1020 63
VZ 1020 80
VZ 1020 100
VZ 1020 125
VZ 1030
M
d7
b
M55x2
M66x2
M85x2
M90x2
M110x2
M140x2
M160x3
M170x3
120
130
150
180
210
240
290
360
25
30
30
35
40
40
45
45
Nakrętki rowkowe
REF
M
d8
b1
b2
godz.
M55x2
M66x2
M85x2
M90x2
M110x2
M140x2
M160x3
M170x3
75
85
110
120
145
180
210
220
11
12
16
16
19
22
25
26
7
7
8
10
12
14
16
16
3,0
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
7,0
18/02/2011
CAD reference point
VZ 1030 25
VZ 1030 32
VZ 1030 40
VZ 1030 50
VZ 1030 63
VZ 1030 80
VZ 1030 100
VZ 1030 125
1-142 - www.dmeeu.com
System zaciskowy
Bakra
System zaciskowy
System zaciskowy szybkiego działania
Bezobsługowy, samoblokujący system zaciskowy szybkiego działania typu
bagnetowego odpowiedni dla form o ciężarze do 1000 kg.
Wielofunkcyjny z możliwością stosowania we wszystkich poziomych i pionowych wtryskarkach z 2-4 prętami mocującymi oraz w konstrukcjach bez
prętów mocujących do ok. 1800 kN.
Szybka wymiana formy bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi.
System wymaga jedynie zamiennych pierścieni centrujących na formie.
Zestaw zawiera także kompaktowe płyty przejściowe do zamontowania na
maszynie z arkuszami termoizolacji i złączami chłodzenia, jeśli jest to wymagane.
Możliwość ponownej instalacji form i maszyn krok po kroku.
•
•
•
•
•
BS
FS
Komponenty konstrukcyjne
•
Lista części
9
4
10
1
1
2
3
4
Płyta zaciskowa formy
Pierścień centrujący
Śruba SHC
Śruba SHC
5
6
7
8
2
Płyta przejściowa
Klucz
Pierścień blokujący
Warstwa izolacji termicznej
3
5
6
7
8
9 Kołek ustalający
10 Zatrzask grzybkowy
Porównanie efektywności kosztów zmiany formy na wtryskarce 1000 kN.
Zacisk DIN 6316
i śruba zaciskowa
Liczba zmian formy / rok
Liczba operatorów / zmianę
Godziny wymagane / zmianę
Kosz zakupu / 5-letnia amortyzacja
Wynagrodzenia / rocznie (€ 41 / godz. osoba)
Czas postoju maszyny / rok (€ 51 / godz.)
Koszty / rok
Oszczędności / rok
150
2
2 x (0,5 h (= 30 Min.))
€ 400 ( € 80 / a)
€ 6150
€ 3825
€ 10055
System zaciskowy
150
1
0,083 h (= 5 Min)
€ 3800 ( € 760 / a)
€ 512,50
€ 637,50
€ 1910
81%
CAD reference point
Kompletny zestaw zawiera
następujące pozycje:
2 płyty przejściowe (BS/FS)
2 pierścienie blokujące (BS/FS)
1 klucz
2 pierścienie centrujące (BS/FS)
18/02/2011
Proszę określić tym maszyny formierskiej.
Arkusze izolacyjne na żądanie.
Śruby objęte dostawą.
BS = połowa ruchoma
FS = połowa stała
H = tył *
O = góra*
V = przód*
* Proszę określić stronę systemu
blokującego
www.dmeeu.com - 1-143
System zaciskowy
Bakra
AD
Płyty przejściowe
Urządzenie bezpieczeństwa formy dostępne jest jako opcja.
Mat.: 1.2312
BS i FS są w odbiciu lustrzanym
REF
AD
AD
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
s
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
REF
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
SP
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
s
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
REF
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
s
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
REF
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
ad
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x 596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
s
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
Pierścienie blokujące
Mat.: 1.2312 ~ 1030 N/mm2
BS i FS są w odbiciu lustrzanym
Typ
BS*
FS*
BS*
FS*
SPS
18/02/2011
Mat.: St 50
Zamawiając proszę określić:
śr. kołnierza, wielkość płyty
przejściowej, otwarcie klucza, typ
maszyny formierskiej.
Klucz
CAD reference point
REF
d
sp
110
sp
110
sp
125
sp
125
*BS = połowa ruchoma
*FS = połowa stała
1-144 - www.dmeeu.com
System zaciskowy
Bakra
ZV
Komponenty konstrukcyjne
Urządzenie centrujące
Urządzenie centrujące
Mat.: 1.1730
MAP = płyta maszyny
REF
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
zv
d x d1
110 x 60
110 x 80
110 x 90
110 x 100
110 x 110
110 x 125
110 x 160
110 x 175
125 x 60
125 x 80
125 x 90
125 x 100
125 x 110
125 x 125
125 x 160
125 x 175
WP
Warstwa izolacji termicznej
Przewodność cieplna λ:
0,2 W/mK
Maks. T:
200°C
Wytrzymałość na ściskanie (20°C):
600 N/
mm2
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
d
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
218 x 246
246 x 246
246 x 296
265 x 396
280 x 400
296 x 296
296 x 346
346 x 346
346 x 396
396 x 396
396 x 646
400 x 450
410 x 410
REF
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
WP
d
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
lxb
410 x 446
446 x 446
496 x 496
496 x 546
520 x 520
530 x 530
546 x 596
580 x 580
596 x 596
596 x 646
646 x 646
646 x 696
696 x 696
18/02/2011
CAD reference point
Otwory na śruby i zagłębienia dla prętów
mocujących będą dostarczone według rysunku
klienta.
www.dmeeu.com - 1-145
1-146 - www.dmeeu.com
18/02/2011
6 x Ø 8 / 4 x Ø 11
ZF 110/BS/16
ZF 110/FS/11
6xØ8
ZF 110/FS/16
8 x M10 x 20
6xØ8
4 x Ø 10
6 x Ø 10
6 x Ø 10
ZF 110/BS/10
ZF 110/FS/10
ZF 125/BS/7
ZF 125/FS/7
Ø86Ø86
Ø88 Ø86
Ø86
ZF 125/FS/5
Ø86
Ø88 Ø86
ZF 125/FS/4
Ø55
Ø55
Ø86Ø86
Ø86
Ø55
Ø86
Ø86Ø86 Ø25
Ø86
Ø25
Ø86
Ø86
ZF 125/FS/3
Ø88
Ø88
ZF 125/FS/2
Ø90 Ø90
Ø90Ø90
Ø90
Ø65Ø36
Ø36
86
4 x Ø 12
ZF 125/BS/2
Ø90 Ø90
Ø90
Ø90
84Ø90 Ø90
Ø90
Ø90 Ø90
Ø36
Ø36Ø36
Ø65
Ø65
Ø36
86
4 x Ø 12
ZF 110/FS/4
Ø90Ø90
Ø90
Ø125 84Ø90
Ø90
Ø65
106 Ø65
Ø90
Ø36 Ø65
86
86
4 x Ø 10
ZF 110/BS/4
Ø55
Ø25
Ø25
Ø25
Ø55
Ø86
Ø90
Ø90
Ø36
86
Ø36
Ø76
Ø25
Ø25
ZF 125
Ø90
84
Ø90
Ø125 84
Ø36
106
Ø36
86
Ø86
Ø26Ø36
Ø76Ø76
Ø26
Ø76Ø76 Ø36
Ø55
Ø25
Ø55
Ø25
Ø76 Ø25
Ø86 Ø86
Ø25
Ø90
Ø90
86
Ø52
Ø36
Ø76
Ø90
Ø90
Ø76
Ø76
Ø19
ZF 125/BS/1
86
86
Ø11 Ø36
Ø76
Ø26
Ø55
Ø88
Ø25
Ø76 Ø55
Ø86
Ø86 Ø76
Ø55
86
Ø52
Ø36Ø36Ø25
Ø76
Ø80
Ø36
Ø25
Ø76
Ø90Ø90
Ø90
Ø90
Ø76
86
86Ø90
Ø90
Ø36
86
4 x Ø 10
Ø110
Ø90
Ø90Ø76
Ø90 Ø90
24.6
Ø9086Ø90
84
Ø90
86
Ø90 Ø90
86
Ø65 Ø36
86
4 x Ø 10
Ø19
Połowa ruchoma (BS)
Ø125
106
Ø125
106
Ø11
Ø88 Ø26
Ø76
Ø86Ø76 Ø25
Ø25
Ø88
Ø110
Ø90 Ø90 Ø90
Ø125
Ø9024.6
Ø9084Ø90
Ø90
106
Ø90
Ø76
86
84 Ø90
86
Ø36 Ø65
86
ZF 125/BS/3
Ø88Ø76Ø11
Ø88Ø88
ZF 125/BS/5
24.6
ZF 125/BS/4
Ø90
Ø125Ø90
Ø90
Ø110
Ø90
106 Ø90
Ø76 24.6
Ø125 8484
84
106 Ø36
4 x Ø 12
ZF 110/FS/8
Ø11
6 x Ø 8 / 4 x Ø 10,5
Ø52
60 Ø36
Ø25
Ø11
Ø36
Ø80
Ø26
Ø36
Ø55
Ø76
Ø76 Ø76 Ø25
Ø90 Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø76
Ø76
Ø90
Ø80
86
Ø52
Ø52
Ø36
Ø76
Ø90
Ø76
ZF 110/FS/3
Ø110
Ø125
Ø90
Ø125
106
Ø125
106
106
6xØ8
Ø52Ø25
Ø11
Ø36 60 Ø36
Ø36
Ø76 Ø26
Ø76
Ø36
Ø25
Ø76
Ø76 Ø55
Ø76 Ø80
Ø19
Ø90
Ø90
Ø90
Ø76
Ø90
Ø76
Ø76
Ø19
Połowa stała (FS)
Ø90
ZF 110/FS/9
Ø36 Ø26
60
Ø25
Ø76 Ø76
Ø36
Ø88
Ø11
Ø36
Ø11Ø80
Ø25
Ø76
Ø76
4 x Ø 10
ZF 110/BS/8
60
Ø11
Ø76
Ø36
Ø88
Ø26Ø11
Ø76 Ø76
Ø90
Ø110
Ø90 Ø90
Ø90
Ø80
Ø80
Ø90
Ø90
Ø90
Ø76
Ø90
Ø8086
Ø90
Ø76
86
Ø76 Ø76
Ø52Ø52
Ø52
Ø36Ø25
Ø36Ø76
Ø80
ZF 110/FS/6
Ø36Ø11
Ø76
Ø76
Ø110
Ø90Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø90
Ø110
Ø110
Ø76
Ø76
Ø90
84 Ø76
86Ø80
Ø76
24.6
Ø52
Ø45Ø52
Ø52 Ø25 Ø19
Ø36
60 Ø36
Ø76
Ø11
Ø80
Ø19
ZF...
CAD reference point
Ø11
6xØ8
24.6
Ø110
Ø90
Ø90
Ø110
Ø90
Ø125
Ø80
Ø80
Ø110
Ø90
Ø76
Ø90
Ø90
Ø90
24.6
106 84
Ø76Ø80
Ø52
Ø45
Ø52 Ø25
Ø36
60
Ø11
Ø80Ø36
Ø76
Ø90
Ø90Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø76
Ø80
Ø90Ø76
Ø76
Ø80
Ø52
ZF 110
Ø90
4 x Ø 10
Ø110
Ø110
Ø125Ø90
Ø80 24.6
Ø90
Ø90
106
Ø76
Ø110 Ø76
Ø36
Ø76
Ø19
ZF 110/BS/3
Ø90
Ø110
Ø110
Ø52Ø11
Ø36 60Ø45
Ø76 Ø36
Ø80
Ø90
Ø90
Ø90
Ø90
Ø110
Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø90
Ø80
Ø80
Ø76
Ø80
Ø90
Ø76
Ø80Ø76
Ø76
Ø52 Ø52
ZF 110/BS/7
Ø45
Ø11
Ø90
Ø90
Ø90Ø110
Ø90
Ø90
Ø90
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80Ø90
Ø76
Ø110
Ø76
Ø52
Ø52
Ø45
ZF 110/BS/5
Ø36
Ø76
Ø90
Ø110
Ø90
Ø90
Ø80
Ø80
Ø76
Ø80
Ø90
Ø110
Ø80
Ø52
Ø45
Połowa ruchoma (BS)
Ø36
Ø76
Ø110
Ø90
Ø110Ø90
Ø80
Ø76
Ø45
System zaciskowy
Bakra
Pierścienie centrujące
Mat.: 1.2312 ~ 1030 N/mm2
Połowa stała (FS)
ZF 125/FS/1
4 x Ø 12
6 x M10 x 20
System zaciskowy
Bakra
Informacje
Komponenty konstrukcyjne
Instrukcje montażu
Zamontować właściwe dla formy pierścienie centrujące ZF na formie.
Otworzyć wtryskarkę, przesunąć do tyłu jednostkę wtryskową i system wypychaczy maszyny.
Zamontować arkusze termoizolacji WP (jeśli dostępne) na płytach przejściowych AD za pomocą małych śrub SHC.
Wcisnąć.kołki ustalające zamocowane do płyt przejściowych.
Umieścić urządzenie do centrowania ZV do otworu centrującego o śr. 110 mm lub 125 mm w płytach przejściowych.
Ustawić te podgrupy według oznaczeń FS lub BS na płytach maszyny i zamocować je śrubami SHC. Nie wkręcać śrub
całkowicie, aby umożliwić regulację.
7. Wyrównać płyty przejściowe w poziomie według rysunku powyżej i dokręcić śruby.
8. Usunąć ZV, jeśli potrzeba, wykonać gwint w ZV.
9. W przypadku kiedy wymagane jest ustawienie fromy w poziomie, kołki ustalające znajdujące się w płytach przejściowych
muszą być wciśnięte.
10. Aby ustawić formę w maszynie, należy postępować w normalny sposób. Kiedy forma i maszyna będą w pozycji zamkniętej
stała i ruchoma połowa forma musi być zablokowana za pomocą klucza. Usunąć klucz z płyty przejściowej.
18/02/2011
CAD reference point
1.
2.
3. 4.
5.
6.
www.dmeeu.com - 1-147
18/02/2011
1-148 - www.dmeeu.com

Podobne dokumenty