Jak jednocześnie spłacić wspólnika i podwyższyć kapitał spółki

Transkrypt

Jak jednocześnie spłacić wspólnika i podwyższyć kapitał spółki
2
SPIS TREŚCI
Jak jednocześnie spłacić wspólnika i podwyższyć kapitał spółki
– skutki podatkowe i ewidencja księgowa
I. Konwersja długu na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
– skutki podatkowe i ewidencja w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Skutki podatkowe po stronie spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skutki podatkowe po stronie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
i dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności – skutki podatkowe
i ewidencja w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
IFK
maj 2016 r.

Podobne dokumenty