STYCZNIOWE SPOTKANIE W STRUKTURZE VP GRZEGORZA

Transkrypt

STYCZNIOWE SPOTKANIE W STRUKTURZE VP GRZEGORZA
STYCZNIOWE SPOTKANIE
W STRUKTURZE
VP GRZEGORZA RUTKOWSKIEGO
1...2...3...SUKCES - Katowice
Spotkanie managerskie
Po pracowitej sobocie u RND Agnieszki Liszki i RND
Jana Podowskiego w strukturze VP Grzegorza Rutkowskiego kolejne spotkanie. Tym razem spotkanie odbyło się 2
lutego w biurze Akuna Polska. W spotkaniu uczestniczyli managerowie NND Monika i Zbigniew Strzelec, RND Beata
Kuna, RND Bogdan Dziwuk, a także aktywny LD Roman Żurawicki. Spotkanie poprowadził VP Grzegorz Rutkowski. Na
spotkaniu managerowie poznali szczegóły pracy z nowym narzędziem tj. ulotka 1...2...3...SUKCES, a także na
spotkaniu omówiony został plan marketingowy Akuny. Wszyscy skupiliśmy się przede wszystkim na korzyściach
płynących z planu marketingowego oraz możliwości generowania pasywnego dochodu. Menagerowie omawiali
obecny system zniżek oraz przeliczali pieniądze na poszczególnych modelach. VP Grzegorz Rutkowski pokazał jak
obecnie pokazywać możliwości, które oferuje Akuna. Zarówno możliwości zarabiania na marży jak i większe
pieniądze, które wynikają z planu marketingowego.
Materiały: Katarzyna Gryga