Regulamin Zawodów „Mini Golf Świeradów Zdrój 2011”

Transkrypt

Regulamin Zawodów „Mini Golf Świeradów Zdrój 2011”
Regulamin Zawodów „Mini Golf Świeradów Zdrój 2011”
1. Organizatorzy:
Med- Board Event Giebułtów 154, 59-630 Mirsk przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej ŚwieradówZdój
2. Terminy zawodów:
17.09.2011, Pole golfowe na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Krótkiej, Świeradów-Zdrój.
3. Zasady rozgrywania zawodów:
a) Zawody zostaną rozegrane zgodnie z zasadami Światowej Federacji Minigolfa
przystosowanymi do pola w Świeradowie Zdroju.
b) Zawody mają charakter otwarty, mogą w nich startować wszyscy zawodnicy, którzy dokonali
zgłoszenia drogą mailową, lub zgłosili się do biura zawodów(w dniu 17.09.2011) do godziny
10:00.
c) Zawody zostaną rozegrane w kategoriach:
•
MiniJunior(3-5lat) -minimum 5 zawodników
•
Junior(do 16 roku życia)
•
Open
d) W przypadku osób niepełnoletnich, wymagana jest pisemna zgoda rodziców.
e) Rozegrana zostanie runda kwalifikacyjna oraz runda finałowa, ilość rund w fazie
kwalifikacyjnej oraz finałowej oraz liczba zawodników w finale, zależy od liczby zgłoszonych
uczestników.
4. Podczas zawodów obowiązuje:
a) Kulturalne zachowanie
b) Wyłączenie lub wyciszenie aparatów telefonicznych.
c) Zakaz spożywania napojów alkoholowych
d) Zakaz palenia tytoniu
e) Ograniczenie rozmów do minimum
f) Stosowanie się do poleceń sędziów oraz organizatorów
g) Zawodnik nie może być pod wpływem jakichkolwiek środków zakazanych w sporcie (środki
dopingujące, alkohol, narkotyki).
5. Sędzia oraz organizator:
a) Sędzia ma prawo nałożyć karę punktową, zdyskwalifikować oraz wykluczyć zawodnika z
dalszej gry za naruszenie regulaminu.
b) Organizator ma prawo do zmiany regulaminu
c) Organizator ma prawo do odwołania zawodów ze względów naruszenia regulaminu, złej
pogody lub innych przyczyn.
d) Głównym sędzią zawodów jest osoba wybrana przez organizatorów.
e) Sędzią pomocniczym może być każda osoba wybrana przez organizatora.
f) Zapisy do turnieju odbywają się poprzez zgłoszenie się na adres mailowy lub w dniu
17.09.2011, do biura zawodów do godziny 10:00
6. Opis pokonywania przeszkód zostanie wyjaśniony przed turniejem na odprawie
o godz. 10:15.
7. Rozgrywki oraz klasyfikacja zawodów:
a) miejsca od I do X muszą być rozstrzygnięte, znaczy to, że jeśli dwóch zawodników będzie
miało tyle samo uderzeń w turnieju i obaj zostaną sklasyfikowani na jednym z tych miejsc,
musi być rozegrana dogrywka, która spowoduje, że na miejscach I-X znajdą się tylko
pojedynczy zawodnicy. Dogrywka polega na rywalizacji na kolejnych torach począwszy od
pierwszego. Uzyskanie na dowolnym torze różnicy w wynikach decyduje o kolejności
zawodników.
b) Jeżeli zawodnicy zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu, od pozycji XI dogrywki nie
będzie. Przykładowo jeśli 2 osoby zostaną sklasyfikowane na XI miejscu, obie zostają na
wywalczonym miejscu.
8. Obliczanie wyników:
a) Rozgrywki prowadzone są w grupach, których liczebność ustalona jest przez organizatorów
przed rozpoczęciem rozgrywek. Zapisy wyników prowadzone są bezpośrednio przez sędziów.
W przypadku bardzo dużej liczby zawodników, zapisywanie wyników odbywać się będzie
przez zawodników, np.: zawodnik nr 1 zapisuje wyniki zawodnikowi nr 2 i na odwrót.
b) Po zakończeniu rundy zawodnicy podliczają wyniki i podpisują się na kartach zapisu z
wynikami własnymi oraz na karcie na której dokonywał zapisu innemu zawodnikowi. Zarówno
zawodnik jak i zapisujący mają obowiązek sprawdzenia wyników przed ich oddaniem. Jeżeli
osoby wpisujące wyniki na kartę ogólną zauważą pomyłkę w podliczeniu wyników, wynik
zostanie poprawiony i automatycznie zapisujący i zawodnik otrzymują punkty karne.
9. Ustalenia końcowe:
a) wszystkie sprawy organizacyjne zostaną ustalone na spotkaniu z uczestnikami przed
rozpoczęciem turnieju
b) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć wykonywanych podczas imprezy do
celów marketingowych
c) organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnikom
zawodów (uczestnicy w zawodach startują na własną odpowiedzialność i zrzekają się roszczeń
przeciwko organizatorowi imprezy na wypadek odniesionych szkód i obrażeń) wszelkich
informacji udziela: Wojciech Bąbliński, tel: 505 647 725
d) we wszystkich sprawach spornych oraz sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie
decyduje organizator turnieju.

Podobne dokumenty