TEMAT: ZEZWOLENIE NA WYJAZD Z CENTRUM Ojciec, matka lub

Transkrypt

TEMAT: ZEZWOLENIE NA WYJAZD Z CENTRUM Ojciec, matka lub
(INFORMNACJE CENTRUM)
TEMAT: ZEZWOLENIE NA WYJAZD Z
CENTRUM
Ojciec,
matka
lub
opiekun
ucznia/uczennicy....................................................
Wyrażam swoją zgodę na następujący wyjazd:
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDU
TYP DZIAŁANIA:
MIEJSCE:
DATA:
CZAS PRZYBYCIA:
.
WYKŁADOWCY, KTÓRZY UCZESTNICZĄ W
WYJEŹDZIE:
UWAGI:
PODPIS
OJCA,
MATKI
LUB
UCZNIA/UCZNIÓW:
............, dzień
miesiąc
rok
OPIEKUNA

Podobne dokumenty