Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Manager

Transkrypt

Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Manager
Dla naszego Klienta, poszukujemy osoby na stanowisko: Manager obiektu SPA
Miejsce pracy: Bielsko- Biała
Obowiązki:
- odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie SPA w oparciu o stworzone procedury;
- identyfikacja potrzeb klienta i monitorowanie poziomu jego zadowolenia;
- tworzenie działań stymulujących sprzedaż;
- rozwój strategii marketingowej i sprzedażowej wg najbardziej aktualnych trendów.
Wymagania:
- doświadczenie w zarządzaniu;
- znajomość branży;
- nastawienie na cel i ekonomiczną efektywność prowadzonych działań;
- umiejętność oceny sytuacji, analizy, wyciągania wniosków;
- umiejętność budowania odpowiednich relacji interpersonalnych;
- zaangażowanie.
Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o kontakt na adres: [email protected]
Koniecznie z dopiskiem: Manager obiektu SPA
Dziękujemy za przesłanie dokumentów
Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o
Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”
oraz
„Wyrażam zgodę dla Agencji zatrudnienia HR-SIGMA na przetwarzanie, administrowanie,
archiwizowanie i wykorzystanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach
aplikacyjnych w zakresie niezbędnym dla realizacji obecnych i przyszłych procesów
rekrutacji, selekcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).”