Agencja Handlowa „DŁUGOŁĘCCY” D. Długołęcka, J. Długołęcki

Transkrypt

Agencja Handlowa „DŁUGOŁĘCCY” D. Długołęcka, J. Długołęcki
………………..………………………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………….………
Imię i nazwisko
……………………………………………………………….
Adres zamieszkania
………………………………………………………………
Telefon
Agencja Handlowa „DŁUGOŁĘCCY”
D. Długołęcka, J. Długołęcki Sp. J.
ul. Piotrkowska 276
90-361 Łódź
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna/sprzedaży zawartej
(miejsce zawarcia umowy, tj portal „Allegro”, Sklep internetowy „sklep.dlugoleccy.com.pl”,
inne - wpisz jakie) ……………………….dnia. . . . . . . . . . . . . . . . dotyczącej towaru:
……………………………………………………………………………………………….
Proszę o zwrot pieniędzy przekazem pocztowym na adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lub na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oświadczam, że towar zwracam w stanie niezmienionym
……………………………
Podpis konsumenta

Podobne dokumenty