Kim jesteś Święty Mikołaju - moja bożonarodzeniowa legenda

Transkrypt

Kim jesteś Święty Mikołaju - moja bożonarodzeniowa legenda
Organizatorzy : Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku
•
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Grażyna Zawacka tel. 272-35-44
Cele konkursu:
• poznanie tradycji związanych z Mikołajkami
• rozwijanie twórczej aktywności dziecka (pomysłowość, oryginalność)
•
popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży
Temat: „Kim jesteś Święty Mikołaju – moja bożonarodzeniowa
legenda, opowieść, baśń”
Święty Mikołaj, Dziadek Mróz, Gwiazdor, biskup Mikołaj z Miry to różne
określenia na tę samą postać – starszego pana z białą brodą, w czerwonym
płaszczu, z workiem na plecach. Kim dla ciebie jest ta postać? Może masz
własne wyobrażenie tej bożonarodzeniowej osoby? Opowiedz nam o niej w
formie legendy, opowieści lub baśni.
Zasady uczestnictwa:
•
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
•
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie na adres
organizatora (Miejska Biblioteka Publiczna, plac Słowiański 5)
jednego utworu na powyższy temat, dotąd nie publikowanego i nie
nagradzanego w innych konkursach
• tekst literacki opatrzony pseudonimem należy dostarczyć w trzech
egzemplarzach w formie drukowanej oraz 1 egzemplarza na nośniku
elektronicznym. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę
opatrzoną tym samym pseudonimem, zawierającą dane personalne
(imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, nazwę szkoły i klasy). Praca nie
może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.
Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Malborku,
plac Słowiański 5 do 21 grudnia 2012 r. od wtorku do piątku w godz.
11.00-17.00
Ocena:
•
Kryteria oceniania:
- nawiązanie do tematu konkursu
- twórczy charakter utworu
- poprawność stylistyczna i językowa
•
Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora.
•
Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie
prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych w
celu publikacji.
•
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
Uwagi końcowe:
•
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa zamieszczone zostaną
na stronie internetowej organizatora:
www.biblioteka.malbork.edu.pl
•
O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator
poinformuje telefonicznie do 8.01. 2013 r.
•
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostanie także umieszczone na
witrynie internetowej organizatora: www.biblioteka.malbork.edu.pl
• Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu zostaną wręczone na
Koncercie Noworocznym w dniu 18. 01. 2012 r.
• Sprawy nie objęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga jury
oraz organizatorzy.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Podobne dokumenty