regulamin konkursu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w

Transkrypt

regulamin konkursu - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
IV Powiatowy Konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych EUROPA NASZ DOM
Europa nasz dom
Aktywność mieszkańców = lepsza przyszłość
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z powiatu kłodzkiego. Konkurs zostanie
rozstrzygnięty na dwóch poziomach edukacyjnych.
2. Do konkursu każda szkoła może zgłosić trzech uczestników (jedną
drużynę, wyłonioną w eliminacjach wewnątrzszkolnych).
3. Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap:
„Historia regionu – szansą na jutro” – prezentacja multimedialna
uczniów, która ma przedstawić dziedzictwo kulturowe i historyczne
Dolnego Śląska oraz wskazać możliwości wykorzystania
zaprezentowanych zasobów do promocji regionu. Drużyna
dostarcza prezentację do organizatora w terminie do 20 maja. Jury
może przyznać maksymalnie 9 pkt.
II etap: Odpowiedzi drużyn (trzyosobowych) na pytania dotyczące
organizacji samorządu terytorialnego w Polsce i w wybranych
państwach europejskich, tj. Niemcy, Czechy, Słowacja.
Maksymalna ilość punktów 9.
Do finału przechodzą trzy drużyny gimnazjalne i trzy drużyny ze
szkół ponadgimnazjalnych, które otrzymały najwyższą ilość
punktów z dwóch etapów.
FINAŁ: „Aktywność mieszkańców = lepsza przyszłość”
Uczniowie przedstawiają projekty (wcześniej przygotowane),
których realizacja według ich opinii, wpłynęłaby na poprawę sytuacji
społeczno-gospodarczej wskazanej społeczności lokalnej, gminy
lub powiatu. Oceniana będzie: forma prezentacji; treść
merytoryczna; możliwość realizacji przez samorząd terytorialny
i plan finansowy. Maksymalna ilość punktów: 12 punktów
(4 x 3pkt.).
4. Organizatorzy powołują komisję, która ocenia prezentacje
i przyznaje punkty. Decyzja komisji jest ostateczna.
5. Nagrodami w IV Powiatowym Konkursie „Europa nasz dom”
dla poziomu ponadgimnazjalnego (I miejsce) jest wyjazd
drużyny do Brukseli; dla poziomu gimnazjalnego atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają
pamiątkowe dyplomy.
6. Ewentualne zapytania proszę przesyłać na e-mail:
[email protected] (Rafał Olecha - dyrektor ZSP nr 1,
nauczyciel wiedzy o społeczeństwie), [email protected]
(Magdalena Zaremba - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie).
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym
regulaminie.
8. Zakres materiału do II etapu:
a. Samorząd terytorialny w Polsce.
b. Samorządy
terytorialne
wybranych
państw
europejskich: Niemcy, Czechy, Słowacja.
TERMINARZ:
1. Zgłoszenia drużyn proszę przesłać do 30 kwietnia 2015 r. na
adres Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku lub na
e-mail: [email protected]
2. Prace na I etap „Historia regionu - szansą na jutro” proszę
przesłać do 20 maja br. na adres szkoły.
3. Finał konkursu odbędzie się w ZSP nr 1 w Kłodzku w dniu
12 czerwca 2015 r. o godzinie 9.00 .
PATRONI:
Senator RP Stanisław Jurcewicz
Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenbrg
Starosta Powiatu Kłodzkiego
Bank Zachodni WBK
PATRONAT MEDIALNY: TV Kłodzko.
IV Powiatowy Konkurs dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych EUROPA NASZ DOM
IV KONKURS POWIATOWY
EUROPA NASZ DOM
Aktywność mieszkańców = lepsza przyszłość
Organizator:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. prof. Wacława Żenczykowskiego
w Kłodzku
ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko