Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w

Transkrypt

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w
Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w „Przewodniku programu
Erasmus+ polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:
Wyjazdy studentów na studia
Kraje należące do danej grupy
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia,
Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
Grupa 2. – Belgia, Chorwacja, Cypr,
Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia,
Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia,
Słowenia, Turcja
Grupa 3. – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry
Miesięczna stawka stypendium w euro
500
400
300
Studenci uprawnienie do otrzymania stypendium socjalnego – dodatkowo 200 euro na każdy
miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Przynależność do tej grupy będzie definiowana
przez fakt otrzymania tego stypendium w semestrze poprzedzającym wyjazd na stypendium.

Podobne dokumenty