program - Pracownia Obywatelska

Transkrypt

program - Pracownia Obywatelska
Jeśli jest tak dobrze, to czemu jest tak źle?
Dzielnice Krakowa w świetle badań porównawczych na tle Polski i Europy.
Forum Przyszłości Dzielnic zaprasza na kolejną konferencję, poświęconą przyszłości
krakowskich dzielnic samorządowych.
19 kwietnia 2016 r. (wtorek) – godz. 16.30 - 19:30, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Urząd Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4
Plan konferencji:
1. Prezentacja „Dzielnice Krakowa w świetle badań porównawczych na tle Polski
i Europy”.
Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – profesor zwyczajny w Instytucie Geografii SpołecznoEkonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i redaktor książek oraz artykułów poświęconych
zagadnieniom decentralizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego. Współautor książki
„Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze samorządu w zarządzaniu dużymi
miastami”.
2. Prace w grupach:
• Jednostki pomocnicze i mieszkańcy
• Jednostki pomocnicze i władze
• Rola i kompetencje radnych dzielnicowych
3. Podsumowanie i rekomendacje.
zapraszają
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Biuro Inicjatyw
Społecznych
Fundacja
Stańczyka
Stowarzyszenie
Pracownia Obywatelska
Prosimy uczestników konferencji o wcześniejszą rejestrację swojego udziału w konferencji poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://pracowniaobywatelska.pl/fpd
Na zgłoszenia czekamy do dnia 17 kwietnia 2016 r.

Podobne dokumenty