nr sprawy 4/ż/16 zamawiający Centralny Ośrodek Szkolenia Służby

Transkrypt

nr sprawy 4/ż/16 zamawiający Centralny Ośrodek Szkolenia Służby
nr sprawy
4/ż/16
zamawiający
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ulica; nr
Wrocławska 193-195
kod; miejscowość
62-800 Kalisz
tel; fax
62 76 69 500 / 62 76 69 660
e-mail
NIP
[email protected]
618-10-45-907
nr rachunku
88 1010 1469 0030 6913 9120 0000
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę artykułów spożywczych różnych
SPORZĄDZIŁA: Ewa Czerniakowska
ZATWIERDZAM
p.o. Zastępca Komendanta
(-) kpt. Marcin Strzelec
23-11-2016 r.
I.
1.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 nr 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, o wartości mniejszej od
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych różnych.
CPV 15000000-8 żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
CPV 03000000-1 produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
Wykonawca dostarczy produkt wytworzony zgodnie z:
1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594
z późn. zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy;
2) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (j.t. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1604) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
Dostawy będą realizowane w dni robocze, w ilości i terminach określonych przez zamawiającego, jednak
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Dostawy będą realizowane w godzinach 7:00 ÷ 9:00.
Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania
umowy ponosi wykonawca.
Zobowiązuje się wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych – z zastrzeżeniem określonym w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach
prawa – powodowały obniżenie ponoszonych przez zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw oraz kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę obejmującą
pełen asortyment danej części.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby
części, na które zamówienie może zostać udzielone jednemu wykonawcy. Liczba części – 7.
Część I  owoce i warzywa konserwowe
CPV 15332400-8 owoce konserwowane
CPV 15331400-1 warzywa konserwowane i /lub puszkowane
CPV 15331462-3 groch puszkowany
CPV 15331136-9 papryki przetworzone
CPV 15331135-2 grzyby przetworzone
CPV 15331464-7 puszkowana cała fasola
CPV 15331470-2 kukurydza słodka
CPV 15331110-1 przetworzone warzywa korzeniowe
CPV 15332140-7 jabłka przetworzone
CPV 15331466-1 oliwki konserwowe
CPV 03212200-2 nasiona strączkowe suszone, łuskane
CPV 03212213-6 groch suszony
CPV 15331137-6 kiełki sojowe
CPV 15330000-0 warzywa i owoce przetworzone
1.
2.
3.
4.
5.
Ananas w lekkim syropie ..................................... 200 kg
Brzoskwinie w syropie .......................................... 200 kg
Jabłka typu szarlotka ............................................ 200 kg
Groszek konserwowy............................................ 500 kg
Ogórek konserwowy............................................. 800 kg
2
6. Papryka konserwowa ........................................... 800 kg
7. Pieczarki marynowane ........................................... 50 kg
8. Sałatka z ogórków................................................. 800 kg
9. Szczaw konserwowy ............................................. 300 kg
10. Kukurydza konserwowa ........................................ 300 kg
11. Fasolka konserwowa ............................................ 400 kg
12. Fasola czerwona konserwowa .............................. 300 kg
13. Fasola biała konserwowa ..................................... 200 kg
14. Kiełki sojowe......................................................... 150 kg
15. Groch suszony cały i łuskany ................................ 600 kg
16. Fasola typu Piękny Jaś .......................................... 600 kg
17. Oliwki zielone bez pestek ....................................... 20 kg
18. Oliwki czarne bez pestek ........................................ 10 kg
19. Seler konserwowy ................................................ 100 kg
20. Barszcz czerwony koncentrat ................................ 20 litr
Część II – przyprawy, grzyby suszone, owoce suszone
CPV 15871200-6 sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych
CPV 15891500-5 buliony
CPV 15871110-8 ocet lub produkty równoważne
CPV 15890000-3 różne produkty spożywcze i produkty suszone
CPV 15872100-2 pieprz
CPV 15872400-5 sól
CPV 15872500-6 imbir
CPV 15872200-3 przyprawy korzenne
CPV 15872000-1 zioła i przyprawy korzenne
CPV 03222115-2 rodzynki
CPV 03222000-3 owoce i orzechy
CPV 15332410-1 owoce suszone
CPV 15871210-9 sos sojowy
CPV 01113500-7 nasiona sezamu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
FIX do potraw chińskich ........................................ 30 kg
Zupa błyskawiczna pomidorowa .......................... 30 kg
Przyprawa do zup w płynie typu Maggi ............. 400 litr
Sos sojowy ........................................................... 10 litr
Ocet jabłkowy .................................................... 150 litr
Ocet spirytusowy ............................................... 350 litr
Bulion wołowo-drobiowy ................................... 120 kg
Przyprawa typu Wegeta ...................................... 200 kg
Sól spożywcza ..................................................... 850 kg
Sól spożywcza porcja ............................................ 50 kg
Pieprz czarny mielony gatunek I ........................... 50 kg
Pieprz czarny mielony porcja gatunek I ................ 10 kg
Pieprz ziołowy ......................................................... 8 kg
Papryka mielona słodka ........................................ 10 kg
Papryka mielona ostra .......................................... 10 kg
Przyprawa typu kebab-gyros .................................. 5 kg
Ziele angielskie ..................................................... 10 kg
Liść laurowy .......................................................... 10 kg
Imbir mielony .......................................................... 3 kg
Zioła prowansalskie .............................................. 10 kg
Cynamon mielony ................................................... 3 kg
Czosnek granulowany ........................................... 15 kg
Kwasek cytrynowy ................................................ 10 kg
Majeranek ............................................................. 15 kg
3
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Gałka muszkatołowa mielona ................................. 3 kg
Grzyby suszone ..................................................... 50 kg
Żelatyna spożywcza wieprzowa .............................. 2 kg
Wiórki kokosowe .................................................. 25 kg
Sezam .................................................................... 25 kg
Orzech laskowy ..................................................... 20 kg
Morela suszona ..................................................... 50 kg
Rodzynki ............................................................... 50 kg
Śliwka kalifornijska ................................................ 50 kg
Część III – produkty przemiału zbóż
CPV 15613100-9 kasze
CPV 15851250-5 kuskus
CPV 15614100-6 ryż długoziarnisty
CPV 15612100-2 mąka pszenna
CPV 15612210-6 mąka kukurydziana
CPV 15612000-1 mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty
CPV 15613311-1 płatki kukurydziane
CPV 15613313-5 musli
CPV 15851100-9 makaron nieugotowany
1. Kasza gryczana ...................................................... 400 kg
2. Kasza jęczmienna.................................................. 400 kg
3. Kasza kuskus ........................................................... 30 kg
4. Kasza manna ........................................................... 60 kg
5. Ryż paraboiled ................................................... 1 200 kg
6. Mąka pszenna.................................................... 2 200 kg
7. Mąka ziemniaczana .............................................. 100 kg
8. Mąka kukurydziana ................................................ 40 kg
9. Płatki kukurydziane .............................................. 120 kg
10. Musli ..................................................................... 120 kg
11. Makaron ............................................................ 1 300 kg
Część IV – oleje, sosy
CPV 15411100-3 olej roślinny
CPV 15411110-6 oliwa z oliwek
CPV 15871273-8 majonez
CPV 15871250-1 musztarda
CPV 15871230-5 ketchup
CPV 15331427-6 skoncentrowany przecier pomidorowy
CPV 15331110-1 przetworzone warzywa korzeniowe
1. Olej uniwersalny ............................................... 1 000 litr
2. Oliwa z oliwek...................................................... 100 litr
3. Majonez............................................................... 400 litr
4. Majonez porcja..................................................... 200 kg
5. Musztarda porcja ................................................. 500 kg
6. Musztarda wieloporcjowa .................................... 100 kg
7. Ketchup porcja ..................................................... 500 kg
8. Ketchup wieloporcjowy ........................................ 120 kg
9. Chrzan................................................................... 200 kg
10. Koncentrat pomidorowy ...................................... 400 kg
Część V – kawa, herbata, kakao
CPV 15841000-5 kakao
CPV 15860000-4 kawa, herbata i podobne produkty
CPV 15864100-3 herbata w torebkach
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kawa naturalna mielona....................................... 130 kg
Kawa ziarnista......................................................... 50 kg
Kawa naturalna rozpuszczalna................................ 80 kg
Kawa rozpuszczalna w saszetkach .......................... 15 kg
Kawa zbożowa ........................................................ 20 kg
Herbata ekspresowa............................................. 400 kg
Kakao ...................................................................... 35 kg
Część VI – wyroby cukiernicze
CPV 15842000-2 czekolada i wyroby cukiernicze
CPV 15842300-5 wyroby cukiernicze
CPV 15842200-4 produkty z czekolady
CPV 15842100-3 czekolada
CPV 15821200-1 herbatniki słodkie
CPV 15831000-2 cukier
CPV 15332290-3 dżemy
CPV 03142100-9 miód naturalny
1. Czekolada mleczna ............................................... 500 kg
2. Czekolada gorzka .................................................. 300 kg
3. Wafel w czekoladzie ............................................ 300 kg
4. Wafel bez polewy ................................................. 300 kg
5. Ciastka kakaowe .................................................... 50 kg
6. Ciastka maślane z cukrem ...................................... 50 kg
7. Ciastka w czekoladzie typu Jeżyki ........................... 30 kg
8. Ciastka w czekoladzie z galaretką typu Delicje ....... 30 kg
9. Herbatniki ............................................................. 400 kg
10. Figurki czekoladowe ............................................... 60 kg
11. Czekoladki nadziewane .......................................... 50 kg
12. Cukierki Krówki ....................................................... 50 kg
13. Cukierki czekoladowe typu Michałki ...................... 50 kg
14. Cukier biały ........................................................... 600 kg
15. Cukier biały porcja ............................................. 1 600 kg
16. Cukier puder ........................................................... 30 kg
17. Dżem porcja.......................................................... 500 kg
18. Miód naturalny porcja .......................................... 500 kg
19. Krem czekoladowy porcja..................................... 500 kg
Część VII – napoje zimne
CPV 15320000-7 soki owocowe i warzywne
CPV 15980000-1 napoje bezalkoholowe
CPV 15321800-2 soki skoncentrowane
CPV 15981000-8 wody mineralne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sok owocowy 1000 ml.................................... 10 000 litr
Sok owocowy porcja............................................ 600 litr
Sok marchwiowy ................................................. 660 litr
Napój gazowany w puszce typu COCA COLA .... 2 112 litr
Napój gazowany w puszce typu FANTA ........... 2 112 litr
Naturalna woda miner. gazowana 0,50 l .......... 5 000 litr
Naturalna woda miner. niegazowana 0,50 l ..... 5 000 litr
Syrop owocowy ................................................... 200 litr
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
5
3.
4.
5.
6.
7.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
II. TERMINY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
Termin wykonania zamówienia:
Data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01-01-2017 r.
Data zakończenia: do dnia 31-12-2017 r.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert upływa dnia 02-12-2016 r. o godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Komendanta ośrodka w budynku nr 29.
Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy.
Otwarcie ofert jest jawne, odbędzie się dnia 02-12-2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego
w pokoju nr 206 budynku nr 20 (wartownia).
Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.zp.sw.gov.pl informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach
oraz zamieści wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art.
24 ust. 5 ustawy.
IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1. Wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw
wykluczenia.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
6
4.
5.
6.
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W zakresie nieuregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub budzić wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Forma dokumentów
1) Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą "za zgodność z oryginałem" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i
dokumentów wymienionych w dziale IV pkt 1 ÷ 3 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy), dla których dopuszczalna jest tylko forma pisemna.
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy
określonym w SIWZ.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę pisemnie winny
być składane na adres: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-195.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [email protected], a faksem na nr 62 7669 660.
6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli
wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
7
9.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
pkt. 7.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację
istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej
www.zp.sw.gov.pl
11. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
a. imię i nazwisko: Anna Dąbek-Lisiak
tel. 62 766 96 43
b. imię i nazwisko: Emilia Jackowska
tel. 62 766 95 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
 na część V  1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100),
 na część VI  1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100),
 na część VII  1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100).
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.
359).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek zamawiającego nr 88 1010 1469
0030 6913 9120 0000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr 4/ż/16”.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt. 3, przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w kasie zamawiającego, a jego kopia w ofercie.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1.
2.
3.
4.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, których oferta jest zgodna z ustawą. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
Każdy wykonawca składa ofertę, sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Ofertę stanowi
formularz ofertowy (wzór załącznik nr 2 do SIWZ). Wraz z ofertą wykonawca składa:
8
1) formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Pożądane jest, aby każda zapisana strona oferty była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę lub osoby podpisujące ofertę.
6. W przypadku dokonywania poprawek, należy dokonać je w sposób czytelny, przekreślając błędny zapis,
jednocześnie parafując miejsca dokonanych zmian przez osobę podpisującą ofertę, dodatkowo mogą
być opatrzone datą dokonania poprawki.
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo posiadające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.
W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być poświadczone notarialnie.
8. Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek.
9. Wykonawcy wspólnie składający ofertę
1) W przypadku złożenia jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (oferta łączna) jako
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oferta musi zawierać:
a. wskazanie podmiotów w rozumienia art. 23 ustawy (nazwy i adresy);
b. wskazanie pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załączeniem pełnomocnictwa;
c. wskazanie adresu, pod który ma być przesyłana korespondencja; w przypadku braku wskazania
takich danych zamawiający będzie przesyłał korespondencję zgodnie z informacjami zawartymi
w formularzu ofertowym.
2) Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być załączony do oferty w formie pisemnej – oryginał
dokumentu wystawiony przez osobę(-y) reprezentującą(-e) wykonawców występujących wspólnie
albo załączony jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie.
10. Tajemnica przedsiębiorstwa – informacje tajne
W przypadku, gdy informacje składane w trakcie postępowania, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)”.
11. Oznaczenie i adresowanie oferty
Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193-195
62-800 Kalisz
i oznaczona jako oferta na:
dostawę artykułów spożywczych różnych
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert dnia 02-12-2016 r. do godz. 10:30”
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres wykonawcy.
12. Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Podaną cenę jednostkową netto każdego przedmiotu zamówienia (kol. 4) należy pomnożyć przez ilość
(kol. 5), otrzymując wartość netto (kol. 6). Następnie wartość netto (kol. 6) należy pomnożyć przez podaną stawkę VAT (kol. 7), otrzymując wartość VAT (kol. 8). Następnie należy zsumować wartość netto
(kol.6) i wartość VAT (kol. 8) otrzymując wartość brutto każdego przedmiotu zamówienia (kol. 9). Wartość oferty stanowi suma wartości brutto wszystkich asortymentów zawartych w kolumnie 9.
Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający poprawi w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę w szczególności, jeżeli:
1) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
2) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.
Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich.
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom.
X. KRYTERIA I SPOSÓB WYBORU OFERTY
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
kryterium
1.
2.
Cena oferty
waga w pkt
100
Opis kryteriów:
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć
oferta, wynosi 100 pkt. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
KRYTERIUM: CENA OFERTY
Waga kryterium – 100 pkt
najniższa oferowana cena oferty brutto
Cena oferty =
--------------------------------------------------cena badanej oferty brutto
10
x 100 pkt
XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, nie później
jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem ww.
terminów, jeśli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy.
3. W celu zawarcia umowy osoby podpisujące umowę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające
tożsamość i umocowanie do podpisania umowy.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania,
zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie
zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi) oraz wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
1.
2.
1.
2.
XII. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Umowa może być zmieniona w zakresie, o którym mowa w §§ 3 i 10 wzoru umowy.
XIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli miały lub mają interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
XIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (wzór)
Załącznik nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g – formularz cenowy (wzór)
Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu (wzór)
Załącznik nr 5 – umowa (wzór)
11
Załącznik nr 1 do SIWZ
4/ż/16
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I – owoce i warzywa konserwowe
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
200
kg
200
Skład: jabłko – mała kostka, cukier cytrynowy – regulator kwasowości.
Opakowanie jednostkowe: słoik szklany. Waga ok. 900 g. Klasa I.
Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
200
Skład: groszek, woda, sól. Opakowanie jednostkowe: puszka. Waga ok.
400 g, po odcieku ok. 240 g. Klasa I. Termin przydatności do spożycia
minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
500
Skład: ogórki, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól, naturalne przyprawy
smakowe, w tym gorczyca. Opakowanie jednostkowe: słój szklany.
Waga ok. 870 g, po odcieku ok. 500 g. Klasa I. Termin przydatności do
spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
800
Skład: papryka czerwona – płaty, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól,
przyprawy smakowe. Opakowanie jednostkowe: słoik szklany. Waga
ok. 870 g, po odcieku ok. 350 g. Klasa I. Termin przydatności do
spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
800
kg
50
Skład: ogórki, woda, cukier, ocet, sól. Opakowanie jednostkowe: słoik
szklany. Waga ok. 850 g, waga po odcieku ok. 400 g. Klasa I. Termin
przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
800
Skład: szczaw, sól. Produkt przetarty. Opakowanie jednostkowe: słoik
szklany. Waga ok. 270 g. Klasa I. Termin przydatności do spożycia
minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
300
Kukurydza
konserwowa
Skład: ziarna słodkiej kukurydzy, sól, cukier, woda. Opakowanie
jednostkowe: puszka. Waga ok. 400 g. waga po odcieku ok. 220 g. Klasa
I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
300
Fasolka konserwowa
Skład: fasolka zielona cięta, cukier, sól, woda. Opakowanie
jednostkowe: słój szklany. Waga ok. 460 g, waga po odcieku ok. 300 g.
Klasa I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty
dostawy.
kg
400
Fasola czerwona
konserwowa
Skład: fasola czerwona, woda, sól. Zawartość fasoli bez zalewy 55%.
Opakowanie jednostkowe: puszka. Waga ok. 400 g, waga po odcieku
ok. 240 g. Klasa I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni
od daty dostawy.
kg
300
Fasola biała
konserwowa
Skład: fasola biała, woda, sól. Zawartość fasoli bez zalewy 55%.
Opakowanie jednostkowe: puszka. Waga ok. 400 g, waga po odcieku
ok. 240 g. Klasa I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni
od daty dostawy.
kg
200
Kiełki sojowe
Skład: kiełki soi, woda, cukier, sól, kwas cytrynowy – regulator
kg
150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ananas w lekkim
syropie
Krążki ananasa, woda, cukier; opakowanie puszka. Waga ok. 560 g,
waga po odcieku ok. 340 g. Klasa I. Termin przydatności do spożycia
minimum 180 dni od daty dostawy.
Brzoskwinie w syropie Połówki brzoskwiń w gęstym syropie (woda, cukier). Opakowanie
jednostkowe: puszka. Waga ok. 820 g, waga po odcieku ok. 470g. Klasa
I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
Jabłka typu szarlotka
Groszek konserwowy
Ogórek konserwowy
Papryka konserwowa
Pieczarki marynowane Skład: pieczarki całe, cebula, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól,
przyprawy, gorczyca. Produkt pasteryzowany. Opakowanie
jednostkowe – słoik szklany. Waga ok. 270 g, po odcieku ok. 160 g.
Klasa I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty
dostawy.
Sałatka z ogórków
Szczaw konserwowy
12
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
Opakowanie ok. 500 g, bez obcych zapachów, szkodników i uszkodzeń
mechanicznych. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od
daty dostawy.
kg
600
Fasola typu Piękny Jaś Opakowanie ok. 500 g, bez obcych zapachów, szkodników i uszkodzeń
mechanicznych. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od
daty dostawy.
kg
600
kwasowości, kwas askorbinowy, przeciwutleniacz. Opakowanie
jednostkowe - puszka. Waga ok. 420 g, waga po odcieku ok. 200 g.
Klasa I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty
dostawy.
15
16
17
18
19
20
Groch suszony cały i
łuskany
Oliwki zielone bez
pestek
Skład: oliwki zielone, sól, woda, środek zakwaszający (kwas mlekowy).
Opakowanie jednostkowe – słoik szklany. Waga ok. 900 g, po odcieku
ok. 400 g. Klasa I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni
od daty dostawy.
kg
20
Oliwki czarne bez
pestek
Skład: oliwki czarne, sól, woda, środek zakwaszający (kwas mlekowy).
Opakowanie jednostkowe: słoik szklany, waga ok. 270 g, po odcieku ok.
120 g. Klasa I. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od
daty dostawy.
kg
10
Seler konserwowy
Skład: seler, woda, ocet spirytusowy, cukier, sól. Produkt
pasteryzowany. Pojemność opakowania ok. 370 ml, po odsączeniu
ok. 160 g Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty
dostawy.
kg
100
Koncentrat barszczu czerwonego. Produkt pasteryzowany. Skład:
zagęszczony sok z buraków czerwonych (ok. 60%), woda, cukier,
regulator kwasowości. Pojemność opakowania ok. 300 ml. Termin
przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
litr
20
Barszcz czerwony
koncentrat
Część II – przyprawy, grzyby suszone, owoce suszone
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
Skład: skrobia ziemniaczana, warzywna, przyprawy, tłuszcz roślinny
utwardzony, sól, warzywa, grzyby chińskie, maltodekstryna, wzmacniacz smaku i zapachu, glutaminian sodu, ekstrakt drożdżowy, pędy
bambusa, cukier. Waga ok. 40 g, Opakowanie jednostkowe: torebka z
folii aluminiowej kolorowanej z nadrukiem. Termin przydatności do
spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
30
Zupa pomidorowa z makaronem instant. Skład: makaron instant (84%),
mieszanka smakowa, proszek pomidorowy, sól, wzmacniacze smaku,
olej palmowy, regulator kwasowości, przyprawy (czosnek, natka pietruszki, ziele angielskie, liść laurowy, pieprz czarny), substancja przeciwzbrylająca, sok z buraków czerwonych w proszku. Waga ok. 60 g.
Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
30
Skład: woda, sól, substancje wzmacniające smak i zapach (E 635, glutaminian sodu), ocet, glukoza, ekstrakt drożdżowy identyczny z naturalnym, aromat. Opakowanie jednostkowe: butelka szklana lub z tworzywa sztucznego o pojemności do 1000 ml. Termin przydatności do
spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
litr
400
Nasiona soi ok. 25%, woda, sól, cukier. Opakowanie jednostkowe:
butelka szklana lub z tworzywa sztucznego o pojemności ok. 150 ml.
Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
litr
10
1
2
3
4
FIX do potraw chińskich
Zupa błyskawiczna
pomidorowa
Przyprawa do zup w
płynie typu MAGGI
Sos sojowy
13
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
Naturalny ocet wyprodukowany w biologicznym procesie fermentacji
w 100% na bazie jabłek, kwasowość 5%. Opakowanie jednostkowe:
butelka szklana bezzwrotna o pojemności do 500ml. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
litr
150
Ocet spirytusowy oryginalny 10%. Opakowanie jednostkowe: butelka
szklana bezzwrotna o pojemności do 1000 ml. Termin przydatności do
spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
litr
350
Bulion wołowo-drobiowy w PAŚCIE; składniki: sól, tłuszcz roślinny
utwardzony, aromaty, olej roślinny, substancje wzmacniające smak i
zapach ekstrakt drożdżowy, maltodekstryna, suszone warzywa (cebula,
marchew), cukier, przyprawy, ekstrakt mięsa wołowego (0,50%), mięso
drobiowe suszone (0,10%), koncentrat czosnku, regulator kwasowości:
kwas cytrynowy, gluten, seler, barwnik E 150c. Może zawierać śladowe
ilości soi. Opakowanie jednostkowe: pudełko kartonowe do 1000 g.
Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
120
kg
200
Opakowanie jednostkowe: torebka foliowa 1000 g, opakowanie zbiorcze: worek papierowy do 20 kg. Termin przydatności do nie mniej niż
180 dni od daty dostawy.
kg
850
Opakowanie jednostkowe: saszetka ok. 2 g, opakowanie zbiorcze:
karton do 2000 sztuk. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż
180 dni od daty dostawy.
kg
50
Pieprz czarny mielony Produkt uzyskany przez zmielenie jagód zielonego pnącza uprawianego
gatunek I
w Azji poddanych suszeniu na słońcu do momentu uzyskania czarnobrunatnego zabarwienia. Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. W 100 g przyprawy
100% PIEPRZU. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie
mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
50
Pieprz czarny mielony Opakowanie jednostkowe: saszetka ok. 0,2g Opakowanie zbiorcze:
porcja gatunek I
karton do 2000 sztuk. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż
180 dni od daty dostawy.
kg
10
kg
8
Papryka mielona słod- Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia meka
chaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
10
Papryka mielona ostra Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ocet jabłkowy
Ocet spirytusowy
Bulion wołowodrobiowy
Przyprawa typu VEGE- Składniki: sól kuchenna, suszone warzywa 15,50% (marchew, pasterTA
nak, cebula, seler, natka pietruszki), substancje wzmacniające smak,
zapach, cukier, przyprawy, skrobia kukurydziana, barwnik – ryboflawina. Opakowanie: folia aluminiowa kolorowana z nadrukiem, hermetycznie zamknięta. Waga ok. 200 g. Po zagotowaniu 250 ml wody z 3 g
przyprawy powinien powstać rosół gotowy do spożycia. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Sól spożywcza
Sól spożywcza porcja
Pieprz ziołowy
Pieprz ziołowy uzyskuje się z mieszaniny aromatycznych surowców
roślinnych, jak: kolendra, gorczyca, kminek, majeranek, tymianek,
papryka ostra, ziele angielskie, liść laurowy. Cechy dyskwalifikujące:
obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. W
100 g przyprawy 100% PIEPRZU ZIOŁOWEGO. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin
przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
14
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
Przyprawa typu
kebab-gyros
Skład: sól, kolendra, gorczyca, papryka słodka, cukier, chili, rozmaryn,
oregano, tymianek, pieprz czarny. Opakowanie jednostkowe: folia
aluminiowa kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
5
Ziele angielskie
Całe ziarna. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia
aluminiowa kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
10
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
10
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
3
Mieszanka ziół zbieranych na wzgórzach południowej Francji. Skład:
tymianek, oregano, cząber, rozmaryn, majeranek. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa z nadrukiem, waga ok. 30 g. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
10
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
3
Czosnek granulowany Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
15
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
10
Majeranek powinien posiadać charakterystyczny aromat oraz słabo
palący smak. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne oraz organiczne. W 100 g przyprawy 100%
majeranku. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa kolorowana z
nadrukiem, waga ok. 14 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej
niż 180 dni od daty dostawy.
kg
15
Przyprawa powinna posiadać intensywny korzenny zapach i słodkawy
lekko gorzki smak. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy,
zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. W 100 g PRZYPRAWY 100%
GAŁKI MUSZKATAŁOWEJ. Opakowanie jednostkowe: folia aluminiowa
kolorowana z nadrukiem, waga ok. 15 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
3
Podgrzybek, zdrowe, bez zanieczyszczeń organicznych, smak i zapach
charakterystyczny dla grzybów suszonych. Opakowanie jednostkowe:
folia spożywcza, waga ok. 100 g. Termin przydatności do spożycia nie
mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
50
Żelatyna spożywcza
wieprzowa
Gruboziarnisty proszek powstały z kości wieprzowych lub wołowych.
Opakowanie jednostkowe: torebka z folii aluminiowej kolorowanej z
nadrukiem, waga ok. 50 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej
niż 360 dni od daty dostawy.
kg
2
Wiórki kokosowe
Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki, zjełczenie, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie: folia spożywcza, waga
kg
25
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Liść laurowy
Imbir mielony
Zioła prowansalskie
Cynamon mielony
Kwasek cytrynowy
Majeranek
Gałka muszkatołowa
mielona
Grzyby suszone
15
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki, zjełczenie, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie: folia spożywcza, waga
ok.200 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od
daty dostawy.
kg
25
Orzech cały, łuskany. Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki,
zjełczenie, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie:
folia spożywcza, waga ok. 200 g. Termin przydatności do spożycia nie
mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
20
Morela bez pestek. Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki,
zjełczenie, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie:
folia spożywcza, waga ok. 200 g. Termin przydatności do spożycia nie
mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
50
Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki, zjełczenie, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie: folia spożywcza, waga
ok. 200 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od
daty dostawy.
kg
50
Śliwka bez pestek, cała, bez uszkodzeń. Cechy dyskwalifikujące: obce
zapachy i posmaki, zjełczenie, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne. Opakowanie: folia spożywcza, waga ok. 200 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
kg
50
ok. 200 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od
daty dostawy.
29
30
31
32
33
Sezam
Orzech laskowy
Morela suszona
Rodzynki
Śliwka kalifornijska
Część III – produkty przemiału zbóż
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
400
kg
400
kg
30
kg
60
kg
1 200
1
2
Kasza gryczana
Kasza jęczmienna
Produkt otrzymany z gryki, struktura i konsystencja sypka, bez grudek i
wilgotności nie większa niż 15%, kwasowość mierzona w stopniach nie
większa niż 3.Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki, zanieczyszczenia, objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenie, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe – torebka, waga 1000 g. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
Produkt otrzymany z gryki, struktura i konsystencja- sypka, bez grudek i
wilgotności nie większa niż 15%, kwasowość mierzona w stopniach nie
większa niż 3. Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki, zanieczyszczenia, objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenie, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe - torebka waga 1000 g. Termin przydatności do minimum 180 dni
od daty dostawy.
3
Kasza kuskus
Drobna kasza z pszenicy. Opakowanie jednostkowe: folia spożywcza w
pudełku kartonowym. Waga ok. 300 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
4
Kasza manna
Produkt otrzymany z pszenicy, struktura i konsystencja- sypka, bez
grudek i wilgotności nie większa niż 15%, kwasowość mierzona w stopniach nie większa niż 3.Cechy dyskwalifikujące: obce zapachy, posmaki,
zanieczyszczenia, objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenie, obecność
szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie
jednostkowe - torebka papierowa waga 1000 g, Termin przydatności
do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
5
Ryż parboiled
Ryż paraboliczny długoziarnisty, parzony. Cechy dyskwalifikujące: obce
zapachy, posmaki, zanieczyszczenia, objawy pleśnienia, psucia, zawil-
16
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
2 200
kg
100
kg
40
kg
120
kg
120
kg
1 300
Jednostka
miary
Ilość
gocenie, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe – worek, waga do 3000 g. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
6
7
8
9
10
11
Mąka pszenna
Mąka ziemniaczana
Mąka kukurydziana
Płatki kukurydziane
Musli
Makaron
Mąka pszenna typ 500, o zawartości mokrego glutenu co najmniej 25%.
Produkt spożywczy, otrzymany przez rozdrobnienie oczyszczonych
ziaren pszenicy zwyczajnej, struktura i konsystencja- sypka, rozdrobniona bez grudek, barwa biała z odcieniem żółtym, wilgotność nie
większa niż 15%, kwasowość mierzona w stopniach nie większa niż
6.Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, np.: stęchły, gorzki,
zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, cząstki kąkolu, objawy
pleśnienia, psucia, zawilgocenie, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe - torba 1000 g.
Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
Skrobia ziemniaczana otrzymana z bulw ziemniaczanych: struktura i
konsystencja-sypka, drobnoziarnisty proszek bez grudek, barwa biała.
Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, np.: stęchły, gorzki,
zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, cząstki kąkolu, objawy
pleśnienia, psucia się, zawilgocenie, obecność szkodników żywych,
martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe: torebka do
1000 g. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty
dostawy.
Otrzymana z przemiału kukurydzy, struktura i konsystencja sypka,
drobnoziarnisty proszek bez grudek, barwa z odcieniem żółtym. Cechy
dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, np.: stęchły, gorzki, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, cząstki kąkolu, objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenie, obecność szkodników żywych, martwych oraz
ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe: torebka do 500 g. Termin
przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
Płatki kukurydziane zwykłe; otrzymane przez przetworzenie ziaren
kukurydzy. Struktura i konsystencja - sypka, w postaci drobnych różnokształtnych płatków bez grudek płatki niepokruszone, barwa żółta,
smak lekki słodki. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy,
zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, objawy pleśnienie, psucia,
zawilgocenia, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe folia aluminiowa z nadrukiem hermetycznie zamknięta do 250 g. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
Płatki zbożowe z dużymi kawałkami owoców. Płatki pszenne ok. 60%,
ekstrakt słodowy, sól, melisa cukru trzcinowego, syrop glukozowy,
emulgator, owoców nie mnie niż 25%. Opakowanie jednostkowe – folia
aluminiowa kolorowana z nadrukiem, hermetycznie zamknięta. Waga
do 350 g. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty
dostawy.
100% semoliny pochodzącej z przemiału pszenicy durum. Różne kształty, np.: świderki, muszelki, wstążki, nitki cięte, spaghetti. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy (np. stęchły, pleśni, gorzki), zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, objawy pleśnienia, psucia,
zawilgocenia, obecność szkodników żywych, martwych oraz pozostałości. Opakowanie jednostkowe: folia hermetycznie zamknięta, waga do
500 g. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty
dostawy.
Część IV – oleje, sosy
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
17
1
1
2
Olej uniwersalny
3
4
5
Opakowanie: butelka z tworzywa sztucznego dopuszczonego do żywności ok. 1 litra, bez obcych zapachów. Olej musi posiadać wysoką
temperaturę dymienia. Przeznaczony zarówno do smażenia jak i do
sałatek. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty
dostawy.
litr
1 000
2
Oliwa z oliwek
Opakowanie szklane od 0,5 litra do 1 litra, bez obcych zapachów. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
litr
100
3
Majonez
Skład: olej roślinny, ocet, cukier, żółtko jaj ok. 6%, musztarda, przyprawy. Waga: ok.700 ml. Opakowanie jednostkowe: słoik szklany. Termin
przydatności do spożycia minimum 150 dni od daty dostawy.
litr
400
Skład: olej roślinny, ocet, cukier, żółtko jaj ok. 6%, musztarda, przyprawy. Waga ok.15 g. Termin przydatności do spożycia minimum 150 dni
od daty dostawy.
kg
200
Skład: gorczyca, woda, ocet, sól, cukier, przyprawy. Waga ok. 20 g.
Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
500
Skład: gorczyca, woda, ocet, sól, cukier, przyprawy. Opakowanie jednostkowe: słoik szklany ok. 200 g i ok. 900 g. termin przydatności do
spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
100
Ketchup łagodny lub pikantny. Skład: na 100 g ketchupu ok. 190 g
pomidorów, cukier, ocet, cebula, skrobia modyfikowana, sól, aromat
naturalny, przyprawy. Waga ok. 20 g. Termin przydatności do spożycia
minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
500
Ketchup łagodny lub pikantny. Skład: na 100 g ketchupu ok. 190 g
pomidorów, cukier, ocet, cebula, skrobia modyfikowana, sól, aromat
naturalny, przyprawy. Opakowanie jednostkowe: butelka plastikowa
od 480 g do 900 g bez substancji konserwujących, pasteryzowany.
Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
120
Chrzan tarty na kwasku cytrynowym. Zawartość chrzanu w produkcie
ok. 60%. Waga 170 g – 220 g. Opakowanie szklane. Klasa I. Termin
przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
200
Produkt spożywczy o zawartości nie mniej niż 30% ekstraktu, pasteryzowany, dopuszczalna zawartość przypraw smakowych. Waga ok. 900
g. Opakowanie jednostkowe: słoik szklany. opakowanie zbiorcze: Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
kg
400
4
Majonez porcja
5
Musztarda porcja
6
Musztarda wieloporcjowa
7
8
9
10
Ketchup porcja
Ketchup wieloporcjowy
Chrzan
Koncentrat pomidorowy
Część V – kawa, herbata, kakao
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
130
kg
50
kg
80
kg
15
kg
20
1
Kawa naturalna mielona
Waga – 250 g lub 500 g, pakowana próżniowo, z zawartością 100%
kawy Arabika palonej mielonej. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
2
Kawa ziarnista
Waga 250g lub 500 g, całe ziarna kawy palonej 100% Arabika. Termin
przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
3
Kawa naturalna rozpuszczalna
Waga 100 g lub 200 g, wyprodukowana ze 100% kawy palonej ziarnistej Arabika, pakowana w szklane słoiki. Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy
4
Kawa rozpuszczalna w Wyprodukowana ze 100% kawy palonej Arabika, z dodatkiem mleka w
saszetkach
proszku i cukru. Opakowanie zbiorcze torebka foliowa po 10 lub 20 szt.
Termin przydatności do spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
5
Kawa zbożowa
Skład: cykoria, żyto- prażone. Waga ok. 150 g, opakowanie jednostkowe: saszetki ok.4 g w kartoniku tekturowym. Termin przydatności do
spożycia minimum 180 dni od daty dostawy.
18
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
400
kg
35
6
Herbata ekspresowa
Waga ok. 2 g, z zawartością 100% liści herbaty, pakowana w hermetyczne koperty. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni
od daty dostawy.
7
Kakao
Waga do 250 g, zawartość tłuszczu kakaowego nie mniej niż 10%.
Opakowanie jednostkowe: torebka foliowa hermetycznie spawana (w
pudełku tekturowym). Termin przydatności do minimum 180 dni od
daty dostawy.
Część VI – wyroby cukiernicze
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
500
kg
300
kg
300
kg
300
kg
50
kg
50
kg
30
1
2
3
4
5
6
7
Czekolada mleczna
Czekolada gorzka
Wafel w czekoladzie
Wafel bez polewy
Ciastka kakaowe
Ciastka maślane z
cukrem
Ciastka w czekoladzie
typu JEŻYKI
Czekolada mocno mleczna. Skład: cukier, mleko pełne w proszku,
tłuszcz kakaowy i mleczny, miazga kakaowa, serwatka w proszku, mleko odtłuszczone w proszku, lecytyna sojowa, aromat. Masa kakaowa
nie mniej niż 35%. Opakowanie jednostkowe: pergamin zdobiony,
waga ok. 100 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni
od daty dostawy.
Czekolada mocno gorzka. Skład: cukier, kakao niskotłuszczowe, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy, lecytyna sojowa, aromat, Masa kakaowa nie mniej niż 70%. Opakowanie jednostkowe: pergamin zdobiony, waga ok. 100 g. termin przydatności do spożycia nie mniej niż
180 dni od daty dostawy.
Wafel przekładany kremem kakaowym w czekoladzie. Składniki: czekolada nie mniej niż 28%, aromat identyczny z naturalnym, mąka pszenna, tłuszcz, mleko w proszku, cukier, kakao 3%, skrobia ziemniaczana,
żółtko jaj w proszku, emulgator, substancje spulchniające, sól. Opakowanie jednostkowe: pergamin kolorowany z nadrukiem, waga 34 g –
40 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty
dostawy.
Wafel o strukturze gofrowej przekładany kremem czekoladowym z
orzechami. Składniki: czekolada w proszku nie mniej niż 6,5%, mąka
pszenna, tłuszcz, cukier, serwatka w proszku, mleko w proszku, kakao,
emulgator, skrobia, sól. Opakowanie jednostkowe: pergamin kolorowany z nadrukiem, waga 30 g – 35 g. Termin przydatności do spożycia
nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Ciasteczka o posmaku czekoladowym. Składniki: mąka pszenna, tłuszcz
roślinny utwardzony, cukier, skrobia ziemniaczana, kakao niskotłuszczowe, glukoza w proszku, żółtko jaja w proszku, czekolada, sól spożywcza, substancje spulchniające, aromat. Mogą zawierać śladowe
ilości orzechów oraz tłuszcz mleczny. Opakowanie: pudełko kartonowe
kolorowane z nadrukiem. Waga ok. 200 g. Termin przydatności do
spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Ciasteczka o wyraźnym posmaku masła, posypane grubym cukrem.
Składniki: mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny, masło (5%), skrobia
ziemniaczana, glukoza w proszku, żółtko jaja w proszku, sól, substancje
spulchniające, aromat. Waga ok. 160 g. Opakowanie: pudełko kartonowe kolorowane z nadrukiem. Termin przydatności do spożycia nie
mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Ciasteczka oblewane czekoladą z migdałami. Skład: czekolada, aromat
identyczny z naturalnym, mąka pszenna, tłuszcz roślinny utwardzony,
mleko w proszku, miód, cukier, kakao, skrobia ziemniaczana, żółtko jaj
w proszku, sól, migdały. Opakowanie jednostkowe: pergamin kolorowany z nadrukiem, waga ok. 150 g. Termin przydatności do spożycia
19
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
30
kg
400
kg
60
kg
50
kg
50
kg
50
kg
600
kg
1 600
kg
30
kg
500
nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ciastka w czekoladzie z Biszkoptowe ciasteczka z galaretką oblane czekoladą. Skład: czekolada,
galaretką typu DELICJE aromat identyczny z naturalnym, mąka pszenna, cukier, żółtko jaj w
proszku, sól, żelatyna, barwnik spożywczy. Opakowanie jednostkowe:
pergamin kolorowany z nadrukiem. Waga ok. 150 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Herbatniki
Figurki czekoladowe
Czekoladki nadziewane
Cukierki KRÓWKI
Składniki: mąka pszenna, cukier, tłuszcz roślinny utwardzony, skrobia
ziemniaczana, cukier inwertowany, serwatka w proszku (z mleka),
lecytyna sojowa, sól, substancje spulchniające, regulator kwasowości,
aromat (wanilia). Może zawierać śladowe ilości mleka, orzechów arachidowych, laskowych i migdałów. Opakowanie jednostkowe: folia
przeźroczysta z nadrukiem, waga 50 g – 100 g. Termin przydatności do
spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Figurki okolicznościowe z pełnej czekolady mlecznej, kakao nie mniej
niż 35% lub gorzkiej, kakao nie mniej niż 60%. Kształt np.: SERCA, MIKOŁAJA, ZAJĄCA, itp. Waga 20 g – 50 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Delikatne małe czekoladki z różnym nadzieniem, np.: likieru kokosowego, likieru kahlua, truskawki, marcepanu, toffi, oblane mleczną czekoladą; galaretka w czekoladzie  czekolady nie mniej niż 19%; trufle w
czekoladzie deserowej  zawartość masy kakaowej w czekoladzie nie
mniej niż 43%. Każdy cukierek zapakowany w papierek pergaminowy z
nadrukiem lub w delikatną folię aluminiową z nadrukiem. Termin
przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Krówki mleczne; pomadka niekrystaliczna mleczna. Skład: cukier, syrop
glukozowy, mleko w proszku odtłuszczone (14%), masło, aromat etylowanilia. Każdy cukierek pakowany oddzielnie w papierek pergaminowy z nadrukiem. Opakowanie zbiorcze do 2,5 kg. Termin przydatności
do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Cukierki czekoladowe Cukierki z orzeszkami arachidowymi w czekoladzie. Skład: cukier,
typu MICHAŁKI
orzeszki arachidowe, czekolada, miazga kakaowa, tłuszcz kakaowy,
tłuszcz roślinny, mleko w proszku pełne, tłuszcz palmowy, kakao, serwatka, spirytus, aromat. Zawartość masy kakaowej w czekoladzie
minimum 43%. Każdy cukierek pakowany oddzielnie w papierek z
nadrukiem. Opakowanie zbiorcze do 2,5 kg. Termin przydatności do
spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Cukier biały
Cukier biały porcja
Cukier puder
Dżem porcja
Cukier; kat. I, drobno rozdrobniony, barwa biała, konsystencja sypka,
drobnoziarnista bez grudek. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki,
zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe: torebka papierowa, waga 1 kg, opakowanie zbiorcze do 12 kg.
Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Cukier; kat. I, drobno rozdrobniony, barwa biała, konsystencja sypka,
drobnoziarnista bez grudek. Cechy dyskwalifikujące: obce posmaki,
zapachy, zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne, obecność szkodników żywych, martwych oraz ich pozostałości. Opakowanie jednostkowe: paluszki lub saszetki waga ok. 5 g, opakowanie zbiorcze do 1 kg.
Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Cukier puder otrzymany z cukru kryształu, barwa biała, konsystencja i
struktura sypka bez grudek. Cechy dyskwalifikujące: jw. Opakowanie
jednostkowe: waga ok. 0,50 kg, opakowanie zbiorcze do 6 kg. Termin
przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
O smaku wiśniowym, truskawkowym, morelowym. Skład: owoce,
substancja żelująca: pektyna, regulator kwasowości: kwasek cytrynowy. Otrzymany z 45 g owoców na 100 g dżemu. Łączna zawartość cukru
20
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
5
kg
500
kg
500
do 50 g na 100 g dżemu. Opakowanie jednostkowe z tworzywa sztucznego dopuszczonego do żywności. Waga ok. 25 g. Termin przydatności
do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
18
19
Miód naturalny porcja Miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy, klasa I. Opakowanie jednostkowe z tworzywa sztucznego dopuszczonego do żywności. Waga ok. 25
g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Krem czekoladowy
porcja
Skład: cukier, olej roślinny, orzechy laskowe (13%), odtłuszczone kakao
(7,4%), odtłuszczone mleko w proszku (5%), laktoza, serwatka w proszku, emulgator: lecytyna sojowa, aromat. Opakowanie jednostkowe z
tworzywa sztucznego dopuszczonego do żywności. Waga ok. 25 g.
Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Część VII – napoje zimne
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
6
litr
10 000
litr
600
litr
660
litr
2 112
litr
2 112
litr
5 000
1
2
3
Sok owocowy 1000 ml Sok owocowy: jabłkowy, pomarańczowy, grejpfrutowy, z czarnej porzeczki, produkowany z soku owoców lub zagęszczonego soku owocowego zawierający naturalne składniki smakowo-aromatyczne, niegazowany, zdolny do fermentacji, lecz niesfermentowany, otrzymany
przez dodanie wody i miodu. Konsystencja płynna, zawartość ekstraktu
nie mniej niż 10%. Barwa charakterystyczna dla użytych składników,
klarowna, bez osadów i innych zanieczyszczeń. Smak i zapach charakterystyczny dla owoców. Opakowanie jednostkowe: kartoniki wielowarstwowe, powlekane, termozgrzewalne typu TETRA PAK, posiadające
atest PZH o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością. Pojemność 1000
ml. Opakowanie zbiorcze: zgrzewka termokurczliwa na podkładce
tekturowej. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od
daty dostawy.
Sok owocowy porcja
Sok marchwiowy
Sok owocowy pomarańczowy, jabłkowy, z czarnej porzeczki, produkowany z soku owoców lub zagęszczonego soku owocowego zawierający
naturalne składniki smakowo-aromatyczne, niegazowany, zdolny do
fermentacji, lecz niesfermentowany, otrzymany przez dodanie wody i
miodu. Konsystencja płynna, zawartość ekstraktu nie mniej niż 10%.
Barwa charakterystyczna dla użytych składników, klarowna, bez osadów i innych zanieczyszczeń. Smak i zapach charakterystyczny dla
owoców. Kartonik 200 ml z przyklejoną słomką. Termin przydatności do
spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
Sok marchwiowy z owocami: jabłko, truskawka, malina, banan. Opakowanie jednostkowe: butelka szklana bezzwrotna o pojemności ok.
330 ml. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty
dostawy.
4
Napój gazowany w
puszce typu COCA
COLA
Pojemność puszki ok. 330 ml. Termin przydatności do spożycia nie
mniej niż 180 dni od daty dostawy.
5
Napój gazowany w
puszce typu FANTA
Pojemność puszki ok. 330 ml. Termin przydatności do spożycia nie
mniej niż 180 dni od daty dostawy.
6
Naturalna woda mine- Naturalna woda mineralna nasycona dwutlenkiem węgla spełniające
ralna gazowana
wymagania Ministra Zdrowia. Barwa – bezbarwny płyn, klarowny, bez
osadów i innych zanieczyszczeń. Smak i zapach – bez obcych posmaków, bezwonna. Woda pochodząca z udokumentowanych zasobów
podziemnych o naturalnym stabilnym składzie mineralnym izolowanym
nakładem geologicznym chroniącym zasób od zanieczyszczeń z monito21
lp
Nazwa artykułu
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka
miary
Ilość
1
2
3
4
6
litr
5 000
litr
200
rowanych ujęć. Opakowanie jednostkowe: butelki z tworzywa sztucznego typu PET 500 ml. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż
180 dni od daty dostawy.
7
8
Naturalna woda mine- Naturalna woda mineralna nie nasycona dwutlenkiem węgla spełniająralna niegazowana
ce wymagania Ministra Zdrowia. Barwa – bezbarwny płyn, klarowny,
bez osadów i innych zanieczyszczeń. Smak i zapach – bez obcych posmaków, bezwonna. Woda pochodząca z udokumentowanych zasobów
podziemnych o naturalnym stabilnym składzie mineralnym izolowanym
nakładem geologicznym chroniącym zasób od zanieczyszczeń z monitorowanych ujęć. Opakowanie jednostkowe: butelki z tworzywa sztucznego typu PET 500 ml. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż
180 dni od daty dostawy.
Syrop owocowy
Skład: woda, cukier, kwasek cytrynowy, zagęszczony smak /np. malinowy, wiśniowy/. Syrop bez konserwantów, pasteryzowany. Opakowanie jednostkowe: butelka szklana o pojemności ok. 500 ml. Termin
przydatności do spożycia nie mniej niż 180 dni od daty dostawy.
22
Załącznik nr 2 do SIWZ
4/ż/16
pieczęć adresowa wykonawcy
nr tel. / fax
adres e-mail
REGON
NIP
FORMULARZ OFERTOWY
(wzór)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów
spożywczych różnych składamy niniejszą ofertę na kwotę:
Część I – owoce i warzywa konserwowe
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
Część II – przyprawy, grzyby suszone, owoce suszone
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
Część III – produkty przemiału zbóż
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
Część IV – oleje, sosy
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
23
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
Część V – kawa, herbata, kakao
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
Część VI – wyroby cukiernicze
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
Część VII – napoje zimne
wartość netto ................................................................ zł
(słownie: .....................................................................................................................)
VAT ..................................................................... zł
(słownie: ......................................................................................................................)
wartość brutto ................................................................ zł
(słownie: ......................................................................................................................)
zgodnie z formularzem cenowym
2. Termin wykonania zamówienia:
Data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od 01-01-2017 r.
Data zakończenia: do dnia 31-12-2017 r.
3. Oświadczamy, że:
a) oświadczamy, iż spełniamy wszystkie powszechnie obowiązujące w Polsce wymagania higienicznosanitarne,
a) oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy * małym lub średnim przedsiębiorstwem;
b) wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.
2. Wadium
Wadium na część (części) nr ……………..……….……….. w kwocie .................................. zł zostało wniesione w
formie ....................................................... .
3. Wskazujemy nr konta, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:
......................................................................................................................................................................
24
4. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem umowy załączonym do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
....................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:
1. formularz cenowy
2.
str. nr
oświadczenie wykonawcy o brak podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu (wzór)
3. pełnomocnictwo *
str. nr
str. nr
* niepotrzebne skreślić
25
Załącznik nr 3a do SIWZ
4/ż/16
......................................................
pieczęć wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Część I – owoce i warzywa konserwowe
lp
Nazwa artykułu
1
2
Jednost
Cena
ka
jednostkowa
miary
netto
3
4
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
5
6
7
8
9
1
Ananas w lekkim syropie
kg
200
2
Brzoskwinie w syropie
kg
200
3
Jabłka typu szarlotka
kg
200
4
Groszek konserwowy
kg
500
5
Ogórek konserwowy
kg
800
6
Papryka konserwowa
kg
800
7
Pieczarki marynowane
kg
50
8
Sałatka z ogórków
kg
800
9
Szczaw konserwowy
kg
300
10
Kukurydza konserwowa
kg
300
11
Fasolka konserwowa
kg
400
12
Fasola czerwona
konserwowa
kg
300
13
Fasola biała konserwowa
kg
200
14
Kiełki sojowe
kg
150
15
Groch suszony cały i
łuskany
kg
600
16
Fasola typu Piękny Jaś
kg
600
17
Oliwki zielone bez pestek
kg
20
18
Oliwki czarne bez pestek
kg
10
19
Seler konserwowy
kg
100
20
Barszcz czerwony
koncentrat
litr
20
razem
X
...................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
26
Załącznik nr 3b do SIWZ
4/ż/16
......................................................
pieczęć wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Część II – przyprawy, grzyby suszone, owoce suszone
lp
Nazwa artykułu
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
FIX do potraw chińskich
kg
30
2
Zupa błyskawiczna pomidorowa
kg
30
3
Przyprawa do zup w płynie typu MAGGI
litr
400
4
Sos sojowy
litr
10
5
Ocet jabłkowy
litr
150
6
Ocet spirytusowy
litr
350
7
Bulion wołowo-drobiowy
kg
120
8
Przyprawa typu VEGETA
kg
200
9
Sól spożywcza
kg
850
10
Sól spożywcza porcja
kg
50
11
Pieprz czarny mielony
gatunek I
kg
50
12
Pieprz czarny mielony
porcja gatunek I
kg
10
13
Pieprz ziołowy
kg
8
14
Papryka mielona słodka
kg
10
15
Papryka mielona ostra
kg
10
16
Przyprawa typu kebabgyros
kg
5
17
Ziele angielskie
kg
10
18
Liść laurowy
kg
10
19
Imbir mielony
kg
3
20
Zioła prowansalskie
kg
10
21
Cynamon mielony
kg
3
22
Czosnek granulowany
kg
15
23
Kwasek cytrynowy
kg
10
24
Majeranek
kg
15
25
Gałka muszkatołowa
kg
3
27
lp
Nazwa artykułu
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
mielona
26
Grzyby suszone
kg
50
27
Żelatyna spożywcza wieprzowa
kg
2
28
Wiórki kokosowe
kg
25
29
Sezam
kg
25
30
Orzech laskowy
kg
20
31
Morela suszona
kg
50
32
Rodzynki
kg
50
33
Śliwka kalifornijska
kg
50
X
razem
...................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
28
Załącznik nr 3c do SIWZ
4/ż/16
......................................................
pieczęć wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Część III – produkty przemiału zbóż
lp
Nazwa artykułu
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Kasza gryczana
kg
400
2
Kasza jęczmienna
kg
400
3
Kasza kuskus
kg
30
4
Kasza manna
kg
60
5
Ryż parboiled
kg
1 200
6
Mąka pszenna
kg
2 200
7
Mąka ziemniaczana
kg
100
8
Mąka kukurydziana
kg
40
9
Płatki kukurydziane
kg
120
10
Musli
kg
120
11
Makaron
kg
1 300
razem
X
...................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
29
Załącznik nr 3d do SIWZ
4/ż/16
......................................................
pieczęć wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Część IV – oleje, sosy
lp
Nazwa artykułu
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Olej uniwersalny
litr
1 000
2
Oliwa z oliwek
litr
100
3
Majonez
litr
400
4
Majonez porcja
kg
200
5
Musztarda porcja
kg
500
6
Musztarda wieloporcjowa
kg
100
7
Ketchup porcja
kg
500
8
Ketchup wieloporcjowy
kg
120
9
Chrzan
kg
200
10
Koncentrat pomidorowy
kg
400
razem
X
...................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
30
Załącznik nr 3e do SIWZ
4/ż/16
......................................................
pieczęć wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Część V – kawa, herbata, kakao
lp
Nazwa artykułu
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Kawa naturalna mielona
kg
130
2 Kawa ziarnista
kg
50
3
Kawa naturalna rozpuszczalna
kg
80
4
Kawa rozpuszczalna w saszetkach
kg
15
5 Kawa zbożowa
kg
20
6 Herbata ekspresowa
kg
400
7 Kakao
kg
35
razem
X
...................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
31
Załącznik nr 3f do SIWZ
4/ż/16
......................................................
pieczęć wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Część VI – wyroby cukiernicze
lp
Nazwa artykułu
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Czekolada mleczna
kg
500
2 Czekolada gorzka
kg
300
3 Wafel w czekoladzie
kg
300
4 Wafel bez polewy
kg
300
5 Ciastka kakaowe
kg
50
6 Ciastka maślane z cukrem
kg
50
7
Ciastka w czekoladzie typu
JEŻYKI
kg
30
8
Ciastka w czekoladzie z
galaretką typu DELICJE
kg
30
9 Herbatniki
kg
400
10 Figurki czekoladowe
kg
60
11 Czekoladki nadziewane
kg
50
12 Cukierki KRÓWKI
kg
50
kg
50
14 Cukier biały
kg
600
15 Cukier biały porcja
kg
1 600
16 Cukier puder
kg
30
17 Dżem porcja
kg
500
18 Miód naturalny porcja
kg
500
19 Krem czekoladowy porcja
kg
500
13
Cukierki czekoladowe typu
MICHAŁKI
razem
X
...................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
32
Załącznik nr 3g do SIWZ
4/ż/16
......................................................
pieczęć wykonawcy
FORMULARZ CENOWY
Część VII – napoje zimne
lp
Nazwa artykułu
Jednostka
miary
Cena
jednostkowa
netto
Ilość
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Sok owocowy 1000 ml
litr
10 000
2
Sok owocowy porcja
litr
600
3
Sok marchwiowy
litr
660
4
Napój gazowany w puszce
typu COCA COLA
litr
2 112
5
Napój gazowany w puszce
typu FANTA
litr
2 112
6
Naturalna woda mineralna gazowana
litr
5 000
7
Naturalna woda mineralna niegazowana
litr
5 000
8
Syrop owocowy
litr
200
razem
X
...................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
33
Załącznik nr 4 do SIWZ
4/ż/16
pieczęć adresowa wykonawcy
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1264 z późn. zm.)
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów spożywczych różnych, prowadzonego przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, oświadczam, że nie podlegam
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
....................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
__________________________________________________________________________________
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………….…………………………..…………………............…...……………………...………………
………………………………………………………………..………………………………………………….……………………………………………………
....................................................................
podpisy osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy
lub pełnomocnika
.............................., dnia ..........................
UWAGA!
Należy odnieść się tylko do właściwej części oświadczenia.
34
Załącznik nr 5 do SIWZ
4/ż/16
UMOWA nr ……..
(wzór)
W dniu .................... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego pomiędzy:
Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej
ul. Wrocławska 193-195, 62-800 Kalisz, NIP 618-10-45-907
reprezentowanym przez:
…......................................................................................
zwanym dalej zamawiającym
a
..........................................................................................
.........................................................................................., NIP...............................
reprezentowanym przez:
..........................................................................................
zwanym dalej wykonawcą
zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów spożywczych różnych w asortymencie i cenach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszej umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
wartość netto: .......................... zł
słownie: .......................................................................................................
podatek VAT: ...................... zł
słownie: .......................................................................................................
wartość brutto: .......................... zł
słownie: .......................................................................................................
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dostawy poszczególnego asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy w przypadku, gdy wymaga tego interes publiczny lub ulegną zmniejszeniu potrzeby zamawiającego.
4. Wykonawcy nie przysługują z tytułu, o którym mowa w ust. 3 roszczenia, a dostawy będą wykonywane z
zachowaniem obowiązujących w umowie cen.
§2
1. Dostawy będą realizowane w dni robocze, w ilości i terminach określonych przez zamawiającego, jednak
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Dostawy będą realizowane
w godzinach 700 ÷ 900.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia na dzień przed dostawą korekty ilości dostarczonych
asortymentów.
3. Niedostarczenie zamówienia w danym dniu w godzinach określonych w ust. 2, uprawnia zamawiającego
do dokonania zakupu towaru u dowolnego sprzedawcy i obciążenia wykonawcy poniesionymi kosztami
związanymi z zakupem.
4. Dostarczone wyroby muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym zawartym w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia.
5. Wraz z każdą dostawą towaru określonego w § 1 ust. 1, dostarczony musi być przez wykonawcę Handlowy Dokument Identyfikacyjny.
6. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego, że dostarczony towar nie jest zgodny z normami jakościowymi lub posiada wady eliminujące go do spożycia, wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego towaru na własny koszt w ciągu 4 godzin.
7. W przypadku odmowy wymiany wadliwego towaru, zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania
badań potwierdzających zgodność dostarczonego towaru z obowiązującymi normami.
35
8. W przypadku stwierdzenia, że towar nie odpowiada obowiązującym normom, koszty tych badań poniesie
wykonawca.
9. Do kontaktów w sprawach wykonania umowy wyznacza się:
po stronie zamawiającego …........................................, tel.: …................, e-mail: ………………………………..
po stronie wykonawcy ….............................................., tel.: …................, e-mail: ………………………………..
§3
1. Na wniosek wykonawcy zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w
§ 1 ust. 1 oraz ceny jednostkowej każdej pozycji wskazanej w ofercie.
2. Zmiana cen może nastąpić, gdy łączna wartość kwartalnych wskaźników wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji umowy przekroczy 5%, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Zmiana cen nie może być wyższa niż wartość wskaźników, o których mowa w ust. 2.
4. W przypadku zmiany stawki podatku od towaru i usług (VAT) w stosunku do obowiązującej w dniu zawarcia umowy, dopuszcza się zmianę cen jednostkowych produktów do wysokości wynikającej ze zmienionej stawki VAT. Zmiana ta wymaga zgody obu stron.
5. Zmiana cen wymaga pisemnego aneksu do umowy.
§4
1. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania rozładunku dostarczonych artykułów.
§5
Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30-dniowy termin płatności, liczony od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego. Sposób płatności – przelew na rachunek bankowy wykonawcy wskazany
na fakturze.
§6
1. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od umowy, bez odszkodowania dla wykonawcy.
W szczególności za ważne powody strony uznają następujące zdarzenia leżące po stronie wykonawcy:
a) jeżeli wykonawca w okresie obowiązywania umowy co najmniej 5-ciokrotnie spóźni się z realizacją
dostawy;
b) jeżeli wykonawca w okresie obowiązywania umowy co najmniej 3-krotnie dostarczy wadliwy przedmiot zamówienia;
c) gdy wykonawca – w przypadkach innych niż opisane powyżej – realizuje umowę w sposób sprzeczny
z jej postanowieniami i nie zmienia sposobu realizacji mimo pisemnego wezwania go do tego przez
zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§7
1. Wykonawcę obciążają kary umowne w następujących sytuacjach i w wysokościach:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości
20 % wartości brutto umowy;
2) z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi winę wykonawca, w
szczególności wymienionych w § 6 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % brutto umowy.
2. Kary umowne określone w ust. 1 obowiązują niezależnie od siebie.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, z wynagrodzenia należnego za realizację przedmiotu umowy.
4. Niezależnie od naliczenia kar umownych zamawiający może dochodzić od wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogólnych, jeżeli z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zamawiający poniesie szkodę.
§8
1. Umowa zawarta jest na okres od dnia …………………. do dnia 31-12-2017 r.
36
2. Umowa wygasa przed końcem okresu, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zrealizowania wartości
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. nr 2164 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 10
Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty – z zastrzeżeniem § 3 – w następujących
przypadkach:
1) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści umowy;
2) w przypadku zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia
umowy, a są one korzystne dla zamawiającego.
§ 11
W razie konieczności w sprawach spornych, związanych z wykonaniem umowy właściwym dla rozstrzygnięcia
sporu jest sąd siedziby zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 13
Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta wykonawcy oraz SIWZ.
Załączniki do umowy:
1) formularz cenowy
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
37