Christmas Wishes 2012

Transkrypt

Christmas Wishes 2012
Christmas Wishes 2012
I bring you news of great joy: today a Saviour has been born to us, Christ the Lord!
"God's grace has been revealed, and it has made salvation possible for the whole human
race" (Titus 2:11)
In these Days of Christmas may Emmanuel - God-with-us become in our hearts
God-within-us.
Anioł rzekł do Pasterzy: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem
całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan". (
Łk 2.10-11)
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.
(Tytus 2:11)
1/2
Christmas Wishes 2012
W tych radosnych Dniach Bożego Narodzenia - niech Emmanuel - Bóg-z-nami - stanie się
w naszych sercach - Bogiem-w-nas.
2/2

Podobne dokumenty