Stypendia rządu Szwajcarii

Transkrypt

Stypendia rządu Szwajcarii
Stypendia rządu Szwajcarii – stypendia artystyczne.
źródło: www.sbf.admin.ch, www.eda.admin.ch
Tytuł oferty
Stypendia rządu Szwajcarii – stypendia artystyczne
Miejsce/kraj
Szwajcaria
Język
niemiecki, francuski, angielski
Instytucja
Rząd Szwajcarii
Termin
zgłoszeń
31 października 2012
Czas trwania
12 miesięcy
Cel
Szwajcaria oferuje obywatelom polskim na rok akademicki 2013/2014
artystyczne stypendia rządowe dla wybitnych. Polscy studenci mogą ubiegać
się o stypendia artystyczne w ramach specjalnego kontyngentu
przeznaczonego dla grupy krajów (20 – 25 stypendiów).
Wymagania
Wymagania wobec kandydatów:
• dyplom studiów licencjackich lub ekwiwalent;
• wiek poniżej 35 lat;
• kandydat musi aplikować równocześnie o przyjecie do konserwatorium
lub szkoły artystycznej oraz o stypendium – dwie niezależne procedury
aplikacyjne.
Szczegóły
Stypendium obejmuje:
• świadczenie pieniężne w wysokości 1920 franków miesięcznie;
• zwolnienie z opłat/czesnego;
• 300 franków dodatku na zakwaterowanie się;
• 50% ulga na transport publiczny.
Dodatkowe
informacje
Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach szwajcarskiego
Ministerstwa Nauki i Edukacji oraz Ambasady Szwajcarii w Warszawie.
Źródło:
http://skrzydlatestudia.pl/index.php?page=stypendia-rzadu-szwajcarii-stypendia-artystyczne-3