Wykaz podręczników dla klas pierwszych I Liceum

Transkrypt

Wykaz podręczników dla klas pierwszych I Liceum
Język polski
PP
Nr dop.
Europejska
Wydawca
Akademicka
Tytuł
Biologiczno-chemiczna
Autor
Przyrodnicza
Przedmiot
Matematyczno – fizyczno –
informatyczna
Wykaz podręczników dla klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Działdowie
Rok szkolny 2015/2016
(nowa podstawa programowa)
1a1
1b
1c / 1a2
1d
1e
x
x
x
x
X
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk,
Dariusz Trześniowski
Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Język
polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony. Część I.
WSiP
703/1/2014
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk,
Dariusz Trześniowski
Nowe Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka. Język
polski. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony. Część I.
WSiP
703/1/2014
IV.1
Virginia Evans i Jenny Dooley
On Screen . Poziom Pre-Intermediate
Express
Publishing
692/1/2014/2015
x
x
x
x
X
IV.0
Virginia Evans i Jenny Dooley
On Screen . Poziom Pre-Intermediate
Express
Publishing
692/2/2014/2015
x
x
x
x
X
Język niemiecki
IV.0
Anna Kryczynska-Pham, Joanna Szczęk
Fokus 1 Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych
.Zakres podstawowy
WSiP
695/1/2014
x
x
x
x
X
Język łaciński
Wilczyński, Pobiedzińska
Porta Latina Nova
WszPWN
416/2012
x
x
X
Język rosyjski
IV.0
„Wot i my” cz. 1 + zeszyt ćwiczeń
PWN
65/08
x
x
x
x
X
Historia
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkowski
Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla
szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.
Nowa Era
525/2012
x
x
X
x
X
Wiedza o
społeczeństwie
Arkadiusz Janicki
W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o
społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres
podstawowy.
Nowa Era
505/2012
x
x
x
x
X
Matematyka
PP
Operon
652/1/2013/2015
x
x
X
PR
Język angielski
Małgorzata Wiatr- Kmieciak,
Anna Jatczak
Monika Ciołkosz
Paweł Ciołkosz
Matematyka – Odkrywamy na nowo
Zakres podstawowy
x
PR
Henryk Pawłowski
Matematyka – ciekawi świata
Zakres rozszerzony
Operon
664/1/2013/2015
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
Fizyka
Maria Fiałkowska
Świat Fizyki
Zamkor
394/2011
Chemia
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod
To jest chemia – podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Nowa Era
438/2012
Biologia
Emilia Bonar , Weronika Krzeszowiec- Jeleń
Biologa na czasie – podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych z zeszytem ćwiczeń
Nowa Era
450/2012/2015
Czas na geografię (zeszyt ćwiczeń - wrzesień )
WSZ PWN
355/2011
Wiedza o kulturze M. Bokiniec, B. Borysiewicz, J. Michałowski, M. Sacha
Spotkania z kulturą
Nowa Era
449/2012
Informatyka
Informatyka, zakres podstawowy. Seria “Odkrywamy
na nowo”
OPERON
452/2012
Podstawy
Jacek Musiałkiewicz
przedsiębiorczości
Zarys przedsiębiorczości
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Praca zbiorowa
„Ciekawi świata” Edukacja dla bezpieczeństwa
Wydawnict
wo
Ekonomik
OPERON
409/2012
Religia
Informacja na temat podręcznika we wrześniu
Informacja na temat podręcznika we wrześniu
Księgarnia
Geografia
Barbara Lenartowicz, Marcin Wójcik
Arkadiusz Gawełek
AZ-4-01/10
Św.
Wojciecha

Podobne dokumenty