Dystrybutor do zimnych napojów

Transkrypt

Dystrybutor do zimnych napojów
Agiw Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Walerego Sławka 7, 30-633 Kraków
Tel. 012 265 10 19 Fax 012 655 20 74
e-mail: [email protected]
DOBRA PRAKTYKA PRODUKCYJNA I HIGIENICZNA GMP/GHP
Instrukcja
czyszczenia i dezynfekcji
Dystrybutor do zimnych napojów
Postępowanie:
 Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda sieciowego.
 Usuń zanieczyszczenia powierzchniowe
 Usuń wszystkie ruchome części urządzenia
 Używając szczotki nylonowej, ścierki urządzenie
dokładnie umyć roztworem czyszcząco dezynfekującym neoquat S
 Pozostaw na 15 lub 30 minut
 Wypłucz dokładnie wodą zdatną do picia
 Pozostaw do wyschnięcia
Czyszczenie i Dezynfekcja : neoquat S
Dozowanie:
W obszarze małego zabrudzenia
- stężenie 0,5% przy czasie kontaktu 30 min i temp. 20°C
- stężenie 5,0% przy czasie kontaktu 15 min. I temp. 20°C zapewnia odpowiednie działanie bakteriobójcze
W obszarze dużego zabrudzenia
- stężenie 2,0% ( 0,5%) przy czasie 30 min. i temp. 20°C (DVG) zapewnia odpowiednie działanie bakteriobójcze (grzybobójcze)
- stężenie 7,0% przy czasie kontaktu 15 min. i temp. 20°C zapewnia odpowiednie działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
zalecenia DGHM – 4 godz., 1%
mycie przeprowadza się roztworami o stężeniach 1,0 – 3,0%
po użyciu neoquat S należy wykonać płukanie wodą zdatną do picia; nie mieszać z innymi produktami.
! Punkty szczególnej uwagi !


Stosuj się do wskazówek producenta zawartych w instrukcji obsługi
Nie mieszać z innymi produktami chemicznymi
Akcesoria pomocnicze:
 Ścierka, szczotka i wiadro do czyszczenia
 Fartuch
 Rękawice
 Buty
Informacje o bezpieczeństwie zgodne z kartami charakterystyki zgodne z 91/155/EC
………………………………………………
Osoba odpowiedzialna

Podobne dokumenty