ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP CZĘŚCI KOMPUTEROWE

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP CZĘŚCI KOMPUTEROWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło: http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2012/19479,Czesci-komputerowe.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 02:33
CZĘŚCI KOMPUTEROWE
Nr referencyjny: WZP-2536/12/85/Ł
Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30237100-0
Termin składania ofert: 30.05.2012 r. godz. 10:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 50.84 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 236.48 KB
Załączniki do edycji 290.5 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 135 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 45.45 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty