formularz zamówienia grupowego

Transkrypt

formularz zamówienia grupowego
FORMULARZ ZAMÓWIENIA GRUPOWEGO
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie formularza
1. Dane Zamawiającego 1 (jednocześnie dane do wystawienia faktury)
Nazwa:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
NIP:
Telefon:
Kod terytorialny jednostki:
E-mail:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
2. Dane Zamawiającego 2 (jednocześnie dane do wystawienia faktury)
Nazwa:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
NIP:
Telefon:
Kod terytorialny jednostki:
E-mail:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
3. Dane Zamawiającego 3 (jednocześnie dane do wystawienia faktury)
Nazwa:
Adres:
Kod:
Miejscowość:
NIP:
Telefon:
Kod terytorialny jednostki:
E-mail:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
4. Dane Zamawiającego 4 (jednocześnie dane do wystawienia faktury)
Nazwa:
Adres:
NIP:
Telefon:
Kod terytorialny jednostki:
E-mail:
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Kod:
Miejscowość:
5. Opcje zamówienia (prosimy zaznaczyć wybraną opcję krzyżykiem)
Wybrana
Koszt
Koszt całościowy
opcja
Nazwa
jednostkowy netto
netto
Szablon raportu do systemu [email protected] WPF
200 zł
200 zł
(1 jednostka)
Szablon raportu do systemu [email protected] WPF
(2 jednostki – 25% zniżki)
Szablon raportu do systemu [email protected] WPF
(3 i więcej jednostek – 50% zniżki)
1.
2.
3.
4.
5.
Koszt całościowy
brutto
246,00 zł
150 zł
150 zł
184,50 zł
100 zł
100 zł
123,00 zł
Warunki realizacji zamówienia:
Wypełniony formularz należy przesłać na adres [email protected]
Na podany w formularzu adres mailowy zostanie wysłany plik z szablonem
Płatność na podstawie faktury dołączonej w mailu – termin płatności 14 dni
Okres ważności aktualizacji raportu – 1 rok
Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin od przyjęcia prawidłowo wypełnionego formularza
Cena zakupu raportu dla 1 jednostki: 200 zł + 23% VAT
– płatne jednorazowo (ważność 1 rok)
Cena jednostkowa zakupu raportu wspólnie przez 2 JST: 150 zł + 23% VAT
– płatne jednorazowo przez każdą jednostkę (ważność 1 rok)
Cena jednostkowa zakupu raportu wspólnie przez 3 JST: 100 zł + 23% VAT
– płatne jednorazowo przez każdą jednostkę (ważność 1 rok)
Cena obejmuje także roczną opiekę autorską tj. aktualizacje wynikające ze zmian przepisów prawa
Data
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
WAŻNE - Wymagania techniczne:
Komputer z dostępem do systemu [email protected] z zainstalowanym programem MS Excel w wersji 97 lub nowszej
umożliwiającej edycję arkuszy oraz obsługującej makra VBA (Powyższych wymagań nie spełniają: MS Excel Viewer, MS
Excel Starter, OpenOffice itp.)
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 61 661 32 42