Tomasz Poręba Firma Kronospan z Mielca a emisja zanieczyszczeń

Transkrypt

Tomasz Poręba Firma Kronospan z Mielca a emisja zanieczyszczeń
PARLAMENT EUROPEJSKI
FORMULARZ DO ZŁOŻENIA PYTANIA WYMAGAJĄCEGO
ODPOWIEDZI NA PIŚMIE (artykuł 130)
PL
Proszę wybrać tylko jednego adresata:
PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ
RADY
WICEPRZEWODNICZĄCEJ / WYSOKIEJ PRZEDSTAWICIEL
KOMISJI
Pytanie priorytetowe
AUTOR(ZY):
Tomasz Poręba
TEMAT:
Firma Kronospan z Mielca a emisja zanieczyszczeń przemysłowych do atmosfery
(określić)
TEKST:
Według mieszkańców miasta firma Kronospan, producent wyrobów drzewnych w Mielcu, to główne
źródło emisji pyłów i gazów do powietrza. Firma nie prowadzi stałego monitoringu emisji szkodliwych
substancji wprowadzanych do atmosfery. Należy podkreślić, iż w firmie Kronospan nie są prowadzone
regularne kontrole poziomu emisji zanieczyszczeń. Raz na jakiś czas zlecane są niezapowiedziane
kontrole przez miasto Mielec, ale w powszechnym odczuciu mieszkańców w żaden sposób nie
przyczyniają się one do poprawy sytuacji i ograniczenia zanieczyszczeń.
Od wielu lat działalność Kronospanu budzi liczne kontrowersje nie tylko w Polsce, ale również na całym
świecie. W przeszłości firma była wielokrotnie karana bardzo wysokimi grzywnami w Wielkiej Brytanii
za poważne zanieczyszczanie środowiska i nieprzestrzeganie norm środowiskowych. Aktywność
koncernu wywołuje protesty również w innych miastach Polski a także w Rumunii i Rosji.
Podkarpackie miasto Mielec spowija regularnie gęsta chmura zanieczyszczeń, domy i ulice pokryte są
pyłem a życie mieszkańców sparaliżowane i narażone na szereg niebezpiecznych chorób.
Mieszkańcy domagają się podjęcia działań w celu ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza oraz
zaprzestania zatruwania przez przemysł wód powierzchniowych.
1.Czy KE może zażądać od zakładów Kronospan przeglądu ekologicznego?
2. Czy KE zbada realny poziom zagrożenia dla mieszkańców miasta Mielec, jaki stwarzają emisje
Kronospanu?
3. Czy KE podejmie działania sprawdzające, czy firma Kronospan nie narusza regulacji i dyrektyw UE
w zakresie ochrony środowiska?
Podpis(y):
Data: 16.09.2016