viesmann - Viessmann

Komentarze

Transkrypt

viesmann - Viessmann
Instrukcja montażu
VIESMANN
dla wykwalifikowanego personelu
Kołnierze jako wyposażenie dodatkowe
■ Kołnierze do grzałki elektrycznej
■ Lanca z kołnierzem
Wskazówki bezpieczeństwa
Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu
wykluczenia ryzyka utraty zdrowia oraz powstania szkód materialnych.
Objaśnienia do wskazówek bezpieczeństwa
Wskazówka
Tekst oznaczony słowem Wskazówka
zawiera dodatkowe informacje.
Montaż, pierwsze uruchomienie, przegląd techniczny, konserwacja i naprawy
muszą być wykonywane przez autoryzowany personel (firmy instalatorskie
lub firmy serwisowe).
Przy pracach związanych z instalacją
gazową zamknąć zawór odcinający gaz
i zabezpieczyć przed przypadkowym
otwarciem.
Naprawianie podzespołów spełniających funkcje zabezpieczające zagraża
bezpieczeństwu eksploatacji instalacji.
Stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne firmy Viessmann lub części
przez tę firmę dopuszczone.
Podczas prac przy urządzeniu/instalacji
grzewczej należy odłączyć je od napięcia (np. przy pomocy oddzielnego bezpiecznika lub wyłącznika głównego) i
zabezpieczyć przed niezamierzonym
włączeniem.
Przygotowanie do montażu
1. Zdemontować z króćca przesłonę i
zaślepkę.
3. Oczyścić powierzchnię uszczelnienia miękką, nie pozostawiającą
włókien szmatką.
2. Zdjąć uszczelnienie.
5546 049 PL
6/2016
Po montażu usunąć!
Kołnierz do grzałki elektrycznej
Vitocell 100-V, 100-L, 100-B
1.
2.
1. Nałożyć nową załączoną
uszczelkę.
2. Najpierw przymocować kołnierz 2
śrubami, a następnie dokręcić
pozostałe śruby.
Montaż grzałki elektrycznej
Instrukcja serwisowa i montażowa grzałki elektrycznej.
5546 049 PL
Wskazówka
Dokręcić śruby na krzyż momentem
dokręcania wyn. 25 Nm.
Po napełnieniu podgrzewacza
dokręcić śruby jeszcze raz momentem ok. 25 Nm.
2
Kołnierz do grzałki elektrycznej (ciąg dalszy)
Vitocell 300-V i 300-B
1.
2.
3.
1. Nałożyć nową załączoną
uszczelkę.
3. Uszczelnić złączkę redukcyjną.
2. Najpierw przymocować kołnierz 2
śrubami, a następnie dokręcić
pozostałe śruby.
Wskazówka
Dokręcić śruby na krzyż momentem
dokręcania wyn. ok. 40 Nm.
Po napełnieniu podgrzewacza
dokręcić śruby jeszcze raz momentem ok. 40 Nm.
Montaż grzałki elektrycznej
5546 049 PL
Instrukcja serwisowa i montażowa grzałki elektrycznej.
3
Kołnierz do grzałki elektrycznej (ciąg dalszy)
Izolacja cieplna z obudową
Pojemność 200 i 300 litrów
1.
2.
Pojemność od 390 do 2000 litrów
5546 049 PL
1.
4
Kołnierz z lancą
Vitocell 100-L, 500 l, Vitocell 100-V, 300 i 500 l
3.
2.
A
1.
A
1. Umieścić pierścień samouszczelniający w rowku na lancy.
2. Lancę umieścić emaliowaną stroną
w kołnierzu.
Wskazówka
Dokręcić nakrętkę z tworzywa
sztucznego momentem dokręcania
wyn. 25 Nm.
5546 049 PL
Wskazówka
Poziome ułożenie
otworów wylotowych w lancy jest
zagwarantowane dzięki zabezpieczeniu przed przekręceniem A.
3. Pierścień ślizgowy przesunąć przez
element gwintowany i zamocować
lancę przy pomocy nakrętki z tworzywa sztucznego.
5
Kołnierz z lancą (ciąg dalszy)
1.
2.
1. Nałożyć nową załączoną
uszczelkę.
2. Ustawić kołnierz strzałką do góry,
zamocować przy użyciu 2 dostarczonych śrub, a następnie przykręcić wszystkie nowe śruby.
3. Podłączyć lancę do przewodu ciepłej wody użytkowej (odpływ ciepłej
wody użytkowej systemu ładowania).
5546 049 PL
Wskazówka
Dokręcić śruby na krzyż momentem
dokręcania wyn. 25 Nm.
6
Kołnierz z lancą (ciąg dalszy)
Izolacja cieplna z obudową
Wskazówka
Przed montażem napełnić podgrzewacz.
Dokręcić śruby w kołnierzu momentem dokręcania wyn. 25 Nm.
Pojemność 300 litrów
1.
2.
Pojemność 500 litrów
5546 049 PL
1.
7
Kołnierz do grzałki elektrycznej z lancą
Vitocell 100-L, 750 do 2000 l, Vitocell 100-B, 750 do 950 l,
Vitocell 100-V, 750 do 1000 l
2.
A
3.
1.
A
1. Umieścić pierścień samouszczelniający w rowku na lancy.
2. Lancę umieścić emaliowaną stroną
w kołnierzu.
Wskazówka
Dokręcić nakrętkę z tworzywa
sztucznego momentem dokręcania
wyn. 25 Nm.
5546 049 PL
Wskazówka
Poziome ułożenie
otworów wylotowych w lancy jest
zagwarantowane dzięki zabezpieczeniu przed przekręceniem A.
3. Pierścień ślizgowy przesunąć przez
element gwintowany i zamocować
lancę przy pomocy nakrętki z tworzywa sztucznego.
8
Kołnierz do grzałki elektrycznej z lancą (ciąg dalszy)
1.
2.
1. Nałożyć nową załączoną
uszczelkę.
2. Kołnierz zamocować 2 załączonymi
śrubami (pozycja lancy: dół), a
następnie dokręcić pozostałe śruby.
Wskazówka
Dokręcić śruby na krzyż momentem
dokręcania wyn. 25 Nm.
Montaż grzałki (o ile jest)
Wskazówka
Przed montażem grzałki elektrycznej
lanca musi być przyłączona do przewodu ciepłej wody użytkowej.
Instrukcja serwisowa i montażowa grzałki elektrycznej.
5546 049 PL
3. Podłączyć lancę do przewodu ciepłej wody użytkowej (odpływ ciepłej
wody użytkowej systemu ładowania).
9
Kołnierz do grzałki elektrycznej z lancą (ciąg dalszy)
Izolacja cieplna i przesłona
Wskazówka
W przypadku zastosowania grzałki
elektrycznej: Wyciąć perforację A w
obudowie oraz wykonać w macie termoizolacyjnej otwór 7 60 mm B i
naciąć go u góry.
1.
10
8
A
B
2.
3.
Wskazówka
Przed założeniem izolacji cieplnej i
obudowy napełnić podgrzewacz.
Dokręcić śruby w kołnierzu momentem dokręcania wyn. 25 Nm.
10
2. Założyć matę termoizolacyjną.
3. Założyć obudowę.
5546 049 PL
1. Jeżeli nie zostanie zamontowana
grzałka elektryczna: Załączoną
zaślepką R 1½ uszczelnić otwarty
koniec złączki obok lancy.
11
5546 049 PL
12
Zmiany techniczne zastrzeżone!
5546 049 PL
Viessmann Sp. z o.o.
ul. Gen. Ziętka 126
41 - 400 Mysłowice
tel.: (801) 0801 24
(32) 22 20 330
mail: [email protected]
www.viessmann.pl