Regulamin newslettera

Transkrypt

Regulamin newslettera
Regulamin Newslettera
1. Usługa Newsletter umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne
otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach w serwisie deweloperka.com poprzez
okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu
elektronicznego.
2. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
3. W celu świadczenia usługi Newsletter firma Bafin Consulting pozyskuje od osób
zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
4. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia
swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
5. Administratorem danych jest Bafin Consulting, z siedzibą w Białymstoku. Dane osobowe
(tj. adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi
Newsletter. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6
ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz
możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą,
dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newsletter.
7. Bafin Consulting zastrzega sobie prawo do:
 wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
 czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względów
technicznych (np. konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu),
 zmian w regulaminie bez konieczności informowania użytkowników.
 całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera po uprzednim
powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny.
 usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo
obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w
niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
* Jeżeli zgoda wyrażana jest elektronicznie, system informatyczny powinien przechowywać informacje na temat wyrażenia
zgody.

Podobne dokumenty