Terminy rozmów kwalifikacyjnych - wersja 3 (plik do pobrania)

Transkrypt

Terminy rozmów kwalifikacyjnych - wersja 3 (plik do pobrania)
Bolesławiec, dnia 15 marca2012 r.
Tytuł projektu: Kobieta sukcesu to ja!”
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Etap II –Rozmowa kwalifikacyjna - TERMINY
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Godzina
8:15
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:45
15:30
14 marca 2012 środa
15 marca 2012 czwartek
16 marca 2012 piątek
72/ I /2012
18/ I /2012
8/ I /2012
58/ I /2012
9/ I /2012
67/ I /2012
74/ I /2012
34/ I /2012
25/ I / 2012
69/ I /2012
44 / I /2012
82/ I /2012
42/ I /2012
22/ I /2012
33/ I /2012
76/ I /2012
73/ I /2012
54/ I /2012
24 / I /2012
6/ I /2012
15/ I /2012
59/ I /2012
79/ I /2012
20/ I /2012
45/ I /2012
56/ I /2012
-
Lista zaakceptowana w dniu 15.03.2012r. przez Komisję Oceny Wniosków Rekrutacyjnych,
Podpisy na oryginale dokumentu.
Projekt „Kobieta sukcesu to ja!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne dokumenty