Ogłoszenie w sprawie konkursu stypendialnego KNOW dla

Transkrypt

Ogłoszenie w sprawie konkursu stypendialnego KNOW dla
Konkurs stypendialny KNOW
Zapraszamy uczestników studiów doktoranckich do składania dokumentów o przyznanie stypendium dla
najlepszych uczestników studiów doktoranckich w ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii
Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Regulamin wraz z wzorami wymaganych dokumentów dostępny na stronie Wydziału, zakładka dla
doktorantów/ informacje i pliki ( http://www.chem.uni.wroc.pl/Informacje_pliki ).
Dokumenty należy składać w p. 10 bud. A (mgr Ewa Kosecka) do 04.11.2016r.

Podobne dokumenty