zarządzanie systemem szkoleń w firmie

Transkrypt

zarządzanie systemem szkoleń w firmie
ZARZĄDZANIE SYSTEMEM
SZKOLEŃ W FIRMIE
PROGRAM SZKOLENIA:
Moduł . Czy jest zarządza ie szkole ia i?
Moduł . Ide tyfika ja i a aliza potrze szkole iowy h
Moduł . Pla owa ie i udżetowa ie szkoleń
Moduł . Realiza ja projektów szkole iowy h
Moduł . O e a i ewalua ja szkoleń
Moduł . Pro edury szkole iowe i korzyś i z i h stosowania
Potwierdzamy uzyskanie kwalifikacji
Po ukoń ze iu kursów w aszej fir ie otrzy asz 2 doku e ty
potwierdzają e a y ie wiedzy i u iejęt oś i
ZAPRASZAMY DO SPRAWDZENIA NASZEJ PEŁNEJ OFERTY:
SZKOLENIA WYJAZDOWE
SZKOLENIA STACJONARNE
WYNAJEM SAL W CENTRUM KATOWIC
UBEZPIECZENIA
EFFEKT SP. Z O.O.
TEL./FAX. 32/203-41-75
UL. STAROMIEJSKA 6/2
40-013 KATOWICE
KOM. 720-820-804
MAIL: [email protected]

Podobne dokumenty