Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Absolwenci i Przyjaciele

Transkrypt

Szanowni Państwo Pracownicy, Studenci, Absolwenci i Przyjaciele
Szanowni Państwo
Pracownicy, Studenci, Absolwenci i Przyjaciele APS
W ten sposób dziękujemy Tym Wszystkim,
którzy przez ubiegłe ponad 20 lat w różnorodny sposób
wsparli realizację celów statutowych Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej.
To dzięki Państwu stało się możliwe zapewnienie aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i korzystania ze społecznych dóbr osobom
zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym z racji niepełnosprawności, ubóstwa, uzależnień.
Dzięki Wam Fundacja mogła zrealizować do tej pory m.in. kilkanaście projektów skierowanych
do różnych grup, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży.
Aby dalej realizować cele, jak też podejmować nowe wyzwania,
liczymy w dalszym ciągu
na Państwa życzliwe zainteresowanie i wsparcie.
Wspomóc działania Fundacji, możecie Państwo m.in. przekazując 1% swojego podatku
umieszczając w PIT nazwę: Fundacja im. Marii Grzegorzewskiej oraz nr KRS 0000158713;
lub dokonując darowizny na konto Fundacji nr: 06 1020 1055 0000 9702 0115 5076.
Jeżeli zaś macie Państwo pomysł działania – czekamy na kontakt
„Nawet małe kwoty mogą coś zmienić”
Prezes Fundacji
Mieczysław Sędzicki

Podobne dokumenty