Stypendium z Wyboru – daj się wybrać!

Transkrypt

Stypendium z Wyboru – daj się wybrać!
Stypendium z Wyboru – daj się wybrać!
Stypendium z Wyboru to inicjatywa Fundacji Absolvent.pl. Umożliwia spełnienie marzeo
edukacyjnych, osobistych i zawodowych studentów i absolwentów, którzy mają głowę pełną
pomysłów, jednak brakuje im środków do ich realizacji.
Dzięki konkursowi stypendialnemu ambitni młodzi ludzie mogą spełniad swoje cele, pomimo
bariery finansowej. Studia to ten moment kiedy rozwijamy swoje pasje, uczymy się i zdobywamy
świat. Dla takich osób skierowane jest Stypendium z Wyboru. O tym, komu zostanie przyznane
nawet do 5.000 zł decyduje demokratyczne głosowanie.
Uczestnik Stypendium z Wyboru sam określa ile pieniędzy potrzebuje, i na jaki cel chce je
przeznaczyd. Swój wybór należy umotywowad w jak najciekawszy sposób. Jest to swoisty list
motywacyjny. Może byd w formie filmiku, eseju, wideo prezentacji, prezentacji czy montażu zdjęd.
Im bardziej atrakcyjna forma zaprezentowania się, tym więcej głosów można uzyskad.
Spełnianie marzeo jest możliwe dzięki dotacjom Mecenasów. Są to firmy, które wspierają młodych
ludzi i inwestują w ich przyszłośd. Dotacje zbierane są do wspólnej, ciągle rosnącej puli. Im więcej
pieniędzy się w niej znajdzie, tym więcej najlepszych osób zostanie obdarowanych.
Stypendium z Wyboru składa się z fazy aplikacji, która trwa do 24.04.2011, i fazy głosowania - od
30.04.2011 do 05.06.2011. Wyniki zostaną podane po podliczeniu głosów.
www.stypendiumzwyboru.pl

Podobne dokumenty