Lp. Karta informacyjna 1 15/2014 2 3 4 5 przedsięwzięcia „Budowa

Transkrypt

Lp. Karta informacyjna 1 15/2014 2 3 4 5 przedsięwzięcia „Budowa
Lp.
Karta informacyjna
1
Numer karty/rok
15/2014
2
Rodzaj dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji.
3
Temat dokumentu
Ochrona środowiska.
4
Nazwa dokumentu
5
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis
dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Wniosek
o
wydanie
decyzji
środowiskowych
uwarunkowaniach
przedsięwzięcia „Budowa dojazdu
o
dla
do
Parku Handlowego BOLESŁAWIEC” w
Bolesławcu przy ul. Staroszkolnej 20.
6
Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z
podziałem administracyjnym kraju
Miasto Bolesławiec.
7
Znak sprawy
ZI-IV.6220.10.2014.JW
8
Dokument wytworzył
9
Data dokumentu
Przedsiębiorstwo Prywatne
„HEMAX” Henryk Guzik
59-700 Bolesławiec, ul. Staroszkolna 20
03.07.2014 r.
10
Dokument zatwierdził
Nie dotyczy.
11
Data zatwierdzenia dokumentu
Nie dotyczy.
12
Miejsce przechowywania dokumentu
13
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do
dokumentu
Urząd Miasta Bolesławiec,
Wydział Zamówień Publicznych
i Inwestycji Miejskich
Referat Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
pokój nr 505
tel. 75/645-65-04
Nie dotyczy.
14
Czy dokument jest ostateczny tak/nie
Nie dotyczy.
15
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Brak
16
Data zamieszczenia w wykazie danych o
dokumencie
07.07.2014 r.
17
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
Brak.
18
Uwagi
Brak.

Podobne dokumenty