FORMULARZ OFERTOWY Zakup ofertowy na: sukcesywna dostawa

Transkrypt

FORMULARZ OFERTOWY Zakup ofertowy na: sukcesywna dostawa
Załącznik Nr 3
do Zapytania ofertowego
OKE/REG/01/2014
FORMULARZ OFERTOWY
Zakup ofertowy na:
Zamawiający:
sukcesywna dostawa środków czystości na
potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku w 2014r.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Gdańsku
adres:
80-874 Gdańsk, ul. Na Stoku 49
Wykonawca:
Cena oferowana w PLN:
netto: ………………………………..
brutto: ……………………………….
Podpis (-y) Wykonawcy:

Podobne dokumenty