Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Transkrypt

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
na terenie Gminy Rzgów
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych utworzony na
byłym wysypisku śmieci w Rzgowie.
Punkt jest czynny we wtorki i piątki w godzinach
od 8.00 do 15.00
oraz w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 8.00 do
12.00
Każdy mieszkaniec może tutaj dostarczyć następujące odpady
komunalne:
Odpady wielkogabarytowe (stoły, szafy, krzesła, dywany)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zużyty sprzęt AGD,
komputery, inny sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Zużyte opony
Odpady budowlane i rozbiórkowe
Rozładunek w/w odpadów komunalnych będzie w gestii
przywożącego.

Podobne dokumenty