Zamówienie podstrony z ofertą firmy w ramach www.eip

Transkrypt

Zamówienie podstrony z ofertą firmy w ramach www.eip
Wypełniony formularz zamówienia wyślij na:
e-mail: [email protected]
lub faksem: 32-797-17-19
Zamówienie podstrony z ofertą firmy w ramach www.eip-online.pl
Czas emisji (zaznacz właściwe pole):
□ 1msc
□ 2msc
□ 3msc
□ 4msc
□ 5msc
□ 6msc
□ 7msc
□ 8msc
□ 9msc
□ 10msc
□ 11msc
□ 12msc
Dane zamawiającego:
Imię:
Nazwisko:
tel.:
e-mail:
Oświadczam, że jestem uprawniony(a) do zawierania umów w imieniu firmy.
Dane do fakturowania:
Nazwa firmy:
Ulica i numer:
Kod pocztowy:
-
NIP:
tel.:
Miejscowość:
fax:
e-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu, przez wydawcę strony
www. EiP-online.pl na potrzeby realizacji usługi wynikającej z niniejszego zamówienia.
..........….........................................................................
Data, czytelny podpis zamawiającego, pieczątka firmy
Strona 1/1

Podobne dokumenty