Zarządzanie konfliktem ? konflikt jako szansa na pozytywne zmiany

Transkrypt

Zarządzanie konfliktem ? konflikt jako szansa na pozytywne zmiany
ISO 9001
ZETOM-CERT
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie
pt. „Zarządzanie konfliktem – konflikt jako szansa na pozytywne zmiany”.
Celem szkolenia jest tematyka zwiazana ze skuteczną komunikacją w procesie zarządzania
konfliktem.
Szkolenie adresowane jest do osób które chcą w sposób pozytywny wykorzystać konflikt w organizacji
Szkolenie poprowadzi pani Małgorzata Głębocka-Szurko - coach i mentor w obszarze Zarządzania
Zasobami Ludzkimi, 15 lat doświadczenia w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na stanowisku
Dyrektora Personalnego, w latach 2005 - 2010 Korporacyjny Dyrektor Personalny. Posiada kilkuletnie
doświadczenie w tworzeniu międzynarodowych programów szkoleniowych. Specjalizuje się
w zakresie szkoleń z zakresu „Przywództwa” i szkoleń międzykulturowych. Entuzjastka swojej pracy,
prowadzi warsztaty i wykłady interaktywne na krajowych i międzynarodowych konferencjach,
współpracuje z Uczelniami WyŜszymi. Międzynarodowy Trener NLP. Obecnie pracuje na stanowisku
HR Group Director OSG w Polsce, Bulgarii, Rosji, Białorusi, Kazachstanie i w Armenii.
Szkolenie odbędzie się dnia 28 maja 2013 r. w godzinach 09.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
http://www.pfp.com.pl/v6n2h_zapisz_sie_na_szkolenie.htm
W
razie
pytań,
prosimy
o
e-mail: [email protected]
Serdecznie zapraszamy !
kontakt
do
pani
Izabeli
Jurkiewicz,
tel.:
(91)
312-92-22,
Program szkolenia
„Zarządzanie konfliktem – konflikt jako szansa na pozytywne zmiany”
Godzina
Temat zajęć
09.00 – 09.15
Powitanie uczestników i wprowadzenie
09.15 – 10.30
Moduł I Zjawisko konfliktu – diagnoza sytuacji konfliktowej
1. Ćwiczenie – Budowanie wieŜy
2. Co to jest konflikt – definicja
3. Źródła powstawania konfliktów
4. Przyczyny powstawania konfliktów
5. Symptomy występowania konfliktów w zespole
6. Zalety i wady – korzystanie z szans jakie niesie ze sobą konflikt
10.30 – 10.45
10.45
– 12.15
Moduł II Efektywna komunikacja w zespole
1. Zasady skutecznej komunikacji
2. Płaszczyzny komunikacji
3. Zasady udzielania informacji zwrotnej
4. Aktywne słuchanie
5. Style komunikowania się
6. Błędy w komunikowaniu się
12.15 – 12.30
12.30 – 14.15
Moduł III Komunikacja w sytuacji konfliktu
1. Skuteczna komunikacja w procesie zarządzania konfliktem
2. Ćwiczenie – Gra Link
3. Brak efektywnej komunikacji przyczyną konfliktu w zespole – omówienie
ćwiczenia
4. Dlaczego skuteczna komunikacja zapobiega konfliktom?
5. Bariery komunikacyjne a powstawanie konfliktów
6. Płaszczyzna rzeczowa i emocjonalna
7. Komunikacja werbalna i niewerbalna
Moduł IV Konflikt – szansa czy zagroŜenie dla zespołu
1. Podejście do konfliktu
2. Metody rozwiązania konfliktów w zespole
3. Style rozwiązywania konfliktów – test
4. Rola emocji w konflikcie
5. Zjawiska
charakteryzujące
decyzje
grupowe
(przesunięcie
odpowiedzialność, syndrom grupowego myślenia)
6. Ćwiczenie – RozwiąŜ konflikt w oparciu o Metodę 6 kroków
14.15 – 14.30
14.30
– 16.00
16.00
Moduł V Stres jako element zjawiska konfliktu
1. Naturalne sposoby reagowania na stres w sytuacjach konfliktowych
2. Asertywność – stanowczość i łagodność w rozwiązywaniu konfliktów
3. Techniki antystresowe
Podsumowanie szkolenia
Zakończenie szkolenia
ryzyka,

Podobne dokumenty