KOMITET TECHNICZNY PIŁKI WODNEJ

Transkrypt

KOMITET TECHNICZNY PIŁKI WODNEJ
KOMITET TECHNICZNY
PIŁKI WODNEJ
Polskiego Związku Pływackiego
01-813 Warszawa ul. Marymoncka 34 skr. poczt. 37
fax. (22) 8353983 tel. (22) 8353589
e-mail: [email protected] website: www.polswim.pl  WATER POLO
Nr konta: PKO BP II O/M Warszawa 30 102001026 122680053 dop. AKPW
KURS SĘDZIEGO PIŁKI WODNEJ
Prowadzący Radosław Koryzna – Sędzia Międzynarodowy
Ostrowiec Św. 20 - 21. 05. 2016r.
1. Termin i miejsce kursu: 20 - 21.05.2016. - MOSiR Ostrowcu Św.,
Pływalnia „Rawszczyzna”, ul Mickiewicza 32 i Hala Sportowo – Widowiskowa ul. Świętokrzyska 11
2. Organizatorzy:
- kolegium Sędziów przy PZP – podkolegium sędziów przy KTPW,
- Klub Sportowy „KSZO” Ostrowiec Św.,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.
Wszelkich informacji udzielają:
Łukasz Jarochowski - sekretarz TKPW, tel. 501 12 47 15,
Radosław Koryzna - przewodniczący Komisji sędziów piłki wodnej, tel. 888 72 28 40.
3. Zasady uczestnictwa:
- osoby, które ukończyły 16 rok życia,
- osoby młodsze, jednak pomimo zdanego egzaminu, funkcję sędziego będą mogły pełnić po
ukończeniu 16 roku życia,
Każdy uczestnik powinien:
- zapoznać się z przepisami piłki wodnej umieszczonymi na stronie http://www.pilkawodna.waw.pl/
zakładka – sędziowie,
- dostarczyć na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, wypełnioną ankietę e-mail’em na adres:
[email protected] lub [email protected] (ankietę należy pobrać ze strony
http://www.pilkawodna.waw.pl/ zakładka - kurs na sędziego piłki wodnej),
- na część praktyczną w dniu 21.05. mieć ze sobą białe spodnie, koszulkę, buty sportowe i gwizdek.
4. Program kursu:
20.05.2016 (PIATEK) 1500 – 2000 część teoretyczne sala konferencyjna Hala Sportowo – Widowiskowa
21.05.2016 (SOBOTA) 1000 – 1300 cześć praktyczna Pływalnia „Rawszczyzna”.
5. Zasady finansowania:
Koszty uczestnictwa - 130,50zł płatne gotówka przed rozpoczęciem kursu
6. Zakwaterowanie:
Hotel Accademia (dawna Gromada) Al. 3-go Maja 13A, 110,00zł osobodzień (nocleg wraz z trzema
posiłkami).